Stability of attachment relationships in childhood  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43658
Type F
Principal investigator Tóth, Ildikó
Title in Hungarian A kötődési kapcsolatok stabilitása gyermekkorban
Title in English Stability of attachment relationships in childhood
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute for Psychology, HAS
Participants Birkás, Emma
Danis, Ildikó
Fenes, Ditte
Lakatos, Krisztina
Ney, Krisztina
Szöllősi, Ágnes
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-06-30
Funding (in million HUF) 4.848
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Alacsony szociális rizikójú családokkal folytatott longitudinális vizsgálatunkban elsőszülött gyermekek kötődési kapcsolatainak állandóságát ill. változását, valamint ezek feltételezett korrelátumait elemeztük. A csecsemőkorban megfigyelt anya-gyermek kötődési minőség nem bizonyult stabil mintázatnak sem 1 és 4, majd 4 és 6, sem 1 és 6 éves kor között. Az anyához való kötődés változása elsősorban a fiú gyermekeket érintette, akik egyik életkori összehasonlításban sem mutattak stabil kötődési mintázatot. A lány gyermekek csoportjában ugyakkor folytonosságot találtunk mindhárom mérési időpont között a biztonságos vs. bizonytalan anyai kötődés tekintetében. Az anya-gyermek kötődési kapcsolat kevésbé optimális irányba történő változásának hátterében a gyermek nemét (fiú) és a kumulatív környezeti stresszt (súlyos betegségek, halálozások, szeparációk, stb.) azonosítottuk rizikófaktorként. Az anyához való kötődéssel ellentétben az apa-gyermek kötődési biztonság jelentős stabilitást mutatott 1,5 és 7,5 éves kor között. Kimutattuk, hogy a 6 éves korban anyjukhoz biztonságosan kötődő gyermekek jobbak az érzelmek felismerését és megnevezését vizsgáló feladatban, míg az apához való kötődés minősége ezt nem befolyásolta. Bővítve korábbi felfedezésünket a gyermekek DRD4 genotípusa és az 1 éves kori dezorganizált (D) kötődés kapcsolatáról, jelen kutatásban kimutattuk, hogy ez a genotípus a 4 és 6 éves kori D kötődés megjelenésében, valamint életkori állandóságában is szerepet játszik.
Results in English
The present research investigated continuity and change in attachment relationships of firstborn children from infancy to childhood in a low-social-risk sample. For the whole sample, no longitudinal stability of mother-child attachment security was found from 1 to 4, from 4 to 6, or from 1 to 6 years. Changes in mother-child attachment mainly concerned boys, who did not show stable attachment patterns over time in any age contrasts. In the group of girls, however, security of attachment to the mother proved stable across all assessment periods. Male sex and cumulative life stress (serious illnesses, major losses, separations, etc.) were identified as risk factors for unfavourable change in mother-child attachment from infancy to childhood. In contrast to mother-child attachment, significant continuity in father-child attachment security was found from 1.5 to 7.5 years. We showed that 6-year secure attachment to the mother was associated with children’s better performance in recognition and labelling of emotions, while quality of attachment to the father was not related to the ‘emotion task’. Expanding our previous findings on the association between child DRD4 genotype and 1-year disorganised (D) attachment, the present study showed that this genotype also influences the occurrence of D attachment both at 4 and 6 years of age, and its stability over early childhood.
Full text http://real.mtak.hu/1177/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Lakatos K., Birkas E., Gervai J.: Multiple measurement of childhood behavioural problems: cross-validation and association with normal temperament, 18th Biennal Meeting of the ISSBD, Ghent, Belgium. Pre-conference abstract book p. 13., 2004
Toth, I., Szollosi, A., Danis, I., Green, J.M., Gervai, J.: Changes of attachment to the mother from infancy to childhood: are girls less at risk?, Infant Mental Health Journal, 27(3), No. 343, 2006
Gervai J., Birkas E., Danis I., Lakatos K., Novák A., Szollosi A., Toth I.: Attachment from 1 to 6 Years: Continuity and Developmental Correlates, 18th Biennal Meeting of the ISSBD, Ghent, Belgium. Abstract book p. 139., 2004
Gervai, J., Birkas, E., Lakatos, K., Toth, I.: Developmental correlates of attachment to the mother at 6 years of age, XIIth European Conference on Developmental Psychology, Tenerife, Spain, 2005
Toth, I., Danis, I., Lakatos, K., Ney, K., Szollosi, A., Gervai, J.: Relations of attachment at 1 and 6 years with mother-infant interactions at 6 months, Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development, April 7-10, 2005, Atlanta, USA, 2005
Gervai J, Toth I, Birkas E, Szollosi A, Danis I, Nemoda Z, Sasvari-Szekely M, Lakatos K.: DRD4 gene polymorphism and children's attachment to their mother at 1 and 6 years of age, American Journal of Medical Genetics Part B-Neuropsychiatric Genetics 138B (1): p.48 SEP 5 2005, 2005
Toth, I., Gervai, J.: A kötődés minőségének mérése csecsemő és óvodás korban, Alkalmazott Pszichológia, VII. 4., p. 14-26., 2005
Danis, I., Lakatos, K., Ney, K., Tóth, I., Gervai, J.: A szülői- és a tágabb családi környezet kérdőíves vizsgálatának lehetőségei, Alkalmazott Pszichológia, VII. 4., p. 59-74., 2005
Toth, I., Danis, I., Szollosi, AN., Lakatos, K., Ney, K., Nemoda, Z., Green, JM., Sasvari-Szekely, M., Gervai, J.: Mother-child attachment at 6 years: child and environmental factors influencing continuity and change from infancy, közlésre benyújtva, 2007
Lakatos K., Birkas E., Nemoda Z, Gervai J.: Fewer behaviour problems associated with the T.7 haplotype at 6 years, American Journal of Medical Genetics Part B - Neuropsychiatric Genetics 130B, 107, 2004
Toth I., Lakatos K., Gervai J.: Az anyai viselkedés és a genetikai változatosság szerepe az első érzelmi kapcsolatok kialakulásában, In: Pszichológiai bevezető, Osiris Kiado, Budapest, sajtó alatt, 2007
Birkas E., Lakatos K., Toth I., Nemoda Z., Gervai J.: The role of D4 dopamine receptor gene, gender, and early attachment on later social development, 18th Biennal Meeting of the ISSBD, Ghent, Belgium. Pre-conference abstract book p. .11., 2004
Back »