Environmental geochemical study of soils  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43574
Type K
Principal investigator Hartyáni, Zsuzsanna
Title in Hungarian Talajok környezet-geokémiai folyamatainak vizsgálata
Title in English Environmental geochemical study of soils
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent MTA-PE Air Chemistry Research Group (University of Pannonia)
Participants Nemecz, Erno
Raucsik, Béla
Rostási, Ágnes
Szabó, Sándor
Starting date 2003-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 11.080
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Veszprémi Pannon Egyetemen több mint két évtizede folynak hazánk valamennyi típustalajára kiterjedő talajásványtani, talajgenetikai és környezet-geokémiai kutatások. Ezúttal humuszkarbonát-talajt, rendzina-talajt, valamint barna erdőtalajt vizsgáltunk. Új talajvizsgálati módszert alkalmaztunk, mely lehetővé teszi, hogy ne egy statikus állapotot rögzítsünk, hanem az ásványi átalakulások folyamatátnis figyelemmel kísérhessük. A módszer kulcsfontosságú lépése a szemcsefrakciók szerinti vizsgálat. A kutatás kiterjedt a humusz-tartalom és nyomelemek közötti kapcsolatot, valamint a jellemző ásványos fázisok anyomelemek közötti kapcsolat tanulmányozására. A szemcsefrakciókra a következők: <5, 5-10, 10-20, 20-45, 45-80, 80-160, 160-315, 315-800 és >800 um. XRD és XRFS módszereket alkalmazva meghatároztuk a minták ásványi és kémiai összetételét, nyomelemeinek koncentrációit. Vizsgálatainkat SEM, TEM és derivatográfiás mérésekkel egészítettük ki. Megállapítottuk, hogy talajtípustól és mélységtől függetlenül a rezisztens ásványok ásványok (kvarc, földpát, muszkovit, klorit, dolomit)mennyisége a kis szemcseméret felé egy vagy két maximum után csökken, az autigén képződményeké pedig (montmorillonit, amorf anyag) jelentősen növekszik. Az ásványok átalakulásával kapcsolatban olyan összefüggésekre világítottunk rá, amelyek a laboratóriumban mért és a természetben megfigyelhető jelenségek ellentmondásaira adnak magyarázatot.
Results in English
At the Pannon University Veszprem the mineralogy, genesis and environmental geochemistry of soils that formed on various types of rocks was studied. A new, dynamic method was used, in order to understand the processes of mineral transformations. An essential feature of the applied method is the analysis of distinct size fractions. Samples were collected at 10 cm depth intervals and separated into the size fractions of <5, 5-10, 10-20, 20-45, 45-80, 80-160, 160-315, 315-800 and >800 um. The mineralogical and chemical compositions (including trace element compositions) were determined using XRD and XRFS metods respectively. Additionally SEM, TEM and derivatography were performed. In addition to identifying the weathering processes, we also determined relationships between humus content and trace elements, and between characteristic mineral phases and trace element concentrations. The organic carbon content of the soil was determined using TOC analysis. It was found that the amount of resistant minerals (quartz, feldspar, muscovite, chlorite, dolomite) decreases, whereas the concentration of authigenic substances (montmorillonite, amorphous matter) increases towards smaller grain sizes, independent of the soil type and sample depth. With respect to mineral transformations, we highlight some features that may explain discrepancies between the results of laboratory and field measurements
Full text http://real.mtak.hu/1143/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Á. Hargitai -Tóth, Zs. Csikósné Hartyáni and J. Balogh: Investigation of trace element distribution in unpolluted and pollted soil by sequential extraction procedure: particle size dependence, XII. Italian-Hungarian Symposium on SpectrochemistryAbstract book, 2005
G. Kovács, B. Raucsik, P. Horváth: Minerals of Gyód serpentinite body, Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series 1, P 54, 2003
Pécsi Márton, Nemecz Ernő, Hartyáni Zsuzsanna, Horváth Tímea, Szilágyi Virág: negyedidöszaki Éghajlatváltozások , talajok, löszök képzödése..., Magyar Földtani Közlöny 132, 23-41, 2004
Virág Szilágyi, Zsuzsanna Hartyáni: Development of an X-ray fluorescence method for.., Microchem Journal no.5. 598-, 2004
Szilágyi Virág, Hartyáni Zsuzsanna:: XRFS módszer légköri aeroszolok talaj eredetű komponenseinek meghatározására, 46. MSVGY Kiadványa 117-122, 2003
Virág Szilágyi, Zsuzsanna Hartyáni:: Development of an X-ray fluorescence method for the analysis of atmospheric aerosol samples, XI. Italian-Hungarian Symposium on Spectrochemistry. Venicia Book V56, 2003
Hartyáni Zsuzsanna, Szilágyi Virág, Császár Viktor: Hazai talajok ásványgeokémiai vizsgálata röntgendiffrakciós és röntgenfluoreszcens spektrometriai módszerrekkel, 47. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés. Balatonföldvár, 2004
Hargitai -Tóth Á., Zs. Csikósné Hartyáni and J. Balog: Investigation of trace element distribution in soil by sequential extraction procedure: Particle size dependence, PORANAL 2004 Szimpózium, 2004
A. R. Varga, Z. Máthé, Gy. Szakmány, B. Raucsik: The influence of diagenetic processes on geochemical composition of red claystones.., 22nd IAS Meeting of Sedimentology Abstract Volume pp. 176., 2003
R. Varga A., Raucsik B., Kedves M.: A dél-dunántúli eocén (paleogén) képződmények lehordási területének meghatározása – I. Ásványtani, kőzettani és palinológiai vizsgálati eredmények., Földtani Közlöny 134/2, 175-200., 2004
Nemecz Ernő, Hartyáni Zsuzsanna: Talajásványok eloszlásának néhány érdekessége, A Talajásványtani Kutatások eredményei hazánkban, 2005
Nemecz Ernő: Ásványok átalakulási folyamatai talajokban, Akadémiai Kiadó, 2006
A. Varga, B. Raucsik, Gy. Szakmány, T. Árgyelán, S. Józsa, Z.: Complex examination of the Upper Paleozoic siliciclastic rocks from southern Transdanubia, SW Hungary – mineralogical, petrographic, and geochemical study, Geol. Soc. Amer. Bulletin. Special Paper 420, 221-240., 2007
Hartyáni Zsuszanna, Nemecz Ernő, Horváth tímea, Tóth Gábor, Szilágyi Virág: Hazai talajok ásvány-geokémiai vizsgálata röntgen analitikai módszerekkel a mélység és a szemcseméret függvényében, Magyarország környezet-geokémiai állapota I, 2004
. R. Varga, B. Raucsik, Gy. Szakmány: Petrographic, mineralogical and REE geochemical characterictics of siliciclastic rocks.., 22nd IAS Meeting of Sedimentology Abstract Volume pp. 175., 2003
2. Miskolczi Norbert, Hartyáni Zsuzsanna, Bartha László: EDXRF módszerfejlesztés..., Magyar Kémikusok Lapja 10, 337-341, 2004
Back »