Névváltozás vagy kórkép változás? A pszichoszomatikus betegségkategóriák átalakulását befolyásoló társadalomlélektani tényezők  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43667
típus K
Vezető kutató Csabai Márta
magyar cím Névváltozás vagy kórkép változás? A pszichoszomatikus betegségkategóriák átalakulását befolyásoló társadalomlélektani tényezők
Angol cím Change of name or change of syndrome? The influence of social psychological factors on the transformation of psychosomatic disease categories
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely MTA Pszichológiai Kutatóintézet
résztvevők Borgos Anna
Illés Anikó
Kende Anna
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.470
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk elméleti és empirikus vizsgálódásokból állt. Az elméleti kutatások egybehangzóan igazolják hipotézisünket, hogy a szomatizációs jelenségek alakulásában jelentős szerepet játszik az adott kor tudományos diskurzusa, a kultúra és a gyógyító-beteg kapcsolat. Az elméleti kutatásokból 10 tanulmány és 4 konferencia előadás készült, 1 monográfia előkészületben van. A kutatás empirikus részében fókuszcsoport és interjú technikával, kérdőíves vizsgálattal, kórrajzok, irodalmi elbeszélések és esettörténetek, illetve média-reprezentációk elemzésével végeztük vizsgálatainkat Eredmények: 1. Magyarországon magasabbra becsülik a szomatizáció előfordulását, mint másutt 2. A tüneteket egyéni okoknak tulajdonítják, bár a társadalmi hatások szerepe is megjelenik a diskurzusokban 3. A tünetek reprezentációiban megjelennek a szomatizációval kapcsolatos kortárs teóriák elemei és a nemekkel kapcsolatos társadalmi sztereotípiák 4. A laikusok és szakemberek vélekedései több hasonlóságot mutatnak annál, mint a felek gondolják 5. a szomatizációs zavarok kialakulását jelentősen befolyásolják az orvos-beteg kommunikáció zavarai. Az empirikus kutatásból 6 tanulmány és 9 konferencia előadás készült (4 cikk előkészületben van). Eredményeink bemutatására szimpóziumot szerveztünk a Magyar Pszichológiai Társaság 2004-es Naggyűlésén, majd 2006 januárjában egy általunk szervezett konferencián (Tünetek és történetek. A szomatizáció társadalmi és művészeti olvasatai) tettük közzé a végső eredményeket.
kutatási eredmények (angolul)
Our research project consisted of theoretical and empirical studies. Our theoretical results unanimously prove the hypothesis that the scientific discourse of a given period plays a pivotal role in the formation of symptoms. Culture and doctor-patient relationship has an outstanding importance in the transference of these effects. We have published 10 articles and 4 conference papers from the results and a monograph is in peparation. In the empirical part of the research we used focus group and interview techniques, questionnaire survey, content-analysis of patient records, narratives, case studies and media-representations. Results: 1. In Hungary the estimated prevalance of somatization is much higher than in other countries 2. Symptoms are attributed mainly to individual causes but societal effects also appear in the discourses 3. Elements of theories about somatization and gender stereotypes appear in the representations of symptoms 4. Lay and professional representations show much more similarities than the parties suppose 5. Problems in doctor-patient communication contribute to the development of somatization symptoms. We have published 6 articles and 9 conference abstracs from the results (4 papers are in preparation). We organised a symposium at the 2004. conference of the Hungarian Psychological Society. We presented the final results at a conference organised by us in January 2006 (Stories and symptoms. Social and cultural representations of somatization).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1179/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csabai Márta, Trinn Csilla, Molnár Péter: Terápiás betegoktatás. In: Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció. 169-195, Medicina, 2004
Csabai Márta: A hisztériával kapcsolatos diskurzusok tanulságai a szomatizáció és a betegségmagatartás megértéséhez. .5 (1) 55-67, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2004
Csabai Márta: „A pszichoanalízis kimegy az utcára, hogy találkozzon az emberekkel”. Interjú Bice Benvenutóval., Thalassa, 2004. 1. 73-80, 2004
Csabai Márta: A kiüresedett szelf fájdalom-határai. A kortárs pszichoszomatikus elméletek ellentmondásai., Én-teriőrök Műhelykonferencia, Pécs, . december 2-3., 2004
Csabai Márta: A fájdalom-teátrumtól Prozac-országig. A pszichoszomatikus megközelítés orvostörténeti háttere és dilemmái., Debreceni Tudományos Napok, Debrecen, november 22., 2004
Borgos Anna: Hisztériás nőbetegek narratívumai 20. század eleji kórrajzok tükrében, Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Naggyűlése, Debrecen, 2004 május 27-29, 2004
Borgos Anna, Csabai Márta, Moukhtar Lucia, Szili Katalin.: Pszicho-szóma etűdök, Magyar Pszichonalitikus Társaság 11. konferenciája. Budapest, , október 15., 2004
Kende Anna: Pszichoszomatikus betegségreprezentációk és a nemek társadalmi jelentése., Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Naggyűlése, Debrecen, május 27-29, 2004
Füleki Katalin: Milyen a tipikus beteg? A DSM-IV-TR esettanulmányainak tartalomelemzése, Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Naggyűlése, Debrecen, 2004 május 27-29, 2004
Kovai Melinda: „A szellem váladékelválasztását évről évre visszatartani” – A test és a betegség reprezentációja Németh László Hipertónia leveleiben., Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Naggyűlése, Debrecen, május 27-29, 2004
Szili Katalin: Testen belüli és kívüli terek., Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Naggyűlése, Debrecen, május 27-29, 2004
Csabai Márta: Tünetvándorlás a testen. A hisztéria transzformációi, Tóth G. Péter (szerk.): Corpus/Body A test teátruma I. felvonás Női testek. Agenda Natura, 85-103, 2005
Csabai Márta és Erős Ferenc: Hiszterizált testek - pszichoanalitikus diskurzusok, Zsolnai József (szerk): A tudomány egésze. A magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje. CD-rom, Nemzeti Tankönyv, 2005
Borgos Anna: Hisztériás betegek huszadik század eleji kórrajzok tükrében., Thalassa, megjelenés előtt, 2006
Csabai Márta: A szomatizáció orvos-beteg kapcsolati összefüggései, Háziorvosi Továbbképző Szemle, megjelenés előtt, 2006
Csabai Márta, Borgos Anna, Szili Katalin, Moukhtar Lucia: Pszicho-szóma etűdök. Egy tudományos performansz szövegkönyve., Életciklusok. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület, Budapest, 213-216, 2005
Kende Anna és Füleki Katalin: A „tipikus” szomatizáló páciensről alkotott kép, Tünetek ás történetek. Interdiszciplináris műhelykonferencia, Budapest, 2006
Csabai Márta: The Double-Bind of Female Desire. On the Mysteries of Hysteria and Anorexia Nervosa., Journal of European Psychoanalysis, No. 19, 2004/2. 122-126, 2004
Csabai Márta: Comment on “A Case of Vaginism”., Journal of European Psychoanalysis, No. 18, 2004/1. 122-126, 2004
Csabai Márta: „Szomatizáció és társadalom” munkacsoport., Mentálhigiéné és Pszichoszomatika,.6. (1) 71-76., 2005
Csabai Márta: Az elbeszélhetetlen történet. Szomatizációs tünetek és szelfszerveződés, Thalassa, 2005/1. 25-39, 2005
Csabai Márta: Lay and Professional Discourses about “Medically Unexplained” Symptoms. The Need for New Participatory Techniques in Communication., Sara Rubinelli and Joachim Haes (eds): Tailoring Health Messages. Bridging the Gap Between Social and Humanistic Perspectives on Health Communication. Health Care C, 2005
Kende Anna, Szili Katalin és Csabai Márta: Laikusok és gyakorló orvosok nézetei a szomatizációról, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2005.6. (1) 53-59, 2005
Kovai Melinda: Mit gondolnak az emberek a lélekről és a testről? És ennek kapcsán a diszciplínákról, társadalomról, magukról és egymásról?, Tünetek ás történetek. Interdiszciplináris műhelykonfe, 2006
Csabai, M. Borgos, A. Kende, A. and Erős F: Discourses about the body in a changing social context, Aydan Gülerce et al (Eds): Contemporary Theorizing in Psychology. Global Perspectives. Captus U, 2005
Kende Anna, Borgos Anna, Füleki Katalin, Kovai Melinda, Szili Katalin és Csabai Márta: A szomatizációra hajlamos személy jellemzői az orvosi és laikus diskurzusok fényében, Magatartástudományi Napok, Debrecen, 2005
Szili Katalin és Borgos Anna: A laikus csoportokban megjelenő testkép és etiológiai elméletek, Tünetek ás történetek. Interdiszciplináris műhelykonferencia, Budapest, 2006
Kende Anna és Füleki Katalin: Személyes és társadalmi hatások a szomatizáció kialakulásában és megítélésében, Pszichológia, előkészületben, 2006
Szili Katalin és Borgos Anna: Etiológiai magyarázatok párhuzamai a szomatizációval kapcsolatos laikus és tudományos diskurzusban, Pszichológia, előkészületben, 2006
Kende Anna: A női életút patologizálódása, Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, előkészületben, 2006
Csabai Márta: Az "orvosgyógyszertől" a webdoktorig. Az orvos-beteg kapcsolat és a szomatizáció felfogásának változásai a pszichoanalízis születésétől napjainkig, Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, előkészületben, 2006
Kovai Melinda és Csabai Márta: Betegségkép és szelfreprezentációk laikusok szomatizációval kapcsolatos elképzeléseiben, Pszichológia, előkészületben, 2006
Borgos Anna: „»Mi ez a nagy sikoly?« Nőiség, testiség és pszichoanalízis háború előtti magyar nőírók műveiben”., Lóránd Zsófia, Scheibner Tamás, Vaderna Gábor, Vári György (szerk.): Laikus olvasók? A nem-professzionális olvasás értelmezési lehetőségei. L’Harmattan, Budapest, 2006
Csabai Márta: Segítheti-e a hisztéria társadalomtudományi reneszánsza a betegmagatartás újraértelmezését?, Magatartástudományi Napok, Pécs, június 9-10., 2003
Borgos Anna: The image of woman in psychoanalysis in the Habsburg Monarchy. Theories, cultures, and patients., Genderfragen und kollektive Identitaten in der Habsburger Monarchie 1867-1918. A. Francke Verlag, Tübingen, 2006
Csabai Márta: Szexpolitikai testtörténet, BUKSZ, 3. 234-240., 2003
Csabai Márta: ''Pszichopolitika''. Tények és konstrukciók a lelki zavarok meghatározásában., Café Bábel, 1-2, 63-71., 2003
vissza »