Volcanological research in the North Hungarian andesite volcanic mountains  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43644
Type K
Principal investigator Karátson, Dávid
Title in Hungarian Vulkanológiai kutatások az észak-magyarországi andezitvulkáni hegységekben
Title in English Volcanological research in the North Hungarian andesite volcanic mountains
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Department of Physical Geography (Eötvös Loránd University)
Participants Korbély, Barnabás
Németh, Károly
Székely, Balázs
Telbisz, Tamás
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 4.136
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatómunka az észak-magyarországi vulkáni hegységekben korábban – más OTKA- és FKFP-pályázatok, valamint nemzetközi együttműködések segítségével – megkezdett vulkanológiai és vulkángeomorfológiai vizsgálatok folytatására, összegzésére irányult. Súlypontja a Visegrádi-hegység vulkanizmusának és a Dunakanyar - részben ezzel kapcsolatos - felszínfejlődésének a kutatása volt, emellett kutatómunkát végeztünk a Mátra középső és keleti részén, és összehasonlító tanulmányokat folytattunk az Eperjes-Tokaji-hegységben és a Keleti-Kárpátok vulkáni vonulatában. A pályázatban résztvevő, illetve a publikációkban társszerző kutatók a földtudomány igen különböző területeit képviselték, így a munka során sokféle módszert tudtunk alkalmazni (terepi vulkanológia, morfometria, DEM-elemzés, K/Ar-kormeghatározás, paleomágneses vizsgálatok,, őslénytan stb.). A kutatómunka eredményeként eddig 11 publikáció jelent meg/áll megjelenés alatt, ebből 5 nemzetközi folyóiratban, 3 nemzetközi, 1 hazai konferencián, valamint 2 könyvfejezet formájában.
Results in English
This research has continued the volcanological and volcanic geomorphological investigations that were initiated in the North Hungarian volcanic mountains supported by other OTKA and FKFP projects as well as international cooperations. Its main focus was the volcanism of the Visegrád Mountains and its relationship to the relief evolution of its northern foreground - the Danube Bend -; further research was done in the Mátra Mountains, and comparative studies were made in the Tokaj-Eperjes(Slánské) as well as East Carpathian volcanic mountains. The participating researchers and other co-authors of the project represented various aspects of earth sciences. As a consequence, many independent methods have been applied during the research, e.g. field volcanology, morphometry, DEM analysis, K/Ar geochronology, paleomagnetic investigations, paleontology etc. As a result, 11 publications have been or about to be published so far, out of this 5 articles in international journals, 4 presentations in conferences (3 in international forums, 1 in Hungary), and 2 book chapters.
Full text http://real.mtak.hu/1172/
Decision
Yes

 

List of publications

 
KARÁTSON D.: A Börzsöny vulkáni fejlődéstörténete, Börzsönyvidék 3: földtani kutatások eredményei, 2006
KARÁTSON, D.-TIMÁR, G: Comparative volumetric calculations of two segments of the Carpathian Neogene/Quaternary volcanic chain using SRTM elevation data..., Zeitschrift für Geomorphologie, Suppl.-Vol. 140, p. 19-35., 2005
KARÁTSON, D.-NÉMETH, K.-SZÉKELY, B.-RUSZKICZAY-RÜDIGER, ZS.: Incision of a river curvature due to exhumed Miocene volcanic landforms: Danube Bend, Hungary., Int. J. Earth Sci., 95(5), p. 929-944, 2006
KARÁTSON, D.-PÉCSKAY, Z.-MÁRTON, E.-HARANGI, SZ.-OLÁH, I.-DULAI, A.-BALOGH, K.-ZELENKA, T.: Miocene volcanism in the Visegrád Mountains, Hungary: an integrated approach and regional implications, Geol Carpathica (in print), 2007
SZÉKELY, B.-KARÁTSON, D.: DEM-based volcanic geomorphology as a tool for reconstructing volcanic edifices: examples from the Börzsöny Mts, North Hungary, Geomorphology, 63, p. 25-37., 2004
KARÁTSON D.-TIMÁR G. (2004A): Az Eperjes-Tokaji- és a Kelemen-Görgényi-Hargita vulkáni vonulat összehasonlító térfogatszámítása SRTM-adatok alapján: vulkanológiai és felszínfejlődési következetések., II. Földrajzi Konferencia, Szeged, SZTE TTK, CD-ROM, p. 1-16., 2004
KARÁTSON, D.-TIMÁR, G. (2004B): Volumetry of two segments of the Carpathian Neogene/Quaternary volcanic chain using SRTM elevation data: implications to magma output and erosion rates, IAVCEI General Assembly, Pucón, Chile, Abstract Volume., 2004
KARÁTSON, D.-PÉCSKAY, Z.-MÁRTON, E.-HARANGI, SZ.-OLÁH, I.-DULAI, A.-BALOGH, K.-ZELENKA, T.: Miocene volcanism in the Visegrád Mountains, Hungary: an integrated approach and regional implications, Geol Carpathica (in print), 2007
KÓSIK, SZ.; KARÁTSON, D.; SZÉKELY, B.: Volcaniclastic successions in the Visegrád Mountains, Hungary: stratigraphy and facies relationHsips on 3D digital elevation models, EGU General Assembly Session GM11 (in print), 2007
KARÁTSON, D., SZÉKELY, B., RUSZKICZAY-RÜDIGER, ZS.: Geomorphic evolution of the Danube Bend, Hungary, due to paleovolcano exhumation and river incision, EGU, Session GM4 (Late Cenozoic erosion and sedimentation: climate change or tectonics), 2006
DULAI A., KARÁTSON, D.: Földtani kirándulások a Börzsönyben 1., Börzsöny Múzeum Baráti Köre, 2007
Back »