The antigen presenting cell - T cell contact; costimulation and the immunological synapse  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43613
Type K
Principal investigator László, Glória
Title in Hungarian Antigén-bemutató sejtek és polarizált TH-limfociták kapcsolata; kostimulációs kölcsönhatások és az immunológiai szinapszis
Title in English The antigen presenting cell - T cell contact; costimulation and the immunological synapse
Panel Immunity, Cancer and Microbiology
Department or equivalent Department of Immunology (Eötvös Loránd University)
Participants Matkó, János
Prechl, József
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 11.280
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Öt (1 TH1, 2 TH2 és 2 TH0) hosszútávon stabilnak bizonyult egér TH hibridómát állítottunk elő és jellemeztünk részletesen. Vizsgáltuk az IL-4, GATA-3, IFNgamma és Tbet génexpressziókat, a GM-CSF, IL-2, IL-4 és IFNgamma szekréciós képességet, a TH fenotípus stabilitását, az aktiválhatóság, a homing tulajdonság és a membrán raftok szempontjából jellemző sejtfelszíni markerek megjelenését, a kalcium-válasz kiválthatóságát és karakterisztikáját, a nyugvó és aktivációt követő fehérje foszforilációs mintázatot, valamint a membrán koleszterin tartalmának és a raftok mennyiségének összefüggéseit, továbbá a TCR raft asszociáltságát. Ezek alapján jellegzetes különbségeket mutattunk ki az eltérő fenotípusú TH sejtek között. Az antigén bemutató sejtek tulajdonságainak feltérképezése kapcsán különböző B-limfocita és makrofág eredetű sejtvonalak tulajdonságait vizsgáltuk a sejttípusra jellemző illetve az antigén bemutató kapacitás szempontjából kiemelt sejtfelszíni molekulák jelenléte és a sejt funkcionális képességei szempontjából. Megállapítottuk a membrán gangliozid (GM1, GM3) (raft)-mennyiség és az antigén bemutató valamint fagocita képesség összefüggését. A membránban a raft komponens koleszterin tartalmának vizsgálatához anti-koleszterin egér monoklonális ellenanyagokat fejlesztettünk ki, melyek nemcsak a sejtmentes és sejtes közegben történő koleszterin kimutatásra bizonyultak alkalmasnak hanem segítségükkel bizonyos koleszterin-függő sejtfunkciók modulálhatók.
Results in English
Five (1 TH1, 2 TH2 és 2 TH0) mouse TH hybridomas with long-term stability were established and characterized in detail. IL-4, GATA-3, IFNgamma and Tbet gene expressions, GM-CSF, IL-2, IL-4 and IFNgamma secreting capacity, phenotypical stability, expression of cell surface markers involved in activation and homing processes or markers of the membrane rafts in correlation with the membrane cholesterol content, induction and characteristics of the calcium response, the protein tyrosine phosphorylation patterns before and after activation, and TCR recruitment into membrane rafts were investigated. Characteristic differences were found in most parameters among the TH cells of different effector phenotype. APC cell lines of B-cell and monocyte/macrophage origin were also characterized for their cell surface antigen expression in correlation with their functional features. A significant correlation was found between the raft marker membrane ganglioside (GM1, GM3) expression and the antigen presenting capacity or the phagocitic activity in macrophage cells. Cholesterol specific mouse monoclonal antibodies were generated to detect raft-associated and free cholesterol in the membrane. On the basis of our preliminary results these antibodies may also act directly as modulators of certain immune functions.
Full text http://real.mtak.hu/1157/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Uzonyi B., Látos H., László G., Prechl J., Tóth S. and Erdei A.: Influencing the antigen presenting capacity of macrophages by various stimuli, Immunology Letters, 87:48, 2003
Gombos I., Kiss E., Detre C., László G., Matkó J.:: Cholesterol and sphingolipids as lipid organizers of the immune cells' plasma membrane: Their impact on the functions of MHC molecules, Immunology Letters 104:59-69, 2006
Csépányi K.R., Kiss E., Látos H., Uzonyi B., Kemény E., Himer L., László G., Matkó J: Relationship between macrophage phenotypes and their antigen presenting or phagocytic capacity. Both functios are cholesterol/lipid raft-dependent, Signal and Signal Processing (13) Balatonöszöd, 2005
Ádori M., Balogh A., Weiszhár Zs., Prechl J., Matkó J., László G.: Studies on cell specific expression, structure and membrane localization of a late lymphoid activation antigen Ly77 (GL7), The FEBS Journal 272 (supplement 1), 223, 2005
Gombos, I., Lőrincz, A., Pomozi, I., Steinbach, G., Garab, G., László, G. and Matkó, J.: How much do the different lipid raft markers overlap? A fluorescence imaging study on membrane organization, The FEBS Journal 272 (supplement 1), 223, 2005
Uzonyi B., László G., Prechl J., Tóth S., Erdei A.: Functional differences between murine macrophages derived from various sources, Signal and Signal Processing (12) Sopron, 2003
Ádori, M., Balogh, A., Weiszhár, Zs., Matkó, J., László, G: Expression, structure and membrane localization of Ly77 (GL7), a supposed adhesion molecule, on lymphoid and myeloid cells, Signal and Signal Processing (13) Balatonöszöd, 2005
Uzonyi B., László G., Prechl J., Tóth S., Erdei A: Különböző eredetű egér makrofágok funkcionális összehasonlítása, MIT vándorgyűlés, Győr, 2003
Weiszhár Z., Ádori M., Prechl J., László G: A GL7 (Ly77) specifikus ellenanyag egy szialidáz érzékeny epitópot ismer fel, MIT vándorgyűlés, Győr, 2003
Látos H., Uzonyi B., Prechl J., Matkó J., László G: Correlation between the origin and functional properties of monocyte/macrophage cells and their CD19 and CD21 expression, MIT vándorgyűlés, Szeged, 2004
Ádori M., Balogh A., Prechl J.,László G: Structural and functional study on Ly77 (GL7) by an scFv construction, MIT vándorgyűlés, Szeged, 2004
Ádori M., Balogh A., Weiszhár Z., Prechl J., Matkó J., László G: Az egér limfoid sejteken leírt késői aktivációs antigén Ly77 (GL7) sejtspecifikus expressziójának, szerkezetének és membránlokalizációjának vizsgálata, MIT vándorgyűlés, Sopron, 2005
Csépányi K.R., Kiss E., Látos H., Uzonyi B., Kemény E., Himer L., László G., Matkó J: A makrofágok fenotípusa és a fagocitáló, valamint az antigénbemutató képessége közötti összefüggések. A lipidraftok szabályozó hatásai., MIT vándorgyűlés, Sopron, 2005
Gombos I., Lőrincz A., Pomozi I., Steinbach G., Garab Gy., Vámosi Gy., Csépányi R., László G., Matkó J: Egy új anti-koleszterin ellenanyag és a lipid raft markerek közötti térbeli korreláció: fluoreszcencia mikroszkópiás vizsgálatok, MBFT kongresszus, Debrecen, 2005
Bíró, A., Cervenak L., Balogh, A., Lőrincz A., Uray K., Horváth A., Romics L., Matkó J., Füst G. and László, G.: Novel anti-cholesterol monoclonal IgG antibodies as probes and potential modulators of membrane raft- dependent immune functions, Journal of Lipid Research 48:19-29., 2007
Balogh A., Lőrincz A., Cervenak L., Füst G., László G., Matkó J.:: Új monoklonális IgG anti-koleszterin ellenanyagok: koleszterin-gazdag membránok markerei és raft-függő immunfolyamatok potenciális modulátorai, V. Magyar Sejtanalitikai Konferencia, Budapest, 2006
Balogh A., Lőrincz A., Cervenak L., Füst G., László G., Matkó J.:: Anti-cholesterol IgGs: Probes and functional modulators of cholesterol-rich membrane, 16. Europai Immunológus Kongresszus, Párizs, 2006
Back »