A History of Early Modern Philosophy  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43561
Type K
Principal investigator Boros, Gábor
Title in Hungarian A filozófia története a XVI-XVII. században
Title in English A History of Early Modern Philosophy
Panel Culture
Department or equivalent Institute of Philosophy (Eötvös Loránd University)
Participants Bizáczki Varga, Balázs
Blum, Paul Richard
Csejtei, Dezső
Dékány, András
Faragó-Szabó, István
Forrai, Gábor
Losonczi, Péter
Moldvay, Tamás
Pavlovits, Tamás
Schmal, Dániel
Trencsényi, Balázs
Visi, Tamás
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 11.280
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az eltelt négy esztendőben a következő köteteket sikerült megírnunk, összeállítanunk, illetve meg is jelentetnünk.: 1. Faragó Szabó István: Az újkori szkepticizmus története, Budapest: Áron, 2005., 252 o. 2. Áron László - Demeter Tamás - Faragó Szabó István: Empirizmus a XVII. században (a kötet 2007-ben elkészül) 3. Schmal Dániel - Pavlovits Tamás: Racionalizmus a XVII. században (2008-ra tervezzük) 4. Boros Gábor (szerk.): Politikai teológia történeti perspektívában. Filozófia, politika, teológia a XVII-XVIII. században, Budapest: Tudástársadalom Alapítvány, 2006. (Világosság Könyvek 2), 429 o. 6. Boros Gábor (szerk.): A szeretet a XVII. század filozófiájában. Először angolul (Love Affairs: Concepts of Love in 17th and 18th Century Philosophy), kiadók az Eötvös Egyetemi Kiadó valamint a Leuven University Press (2007). A régebben készült írások kiegészültek két, a témavezető által Brüsszelben szervezett konferencia előadásaival, s a korábbi tanulmányok ez utóbbiakkal egy kötetben fognak megjelenni angolul (Leuven UP) és magyarul (Világosság-blokk). Az angol nyelvű kötet és a Világosság-blokk egyaránt 2007-ben jelenik majd meg. 2006-ban mindkét brüsszeli konferencia előadásai megjelentek angolul a Flamand Királyi Tudományos Akadémia kiadványaiként. 7. Boros Gábor (szerk.): A XVII. századi filozófia antológiája, Budapest: Áron Kiadó, 2006., 401 o.
Results in English
In the four-year period of the project we succeeded in writing, editing and publishing the following volumes: 1. Faragó Szabó István: History of Modern Scepticism, Budapest: Áron, 2005., 252 p. 2. Áron László (Demeter Tamás) - Faragó Szabó István: Empiricists in the 17th Century (to be published in 2007) 3. Schmal Dániel - Pavlovits Tamás: Rationalist Thinkers in the 17th Century (to be published in 2008) 4. Boros Gábor (ed.): Political Theology in Historical Perspective. Philosophy, Politics and Theology int he 17-18th Century, Budapest: Tudástársadalom Alapítvány, 2006. (Világosság Könyvek 2), 429 p. 5. Boros Gábor (ed.): Concepts of Love in 17th Century Philosophy (To be published first in English as Love Affairs: Concepts of Love in 17th and 18th Century Philosophy, Budapest: Eötvös Univ. Press, Leuven: KU Leuven Univ. Press, 2007; C. Wilson 2, Ch. Jaquet, S. James, C. Wilson, W. Bartuschat, M. Moors, T. Schmaltz, Schmal D., Boros G., H. De Dijn, J. Taylor, A. Garrett, W. Lemmens, H. Klemme) In Hungarian we are preparing a special issue of the philosophical journal Világosság publishing some of the papers (2006/10-11)). In 2006 the Royal Flamish Academy of Sciences and Arts published two conference-volumes with most of the papers to be published as one volume in this year. 6. Boros Gábor (ed.): Anthology of the Philosophy int he 17th Century, Budapest: Áron, 2006., 401 p.
Full text http://real.mtak.hu/1136/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Faragó Szabó István: Az újkori szkepticizmus története, Budapest: Áron Kiadó, 2005
Boros Gábor (szerk.): Politikai teológia történeti perspektívában. Filozófia, politika, teológia a XVII-XVIII. században, Budapest: Tudástársadalom Alapítvány,, 2006
Boros Gábor (szerk.): Love Affairs: Concepts of Love in 17th and 18th Century Philosophy, Budapest / Leuven, megjelenés alatt, 2007
Boros Gábor (szerk.): Koraújkori filozófia, Világosság (2006/10-11) tematikus kettős szám, Budapest , megjelenés alatt, 2007
Boros Gábor (szerk.): A XVII. századi filozófia antológiája, Budapest , Áron Kiadó, 2006
Leibniz: Újabb értekezések az emberi értelemről, Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2005
Chantal Jaquet- Pavlovits Tamás (szerk.): Les facultés de l’ame a l’age classique, Paris: Publication de la Sorbonne, 2006
G. Boros, M. Moors, H. De Dijn (szerk.): The Concept of Love in Modern Philosophy: Descartes to Kant, Brussels: KVAB, 2005
Boros Gábor (szerk.): Leibniz új tükörben, Pro Philosophia Füzetek, 47. szám, 3-110, 2005
Back »