Jews and Gypsies during the Holocaust in Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43604
Type K
Principal investigator Karsai, László
Title in Hungarian Zsidók és cigányok a holokauszt idején Magyarországon
Title in English Jews and Gypsies during the Holocaust in Hungary
Panel History
Department or equivalent Department of Contemporary History (University of Szeged)
Participants Csosz, László
Kádár, Gábor
Molnár, Judit
Vági, Zoltán
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 7.020
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatócsoportunk tagjai a pályázati időszakban komoly kutatómunkát folytattak a hazai és néhány külföldi levéltárban. Jelentős mennyiségű, eddig még a szakértők körében sem ismert, publikálatlan levéltári anyagot tártunk fel. Az eredményeket hasznosítottuk publikációinkban és a különféle hazai és külföldi holokauszt-konferenciákon tartott előadásainkban. Ezek közül a magyar holokauszt 60. évfordulója alkalmából 2004-ben Budapesten a MTA-n megrendezett konferencia első helyen emelendő ki, ennek szervezője Molnár Judit volt, és amelyen a kutatócsoport valamennyi tagja tartott előadást. 2006-ban megnyílt a Holokauszt Emlékközpontban az állandó magyar holokauszt kiállítás. A kiállítási programiroda vezetője Molnár Judit volt, történész szakértője Karsai László, a forgatókönyvet Kádár Gábor és Vági Zoltán írta, és Csősz László is közreműködött az előkészítésben. Kádár Gábor és Vági Zoltán megvédte PhD értekezését. Az OTKA pályázatnak köszönhetően fejlődtek szakmai kapcsolataink a jeruzsálemi Yad Vashem Intézettel, a washingtoni Holocaust Memorial Museummal, a párizsi Shoah Fondationnal, a Berlini Zsidó Múzeummal és az Auschwitz-Birkenau Állami Múzeummal. Elkezdtük tanítási módszereink korszerűsítését, a Power Point használatával. Jelenleg az egy kötetesre tervezett dokumentum-gyűjtemény sajtó alá rendezése folyik, amikor is a legnagyobb problémát a szelektálás jelenti. Tervezünk készülő szöveggyűjteményünkhöz CD mellékletet.
Results in English
The members of our team have been doing research in Hungarian and foreign archives. We have explored a significant amount of unpublished archival material. We have made use of the results of our researches in our publications, and in the presentations we have made at Holocaust conferences in Hungary and abroad. Of these, the conference organized in 2004 at the HAS in Budapest, on the 60th anniversary of the Hungarian Holocaust should be mentioned first, whose organizer was Judit Molnár, and where all the members of the research group made presentations. On 2006, the permanent exhibition on the Hungarian Holocaust was opened in the Holocaust Memorial Centre. Judit Molnár led the development of the exhibition, László Karsai contributing as historian; the exhibition script was written by Gábor Kádár and Zoltán Vági, and László Csősz also participated in the preparations. Gábor Kádár and Zoltán Vági have defended their PhD dissertations. Through the competition of OTKA, our professional connections have considerably improved with the Yad Vashem Institute of Jerusalem, the USHMM in Washington, D.C., the Shoah Fondation in Paris, the Jewish Museum in Berlin and the Auschwitz-Birkenau State Museum. We have started to update our teaching methods; the use of PowerPoint presentation. At present a one-volume collection of documents is being edited. That is why we are planning a CD supplement to our anthology.
Full text http://real.mtak.hu/1155/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Csősz László: Földreform és fajvédelem: a negyedik zsidótörvény végrehajtása, A holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Budapest, Balassi K. 2005. 176-192., 2005
Karsai László: A végzetes esztendő: 1942 a magyar diplomaták jelentéseiben, Hadtörténelmi Közlemények 2004/3. sz. 859-885., 2004
Csősz László: Antisemitismus und Agrarpolitik: Die Landreformen von 1942, Mihok, Brigitte Hrsg.: Ungarn und der Holocaust, Metropol Verlag, Berlin, 73-88., 2005
Molnár Judit: Die Königlich Ungarische Gendarmerie und der Holocaust, Mihok, Brigitte Hrsg. Ungarn und der Holocaust, Metropol Verlag, Berlin, 89-102., 2005
Karsai László: Zentrale Aspekte des Völkermordes an den ungarischen Roma, Mihok, Brigitte Hrsg. Ungarn und der Holocaust, Berlin, Metropol Verlag, 103-114., 2005
Molnár Judit: A magyar királyi csendőrség és a holokauszt, Hadtörténelmi Közlemények, 2004/3. sz. 927-946., 2004
Karsai László-Molnár Judit: A magyar Quisling-kormány. Sztójay Döme és társai a népbíróság előtt, 1956-os KHT, Budapest, 2004
Csősz László: Vonakodó végrehajtók. A Soá szolnoki fejezetének tanulságai, megjelenés alatt, 2007
Karsai László: Túlélhették volna a magyar zsidók a holokausztot?, megjelenés alatt, 2005
Molnár Judit: Ellenállástól az együttműködésig. Csendőr, rendőr és hivatalnok magatartástípusok a pécsi és szegedi csendőrkerületben 1944-ben, megjelenés alatt, 2007
Kádár Gábor-Vági Zoltán: Theore und Praxis. Die ökonomische Vernichtung der ungarischen Juden, Mihok, Brigitte Hrsg. Ungarn und der Holocaust, Berlin, Metropol Verlag, 55-71., 2005
Karsai László: A magyarországi zsidótörvények és - rendeletek, 1920-1944., A holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Budapest, Balassi K. 2005. 140-163., 2005
Molnár Judit: Csendőrök a népbíróság előtt, A holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Budapest, Balassi K. 2005. -647-662., 2005
Karsai László: The Last Chapter of the Holocaust, Yad Vashem Studies, N. 34, Jerusalem 2006, pp. 293-330., 2006
Csősz László: A jászsági zsidóság a vészkorszakban, Jászsági Évkönyv, Jászberény, 2006, 90-110., 2006

 

Events of the project

 
2012-01-06 09:53:49
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék (Szegedi Tudományegyetem).
Back »