Formation of organic aerosol in cloud processes  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43578
Type K
Principal investigator Gelencsér, András
Title in Hungarian Szerves aeroszol képződése felhőfolyamokban
Title in English Formation of organic aerosol in cloud processes
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Institute of Environmental Scienece, Department of Earth and Environmental Science (University of Pannonia)
Participants Blazsó, Marianne
Novákné Dr. Czégény, Zsuzsanna
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 11.200
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásaink során bizonyítottuk, hogy a felhővízben a biomassza égetés során kibocsátott vegyületekből polimerizációval fényt elnyelő humuszszerű anyag keletkezik. Vizsgáltuk ennek a folyamatnak a mechanizmusát, időállandóját és a keletkezett anyag kémiai tulajdonságait is. Ezzel párhuzamosan a biomassza égetésből származó aeroszolban megfigyelt, gömb alakú szerves részecskék keletkezési mechanizmusát is valószínűsítettük, amit összefüggésbe hoztunk a fenti kémiai reakcióval. E részecskék abszorpciós tulajdonságait kísérletileg is vizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy a biomassza égetésből származó aeroszolban a sugárzáselnyelés számottevő hányadáért felelős lehet. Kutatásaink során részben nemzetközi együttműködésben bizonyítottuk, hogy a természetben a legnagyobb mennyiségben kibocsátott illékony szerves vegyületből, az izoprénből közvetve lehetséges felhőfolyamatokban aeroszol képződés. A folyamat légköri jelentőségét egy egyszerűsített légköri modell segítségével vizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy globális léptékben jelentős. A beszámolási időszakban a pályázat témáját is érintő monográfiát írtam Carbonaceous Aerosol címmel, ami 2004-ben a Springer kiadónál jelent meg. A könyv külön alfejezetet szentel a felhőfolyamatok lehetséges szerepének a másodlagos szerves aeroszol képződésében, ami a tudományterület legújabb eredményeit, nem kis részben saját eredményeinket foglalja össze.
Results in English
In our study it has been proved that volatile compounds released by biomass burning can polymerize into humic-like substances (HULIS) in cloud water. The mechanism and kinetics of these reactions, as well as the properties of the products have also been studied. It has been hypothesized that tar ball particles observed in biomass smoke may also be produced in such reactions. It has been found that these particles account for a significant fraction of absorption of shortwave radiation in biomass smoke. In another study, isoprene has been established as a possible precursor of secondary aerosol formation in cloud processes, and a model study has revealed that it is globally significant. My monograph titled Carbonaceous Aerosol was published in 2004 by Springer. In this book a separate sub-chapter is devoted to the role of cloud processes in secondary organic aerosol formation, partly based on the results of our recent studies in this field.
Full text http://real.mtak.hu/1146/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Ion, A. C., Vermeylen, R., Kourtchev, I., Cafmeyer, J., Chi, X., Gelencsér, A., Maenhaut, W., Claeys, M.: Polar organic compounds in rural PM2.5 aerosols from K-puszta, Hungary, during a 2003 summer field campaign: Sources and diel variations, Atmos. Chem. Phys. 5, 1805-1814., 2005
Hoffer, A., Kiss, G., Blazsó, M., and Gelencsér, A.: Chemical characterization of humic-like substances (HULIS) formed from a lignin-type precursor in model cloud water., Geophys. Res. Lett. 2004, 31, L06115, doi:10.1029/2003GL018962, 2004
Claeys, M., Wang. W., Ion, A. C., Kourtchev, I., Gelencsér, A., and Maenhaut, W.: Formation of secondary organic aerosols from isoprene and its gas-phase oxidation products through reaction with hydrogen peroxide, Atmos. Environ. 2004, 38, 4093-4098., 2004
Blazsó, M., Janitsek, S., Gelencsér, A., Artaxo, P., Graham, B., and Andreae, M. O.: Study of tropical organic aerosol by thermally assisted alkylation-gas chromatography mass spectrometry., J. Analytical and Applied Pyrolysis 2003, 68-9, Sp. Iss., 351-369., 2003
Gelencsér, A.: Carbonaceous Aerosol, Series Atmospheric and Oceanographic Sciences Library, Vol. 30, 2004, 360 p., ISBN: 1-4020-2886-5, 2004
Gelencsér, A., and Varga, Z.: Evaluation of the atmospheric significance of multiphase reactions in atmospheric secondary organic aerosol formation, Atmos. Chem. Phys., 5, 2823–2831., 2005
Krivacsy Z, Blazso M, Shooter D: Primary organic pollutants in New Zealand urban aerosol in winter during high PM10 episodes, Environ. Pollution. 139 (2): 195-205, 2006
Andreae, M. O., Gelencsér, A.: Black carbon or brown carbon? The nature of light-absorbing organic aerosol, Atmos. Chem. Phys., 6, 3131–3148, 2006
Hoffer, A., Gelencsér, A., Blazsó, M., Guyon, P., Artaxo, P., and Andreae, M. O: Diel and seasonal variations in the chemical composition of biomass burning aerosol, Atmos. Chem. Phys., 6, 3505–3515, 2006
Hoffer, A., Gelencsér, A., Guyon, P., Kiss, G., Schmid, O., Frank, G.P., Artaxo, P., Andreae, M. O.: Optical properties of humic-like substances (HULIS) in biomass burning aerosol,, Atmos. Chem. Phys. 6, 3565-3570, 2006
Gelencsér A, Hoffer A, Kiss G, Tombácz E, Kurdi R, Bencze L: In-situ formation of light-absorbing organic matter in cloud water, J. Atmos. Chem. 45, 25-33,, 2003
Pósfai, M., Gelencsér, A., Simonics, R., Arató, K., Li, J., Hobbs, P. V., and Buseck, P. R.: Atmospheric tar balls: Particles from biomass and biofuel burning, J. Geophys. Res. 109, D06213, doi:10.1029/2003JD004169., 2004
Back »