Ferrocén-szubsztituált heterociklusok és származékaik szintézise, szerkezetigazolása és komplex spektroszkópiai vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43634
típus K
Vezető kutató Sohár Pál
magyar cím Ferrocén-szubsztituált heterociklusok és származékaik szintézise, szerkezetigazolása és komplex spektroszkópiai vizsgálata
Angol cím Synthesis, structure determination and complex spectroscopic study of ferrocene-substituted heterocycles and their derivatives
zsűri Kémia 1
Kutatóhely ELKH-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Csámpai Antal
Perjési Pál
Túrós György István
Zsoldosné dr. Mády Virág
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.402
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Új, mono- és poliheterociklusokkal egyszeresen és többszörösen szubsztituált ferrocénszármazékokat állítottunk elő. Szerkezetüket komplex nagyműszeres vizsgálatokkal (IR, MS, röntgendiffrakció, multinukleáris NMR) derítettük fel. Etil-azido-ferrocenilakrilátból és iminofoszforánjából új ferrocéntartalmú 1,2,3-triazolt, aminobutadiént, oxazolont és imidazolont szintetizáltunk. Acetilferrocénből és 1,1’-diacetilferrocénből 1-[piridazin-3(2H)-on-6-il]ferrocént és 1,1’-bisz[piridazin-3(2H)-on-6-il]ferrocént, ebből fázistranszfer dialkilezéssel és diallilszármazékának metatézisével új ferrocenofánokat állítottunk elő. Biológiai vizsgálatok céljaira, ferrocént és aromás/heteroaromás gyűrűt tartalmazó kalkonok, ezekből pirazolin/pirazol-, szteroid-, glikozid- és oligopeptid származékok készültek. 1,1’-Diacilferrocénekből hidrazinnal diaza-butadién láncokat és két ferrocént tartalmazó makro-ciklusokat, esetenként ezek mono- és dipalladol komplexeit szintetizáltuk. A formil- és acetilferrocén tioszemikarbazonjából ferrocénszubsztituált 1,3-tiazinonokat, tiazolokat, tiazolonokat, pirimidonokat és imidazolonokat izoláltunk. Előállítottuk 1,1’-diacilferrocének aril- és heteroaril-szubsztituált mono- és dihidrazonjait és tanulmányoztuk reakciókészségüket 1,3-dipoláris cikloaddíciókban. A kísérleti munka során tapasztalt szerkezet-reaktivitás össze-függéseket és molekuladinamikai tulajdonságokat DFT számításokkal értelmeztük.
kutatási eredmények (angolul)
We prepared novel ferrocenes (Fc) substituted by mono- and polyheterocycles. Their structure was elucidated by complex high-performance instrumental methods (IR, MS, X-ray, multinuclear NMR). By multistep reactions, ethyl-azido-Fc-acrylate and its iminophosphorane were transformed into novel Fc-containing 1,2,3-triazole, aminobutadiene, oxazolone and imidazolone derivatives. Starting from 1-acetyl- and 1,1’-diacetyl-Fc we synthesized 1-[pyridazin-3(2H)-one-6-yl]ferrocene and 1,1’-bis[pyridazin-3(2H)-one-6-yl]ferrocene, phase-transfer alkylation and metathesis of diallyl derivative of the latter afforded new ferrocenophanes. On purpose to biological investigations numerous chalcones with ferrocene and aryl/hetaryl motifs and their novel pyrazoline/pyrazole-, steroide-, glycoside- or oligopeptide derivatives were prepared. Reactions of 1,1’-diacylferrocenes with hydrazine resulted in macrocycles containing diazabutadiene chains and two ferrocene units, occasionally their mono- and dipalladol complexes were synthesized. Thiosemicarbazones, obtained from formyl- and acetylferrocene, were converted into Fc-substituted 1,3-thiazinones, thiazoles, thiazolones, pyrimidones and imidazolones. We prepared aryl/hetaryl-substituted mono- and dihydrazones of some 1,1’-diacylferrocenes and studied their reactivity in 1,3-dipolar cycloadditions. The experimentally observed structure-reactivity relationship and molecular dynamics were interpreted by DFT calculations.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1166/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
A. Csámpai, Á. Abrán, V. Kudar, Gy. Túrós, H. Wamhoff, P. Sohár: Synthesis, NMR, IR spectroscopic and X-ray study of novel [pyridazin-3(2H)-one-6-yl]ferrocenes and related ferrocenophane derivatives. Study on ferrocenes. Part 14., J. Organomet. Chem. 690 (2005) 802-810., 2005
Sohár P., Csámpai A., Abrán Á., Túrós Gy., Vass E., Kudar V., Újszászy K., Fábián B: Áthidalt kettős ferrocének: heteromakrociklusok előállítása, konformációja és dinamikájának tanulmányozása DFT módszerrel., X. EMT Vegyészkonferencia, Kolozsvár, Románia, 2004, november 12-14. Konferenciakiadvány 204.-207. oldalak., 2004
V. Kudar, Gy. Túrós, V. Zsoldos-Mády, A. Csámpai, M. Hanusz, P. Sohár, K. Simon: Synthesis and crystal structure of ferrocene derivatives, 22nd European Crystallographic Meeting, 26-31 August 2004, Budapest, Hungary,s13.m38.p8, page s288; Acta Cryst. (2004). A60, s288., 2004
P. Sohár, A. Csámpai, P. Perjési: Synthesis and structure of some (E)-ferrocene-methylenecycloalkanones and their benzylidene analogues, ARKIVOC, 2003, 114-120, 2003
T. Lovász, L. Gáina, Gy. Túrós, A. Csámpai, D. Frigyes, B. Fábián, I. A. Silberg and P. Sohár: Structure elucidation and DFT-study on substrate-selective formation of chalcones containing ferrocene and phenothiazine units., J. Molecular Structure 751 (2005) 100-108., 2005
P. Sohár, A. Csámpai, Á. Abrán, Gy. Túrós, E. Vass, V. Kudar, K. Újszászy and B. Fábián: Macrocyclic double ferrocenes, their structure and an IR and NMR spectroscopic, x-ray crystallographic, and conformational and dynamic investigation., Eur. J. Org. Chem. (2005) 1659-1664 ., 2005
V. Kudar, V. Zsoldos-Mády, K. Simon, A. Csámpai and P. Sohár: Synthesis, IR-, NMR- and x-ray investigations on some novel N-hetaryl-dihydro-pyrazolyl ferrocenes., J. Organomet. Chem. 690 (2005) 4018-4026, 2005
A. Csámpai, Gy. Túrós, V. Kudar, K. Simon, H. Oeynhausen, H. Wamhoff, P. Sohár: Ethyl--triphenylphosphoranylidene-amino--ferrocenylacrylate as precursor in [2+2] cycloadditions including aza-Wittig reaction, Eur. J. Org. Chem. 4 (2004) 717-723., 2004
L. Gáina, A. Csámpai, Gy. Túrós, T. Lovász, V. Zsoldos-Mády, I. A. Silberg and P. Sohár: (E)-3-(2-Alkyl-10H-Phenothiazin-3-yl)-1-arylprop-2-en-1-ones: Preparative, IR, NMR and DFT Study on their Substituent-Dependent Reactivity in Hydrazinolysis and Sonication-assisted Oxidation with Copper(II)-nitrate, Organic & Biomolecular Chemistry, 4 (2006) 4375-4386, 2006
V. Zsoldos-Mády, A. Csámpai, R. Szabó, F. Hudecz, E. Mészáros-Alapi, J. Pásztor and P. Sohár: Synthesis, structure and in vitro antitumor activity of some new glycoside derivatives of ferrocenyl-chalcones and ferrocenyl-pyrazolines, ChemMedChem 1 (2006) 1119-1125 (jogelődje 2006-ig: ChemBioChem, IF 3.94)., 2006
J. Balogh, V. Zsoldos-Mády, D. Frigyes, A. C. Bényei, R. Skoda-Földes, P. Sohár: Synthesis of novel ferrocene labelled steroide derivatives via palladium-catalysed carbonylation. X-ray structure of 17-(N-(4’-((2-ferrocenyl-ethenyl)-carbonyl)-phenyl)carbamoyl)-5-androst-16-ene, J. Organomet. Chem. 692 (2007) 1614-1618., 2007
V. Zsoldos-Mády, J. Pásztor, O. Ozohanics, A. Csámpai, R. Szabó, J. Reményi, F. Hudecz, P. Sohár: New ferrocenyl enones, pyrazolines, pyrazoles and their glycosides. Synthesis, structure, and in vitro antitumor activity, 13th FECHEM Conference on Heterocycles in Bioorganic Chemistry, Sopron, Hungary, 2006. 05. 28-31, poszter PO-50, Abstr. p. 96, 2006
A. Csámpai, Gy. I. Túrós, D. Kovács, P. Sohár:: Application of Biginelli Reaction to the Synthesis of 3,4-dihydro-4/6-ferrocenylpyrimidine-2(1H)-ones and [3]ferrocenophane-containing cis-fused Hexahydropyrimido[4,5-d]pyrimidine-2,7(1H,3H)-diones, 13th FECHEM Conference on Heterocycles in Bioorganic Chemistry, Sopron, Hungary, 2006. 05. 28-31, poszter PO-49, Abstr. p. 95., 2006
vissza »