Epitópok illetve antimikrobiális hatású peptidek, peptidszármazékok célzott bevitele makrofág típusú sejtekbe  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43576
típus K
Vezető kutató Hudecz Ferenc
magyar cím Epitópok illetve antimikrobiális hatású peptidek, peptidszármazékok célzott bevitele makrofág típusú sejtekbe
Angol cím Targeting of epitope or antimicrobial peptides and derivatives to macrophages
zsűri Kémia 2
Kutatóhely ELKH-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bősze Szilvia
Kóczán György
Kőhidai László
Mező Gábor
Oláhné Szabó Rita
Rajnavölgyi Éva
Reményi Judit
Tugyi Regina
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 12.266
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során számos olyan új vegyület készült el, amelyek segítségével tisztázni lehet epitóp peptidek és hatóanyagok célsejtbe (makrofágba) juttatásának szerkezeti illetve funkcionális feltételeit. Vizsgálataink fontos eredménye olyan biokonjugátumok előállítása volt, amelyekben az alkotórészek a kémiai kötés kialakítása után is megtartották biológiai funkciójukat (pl. T-sejt válasz indukció, ellenanyagfelismerés, antituberkulotikus hatás). A nagyrészt nívós nemzetközi folyóiratokban közölt eredmények közül kiemelkedik annak a jelenségnek a leírása és sokoldalú bizonyítása, amely szerint a makrofágok polianionos szintetikus makromolekulák felvételére scavenger A receptort „használnak”. Kimutattuk, hogy efféle molekulához kovalensen kapcsolt riporter egység (fluorofor) bekerül a sejtbe. Ez a megfigyelés, valamint a kemotaxis alapú célbajuttatás jelenségének leírása lényegesek lehetnek makromolekulára alapozott célbajuttató rendszerek kifejlesztésében (makromolekula kiválasztás, intracelluláris kötés stabilitás stb.) és segíthetik új gyógyszerek kifejlesztését.
kutatási eredmények (angolul)
We have prepared a number of new bioconjugates and their components. These compounds proved to be useful for understanding and identification of structural and functional requirements for targeting macrophages. The components of new conjugates prepared preserved their funcional properties (e.g. T cell response provoking capacity, antibody recognition, antituberculotic activity). Among the most important findings we describe that macrophages could internalize polyanionic, synthetic compounds as well as their conjugates. We found that for this purpose scavenger A receptors are utilised. As another important result of the last few years we also proposed and provided experimental evidence concerning the principle of chemotaxis based drug/epitop delivery. Results achieved were presented in International journals and conferences. Our findings could be considered as useful contribution to the development of macromolecule based targeting for drug research and/or immundiagnostics.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1144/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hudecz, F., Tugyi, R., Schlosser, G., Mező, G., Uray, K., Fellinger, E., Andreu, D.:: Strategies to improve enyzmatic stability of peptide epitopes in complex biological matrices: cyclization, partial D-amino acid substitution and conjugation., 5th Hellenic Forum on Bioactive Peptides, Patras. 14-16 May, 2006
Mező, G., Láng, O., Jakab, A., Bai, B.K., Szabó, I., Schlosser, G., Láng, J., Kőhidai, L., Hudecz, F.:: Synthesis of oligotuftsin based branched oligopeptid conjugates for chemotectic drug targeting (CDT)., J.Peptide Science, 2006
Ortiz, A., Hudecz, F., Reményi, J., Sospedra, P., Reig, F.:: Mixed monolayers of DPPC/poly-lysine constructs., In: Peptides 2004, Proceedings of 3rd International and 28th European Peptide Symposium, (Eds.: Flegel, M., Fridkin, M., Gilon, C., Slaninova, J.), KENES International,, 2005
Szabó, R., Plüddemann, A., Gordon, S., Mező, G., Hudecz, F.:: Polilizin gerincű polipeptidek célbajuttatása scavenger receptoron keresztül hSR-A transzfektált CHO sejtekbe valamnit egér csontvelői eredetű dendritikus sejtekbe., MTA Peptidkémiai Munkabizottság, Balatonszemes, 2006. május 29 – 31, 2006
Miklán, Zs., Schlosser, G., Hudecz, F.:: Új daunomicin peptid-konjugátumok szintézise., MTA Peptidkémiai Munkabizottság, Balatonszemes, 2006. május 29 – 31, 2006
Horváti, K., Bősze, Sz., Szabó, N., Hill, K., Kiss, É., Hudecz, F.:: Antituberkulotikus hatású konjugátumok szintézise és jellemzése., MTA Peptidkémiai Munkabizottság, Balatonszemes, 2006. május 29 – 31, 2006
Bősze, Sz., Caccamo, N., Mező, G., Jakab, A., Krikorian, D., Tsikaris, V., Sakarellos, C., Andreu, D., Dieli, F., Hudecz, F.:: Synthetic peptide conjugates for enhancing early diagnosis of M. Tuberculosis, 1st International Environmental Forum, „A New Strategy for Developing Communities and Environment”, Tanta, Egypt,, 2006
Jakab, A., Mező, G., Láng, O., Török, K., Kőhidai, L., Hudecz, F: Synthesis and chemotactic activity of conjugates containing for-Met-Leu-Phe chemotactic peptide., J. Peptide Science 10 (S): 163, 2004
Kőhidai, L. Láng, O., Illyés, E., Láng, J., Török, K., Mező, G., Hudecz, F: Tuftsin/formil-peptid konjugátumok kemotaktikus jellegének vizsgálata egysejtű modell-rendszerben., Magyar Immunológia 3: 46, 2004
Krikorian, D., Biris, N., Stavrakoudis, A., Sakarellos C., Andreu, D., Mező, G., Hudecz, F., Cung, M.T., Tsikaris, V: 1H-NMR conformational studies of the gD [Nle11] 9-22 antigenic region of herpes simlex virus glycoprotein D., J. Peptide Science 10 (S) H60, 2004
Láng, O., Birinyi, J., Láng, J., Mező, G., Hudecz, F., Kőhidai, L.:: Chemotactic effects of formyl peptide conjugates on differently differentiated cell lines., Magyar Immunológia 3: 50, 2004
Manea, M., Horváti, K., Mező, G., Cecal, R., Tian, X., Stefanescu, R., Hudecz, F., Przybylski, M.:: Synthesis, antibody recognition and enzymatic stability of linear, cyclic and branched polypeptides containing a beta-amyloid plaque specific epitope., J. Peptide Science 10 (S): 291, 2004
Manea, M,, Mező, G., Hudecz, F., Przybylski, M.: Polypeptide conjugates comprising a beta-amyloid plaque-specific epitope as new vaccine structures against Alzheimer's disease., Biopolymers 76, 503-511, 2004
Mező, G., Manea, M., Jakab, A., Kapuvári, B., Bősze, S., Schlosser, G., Przybylski, M., Hudecz, F.:: Synthesis and structural characterization of bioactive peptide conjugates using thioether linkage approaches., J. Peptide Science 10: 701-713, 2004
Bánóczi, Z., Miklán, Zs., Mihala, N., Szabó, R., Reményi, J., Rivas, L., Andreu, D., Hudecz, F.:: Synthesis and in vitro activity of arg oligopeptide conjugates with antitumour and antimicrobial drugs, 28th European Peptide Symposium, Prague, Czech Republic,, 2004
Bősze, Sz., Caccamo, N., Mező, G., Jakab, A., Krikorian, D., Tsikaris, V., Sakarellos, C., Andreu, D., Dieli, F., Hudecz, F.:: Peptide conjugates as immune recognition based diagnostics, 9th Naples Workshop on Bioactive Peptides. Peptides, as therapeutics, diagnostics and vaccines. Anacapri, Italy, May 8-11,, 2004
Bősze, Sz., Mező, G., Caccamo, N., Dieli, F., Andreu, D., Tsikaris, V., Sakarellos, C., Hudecz, F.:: Synthesis and in vitro effect of peptide conjugates from 38 kDa protein of M. tuberculosis on T-cell proliferation and IFN-gamma production., 28th European Peptide Symposium, Prague, Czech Republic, September 5-10,, 2004
Hudecz, F.:: Célbajuttatás peptid-konjugátumokkal., MBKE Gyógyszerbiokémiai Szakosztály XIX. Munkaértekezlete „Új trendek a (magyarországi originális) gyógyszerkutatásban“. Balatonöszöd, május 17-19., 2004
Hudecz, F., Bánóczi, Z., Tugyi, R., Miklán, Zs., Jakab, A., Reményi, J., Uray, K., Bősze, Sz., Mező, G., Dieli, F., Andreu, D.:: Structural modification of drugs/peptide epitopes for improved biological activity., 1st Asia-Pacific International Peptide Symposium 41st Japanese Peptide Symposium, Fukuoka, Japan October 31-November 3,, 2004
Jakab, A., Mező, G., Láng, O., Török, K., Kőhidai, L., Hudecz, F.:: Synthesis and chemotactic activity of conjugates containing for-Met-Leu-Phe chemotactic peptide., 28th European Peptide Symposium, Prague, Czech Republic, September 5-10,, 2004
Kőhidai, L. Láng, O., Illyés, E., Láng, J., Török, K., Mező, G., Hudecz, F.:: Tuftsin/formil-peptid konjugátumok kemotaktikus jellegének vizsgálata egysejtű modell-rendszerben. A hordozó molekula módosító hatása a ligand kemotaktikus jellegére., Magyar Immunológiai Társaság XXXIV. Kongresszusa, október 27-29, Szeged, 2004
Kőhidai, L., Török, K., Láng, O., Láng, J., Sebestyén, F., Mező, G., Hudecz, F.:: N-formil metionint tartalmazó konjugátumok kemotaktikus hatása Tetrahymena modellen., Magyar Biológiai Társaság, XII. Sejt és Fejlődésbiológiai Napok, Pécs, 2004
Láng, O., Birinyi, J., Láng, J., Mező, G., Hudecz, F., Kőhidai, L.:: Chemotactic effects of formyl peptide conjugates on differently differentiated cell lines., Magyar Immunológiai Társaság XXXIV. Kongresszusa, Szeged, október 27-29., 2004
Láng, O., Bősze, Sz., Kun, L., Mező, G., Tóth, M., Hudecz, F., Kőhidai, L.:: Chemotactic drug targeting: Novel chemotactic peptide conjugates and their effect on cell adhesion and messenger pathways., FEBS Lecture Course on Cellular Signaling & 4th Dubrovnik Signaling Conference, Dubrovnik, Croatia, 2004
Láng, O., Bősze, Sz., Mező, G., Hudecz, F., Kőhidai, L.:: Peptid-konjugátumok kemotaktikus hatásának vizsgálata tumoros sejtvonalakon., Magyar Biológiai Társaság, XII. Sejt és Fejlődésbiológiai Napok, 2004, Pécs, 2004
Manea, M., Horvati, K., Mező, G., Cecal, R., Tian, X., Stefanescu, R., Hudecz, F., Przybylski, M.:: Synthesis, antibody recognition and enzymatic stability of linear, cyclic and branched polypeptides containing a ß-amyloid plaque specific epitope., 28th European Peptide Symposium, Prague, Czech Republic, September 5-10,, 2004
Manea, M., Mező, G., Hudecz, F., Przybylski, M.:: Synthesis, structural and biochemical characterisation of conjugates containing a ß-amyloid-plaque-specific epitope., 7th European Workshop on Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance mass spectrometry. 28 March – 1 April, Konstanz, Germany, 2004
Manea, M., Mező;, G., Tian, X., Hudecz, F., Przybylski, M.:: Conjugates containing a â-amyloid plaque specific epitope as lead structures for vaccines against Alzheimer’s disease., 9th Naples Workshop on Bioactive Peptides. Peptides as therautics, diagnostics and vaccines. Anacapri, Italy, May 8-11, 2004
Mező, G., Jakab, A., Schlosser, G., Hudecz, F.:: Synthesis of drug-conjugates for „active targeting” of tumour cells., 9th Naples Workshop on Bioactive Peptides. Peptides as therapeutics, diagnostics and vaccines. Anacapri, Italy, May 8-11,, 2004
Horváti K., M. Manea, Bősze Sz.. Mező G., M. Przybylski., Hudecz F.:: ß-amiloid(4-10) epitóp peptidek szintézise, szerkezeti és biológiai jellemzése., MTA Peptidkémiai Munkabizottság, Balatonszemes, május 26 - 28., 2004
Hudecz, F.:: Peptide conjugates as immune recognition based diagnostics and therapeutics., Faculty of Chemistry, The Basel Seminars on Peptides, Proteins and Proteomics, University of Basel, 18 June, 2004
Hudecz, F.:: Oligo- and polypeptide targeting of drugs, epitopes and reporter molecules., Institute for Chemical Research, Kyoto University, Kyoto, Japan, 25 October., 2004
Hudecz, F.:: Drug conjugates of polymeric branched polypeptides for targeting: synthesis, uptake and biological effects., Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kyoto University, Kyoto, Japan, 27 October,, 2004
Manea, M., Mező G., Hudecz F., Przybylski M.:: Synthesis and structural characterization of ß-amyloid(4-10) epitope peptide-conjugates as lead structures for vaccines against Alzheimer’s disease., MTA Peptidkémiai Munkabizottság, Balatonszemes, május 26 - 28., 2004
Mező G., Jakab A., Láng O., Kőhidai L., Hudecz F.:: Kemotaktikus peptideket tartalmazó konjugátumokszintézise., MTA Peptidkémiai Munkabizottság, Balatonszemes, május 26 - 28., 2004
Szabó R., L. Peiser, A. Pluddemann, S. Gordon, Hudecz F.:: Polilizin gerincű polimerek bejuttatása makrofagokba scavenger receptoron keresztül., MTA Peptidkémiai Munkabizottság, Balatonszemes, május 26 - 28., 2004
Reményi, J., Csík, G., Kovács, P., Reig, F., Hudecz, F.:: The effect of the structure of branched polypeptide carrier on intracellular delivery of daunomycin., Biochim.Biophys. Acta 1758: 280-289, 2006
Hudecz, F.:: Synthesis of peptide bioconjugates., In: Methods in Molecular Biology, vol.298: Peptide Synthesis and Applications (Ed.: J. Howl) Humana Press, Totowa, NJ, USA pp. 209-224, 2005
Hudecz, F. Bánóczi, Z., Csík, G.:: Medium-sized peptides as carrier for biologically active compounds., Medicinal Research Reviews, 25: 679-786, 2005
Jakab, A., Mező, G., Láng, O., Török, K., Kőhidai, L., Hudecz, F.:: Synthesis and chemotactic activity of conjugates containing for-Met-Leu-Phe chemotactic peptide., In: Peptides 2004, Proceedings of 3rd International and 28th European Peptide Symposium, (Eds.: Flegel, M., Fridkin, M., Gilon, C., Slaninova, J.), KENES International,, 2005
Manea, M., Horvati, K., Mező, G., Cecal, R., Tian, X., Stefanescu, R., Hudecz, F., Przybylski, M.:: Synthesis, antibody recognition and enzymatic stability of linear, cyclic and branched polypeptides containing a ß-amyloid plaque specific epitope., In: Peptides 2004, Proceedings of 3rd International and 28th European Peptide Symposium, (Eds.: Flegel, M., Fridkin, M., Gilon, C., Slaninova, J.), KENES International,, 2005
Manea, M., Hudecz, F, Przybylski, M., Mező, G.:: Synthesis, solution conformation and antibody recognition of oligotuftsin based conjugates containing a ß-amyloid(4-10) plaques specific epitope Bioconjugate Chemistry 16, Bioconjugate Chemistry 16: 921-928, 2005
Krikorian, D., Biris, N., Stavrakoudis, A., Sakarellos C., Andreu, D., Mező, G., Hudecz, F., Cung M.T., Tsikaris V.:: 1H-NMR conformational studies of the gD [Nle11] 9-22 antigenic region of herpes simlex virus glycoprotein D., In: 4th Hellenic Forum on Bioactive Peptides (Ed.: Cordopatis, P.A., Manessi-Zoupa, E., Pairas, G.N.) Typorama, Patras, Greece, pp. 341-344, 2005
Manea, M., Horvati, K., Mező, G., Cecal, R., Tian, X., Stefanescu, R., Hudecz, F., Przybylski, M.:: Synthesis, antibody recognition and enzymatic stability of linear, cyclic and branched polypeptides containing a ß-amyloid plaque specific epitope., 28th European Peptide Symposium, Prague, Czech Republic, September 5-10,, 2004
Kún, L., Láng, O., Bai, K., Süli-Vargha, H., Mező, G., Hudecz, F., Kőhidai, L.:: A tuftsin- és a methotrexát tartalmú fMLF-konjugátumok sejtadháziót moduláló és kemotaktikus hatása THP-1 leukémiás monocytasejteken., Magyar Immunológia 4: 26, 2005
Láng, O., Birinyi, J., Bai, K., Mező, G., Hudecz, F., Kőhidai, L.:: Suitability of peptide conjugates containing formyl-peptide residue for chemotactic drug-targeting (CDT)., FEBS Journal 272(S1): 527, 2005
Bánóczi, Z., Miklán, Zs., Mihala, N., Szabó, R., Reményi, J., Rivas, L., Andreu, D., Hudecz, F.:: Synthesis and in vitro activity of arg oligopeptide conjugates with antitumour and antimicrobial drugs., In: Peptides 2004, Proceedings of 3rd International and 28th European Peptide Symposium, (Eds.: Flegel, M., Fridkin, M., Gilon, C., Slaninova, J.), KENES International,, 2005
Bősze, Sz., Mező, G., Caccamo, N., Dieli, F., Andreu, D., Tsikaris, V., Sakarellos, C., Hudecz, F.:: Synthesis and in vitro effect of peptide conjugates from 38 kDa protein of M. tuberculosis on T-cell proliferation and IFN-gamma production., In: Peptides 2004, Proceedings of 3rd International and 28th European Peptide Symposium, (Eds.: Flegel, M., Fridkin, M., Gilon, C., Slaninova, J.), KENES International,, 2005
Miklán, Z., Sum, A., Reményi, J., Sztaricskai, F., Schlosser, G., Hudecz, F.:: Oligoarginine for delivering daunomycin using squaric acid linker., FEBS Journal 272(S1): 527, 2005
Schlosser,G., Pocsfalvi, G., Huszár, E., Malorni, A., Hudecz, F.:: MALDI-TOF mass spectrometry of a combinatorial peptide library: effect of matrix composition on signal suppression., J. Mass Spectrom. 40: 1590-1594, 2005
Szabó, R., Pállinger, É., Kovács, P., Mező, G., Hudecz, F.:: The effect of structure on the uptake of polymeric polypeptides by the macrophage-like cell line J774., In: PEPTIDE SCIENCE 2004, (Ed.: Shimonigashi, Y.) The Japanese Peptide Society, Osaka, Japan, pp. 13-16, 2005
Szabó, R., Peiser, L., Plüddemann, A., Bősze, S., Gordon, S., Hudecz, F.:: The role of the scavenger receptor-A in the internalization of branched polypeptides with poly[L-Lys] backbone by bone-marrow derived murine macrophages., FEBS Journal 272(S1): 529, 2005
Szabó, R., Peiser, L., Plüddemann, A., Mező, G., Bősze, Sz., Kőhidai, L., Gordon, S., Hudecz, F.:: A polilizin gerincű polipeptidek felvétele a J774-sejtekbe és az egércsontvelő eredetű macrophagokba. A scavenger receptor szerepe a polianionos polipeptidek sejtbe jutá, Magyar Immunológia 4: 28, 2005
Szabó, R., Peiser, L., Plüddemann, A., Bősze, S., Heinsbroek, S., Gordon, S., Hudecz, F.:: Uptake of of branched polypeptides with poly[L-Lys] backbone by bone-marrow derived murine macrophages: The role of the class A scavenger., Bioconjugate Chemistry 16: 1442-50, 2005
Sztaricskai, F., Sum, A., Roth, E., Pelyvás, I.F., Sándor, Sz., Batta, Gy., Herczegh, P., Reményi, J., Miklán, Zs., Hudecz, F.:: A new class of semisynthetic anthracycline glycoside antibiotics incorporating a squaric acid moiety., J. Antibiotics 58: 704-714, 2005
Tugyi, R., Mező, G., Fellinger, E., Andreu, D., Hudecz, F.:: The effect of cyclization on the enzymatic degradation of herpes simplex virus glycoprotein D derived epitope peptide., J. Peptide Sci. 11: 642-649, 2005
Tugyi, R., Uray, K., Iván, D., Fellinger, E., Perkins, A., Hudecz, F.:: Partial D-amino acid substitution: improved enzymatic stability and preserved antibody recognition of a MUC2 epitope peptide, PNAS 102, 413-418, 2005
Bánóczi, Z., Futaki, S., Reményi, J., Hudecz, F.:: Sejtbejutást elősegítő oligopeptid tartalmú daunomicin konjugátumok szintézise és jellemzése., MKE Vegyészkonferencia, Hajdúszoboszló, 2005. június 28-30, 2005
Bánóczi, Z., Reményi, J., Takeuchi, T., Futaki, S., Hudecz, F.:: The effect of octaarginine on the translocation of daunomycin-branched polypeptide conjugates., 42nd Japanese Peptide Symposium, Osaka, Japan, 27-29 October, 2005., 2005
Hudecz, F.:: Drug targeting by peptide conjugates., Joint Medicinal Chemistry Symposium, Austrian Chemical Society, Vienna, Austria, June 20-23, 2005., 2005
Hudecz, F., Tugyi, R., Uray, K., Horváti, K., Iván, D., Jakab, A., Bősze, Sz., Mező, G., Dieli, F., Andreu, D., Welling-Wester, S.:: Synthesis and application of polypeptide based bioconjugates., 18th Polish Peptide Symposium, Wroclaw, Poland, September 4 - 8, 2005,, 2005
Láng, O., Birinyi, J., Bai, K., Mező, G., Hudecz, F., Kőhidai, L.:: Suitability of peptide conjugates containing formyl-peptide residue for chemotactic drug-targeting (CDT)., 30th FEBS Meeting and 9th IUBMB Conference, Budapest, July 2-7, 2005, 2005
Miklán, Z., Sum, A., Reményi, J., Sztaricskai, F., Schlosser, G., Hudecz, F.:: Oligoarginine for delivering daunomycin using squaric acid linker., 30th FEBS Meeting and 9th IUBMB Conference, Budapest, July 2-7, 2005, 2005
Szabó, R., Peiser, L., Plüddemann, A., Bősze, S., Gordon, S., Hudecz, F.:: The role of the scavenger receptor-A in the internalization of branched polypeptides with poly[L-Lys] backbone by bone-marrow derived murine macrophages., 30th FEBS Meeting and 9th IUBMB Conference, Budapest, July 2-7, 2005, 2005
Szabó, R., Peiser, L., Plüddemann, A., Kovács, P., Kőhidai, L., Bősze, Sz., Gordon, S., Hudecz, F.:: Internalization of polyanionic branched polypeptides with poly[L-Lys] backbone by J774 cells and by bone-marrow derived murine macrophages: The role of the scavenger rece, 'Mechanisms of Carrier-Mediated Intracellular Delivery of Therapeutics, satellite meeting of the 15th IUPAB & 5th EBSA Congress, Montpellier, F, 2005
Szabó, R., Peiser, L., Plüddemann, A., Mező, G., Bősze, Sz., Kőhidai, L., Gordon, S., Hudecz, F.:: A polilizin gerincű polipeptidek felvétele a J774-sejtekbe és az egércsontvelő eredetű macrophagokba. A scavenger receptor szerepe a polianionos polipeptidek sejtbe jutás, Magyar Immunológiai Társaság XXXIV. Kongresszusa, Sopron, 2005. október 19-22., 2005
Bai, K., Schlosser, G., Hudecz, F., Mező, G.:: A J774 sejtek (W)SXWS peptidek által kiváltott kemotaxisa., Kemotaxis 2005, Szentendre, 2005. november 12-13., 2005
Hudecz, F.:: Célbajuttatás peptid konjugátumokkal., Zemplén előadás. MTA Kémiai Tudományok Osztálya. Budapest, 2005. december 15., 2005
Kőhidai, L., Bai, K., Láng, J., Birinyi, J., Láng, O., Hudecz, F., Mező, G.:: Kemotaktikus drug-targeting (CDT) - Methotrexatot tartalmazó oligotuftszin konjugátumok sejtfiziológiai hatásainak vizsgálata csillós és monocita modelleken., MTA Peptidkémiai Munkabizottság, Balatonszemes, 2005. május 30 - június 1., 2005
Miklán, Zs., Reményi, J., Schlosser, G., Hudecz, F..:: Új, négyszögsav tartalmú daunomicin peptid-konjugátumok szintézise, stabilitása és hatása humán leukémia (HL-60) sejtekre., MTA Peptidkémiai Munkabizottság, Balatonszemes, 2005. május 30 - június 1., 2005
Szabó, R., Peiser, L., Plüddemann, A., Heinsbroek, S., Gordon, S., Hudecz, F..:: Polilizin gerincü polipeptidek felvétele egér csontvelöi eredetü makrofágokba. A scavenger receptor-A szerepe a polianionos polipeptidek sejtbe jutásában., MTA Peptidkémiai Munkabizottság, Balatonszemes, 2005. május 30 - június 1., 2005
Reményi, J., Miklán, Zs., Csík, G., Mező, G., Gaál, D., Kovács, P., Sarkadi, B., Hudecz, F.:: Drug targeting by peptide conjugates, Scientia Pharmaceutica 73(S1): KL-5, 2005
Bősze, Sz., Csík, G., Kóczán, Gy., Hudecz, F.:: Synthesis and spectroscopic properties of 4-ethoxymethylene-2-(1)-naphtyl-5(4H)-oxazolone labelled fluorescent peptides., Biopolymers, 81: 81-91, 2006
Bai, K.B., Láng, O., Birinyi, J., Láng, J., Schlosser, G., Kőhidai, L., Hudecz, F., Mező, G.:: Chemotactic peptide based drug targeting of methotrexate., J. Peptide Science 12 (S) 208, 2006
Krikorian, D., Stavrakoudis, A., Biris, N., Andreu, D., de Oliveira, E., Mező, G., Majer, Zs., Hudecz, F., Welling-Wester, S., Thong Cung, M., Tsikaris, V.:: Influence of sequential oligopeptide carriers on the bioactive structure of conjugated epitopes: Comparative study of the conformation of a Herpes simplex virus glycoprotein gD-1 epitope in the free and conjugated form, and protein built-in crystal structure., Biopolymers, 84: 383-399, 2006
Horváti, K., Bősze, Sz., Szabó, N., Kiss, É., Hill, K., Mező, G., Hudecz, F.:: Peptide conjugates of antituberculotic drugs., In: PEPTIDE SCIENCE 2006, (Ed.: Ishida, H., Mihara, H.) The Japanese Peptide Society, Osaka, Japan, pp.271-272, 2006
Horváti, K., Bősze, Sz., Mező, G.,Caccamo, N., Dieli, F., Hudecz, F.:: Synthesis and in vitro effect of peptides and peptide-conjugates from 16 kDa protein of Mycobacterium tuberculosis on INF-gamma production, J. Peptide Science 12 (S) 230, 2006
Hudecz, F.:: Understanding of antigenic structure of proteins for improved diagnostics and therapy., 1st International Conference of Nanobiomedicinal Technology and Structural Biology, Chengdu, Sichuan, China,, 2006
Hudecz, F., Tugyi, R., Schlosser, G., Mező, G., Uray, K., Fellinger, E., Andreu, D.:: Strategies to improve enyzmatic stability of peptide epitopes in complex biological matrices: cyclization, partial D-amino acid substitution and conjugation, 5th Hellenic Forum on Bioactive Peptides, Patras, Greece, 2006
Hill, K., Bősze, Sz., Horváti, K., Hudecz, F., Kiss, E: Molecular interaction between lung surfactant and antibacterial peptide conjugates related to enhanced drug transport., 6th Annual Surface and Colloid Symposium, Lipid-Peptide Interactions and Biological Function, Lund, Sweeden,, 2006
Ashur, D., Bősze, Sz., Láng, O.:: Polilizin hordozóhoz kötött SXWS szekvenciák kemotaxist kiváltó hatása csillós és monocita modelleken., Kemotaxis 2006. Pécs,, 2006
Bacsa, B., Szabó, R., Bősze, Sz., Csík, G., Mező, G.:: Polilizin hordozóhoz kötött SXWS szekvenciák kemotaxist kiváltó hatása csillós és monocita modelleken., Kemotaxis 2006. Pécs,, 2006
vissza »