Az értelmi fejlődés, a viselkedésszervezés egyidejű és longitudinális összefüggésmintázatai a perinatális rizikó és a környezeti feltételek függvényében: koraszülött és időre született gyerekek követése iskoláskorig  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43637
típus K
Vezető kutató Kalmár Magda
magyar cím Az értelmi fejlődés, a viselkedésszervezés egyidejű és longitudinális összefüggésmintázatai a perinatális rizikó és a környezeti feltételek függvényében: koraszülött és időre született gyerekek követése iskoláskorig
Angol cím Comcurrent and longitudinal patterns of mental and behavioural development in function of perinatal risk and environmental background: follow-up of preterm and full-term children into school age
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Pszichológiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Csiky Erzsébet
Gervai Judit
Kovács Anna
Kucseráné Gráf Rózsa
Medgyesi Patricia
Mlinkó Renáta
Ney Krisztina
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.164
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Előző OTKA pályázatunk keretében születésüktől 4 éves korig követtük egy mérsékelt rizikószintű koraszülött gyerekekből álló csoport valamint egy időre született, egészséges csoport fejlődését. A jelen pályázat lehetővé tette a longitudinális kutatás újabb adatgyűjtési hullámát a gyerekek 6-7 éves korában, és a korábbi fejlődési adatok fölhasználásával mód nyílt a fejlődés hosszabb távon érvényesülő összefüggéseinek elemzésére. 4 éves korra úgy tűnt, hogy a koraszülött csoport javarészt behozta a korábbi fejlődési vizsgálatok alkalmával tapasztalt lemaradását, ez a tendencia azonban nem folytatódott tovább. 6 éves korban – noha az átlagos értékek az értelmi fejlődés minden vizsgált mutatójában a normál zónába tartoznak - az időre született egészséges csoport teljesítményével összehasonlítva a koraszülöttek markánsan alul maradtak. A teljesítmények egyidejű és longitudinális összefüggés-mintázatainak elemzése megfontolandó tanulságokkal szolgált. Tovább dolgoztunk az anya-gyerek interakcióról valamint a vizsgálati helyzetekről korábban készült videofelvételeken is. A 4 éves korban rögzített interakciók elemzése a korábbi megfigyelésekkel szemben a koraszülött gyerekeket megkülönböztető viselkedéses jellemzőket azonosított, az anyák viselkedése viszont már nem tért el a két csoportban. Megfigyeléses adataink alátámasztják a korábbi kutatásokban tapasztaltakat, amelyek szerint koraszülött gyerekeknél a temperamentum és a mentális fejlődés szoros kapcsolatban áll.
kutatási eredmények (angolul)
In our previous research a group of moderate-risk preterm infants and a comparison group of healthy full-term infants had been followed from birth through 4 years. The present grant made a new wave of data collection possible at the age of 6-7 years. It also gave us an opportunity to analyse longer-term developmental patterns using data from earlier stages of the children’s growth. By 4 years the preterm children appeared to have caught up, overcoming the developmental delays found at the earlier assessments. However, the promising trend did not seem to continue. Although at age 6 the mean scores of the preterm sample on all outcome measures fell within the normal range, their performances lagged behind the performances of the non-risk comparison group. The analysis of the concurrent and longitudinal patterns of performances gave us further insights to the long-term impact of premature birth. In addition to the analysis of the developmental data, we continued working on the videotapes of mother-child interactions recorded in the previous years. At 4 years of age the behaviours of the preterm children had more distinct characteristics than in infancy, while the differential behaviours found earlier in their mothers were not present any more. Our observational data corroborate the strong link between the mental development and temperament in preterm children reported by several authors.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1168/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ribiczey N., Ney K., Zsuppányi M., Gervai J., & Kalmár M.: Anya-csecsemő interakció szabad játék szituációban: a koraszülöttség szerepe., MPT XVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Debrecen, 2004, Előadás kivonatok, 159-160.o., 2004
Kalmár, M., Mucsi, E., & Barna, É.: Infants’ and mothers’ behaviour in feeding: Effects of preterm birth., ISSBD 18th Biennial Meetings, Ghent, Abstracts, p.278., 2004
Ribiczey, N., Sipos, L., Zsuppányi, M., Ney, K., Gervai, J., & Kalmár, M.: Mother-infant interaction in a low-risk preterm group during free play, ISSBD 18th Biennial Meetings, Ghent, Abstracts, p.303., 2004
Sipos, L., Medgyesi, P., Ney, K., Gervai, J., & Kalmár, M.: Effects of prematurity on early mother-infant interaction, ISSBD 18th Biennial Meetings, 2004, Ghent, Abstracts, p.299., 2004
Csiky, E. & Kalmár, M.:: Patterns of development in low-birthweight infants., XII. ECDP, Tenerife, 2005, Abstracts, PA 126., 2005
Sipos, L., Medgyesi, P., Zsuppányi, M., Ney, K., Gervai, J., & Kalmár, M.: Consistency and change in mother-infant play interaction; the effects of prematurity., XII. ECDP, Tenerife, 2005, Abstracts, PO 286., 2005
Kalmár, M., Kovács, A., Ribiczey, N., Farkas, L., Ney, K., Tóth, I., & Gervai, J.: Context-dependent effects of premature birth on mother-infant interaction., XII. ECDP, Tenerife, 2005, Abstracts, S 22., 2005
Ribiczey, N., Kovács, A., Gráf, R., Gervai, J., & Kalmár, M.: Does the style of mothers' play with their infants facilitate the children's cognitive development?, XII. ECDP, Tenerife, 2005, Abstracts, PO 255., 2005
Sipos L., Medgyesi P., Ney K., Gervai J., & Kalmár M.: A koraszülöttség hatása a korai anya-csecsemő interakcióra., MPT XVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Debrecen, 2004, Előadás kivonatok, 158-159.o., 2004
Kalmár M., Boronkai J.:: Meddig „koraszülött” a koraszülött gyerek?, MPT XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, Előadáskivonatok, 257.o., 2006
Kalmár M.:: Pathways of the development of intelligence: the effects of prematurity., ISSBD 19th Biennial Meetings, Melbourne, Abstracts., 2006
Ferenczi Sz., Medgyesi P., Lakatos K.:: A gyermeki temperamentum és az anyai interakciós stílus koraszülött és időre született kisgyermekeknél., MPT XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, Előadáskivonatok, 373.o., 2006
Sipos L, Ney K., Gervai J., Kalmár M.:: Interaction of mothers and their 6 months infants in preterm and full-term dyads and the later cognitive development., The 20th Annual Joseph R. Royce Reserch Conference, Edmonton, 2006
Csiky E.: Kissúlyú újszülöttek fejlődési sajátosságai, utógondozásuk., „Ismerj meg” c. kötet (Szerk.: Várkonyi Á.), Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, 2006, 47-65., 2006
Csiky E.: A korai fejlődési problémák korai felismerésének lehetőségei., „Ismerj meg” c. kötet (Szerk.: Várkonyi Á.), Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, 2006, 65-87., 2006
Kalmár M.: Koraszülött gyerekek hosszútávú fejlődése: Rejtély az orvostudomány és a pszichológia határán., MPT XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2006, Előadáskivonatok, 73.o., 2006
Kalmár M. & Boronkai J.: Meddig „koraszülött” a koraszülött gyerek?, MPT XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest Előadáskivonatok, 257.o., 2006
Boronkai J., Kalmár M.: Koraszülöttek a felnőttség küszöbén., MPT XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, Előadáskivonatok, 258.o., 2006
Ribiczey N., Medgyesi P.: A koraszülöttség szerepe a fejlődésben a csecsemőkortól iskoláskorig., MPT XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2006, Előadáskivonatok, 256.o., 2006
Kovács A., Medgyesi P., Tóth I., Kalmár M.: Az anya-gyerek interakció összefüggés-mintázatai: a koraszülöttség hatása., MPT XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2006, Előadáskivonatok, 160.o., 2006
Ferenczi Sz., Medgyesi P., Lakatos K.: A gyermeki temperamentum és az anyai interakciós stílus koraszülött és időre született kisgyermekeknél., MPT XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2006, Előadáskivonatok, 373.o., 2006
Kalmár M.: Pathways of the development of intelligence: the effects of prematurity., ISSBD 19th Biennial Meetings, 2006, Melbourne, Abstracts., 2006
Sipos L, Ney K., Gervai J., Kalmár M.: Interaction of mothers and their 6 months infants in preterm and full-term dyads and the later cognitive development., The 20th Annual Joseph R. Royce Reserch Conference, Edmonton., 2006
Ribiczey, N., Ney, K., Gervai, J., Kalmár, M.: Mother-infant interaction at 12 months and at 4 years and developmental outcome at 6 years in a preterm group., XIIIth European Conference on Developmental Psychology, Jena, 2007. Abstracts., 2007
Kalmár, M., Kovács, A., Ribiczey, N., Farkas, L., Ney, K., Tóth, I., & Gervai, J.: Anyák és egy éves gyerekeik: a koraszülöttség jelentősége az interakcióban a kontextus függvényében., MPT XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Nyiregyháza, 2008, Előadáskivonatok, sajtó alatt, 2008
Ferenczi Sz., Kalmár, M., Gervai, J.: Az anya-gyermek interakció és a temperamentum kapcsolata koraszülött kisgyermekeknél., MPT XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Nyiregyháza, Előadáskivonatok, sajtó alatt, 2008
Sipos L.: Az interakció szinkronitása három éves koraszülött gyermekek és édesanyjuk, MPT XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Nyiregyháza, Előadáskivonatok, sajtó alatt, 2008
Ribiczey, N., Ney, K., Kalmár, M.: Anya- gyermek interakció tanítási helyzetben 4 éves korban koraszülött és időre született gyermekeknél., MPT XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Nyiregyháza, 2008, Előadáskivonatok, sajtó alatt, 2008
Sipos L.: Három éves koraszülött gyermekek és édesanyjuk interakcióinak szinkronitása., A kultúra kódjai. Szerk.: Bali J., Moholy Nagy Művészeti Egyetem, 2008
Ribiczey, N., Tóth, I., Kalmár, M.:: Anyák és egyéves gyerekeik interakciója játék helyzetben – számít-e, hogy a baba koraszülött volt?, Magyar Pszichológiai Szemlébe leadva, 2008
Ferenczi Sz.: A gyermeki temperamentum és az anyai interakciós stílus jellegzetességei., Szakdolgozat, ELTE PPK Pszichológiai Intézet, 2006
Ribiczey Nóra: Anya-gyermek interakció játékos tanítási helyzetben 4 éves korban koraszülött és időre született gyermekeknél., ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola, PhD disszertáció, 2009
Sipos Lilla: Anya-csecsemő interakció szinkronitása: a koraszülöttség szerepe., ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola, PhD disszertáció, 2009
Ferenczi Szilvia: A gyermeki temperamentum és az anyai interakciós stílus jellegzetességei. ELTE PPK Pszichológiai Intézet,, ELTE PPK Pszichológiai Intézet, szakdolgozat, 2007
Kalmár M.: Az intelligencia alakulásának előrejelezhetősége és váratlan fordulatai. Rizikómentesen született valamint koraszülött gyerekek követésének tanulságai., Eötvös Kiadó, Budapest., 2007
Kalmár M.: Megérthetjük-e az intelligencia fejlődésének egyéni útjait?, Alkalmazott Pszichológia, VII/2. 141-156., 2005
Kovács A., Medgyesi P., Tóth I., Kalmár M.:: Az anya-gyerek interakció összefüggés-mintázatai: a koraszülöttség hatása., MPT XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, Előadáskivonatok, 160.o., 2006
Ribiczey N., Medgyesi P.:: A koraszülöttség szerepe a fejlődésben a csecsemőkortól iskoláskorig., MPT XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, Előadáskivonatok, 256.o., 2006
Boronkai J., Kalmár M.:: Koraszülöttek a felnőttség küszöbén., MPT XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, Előadáskivonatok, 258.o., 2006
Csiky E.:: Kissúlyú újszülöttek fejlődése: az éretlenség vagy a magzati fejlődés zavara-e a nagyobb rizikó?, MPT XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, Előadáskivonatok, 256.o., 2006
Kalmár M.:: Koraszülött gyerekek hosszútávú fejlődése: Rejtély az orvostudomány és a pszichológia határán., MPT XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, Előadáskivonatok, 73.o., 2006
vissza »