A demográfiai tényezők hatása a fiatal magyar férfiak biológiai-egészségi állapotára és testi fejlettségére  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43572
típus K
Vezető kutató Gyenis Gyula
magyar cím A demográfiai tényezők hatása a fiatal magyar férfiak biológiai-egészségi állapotára és testi fejlettségére
Angol cím The effects of the demographical factors on the health status and body development of Hungarian young male adults
zsűri Társadalom
Kutatóhely Embertani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Joubert Kálmán
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.640
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázati kutatás adatbázisa az egyetlen olyan adatforrás jelenleg Magyarországon, amely a 18 éves fiatal magyar férfiak biológiai-egészségi állapotáról és testi fejlettségéről széleskörű, megalapozott ismereteket nyújt. Az 1998-ban sorkötelesek közel 11 %-os országos reprezentatív mintájának a sokrétű elemzése kimutatta, hogy a szocio-demográfiai tényezők jelentős hatással vannak a biológiai-egészségi állapotra és a testi fejlettségre. Ezek a tényezők a táplálkozási szokásokra gyakorolt hatásukon keresztül is jelentkeznek és jelentősen befolyásolják az egészséges, illetve az egészségtelen ételek és az alkohol tartalmú italok fogyasztását. Az adatok azt is mutatják, hogy a 25 évvel korábban ugyanezen a mintaterületen vizsgált sorkötelesekhez képest szignifikánsan emelkedett a túlsúlyosak és az elhízottak prevalenciája. Ez a későbbi életszakaszokban megnöveli az elhízással kapcsolatos betegségek (keringési betegségek, diabetes 2, különböző daganatos-betegségek, stb.) kialakulásának a kockázatát, amelyek nem csak az életminőség jelentős romlását okozzák, hanem a mai magyar népesség halálozási viszonyait is döntő mértékben befolyásolják. A szocio-demográfiai tényezők közül a szülők iskolázottsága jelentős mértékben befolyásolja a testi fejlettség mellett a fiatal magyar férfiak intelligenciáját is.
kutatási eredmények (angolul)
National representative sample of 18-year-old Hungarian conscripts was taken in 1998. The sample consists of 8000 conscripts and during the survey socio-demographic, psychic, medical, and anthropometric data were collected together with some life-style habits. The socio-demographic factors influenced significantly the health status and the body development of the conscripts. The significant differences in the consumption of healthy and unhealthy foods and drinks according to the socio-demographic factors may give an explanation to the differences found in the body composition of the subjects. The prevalence of the overweight and obese conscripts increased significantly in comparison with the former data. The obesity may increase in the adult life the risk of several diseases such as stroke, heart attacks, diabetes and different types of cancer which causes the deterioration of the quality of life and early mortality. Among the socio-demographic factors the educational level of the parents also influenced significantly the IQ of the young Hungarian males.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1142/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gyenis G; Joubert K: The effect of genetical and demographic factors on the head indices., . In:„Anthropology and Society”, International Anthropological Congress, Praha and Humpolec: p. 50, 2003
Gyenis Gy: Az elhízás becslésére szolgáló módszerek problémái., In:A Magyar Elhízástudományi Társaság IV. Kongresszusa, 2003. Obes Hung, Suppl. (3) pp. 38-39, 2003
Gyenis Gy; Joubert K: A testmagasság szekuláris trendje a magyar sorköteleseknél., In:A Magyar Elhízástudományi Társaság IV. Kongresszusa, Budapest: 2003. Obes Hung, Suppl. (3): p. 15, 2003
Joubert K; Gyenis Gy: Die Wehrdiensttauglichkeit der Stellungspfligtichten nach Körperentwicklung und nach einigen demographischen Angaben., In: „Anthropologie der Geschlechter”, Gesellschaft für Anthropologie e. V., 5. Kongress, Potsdam: 2003. p. 69, 2003
Gyenis Gy; Joubert K: Brachycephalisatio és debrachycephalisatio: mikroevolúció, vagy környezeti hatások., In: III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, MBT, Budapest: 2003. pp. 27-35, 2003
Joubert K; Gyenis Gy: A 18 éves sorkötelesek testfejlettsége a katonai alkalmasság és néhány biodemográfiai jellemző szerint., In: III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, MBT, Budapest: 2003. pp. 205-209, 2003
Joubert K; Gyenis Gy: A 18 éves sorköteles ifjak egészségi állapota, testfejlettsége., In: Kaposvári J. (szerk.): Nemzeti Iskolaegészségügyi Konszenzus Konferencia, Budapest, 2003. pp. 70-79, 2003
Joubert K; Gyenis G.: Prenatal effects of intra-uterine growth retardation on adult height of conscripts from Hungary., Homo 54: 104-112, 2003
Gyenis G; Gárdos É; Joubert K: The effect of socio-demographic and genetic factors on head indicews., Anthrop XLI: 105-114, 2003
Joubert K; Gárdos É; Gyenis Gy: A szülők iskolázottságának kapcsolata gyermekük iskolázottságával, testfejlettségével, értelmi képességével., In: Spéder Zs. (szerk.): Család és népesség – itthon és Európában. Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet – Századvég Kiadó, 2003. pp. 406-440., 2003
Gyenis G; Joubert K: Socioeconomic determinants of anthropometric trends among Hungarian youth., Econ Hum Biol 2: 321-333, 2004
Gyenis G; Joubert K: The fitness for military service in Hungarian conscripts., Slov Antrop 6: (n. s. 1), 38-40, 2003
Gyenis G; Joubert K; Klein S; Klein B: Body development and mental ability in Hungarian conscripts., In: „Human variability: A bridge between sciences and humanities”. 14th Congress of the European Anthropological Association, Komotini: 2004. pp. 19-20, 2004
Gyenis Gy: Adatok a gyermek- és ifjúkori túlsúly és elhízás magyarországi prevalenciájához., In: A Magyar Elhízástudományi Társaság V. Kongresszusa, Budapest: 2004, Obes Hung Suppl 2: pp. 24-25, 2004
Joubert K; Gyenis Gy: A fiatal férfiak néhány biológiai jellemzőjének változásai és az arra ható tényezők., In: Kacsuk Z. (szerk.): Fiatalok a felnőtté válás küszöbén, Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, 2004. pp. 133-152, 2004
Gyenis G; Joubert K; Klein S; Klein B: Relationship among body height, socio-economic factors and mental abilities in Hungarian conscripts., Anthrop Közl 45: 165-172, 2004
Gyenis G; Joubert K., Radnóti, L. Socioeconomic factors, nutitional habits and physique.: Socioeconomic factors, nutitional habits and physique., 15th Congress of the European Anthropological Association. Abstracts., 51., 2006
Gyenis G; Joubert K: Az elhízás társadalmi és egyéni költségei., Obesitologia Hungarica 6, Suppl. , 35., 2006
Klein, B., Klein, S., Joubert, K., Gyenis, Gy.: Intelligencia és iskolázottság Magyarországon., Mozgó Világ, 32, 51-59, 2006
Gyenis, G; Joubert K: Life style habits and body composition of the Hungarian conscripts., Tóth, G. A. (ed.): Auxology. To the memory of Professor Ottó G. Eiben. Savaria University Press, 97-104, 2005, 2005
Gyenis G; Joubert K: Obesity, somatic parameters and life style habits of the Hungarian conscripts. In Zima, M., Bolecek, P.he effect of genetical and demographic factors on the head indices., In Zima, M., Bolecek, P., Omelka, R. (eds): Progress in Biology, Proceedings of the 4th Biological Days, International Scientific Conference, Nitra, 11-20, 2005
Joubert K., Gyenis Gy.: Fiatal magyar férfiak táplálkozási szokásai., Korsós Zoltán (szerk.): Előadáskötet. Magyar Biológiai Társaság IV. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, 107-113, 2005, 2005
Gyenis G; Joubert K: A BMI, a táplálkozási szokások és a szenvedélyszerek használatának területi különbségei 18 éves sorköteleseknél., Anthropologiai Közlemények, 46; 49-57, 2005, 2005
Gyenis, G., Halmy, L. Joubert, K: Epidemiology and cost of obesity in Europe., Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. Abstract Book. Proc. 7th Congress of the European Asociation for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Poznan, Poland, 13, 2, 2005
Joubert, K., Gárdos, É., Gyenis, G.: Implication of the nutrional status at birth in the juvenile body development and mental ability., International Union for the Scientific Study of Population, XXV International Population Conference, Tours, France, Abstracts: http://iussp2005.princeton.edu/ 1-2, 2005, 2005
Klein, B., Klein, S., Joubert, K., Gyenis G.: The Standard Progressive Matrices Plus: Findongs from a large scale study of Hungarian conscripts., The 8th European Conference of Pschological Assesment. Abstract, 96., 2005
Gyenis G; Joubert K.: Somatic and psyhic fitness for military service in the applicants of the Hungarian professional army., 6. Kongress „Facetten der modernen Anthropologie”Gesesellschaft für Anthropologie e. V., München, Abstracts, 52,, 2005
vissza »