Dendrokronológia geológiai és paleoklimatológiai alkalmazásokkal  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43666
típus K
Vezető kutató Kázmér Miklós
magyar cím Dendrokronológia geológiai és paleoklimatológiai alkalmazásokkal
Angol cím Deandrochronology with applications in geology and paleoclimatology
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Őslénytani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Grynaeus András
Mészáros Lukács
Nagy Balázs
Timár Gábor
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.440
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt feladata volt az évgyűrűelemzés bevezetése a hazai kutatásba, különös tekintettel a geológiai és őslénytani alkalmazás lehetőségeire. Létrehoztuk és fölszereltük az ELTE Őslénytani Tanszékén az évgyűrű laboratóriumot és több részterületen demonstráltuk az évgyűrűkutatás hasznosságát és célszerűségét. Geomorfológia: erdőhatár/fahatár változása periglaciális területeken. Lejtők eróziójának sebessége gyökérkitakaródás alapján. Paleohidrológia. Folyómedrek vándorlása történelmi időkben. A Balaton 250 éves vízállástörténete. Múltbéli árvizek datálása - az árvízi évgyűrű. Paleoklimatológia. Magyarországi és erdélyi tölgy, bükk, luc, jegenye és cirbolya-kronológiák paleoklimatológia értelmezése. Tavaszi fagyok elterjedése időben és térben. Fa évgyűrűk és korallok környezeti adatainak korrelációja - tenger és szárazföld kapcsolata. Környezettörténet jégből és évgyűrűből. Barlangok jégrétegsorának és a belefagyott faanyag évgyűrűszerkezetének korrelációja klímatörténeti szempontból. Dendro-provinciák. A dunántúli regionális dendrokronológia skálák kiterjedése, lehatárolása. Őslénytan. Miocén fúrókagyló lenyomatában rögzült évgyűrűsor klímatörténeti értelmezése. Környezetszennyezés. Nehézfémek eloszlása fák évgyűrűiben, a környezetszennyezés datálása.
kutatási eredmények (angolul)
A tree-ring laboratory within Department of Palaeontology, Eötvös University, Budapest was established. We demonstrated the use of tree-ring research in various branches of earth science in Hungary. Geomorphology: timberline/treeline variability in periglacial areas. Erosion rate on slopes measured by root exposure. Paleohydrology. Migrating riverbeds in historical times. 250-year water level history of Lake Balaton by correlation with tree rings. Paleofloods datable with tree rings - spring and autumn floods. Paleoclimatology. Climate history from oak, beech, spruce, fir and stone pine tree-ring series in Hungary and Transylvania. Distribution of spring frost in space and time. Tree-rings and coral growth increment linking land and sea archives. Environmental history from ice and tree-rings. Cave ice and ring series of embedded trees are correlated for climate history. Provinciality of tree-ring chronologies. Regional dendrochronological scales - extent and boundaries. Paleontology. A Miocene bivalve bored coniferous driftwood, recording spacing of tree-rings in the mould: an even climate with a dry season is suggested. Environmental pollution. Distribution of heavy elements in tree rings for dating of the pollution event.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1178/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kázmér M.: Környezeti események datálása fák évgyűrűivel., KÁZMÉR, M. (szerk.): A Környezettörténet 2006 Konferencia előadásainak összefoglalói. – Az Általános Földtani Szemle Könyvtára 2, p. 22-23., Budapest, 2006
Fórizs I; Kern Z; Szántó, Zs; Nagy B; Palcsu L: Environmental isotope study on perennial ice in the Focul Viu Ice Cave, Bihor Mts., Romania, Theoretical and Applied Karstology 17, 61-69., 2004
Pisut, P.; Timár, G.: A csallóközi (Zitný ostrov) Duna-szakasz folyódinamikai változásai a középkortól napjainkig, Kázmér M. (szerk.): Környezettörténet. Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében. Hantken Kiadó, Budapest, pp. 59-75., 2007
Kern Z; Nagy B; Fórizs I; Kázmér M; Szántó Zs: Barlangi jégképződmények korának és fejlődésének vizsgálata izotópos elemzések alapján, Karsztfejlődés VIII. Konferencia, Szombathely, pp. 321—332, 2003
Kázmér M: Lejtőmozgások datálása fák évgyűrűivel, Földtani Kutatás 40: 3-7, 2003
Kázmér M: Fúrókagylók és fák: évgyűrűelemzés a Martesites vadaszi VITÁLIS, 1961 nyomfosszílián (Salgótarjáni Kőszén, alsómiocén)., . Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, programok, előadáskivonatok, kirándulásvezető. 2004. május 6—8., Beremend, p. 16., 2004
Kázmér M: Dendrokronológia, Közlésre elfogadva: Nádor A. & Sümegi, P. (szerk): Magyarország földtana. Negyedkor., 2004
Kázmér M; Grynaeus A: A dendrokronológia földtani és őslénytani alkalmazása, 6. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, programok, előadáskivonatok, kirándulásvezető. 2003. május 8–10., Zirc, pp. 17–18, 2003
Kázmér M; Grynaeus A: Subfossil driftwood at Nyékládháza, Hungary – dendrochronology and sedimentology, EuroDendro2003, Obergurgl, Austria. Abstracts, p. 44., 2003
Grynaeus A: A magyarországi dendrokronológiai kutatás eredményei és új kérdései, In: “Es tu scholaris”. Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. Monumenta Historica Budapestinensia XIII, pp. 87—102., 2004
Kázmér M: Környezeti károk datálása fák évgyűrűivel, Környezeti kármentesítések kivitelezése, monitoring konferencia, Budapest, p. 8., 2004
Kázmér M: Dendrokronológiai vizsgálatok a földtanban és az őslénytanban, – 7. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Beremend, pp. 15., 2004
Popa, I.; Kern Z.: Summer temperature variability in the last 500 years in the Cãlimani Mountains inferred from tree rings., 2nd International Workshop on Alpine geomorphology & Mountain hazard, Lake Bilea, Romania, pp.18., 2006
Grynaeus A: Dendrochronology and Neolithic research in Hungary., Anteus 27: 303-305, 2004
Grynaeus, A: Changes in the number of sapwood rings on oak in Hungary, EuroDendro 2005, Viterbo - Italy, Abstracts, p. 51-52., 2005
Kóródy Gergely; Kázmér Miklós; Székely Balázs: Környezeti események datálása fák évgyűrűivel., Kázmér, M. (szerk.): A Környezettörténet 2006 Konferencia előadásainak összefoglalói. – Az Általános Földtani Szemle Könyvtára 2, p. 22-23., Budapest, 2006
Kázmér M.: Történeti természettudományok – a Környezettörténet 2006 Konferencia elé., KÁZMÉR, M. (szerk.): A Környezettörténet 2006 Konferencia előadásainak összefoglalói. – Az Általános Földtani Szemle Könyvtára 2, p. 18., Budapest, 2006
Kóródy Gergely; Kázmér Miklós; Székely Balázs: Dendrochronological and GIS methods in the monitoring of the linear erosion near Bátaapáti., European Geoscience Union, Annual Meeting, Vienna. Abstract., 2006
Kern, Z.; Grynaeus, A.: Tree rings, precipitation, and lake level fluctuations, 261-year long history at Balaton, Hungary, Geophysical Research Abstracts, vol. 8, p. 10741. European Geoscience Union, Annual Meeting, Vienna. Abstract., 2006
Popa, I.; Kern, Z.: 1876 - a structural pointer year for Eastern Carpathians, TRACE 2006, Annual Conference of the Association for Tree-Ring Research, 2006
Persoiu, A.; Onac, B.; Kern, Z.; Fórizs, I.: Ice in caves: a valuable tool for Holocene palaeoclimatic reconstructions, HOLIVAR 2006 Open Science Meeting: Natural Climate Variability and Global Warming. University College London, 12-15 June 2006, 2006
Kern Zoltán; Popa, Ionel: Kései fagyok nyomai cirbolyafenyők évgyűrűiben a Kelemen-havasok erdőhatár övezetében, 1750 és 2004 között., Erdő és klíma 5, 323-334., 2007
Kázmér, M.; Sho, K.; Sugimoto, O.; Asami, R.; Yamada, T.; Iryu; Y.: Annual growth increments in corals and tree rings. Comparing records from the same location: Ogasawara (Bonin) Islands, Japan., International Society for Reef Studies, European Meeting, 19-22 September 2006, Bremen., 2006
Kázmér, M.: Tree rings and rapid environmental change., Climate Change: Past and Future. Abstracts of the 21st Century Centre of Excellence International Symposium, 6-9 November 2006, Sendai, Japan, p. 14., 2006
Popa, I.; Kern, Z.: Effect of extreme climatic events on growth at timberline in Calimani Mts. (in Romanian), Revista Padurilor 122/2, 23-27, 2007
Kern, Z., Surányi, G., Molnár, M., Nagy, B., Balogh, D.: Investigation of natural perennial ice deposits of Durmitor Mts, Montenegro., Proceedings of the 2nd International Workshop on Ice Caves (sajtó alatt), 2006
Kern, Z; Popa, I.; Onac, B.; Perºoiu, A.; Nagy, B.; Kázmér, M.: Ice caves as unique microenvironments of ancient wood conservation and preliminary species-specific dendroecological evaluation from Apuseni Mts, Romania., 12th Croatian-Hungarian Geographical colloquium, Volume of Abstracts, pp.9., 2006
Kern Z; Molnár M; Fórizs I; Persoiu A; Nagy B: A Porcika-jégbarlang padozati jegének képződésével kapcsolatos következtetések, glaciológiai megfigyelések és geokémiai jellemzők vizsgálata alapján., In: Veres M. (szerk.): Karsztfejlődés 12, 315-330., 2007
Záray, Gy., Varga, Zs., Mihucz, V., Tatár, E., Virág, I., van Grieken, R., Kázmér, M.: Investigation of uranium pollution in a former uranium mining area in Hungary., 2007 European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, 18-23 February 2007, Taormina, Italy., 2007
Kromer, B.; Björck, S.; Guibal, F.; Wohlfarth, B.; Beer, J.; Kaiser, K.F.; Kazmer, M.; Onac, B.: Dendrochronology, 14C time-scale and mechanisms of rapid climate change during the last deglaciation., European Geosciences Union, Congress 2007, Vienna, – Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 03249, 2 p., 2007
Kázmér, M., Kóródy, G. & Székely, B.: Measuring erosion by tree rings., The First Asia Dendrochronology Conference and Workshop, 9-15 September 2007, Bangkok, Thailand, Abstracts, p. 45., 2007
Kázmér, M., Sho, K., Sugimoto, O., Asami, R., Yamada, T. & Iryu, Y: Annual record of environmental history in corals and tree rings – a land-sea correlation at Ogasawara Islands, Japan., The First Asia Dendrochronology Conference and Workshop, 9-15 September 2007, Bangkok, Thailand, Abstracts p. 47., 2007
Sho, K. & Kázmér, M.: Hydrological and climatological implications of tree rings in the Lake Biwa basin, central Japan., 7th International Conference in Dendrochronology, June 11-17 2006, Beijing, China., 2006
Nagy B; Kern Z; Bugya É; Kohán B: Investigation of postglacial surface-evolution in the alpine region of the Calimani Mountains – with an outlook to the cirque region of the Rodnei Mountains, Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Geografie 14, 101-118., 2004
Kern, Z., Popa, I.: Climate-growth relationship of tree species from a mixed stand of Apuseni Mts, Romania., Dendrochronologia 24, 109-115, 2007
Kern Z; Fórizs I; Kázmér M; Nagy B; Szántó Zs; Gál A: Late Holocene environmental changes recorded at Ghetarul de Focul Viu, Bihor Mts, Romania, Theoretical and Applied Karstology 17, 51-60, 2004
Philippe, M., Barbacka, B., Gradinaru, E., Iamandei, E., Iamandei, St., Kázmér, M., Popa, M., Szakmány, Gy., Tchoumatchenco, P. & Zaton, M.: Fossil wood and Mid-Eastern Europe terrestrial palaeobiogeography during the Jurassic–Early Cretaceous interval, Review of Palaeobotany and Palynology 142, 15–32, 2006
Timár G; Sümegi P; Horváth F: Late Quaternary dynamics of the Tisza River: Evidence of climatic and tectonic controls, Tectonophysics 410, 97-110, 2005
Popa, I.; Kern, Z. Nagy, B.: Frost ring: a biological indicator of widespread freezing days, and 1876 AD as a case study from the Eastern Carpathians, Proceeding of the Romanian Academy seriesB, 8/1, 55-61., 2006
Kern, Z: Balaton-felvidéki tölgyek évgyűrűszélességének kapcsolata a Balaton vízszintingadozásával, KÁZMÉR M. (szerk.): Környezettörténet. Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében. Hantken Kiadó, Budapest, pp. 299-308, 2007
Kern Zoltán; Nagy Balázs; Popa, Ionel: A periglaciális környezet változásainak vizsgálata a Kelemen-havasokban meteorológiai adatok elemzésével a geomorfológiai és dendrokronológiai bizonyítékok tükrében, Kázmér M. (szerk.): Környezettörténet. Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében. Hantken Kiadó, Budapest, pp. 253-274, 2007
Kern Zoltán: Évgyűrűvizsgálatok a Déli-Bakonyban és a Balaton-felvidéken., In: Gömöri János és Jerem Erzsébet (szerk.): Az erdő és a fa régészete és néprajza. Sopron, 37-50., 2006
Dávid Sz; Kern Z.: Keleti-bakonyi és gerecsei tölgyek dendrokronológiai és dendroökológiai vizsgálata., In: Gömöri János és Jerem Erzsébet (szerk.): Az erdő és a fa régészete és néprajza, Sopron, 52-69, 2006
Nagy, B.; Kern, Z.; Popa, I.: A periglaciális környezet változásainak elemzése a Kelemen-havasokban, geomorfológiai és dendrokronológiai módszerek alkalmazásával., Földrajzi Közlemények 130, 155-170, 2006
vissza »