Investigation of the role of anisotropy on the mechanical properties of polycrystalline metals and on the UP machinablility  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43571
Type K
Principal investigator Dobránszky, János
Title in Hungarian Az anizotrópia szerepének kutatása a polikrisztallin fémek mechanikai tulajdonságaira és ultraprecíziós forgácsolhatóságára
Title in English Investigation of the role of anisotropy on the mechanical properties of polycrystalline metals and on the UP machinablility
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Department of Materials Science and Engineering (Budapest University of Technology and Economics)
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 11.250
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Al és Cu durvakristályos próbatesteken képlékenyalakítási és röntgendiffrakciós vizsgálatokat végeztünk. Ezek célja az volt, hogy a különböző orientációjú krisztallitok képlékeny alakváltozásainak eltéréseit kísérletileg is meghatározzuk a rugalmas és a képlékeny alakváltozás tartományának határán. Nagyciklusú fárasztóvizsgálatok végzésével tanulmányoztuk a kristályorientációnak a szerepét az időben változó terhelés feltételei között. Igazoltuk, hogy annál jobban érvényesül a mechanikai anizotrópia, minél kisebb a képlékeny alakváltozás mértéke. Nagy tisztaságú Al, Cu, Fe, Cr, Mo, Ti, W gyalulását végeztük el a képlékeny-rideg átmeneti hőmérséklet alatt és felett, és tanulmányoztuk a fraktográfiai jellemzők és a kristályszerkezet kapcsolatát. Durvakristályos Cu és Al, továbbá ausztenites, ferrites és duplex korrózióálló acél felületét tükrösítettük ultraprecíziós esztergálással . A tükrösített felületen az orientációt EBSD-vel, a felületi érdességet pedig AFM-mel határoztuk meg. Igazoltuk, hogy a felületi érdesség szorosan összefügg a szemcsehatárok és az ikerhatárok mennyiségével, illetve a Schmid-tényező értékével. Új módszert dolgoztunk ki a polikristályos próbatestek anizotrop alakváltozásának in-situ mérésére.
Results in English
Al and Cu samples were examined with plastic deformation tests and X-ray diffraction analysis. Our aim was to determine experimentally the differences between the plastic deformation of the different crystallites with different orientation on the limit of elastic / plastic deformation. High-cycle fatigue tests were done to investigate the role of crystal orientation during the conditions of alternative load.It was proved that the less the plastic deformation is, the more the mechanical anisotropy appears. High purity Al, Cu, Fe, Cr, Mo, Ti, W samples were machined under and above ductile to brittle transformation temperature, and we investigated the connection between fractographic characteristics and crystal structure. The surface of coarse-grained copper, aluminium and austenitic, ferritic and duplex stainless steels were treated with ultra-precision machining. The orientation was measured with ESBD and the roughness of the UP-machined surface was measured with AFM.We proved a close connection between the surface roughness and the amount of grain and twin boundaries. We elaborated a new method for the in-situ measurement of the anisotropic plastic deformation of the polycrystalline samples.
Full text http://real.mtak.hu/1141/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Prohászka J: Some of the technologies, which can improve the properties of anisotropic materials, JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, In Press, Corrected Proof, Available online 17 November 2004, ISSN: 0924-0136, 2004
Prohászka J, Mászáros I: Magnetic investigation of the effect of ƒ¿?Œ-martensite on the properties of austenitic stainless steel, JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, In Press, Corrected Proof, Available online 3 September 2004, ISSN: 0924-0136, 2004
PROHÁSZKA J, DOBRÁNSZKY J, NYÍRŐ J, HORVÁTH M, MAMALIS AG: Modifications of surface integrity during the cutting of copper, MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES, 19 (2004:6), 1025-1039 ISSN: 1042-6914, 2004
Verő B, Zsámbók D, Horváth Á, Dobránszky J, Kopasz L, Hirka J: Advanced Structural Steels in the Hungarian Steel Industry, Materials Science Forum 473/474 (2005) 23-32., 2005
Magasdi A, Dobránszky J, Ginsztler J: Investigation of notch sensitivity and blade breakage of bandsaw blade steels, Materials Science Forum 473/474 (2005) 79-84., 2005
Dobranszky J, Szabo PJ, Berecz T, Hrotko V, Portko M: Energy dispersive spectroscopy and electron backscatter diffraction analysis of isothermally aged SAF 2507 type superduplex stainless steel, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 59 (2004:10-11) 1781-1788., 2004
Kientzl I, Dobranszky J: Kompozithuzalok tulajdonságainak változása tartós idejű hőkezelés hatására, Tóth T (szerk.): Előadások, XXII. Hőkezelő és Anyagtudomány a Gépgyártásban Országos Konferencia és Szakkiállítás, Balatonfüred, 2006. október 4-6., 2006
Prohászka J, Dobránszky J: The Role of an Anisotropy of the Elastic Moduli in the Determination of the Elastic Limit Value, MATERIALS SCIENCE FORUM (ISSN: 0255-5476) 2003; VOL 414/415; 311-316, 2003
Ring Gy, Bognar E, Dobranszky J, Ginsztler J, Major L: Mechanical Behaviours of Coronary Stents, Advances in Science and Technology. 49 (2006) 91-96., 2006
Prohaszka J, Horvath M, Mamalis AG, Nyiro J: Effect of cutting tools and cut materials on integrity of mirror surfaces, SURFACE ENGINEERING 22 (2006:4) 294-298., 2006
Prohaszka J, Mamalis AG, Horvath M, Nyiro J, Dobranszky J: Effect of Microstructure on the Mirror-Like Surface Quality of FCC and BCC Metals, Materials and Manufacturing Processes, 21 (2006) 810-818., 2006
Kientzl I, Orbulov I, Dobranszky J, Nemeth A: Mechanical behaviour of Al-matrix composite wires in double composite structures, Advances in Science and Technology. 50 (2006) 147-152., 2006
Prohászka J, Gaál Z: A rugalmassági határ szórásának oka, Gép, 57 (2006:11) 25-28., 2006
Kientzl I, Dobránszky J, Ginsztler J: Effect of Production Parameters on the Properties of Composite Wires, Proceedings of Fifth Conference on Mechanical Engineering, 24-25 May 2006 Budapest, BUTE, 2006
Kientzl I, Dobránszky J, Ginsztler J: Effect of Production Parameters on the Properties of Composite Wires, Proceedings of Fifth Conference on Mechanical Engineering, 24-25 May 2006 Budapest, BUTE, 2006
Bálint-Pataki Zs, Dobránszky J, Puskás Zs: Examination of mechanical and medical application properties of coronary stents, Proceedings of Fifth Conference on Mechanical Engineering, 24-25 May 2006 Budapest, BUTE, 2006
Bella Sz, Bernáth A, Dobránszky J: TIG, Laser Beam and Resistance Projection Microwelding, Proc. 1-st IIW South-East European Welding Congress, Welding and joining technologies for a sustainable development and environment, May 24-26, 2006 Timisoara, 2006
Magasdi A, Dobránszky J: Fatigue Properties of the Welded Joints of High-Carbon Steel Ribbons, Proc. 1-st IIW South-East European Welding Congress, Welding and joining technologies for a sustainable development and environment, May 24-26, 2006 Timisoara, 2006
Magasdi A, Dobránszky J: Nagy széntartalmú acélok hegesztett kötéseinek fáradásos tulajdonságai, „Hegesztési kultúránk a XXI. század kezdetén" XII. Országos Hegesztési Tanácskozás, Budapest 2006. szeptember 14-15., 2006
Kientzl I, Dobranszky, Blucher JT, Nemeth A, Orbulov I: Mechanical properites of composite wires and double composites, Proceedings of the 6th European Solid Mechanics Conference, Budapest, 28 August – 1 September, 2006. CD-ROM: 384_372.pdf, 2006
Kientzl I, Orbulov I, Dobranszky J, Nemeth A: Processing and testing of aluminium matrix composite wires, double composites and block composites, Proceedings of the 12th European Conference on Composite Materials, Biarritz, 29th August – 1st September, 2006. CD-ROM: 192.pdf, 2006
Magasdi A, Dobránszky J: Szalagfűrészlapok fáradásos törései, Törmech. IX. 2006. Országos Törésmechanikai Szeminárium, BAY-LOGI, Miskolc, 2006, IX_tormech_magasdi-pdf, 2006
Dobránszky J: Microstructural characterisation of eutectoid and TRIP steels by EDS, EBSD XRD and thermoelectric analysis, EXRS-2006 European Conference on X-Ray Spectrometry, June 19-23, 2006 - Paris, France, 2006
BLÜCHER J, DOBRÁNSZKY J: Kompozithuzallal erősített alumínium duplakompozit szerkezetek, BKL Kohászat, 135 (2003:5) 213-217., 2003
Dobránszky J, Magasdi A, Ginsztler J: Bemetszésérzékenység és fogtőrepedés vizsgálata szalagfűrészlapokon, Anyagok világa. 5 (2004:1) http://www.materialworld.uni-miskolc.hu/tartalom/2004/dec/07_DJ_MA_GJ.pdf, 2004
Vágvölgyi G, Dobránszky J, Gyura László, Reichardt L: Vplyv ochranného plynu a travu hrotu volfrámovej elektródy na geometriu zvarových spojov austenitických ocelí, Zváranie Svaøování. 53 (2004:11-12) 286-294., 2004
Dobránszky J, Bella Sz, Kientzl I: Wear of the tungsten electrode at the TIG arc-spot welding of dissimilar metals, Materials Science Forum. 473/474 (2005) 73-78., 2005
Dobránszky J: The microwelding technologies and their applications (Invited paper), Scientific and Technical Bulletin of the ”Aurel Vlaicu” University of Arad. 1 (2005:4) 7-13., 2005
Magasdi A, Dobránszky J, Tusz F, Ginsztler J: Fatigue Properties of Welded Joints of High-Carbon Steels, Materials Science Forum. 537-538 (2007) 47-53., 2007
Ring Gy, Bognár E, Dobránszky J: Coronary Stents’ Materials and Examinations of Surface and Expansion Features, Materials Science Forum. 537-538 (2007) 449-455., 2007
Kientzl I, Dobránszky J: Production and Examination of Double Composites, Materials Science Forum. 537-538 (2007) 191-197., 2007
Back »