Chaotic Dynamics and Selforganizing Communikation Networks  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43655
Type K
Principal investigator Fokasz, Nikosz
Title in Hungarian Kaotikus dinamika és önszerveződő kommunikációs hálózatok
Title in English Chaotic Dynamics and Selforganizing Communikation Networks
Panel Society
Department or equivalent Institute of Sociology (Eötvös Loránd University)
Participants Bozsonyi, Károly
Csepeli, György
Csere, Gábor
Paár, György
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-06-30
Funding (in million HUF) 6.230
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A növekedési függvények különféle típusainak előzetes elemzésére támaszkodva, alkalmazásukat úttörő jelleggel a belpolitikai közbeszéd dinamikájának elemzésére terjesztettük ki. Elsőként a „Tilos Rádió” ügyet, a ''kettős állampolgárság'' kérdését és a kapcsolódó témák sajtódinamikákát elemeztük. A kutatás további tematikus kibővítésére támaszkodva megalkottunk a közbeszédi témák tipológiáját. Az első kategóriába a közbeszédben állandó mértékben jelenlévő témákat soroltuk. Ezeket neveztük „örökzöldeknek”. Egy másik alapvető csoportot képviseltek azok a témák, amelyekkel kapcsolatos publikációs aktivitás hirtelen, lényegében minden előzmény nélkül indult el. Ezeket hívtuk „szenzáció alapú” témáknak. Végül olyan témára is találtunk példát, amelyet a politika réssztvevői tudatosan igyekeztek időről-időre a közbeszéd részévé tenni. Ezt neveztük el közéleti ''gumicsontnak''. A fenti eredményeket számos területen, többek között az úgynevezett „öszödi” beszéd után kialakult sajtóaktivitás dinamikájának elemzésére alkalmaztuk. Itt kimutattuk, hogy a „hazugság” közbeszédi téma, amely 2000 tavaszától 2006 őszéig örökzöld témának bizonyult, miként vált az „öszödi” beszéd nyilvánosságra kerülése következtében szenzáció alapú témává. Kiderült, hogy ez a sajtódinamikai váltás, belpolitikai indikátorként is alkalmazható.
Results in English
In our research we first gave an account of the most basic types of growth functions, and then surveyed the endeavors which seek to apply the use of growth functions to the broadest possible areas of social change. On basis of these, we targeted to reveal the signs of growth functions on some specific area of the daily newspapers. First we examined how the press reacted to the so called “Radio Tilos Affair”, where one of participant declared that he “would liquidate all Christians”. The evolution in time of the number of articles published reminds us of to typical S curve of the logistic growth. By using the logistic fit we could measure the state of emergency in the daily press. We presented a typology of the temporal dynamics of the articles on certain topics published in political dailies. Some type of topic’s dynamic are not related to some concrete current event. For this reason, henceforth we called these “evergreens”. In other cases we found a growth processes that start suddenly without any prior indication. We called these “sensation-based” topics. In well known that the Prime Minister of Hungary said that they had lied throughout his term in office in 2004-2006. It launched a lasting and extremely intense activity in the Hungarian media. In connection with this, we examined the dynamics of a specific area of political public discourse, and discussed in detail how this “lies” topic changed from an “evergreen” into a “sensation-based” topic.
Full text http://real.mtak.hu/1175/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Nikos Fokas: Evergreens, sensations and the rest. A quantitative analysis of dynamics of news articles on domestic politics, Review of Sociology, 2008
Fokasz Nikosz - Fokasz Oresztész: Hullámverés, Terjedési folyamatok a médiában, Szociológia Szemle, 2004
Fokasz Nikosz: Istenek nélkül, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004
Fokasz Nikosz: Növekedési függvények, társadalmi diffúzió, társadalmi változás, Szociológiai Szemle, 2006
Nikos Fokas - Orestes Fokas: Making Waves, Dissemination Processes in the Media, Review of Sociology, 2006
Fokasz Nikosz: A szenzáció, az örökzöld és a gumicsont, Jel.Kép, 2006
Fokasz Nikosz: Örökzöldből szenzáció. A hazugság közbeszédi metamorfózisa, Magyarország Politikai Évkönyve 2007, 2007
Nikos Fokas - Orestes Fokas: Σενάρια διάδοσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, Greek Political Science Review, 2007
Fokasz Nikosz (szerk): Politika csodaországban, Új Mandátum Könyvkiadó, 2007
Fokasz Nikosz: A kandallótól a parlamentig, Új Mandátum Könyvkiadó, 2007
Nikos Fokas: Growth functions, social diffusion, and social change, Review of Sociology, 2007
Back »