Electronic processing of Sanscritic, Greek and lLatin philosophical works Hungarian translation  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43629
Type K
Principal investigator Steiger, Kornél
Title in Hungarian Klasszikus szanszkrit, ógörög, latin filozófiai szövegek magyar fordításának elektronikus kezelése
Title in English Electronic processing of Sanscritic, Greek and lLatin philosophical works Hungarian translation
Panel Culture
Department or equivalent Institute of Philosophy (Eötvös Loránd University)
Participants Bene, László
Geréby, György
Ruzsa, Ferenc
Starting date 2003-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 16.920
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Célunk volt a hazai felsőoktatásban használatos szanszkrit, ógörög és latin nyelvű klasszikus filozófiai szövegek magyar nyelvű fordításának összegyűjtése, elektronikus formában való tárolása, oktatási és kutatási célokra megfelelő kommentárokkal és bibliográfiával. A pályázat futamidejében ennek az anyagnak az alapvetését elvégeztük, a tárolt anyag folyamatosan gyarapodik. A gyakorlatban bebizonyosodott, hogy az elektronikus kezelés jóval gyorsabb és rugalmasabb, mint az a hagyományos eljárás, amelynek során hallgatóinknak olyan bibliográfiát adunk, amelynek egyes tételeiről nem tudható biztosan, hogy éppen melyik országos könyvtárban hozzáférhetők. Programunk elsőrendű tudományos jelentősége az anyag filozófiailag releváns egységeinek (terminusok, érvek, érv-típusok) könnyű visszakereshetősége. Ez komoly segítséget jelent a terminológia egységesítéséhez és a jövőbeni fordítások készítéséhez is.
Results in English
The purpose of the project was the collecting and storing in electronic form of the Hungarian translations of classical Sanscrit, Greek and Latin philosophical texts. The texts have been provided with commentaries and bibliography. The vital scientific importance of the project is the easy searching of the relevant philosophical units (termini, proofs, the types of the argumantation, etc.). This will be a serious support for the unifying of the terminology and for the prospecting translations, too.
Full text http://real.mtak.hu/1164/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bene László: Utószó és jegyzetek Platón Szofista c. dialógusához, Platón, Szofista. Atlantisz kiadó, sajtó alatt, 2005
Lautner Péter: Szalusztiosz, Az istenekről, Pogány teológia I. Kairosz kiadó, 2004
Lautner Péter: Porphüriosz, A nimfák barlangja, Pogány teológia I. Kairosz kiadó, 2004
Lautner Péter: Koiné aisthésis in Proclus and Ps-Simplicius, P. Adamson -- H. Baltussen -- M. F. Stone (eds): Philosophy, Science and Exegesis in Greek, Arabic and Latin Commentaries. Bulletin of the Institute of Classical Studies. Suppl. 83, 1-2. pp. 173-186., 2005
Ruzsa Ferenc: Hibás, de hol? Anzelm ontológiai istenérve, Magyar Filozófiai Szemle 48 (2003/4) 503-532. old., 2004
Ruzsa Ferenc: A' meta-physica mívelésének hasznárúl, Magyar Filozófiai Szemle 48 (2004/1-2) 1-7. old., 2004
Ruzsa Ferenc: A tamil nyelv és az indoárja hangfejlődés, sajtó alatt, 2005
Back »