Szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek fejlődése: kognitív, személyiségbeli és környezeti akadályok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43672
típus K
Vezető kutató Gyarmathy Éva
magyar cím Szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek fejlődése: kognitív, személyiségbeli és környezeti akadályok
Angol cím Development of the social-culturally disadvantaged gifted children: cognitive, personal and environmental impediments
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely MTA Pszichológiai Kutatóintézet
résztvevők Fülöp Márta
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-06-30
aktuális összeg (MFt) 3.308
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kidolgoztunk, és interneten is hozzáférhetővé tesszük a kognitív profil tesztet, amely alkalmas differenciált képességvizsgálatra. A szocio-kulturális háttértől függetlenül kimutathatóak a kiemelkedő képességek. A kidolgoztunk fejlesztő játékokat. Mozgásos és internetes anyagokból a kognitív profil alapján állítható össze. A kiemelkedő hátrányos helyzetűek jól hasznosították. Motivációs vizsgálatok eredményei: a hátrányos helyzetűeknél az érdeklődés hiánya jellemző. Megküzdés és a Flow szempontjából nem találtunk lényeges különbséget. Az alacsony szocio-kulturális helyzetűeknél a családi nevelés, családi élet terén sajátos a hátrány. Mind a törődés, odafigyelés, mind a családi harmónia, szabadság és differenciáció mutatókban szignifikáns különbségek adódtak. A hátrányosabb helyzetűek kreativitásban könnyebben érnek el a jobb családi hátterű gyerekekhez hasonló eredményeket, mint a Raven Mátrixokban. A mindennapi oktatásban használható módszereket dolgoztunk ki. A hátrányos gyermekek ezekkel a módszerekkel jobb eredményt értek el, mint a párhuzamos osztály. A hátrányos gyermekek viselkedése lényegében megfelel a hiperaktivitás klasszikus jegyeinek. A tanárok nem tesznek különbséget, a hiperaktivitás korrelál a szocio-kulturális szinttel. Ez, és a globális, verbálisan korlátozott információfeldolgozás a hátrányos gyermekek iskolai teljesítményét sokszorosan nehezíti.
kutatási eredmények (angolul)
A cognitive profil test has been created. It is accessable on the internet. The test is good for dfferentiated assessment of the abilities. The high abilities are traceable independently from the cultural background. We have worked out training games. Series of games can be chosen from motor and internet based materials according to the child’s cognitive profile. It was especially for good use for the highly able disadvantaged children. Motivation: The lack of interest is one of the most serious problem in the disadvantaged children. There weren’t much difference in the coping and feeling of flow. Children suffer a special disadvantage in the low SES families. The low SES families show a significantly lower level. in all indeces, the care, the consideration, the harmony, the freedom and the differentiation. The disadvantaged children achieve similarly to the average SES children in the creativity tasks, rather than in the Raven Matrices. We have worked out methods that can be used in the everyday teaching. The socio-culturally disadvantaged class tought by these methods achieved higher results than the paralell average class. The characteristics of the disadvantaged children’s behavior is similar to the classical signs of the hyperactivity. Teachers can’t differentiate. The hyperactivity and the SES correlates in their judgement. This and the global, verbally restricted information processing makes the school achievement many times harder for them.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1181/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gyarmathy É: Szocio-kulturálisan hátrányos helyzet és kiemelkedő képesség óvodáskorban, Pszichológia (közlésre beadva)), 2007
Gyarmathy Éva: Szocio-kulturálisan hátrányos tehetségek, MPT Konferencia, Debrecen, május 27-29. Előadás-kivonatok, 205-206., 2004
Gyarmathy É.: Miért tanul és miért nem tanul a gyerek?, Mestersége Tanító. Konferencia, Szeged, november 18-19., 2005
Gyarmathy É.: Eltérő családi hátterű kiemelkedő képességű gyerekek motivációs és értékvizsgálata., MPT Konferencia, Budapest, 2006
Gyarmathy É.: Kognitív profil és képességfejlesztés., Agria Media 2006 Konferencia Book of Abstracts 91, Eger., 2006
Gyarmathy É: Szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű, kiemelkedő képességekkel rendelkező gyerekek alulteljesítése., Pszichológia, közlésre beadva, 2007
Marton Sándorné: A kémia tantárgyban a hagyományostól eltérő oktatási módszerek és információfeldolgozás hatása a tanulók teljesítményére, Szakdolgozat, Szegedi Egyetem Pedagógiai Tanszék, 2005
Bódor Andrea: A motivációs komponens vizsgálata tehetséges gyerekek azonosításában a belső kontroll dimenzió és az érdeklődés mérésével., Szakdolgozat, ELTE PPK, 2005
Bóta Bernadett: Hátrányos és normál körülmények között élő tehetságesek motivációjának és értékeinek vizsgálata., Szakdolgozat, ELTE PPK, 2005
Simon Marian: A tehetség, a megküzdési stratégiák, az iskolai flow-élmény és a családi háttér öszefüggései., Szakdolgozat, ELTE PPK, 2005
Gyarmathy É: A tehetség – Háttere és gondozásának gyakorlata., ELTE Kiadó, 2007
Gyarmathy Éva: Social-culturally disadvantegeous gifted, In. Educational Technology for Gifted Education from Information Age to Knowledge Era, ECHA CD, htm/files/216.pdf, 2004
Gyarmathy Éva: Social-culturally disadvantegeous gifted., ECHA Conference, Pamplona Book of Abstracts, 86., 2004
Gyarmathy É, Kunné Szörényi K.: Alulteljesítő tehetségesek alternatív oktatása., Educatio.13. évf. 1. szám. 27-38., 2004
Gyarmathy É.: Átlagostól eltérő gyermekek., In (Szerk) Márkné Ettlinger Zs, Táp F.-né és Fóldes T.: Szocializált esélyteremtő oktatás és/vagy az oktatás esélyteremtése, szocializációja? Fogjuk a Kezed Egyesület, 67, 2005
Gyarmathy É.: Double exceptionality. In: Special Educational Needs in Europe Teaching languages to learners with special needs., European Commission. DG EAC 23 03 LOT 3., 2005
Gyarmathy É.: The social-culturally disadvantaged gifted and the ADHD., Word Conference Book, Distinguished Academic Performance., 2007
vissza »