Adsorption and self-assotiation of ionoc surfactants in aqueous solutions  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43621
Type K
Principal investigator Gilányi, Tibor
Title in Hungarian Ionos tenzidek adszorpciója és önasszociációja vizes oldatokban
Title in English Adsorption and self-assotiation of ionoc surfactants in aqueous solutions
Panel Chemistry 1
Department or equivalent Institute of Chemistry (Eötvös Loránd University)
Participants Jedlovszky, Pál
Mészáros, Róbert
Varga, Imre
Vass, Szabolcs
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 8.572
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az ionos felületaktiv anyagok szabadfelszíni adszopcióját vizsgáltuk tenzidoldatok és tenzid-polimer elegyek oldatainak felszínén felületi feszültség mérésekkel. Új adszorpciós elméletet dolgoztunk ki az adszorpció hajtóerejére és az adszorbeált réteg elektromos szerkezetére vonatkozó korábbi elképzelések módosításával. Az adszorpciós réteg szerkezetét Monte Carlo szimulációval is vizsgáltuk. Modell-független új módszert adtunk a kisérleti izotermák elemzésére. Tisztáztuk a polimer molekulatömegének szerepét a polimer-tenzid kölcsönhatásban. A polimer-tenzid elegyadszorpciós mérésekből azt a következtetést vontuk le, hogy a tenzid kiszorítja a polimert az adszorpciós rétegből már olyan kis tenzidkoncentráció tartományban, amikor még nincs kölcsönhatás a komponensek között a tömbfázisban.
Results in English
The adsorption of ionic surfactants from aqueos surfactant solutions and surfactant-polymer mixtures on the free solution surface was studied by means of surface tension measurements. A novel adsorption theory of the ionic surfactant was introduced in which the earlier concepts of the adsorption driving force as well as the electrical structure of the adsorbed layer were modified. The structure of the adsorbed layer was also examined by Monte Carlo simulations. A model-independent new method was given to analyse the experimental adsorption isotherms. The role of the polymer molar mass on the polymer-surfactant interaction was studied. From the polymer-surfactant mixed adsorption measurements it was concluded that the polymer is depleted from the adsorption layer by the surfactant below the surfactant concentrations when interaction takes place between the components in bulk.
Full text http://real.mtak.hu/1161/
Decision
Yes

 

List of publications

 
P. Jedlovszky, I. Varga, T. Gilányi: Adsorption of apolar molecules at the water liquid/vapor interface. A Monte Carlo simulation study of water - n-octane system, J.Chem.Phys., 119, 1731-1739, 2003
R. Mészáros, L. Thompson, I. Varga, T.Gilányi: Adsorption properties of polyethyleneimine on silica surfaces in the presence of sodium dodecyl sulfate, Langmuir 19, 9977-9980, 2003
T.Gilányi, I.Varga., R.Mészáros: Specific counter ion effect on the adsorption of alkali decyl sulfate surfactants at air/solution interface, Phys. Chem. Chem. Phys., 6, 4338-4346, 2004
I.Varga, T.Gilányi, R.Mészáros: Experimental investigation of counterion dependence of alkali decyl sulfate adsorption at the air/solution interface, Progress in Colloid and Polymer Science, 125, 151-154, 2004
I.Varga, R. Mészáros, Z. Szakács, T.Gilányi: Novel Method for the Preparation of Anionic Surfactant-Selective Electrodes, Langmuir; 21, 6154-6156, 2005
R. Mészáros, I.Varga, T.Gilányi: Effect of Polymer Molecular Weight on the Polymer/Surfactant Interaction, J. Phys. Chem. B. 109, 13538-13544, 2005
P. Jedlovszky, I. Varga, T. Gilányi: Adsorption of 1-octanol at the free water surface as studied by Monte Carlo simulation, J.Chem.Phys. 120, 11839-11851, 2004
Gilányi T, Varga I., Mészáros R: Molecular interaction model of Polymer-Surfactant Complex Formation, Progress in Colloid and Polymer Science , 125, 179-183, 2004
Gilányi T, Varga I, Gilányi M, Mészáros R: Adsorption of poly(ethylene oxide) at the air/water interface: A dynamic and static surface tension study, J. Coll. Int. Sci. 301, 428-435, 2006
Hantal Gy., Pártay, L. Varga, I., Jedlovszky, P and Gilányi T.: Counterion and Surface Density Dependence of the Adsorption Layer of Ionic Surfactants at the Vapor-Aqueous Solurion Interface: A Computer Simulation Study, J. Phys. Chem. B. in press, 2007
I.Varga., R.Mészáros, T.Gilányi: Adsorption of sodium alkyl sulfate homologues at air/solution interface, J. Phys. Chem. . submitted, 2007
I.Varga., R.Mészáros, T.Gilányi: Adsorption of asymmetric alkyl chain catanionic surfactants at air/solution interface, J. Phys. Chem. . submitted, 2007
R. Mészáros, I.Varga, C. Stubenrauch, T. Gilányi: Adsorption of alkyl trimethylammonium bromide homoloques at air/solution, J. Phys. Chem. C. submitted, 2007
N. Péron, R. Mészáros, I. Varga and T. Gilányi: Competitive Adsorption of Sodium Dodecyl Sulfate and Polyethylene Oxide at the Air/Water Interface, J. Colloid Interface Sci. submitted, 2007
Back »