Preparation, structure, and properties of nanotubes  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43577
Type K
Principal investigator Lukovits, Pál István
Title in Hungarian Nanocsövek előállítása, szerkezete és tulajdonságai
Title in English Preparation, structure, and properties of nanotubes
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent CRC HAS Institute of Nano Chemistry and Catalysis (Chemical Research Center of the HAS)
Participants Demeter, Zsolt
Jablonkai, István
Kaptay, György
Miklósi, József
Pilbáth, Aranka
Póczik, Péter
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 10.340
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatások célja a szén nanocsövek elektrokémiai úton történő előállítása során keletkező termék tulajdonságainak és a technológiai paraméterek közötti összefüggések kimutatása volt. A gyártási paraméterek között a szén katód alapanyagának morfológiája, a só olvadék összetétele, a hőmérséklet, valamint az elektrokémiai művelet paraméterei (áramsűrűség, potenciál, az elektrolízishez szükséges idő) bizonyultak lényegesnek. Az előállítási műveletekkel kapcsolatban megvizsgáltuk az elektrokémiai fémleválasztás kinetikáját is, amely a nanocső szintézis jobb megértését eredményezte. A nanocsöveket tartalmazó termék megtisztítása és az ehhez a lépéshez szükséges eljárások tanulmányozása képezte második feladatot. Tanulmányoztuk azokat a tisztítási módszereket is, amelyek segítségével a nanocsövek felülete módosítható. A nanocsöveket tartalmazó készítményt alagúteffektuson alapuló mikroszkópos vizsgálatoknak vetettük alá, és a pásztázó tűszondás mikroszkóppal meghatároztuk a csövek méretét, alakját, az egyes típusokba sorolt csövek gyakoriságát. A kísérleti eredményeket statisztikai módszerekkel értékeltük ki. A vizsgálatokat elméleti számításokkal egészítettük ki, amelyek célja annak megállapítása volt, hogy a különböző osztályokba sorolható nanocsövek mennyire stabilak. E vizsgálatok céljából több módszerrel is meghatároztuk a csövek aromás jellegét.
Results in English
The main aim of this research was to determine the correlation between the parameters of the electrolysis and the experimental properties of the carbon nanotubes. The most important parameters, which could affect the quality of the nanotubes were found to be the morphology of the carbon cathode, the composition of the molten salt, the temperature and the parameters of the electrolysis itself (current density, applied potential, and the time period of electrolysis). In connection with these tasks we also studied the mechanism of metal deposition, which yielded new information on the formation of nanotubes. The second object of these investigations was the purification of nanotubes and the necessary steps needed to accomplish this task. Probes containing nanotubes were be investigated by using scanning-tunneling and atomic force microscopes. These investigations revealed the distribution of the various shapes, and thickness of the tubes. The experimental data were evaluated by using statistical methods. Experimental investigations were completed by theoretical calculations. The aim of these investigations was to determine the stability of various types of nanotubes.
Full text http://real.mtak.hu/1145/
Decision
Yes

 

List of publications

 
J. Sytchev, N.Borisenko, G.Kaptay: Intercalation of lithium into graphite as the first step to produce carbon nanotubes in an electrochemical way, Materials Science Forum, vols. 473-474, 147-152 (2005),, 2005
J. Sytchev, N.Borisenko, G.Kaptay: Intercalation of lithium into graphite as the first step to produce carbon nanotubes in an electrochemical way, Materials Science Forum, vols. 473-474, 147-152, 2005
J. Sytchev, N.Borisenko, H.B.Kushkhov, G.Kaptay:: On the temperature dependence of lithium intercalation into graphite as the first step of carbon nanotubes electrolytic production, Proc. of MS7, ed. by P.Taxil, C.Bessada, M.Cassir, M.Gaune-Escard, vol.1, 2005, pp.237-240., 2005
J.Sychev, N.V.Borisenko, G.Kaptay, Kh.B.Kushkhov: Intercalation of sodium and lithium into graphite as a first stage in an electrochemical method for producing carbon nanotubes, Russian Journal of Electrochemistry, .41, 956-963 (2005)., 2005
U. Bor¹tnik, M. Hodo¹èek, D. Jane¾iè, I. Lukovits: Electronic structure properties of carbon nanotubes obtained by density functional calculations, Chemical Physics Letters 411, 384–388 (2005), 2005
D. Vukičević, I. Lukovits, N. Trinajstić: Counting Kekulé structures of benzenoid parallelograms containing one additional benzene ring, Croat. Chem. Acta 79, 509-512., 2006
Lukovits I.: Enumeration of Kekulé structures in defective patterns of rectangular graphite, Croat. Chem. Acta 79, 393-397, 2006
Lukovits I., Fodor J., Á. Gömöry, K. István, G. Keresztury, L. Kótai: Alkane isomers: presence in petroleum ether and complexity, SAR and QSAR in Environmental Research, 17, 323-335, 2006
Lukovits I., Miličević A., N. Trinajstić, and D. Vukičević: Kekulé Structure Counts in Damaged Benzenoid Parallelograms, Internet Electronic Journal of Molecular Design 5, 144-149, 2006
Back »