Szén nanocső jellegű nanoszerkezetek előállítása, módosítása és jellemzése fizikai, kémiai és szimulációs módszerekre alapozva  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43685
típus K
Vezető kutató Biró László Péter
magyar cím Szén nanocső jellegű nanoszerkezetek előállítása, módosítása és jellemzése fizikai, kémiai és szimulációs módszerekre alapozva
Angol cím Production, modification and characterization by physical, chemical and compputer simulation of carbon nanotube type nanostructures
zsűri Fizika
Kutatóhely MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet
résztvevők Bertóti Imre
Gyulai József
Horváth Zsolt Endre
Kerner Zsolt Gábor
Kiricsi Imre
Kocsonya András
Kónya Zoltán
Koós Antal Adolf
Kürti Jenő
Márk Géza István
Osváth Zoltán
Perl András
Schiller Róbert
Surján Péter
Szőkefalvi-Nagy Zoltán
Vértesy Zofia
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 20.300
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kimutattuk, hogy a nem-hatszöges (n-H) gyűrűket is tartalmazó szén nanoszerkezetek (Y-elágazás, hengerspirálok, stb.) növekedését az n-H gyűrűk beépülésének mikéntje határozza meg, új modellt javasoltunk hengerspirálok szerkezetére. Elsőként készítettünk Si3N4/szén nanocső kompozitokat és megmutattuk, hogy megfelelő szinterelési paraméterek alkalmazásával megőrizhetők az elektromosan vezetővé tett mátrix jó tulajdonságai. Új nanocső növesztési módszereket dolgoztunk ki. Elsőként bizonyítottuk, hogy az ionos besugárzás nyomán a szén nanocsöveken, valóban a szimulációknak megfelelő topográfiai alakzatok jelennek meg. Elméleti modellt adtunk a hibák környezetében azt STM felvételeken megfigyelhető szuperstruktúrák eredetére. Megmutattuk, hogy a funkcionalizálás módjától függően a funkciós csoportok szigetszerűen, vagy folytonoshelyezkednek el. A funkciós csoportok megváltoztatják a nanocsövek válaszjelét a környezetben jelenlévő gázokra/gőzökre. Sikeresen fejlesztettünk elméleti módszereket a gyengén kölcsönható nagy atomszámú rendszerek leírására és elsőkként vizsgáltuk sok szén nanocsöből felépülő kötegekben a csövek egymással való kölcsönhatását. Első elvekre illetve sűrűségfunkcionál módszerre alapozva vizsgáltuk a duplafalú szén nanocsövek, illetve a nanocsőben elhelyezkedő szénláncok tulajdonságait. A sajátfejlesztésű hullámcsomagdinamikai módszerünkkel elsőkként vizsgáltuk az elektronhullámok terjedését szén nanocső Y elágazásokban.
kutatási eredmények (angolul)
We showed that the growth of carbon nanostructures containing non-hexagonal (n-H) rings (Y-branches, coils etc.) is determined by the incorporation of the n-H rings, we proposed a new model for the structure of regularly coiled carbon nanotubes. We prepared the first Si3N4/carbon nanotube composites and we showed the under proper sintering conditions the composite can be made conductive while keeping the remarkable properties of the matrix. We developed new growth methods for carbon nanotubes. We showed for the first time that ion irradiation of carbon nanotubes indeed creates the features predicted by simulations. We proposed a theoretical description of the superstructures observed in STM in the vicinity of the defects. Depending on the way in which the functionalization is done, the functional groups appear on the nanotubes in an island-like or a continuous fashion. Their presence influences the response of the carbon nanotubes to the gases/vapors present in the atmosphere. We developed successfully theoretical tools for the description of weakly interacting large system and investigated for the first time the interaction of tubes in carbon nanotube bundles containing many tubes. Based on first principle and density functional calculations we investigated the double wall carbon nanotubes and linear carbon chains located inside a SWCNT. Using our own wave packet dynamical software we investigated the propagation of electronic waves in carbon nanotube Y junctions.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1183/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lambin Ph; Biró LP: Structural properties of haechelite nanotubes, New J. Physics 5: 141.1 - 141.14, 2003
Rolik Z; Szabados Á; Surján P: On the perturbation of multiconfiguration wave functions, J. Chem. Phys. 119: 1922 - 1928, 2003
Surján PR; Lázár A; Szabados Á: Laplace-transformed denominators in perturbation theory:linear-scaling second order treatment of weakly interacting nanostructures, Phys. Rev. A. 68 062503-1 - 062503-3, 2003
Lambin Ph; Márk GI; Meunier V; Biró LP: Computation of STM images of carbon nanotubes, Int. J. of Quant. Chem. 95 493 - 503, 2003
Lambin Ph; Márk GI; Biró LP: Structural and electronic properties of coiled and curled carbon nanotubes having a large number of pentagon-heptagon pairs, Phys. Rev. B 67: 205413-1 -205413-9, 2003
Biró LP; Horváth ZE; Szalmás L; Kertész K; Wéber F; Juhász G; Radnóczi G; Gyulai J: Continuous carbon nanotube production in underwater ac electric arc, Chem. Phys. Lett. 372: 399 - 402, 2003
Osváth Z; Koós AA; Horváth ZE; Gyulai J; Benito AM; Martínez MY; Maser W; Biró LP: STM observation of Y-branched carbon nanotubes and nano-knees produced by the arc discharge method, Mat. Sci. Eng. C 23: 561 - 564, 2003
Koós AA; Horváth ZE; Osváth Z; Tapasztó L; Niesz K; Kónya Z; Kiricsi I; Grobert N; Rühle M; Biró LP: STM investigation of carbon nanotubes connected with functional groups, Mat. Sci. Eng. C 23: 1007-1011, 2003
Balázsi Cs; Kónya Z; Wéber F; Biró LP; Arató P: Preparation and characterization of carbon nanotube reinforced silicon nitride composites, Mat. Sci. Eng. C 23: 1133-1137, 2003
Biró LP; Horváth ZE; Koós AA; Osváth Z; Vértesy Z; Darabont Al; Kertész K; Neamtu C; Sárkozi Zs; Tapasztó L: Direct synthesis of multi-walled and single-walled carbon nanotubes by spray-pyrolysis, J. Optoelectr. Adv. Mat. 5:, 661-666, 2003
Surján PR; Szabados Á: Convergence enhancement in perturbation theory, Coll.Czech.Chem.Commun. 69: 105 - 120, 2004
Biró LP; Horváth ZE; Márk GI; Osváth Z; Koós AA; Benito AM; Maser W; Lambin Ph: Carbon nanotube Y junctions: growth and properties, Diam. Rel. Mat. 13: 241 - 249, 2004
Biró LP; Márk GI; Horváth ZE; Kertész K; Gyulai J; Gruenberger TM; Fulcheri M; BNagy J; Lambin Ph: Carbon nanoarchitectures containing non-hexagonal rings: "necklaces of pearls", Carbon 42: 2561-2566, 2004
Surján PR; Szabados Á: On the size-dependence of the Feenberg scaling, Int. J. Quantum. Chem. 101 : 287-290, 2005
Márk GI; Biró LP; Lambin Ph: Calculation of axial charge spreading in carbon nanotubes and nanotube Y-junctions during STM measurement, Phys.Rev.B 70 : 115423-1, 2004
Surján PR; Rolik Z; Szabados Á; Kőhalmi D: Partitioning in multiconfiguration perturbation theory, Ann. Phys. (Leipzig) 13 : 223-231, 2004
Zólyomi V; Kürti J: First-principles calculations for the electronic band structures of small diameter single-wall carbon nanotubes, Physical Review B 70: 085403-1-085403-8, 2004
Márk GI; Biró LP; Lambin Ph: Calculation of axial charge spreading in carbon nanotubes and nanotube Y-junctions during STM measurement, Virtual J. Nanosci. Technol. 10 (http://www.vjnano.org), 2004
Balázsi Cs; Shen Z; Kónya Z; Kasztovszky Zs; Wéber F; Vértesy Z; Biró LP; Kiricsi I; Arató P: Processing of carbon nanotube reinforced silicon nitride composites by spark plasma sintering, Composite Science and Technology 65: 722-733, 2005
Biró LP; Márk GI; Koós AA; Horváth ZE; Szabó A; Fonseca A; BNagy J; Charlier JC; Meunier V; Bedoya-Martínez ON; Hernández E; Colomer JF; Lambin Ph: Regularly Curved Carbon Nanotubes, Fullerenes, Nanotubes & Carbon Nanostructures 13 (Supplement 1): 523-533, 2005
Szabó A; Fonseca A; Volodin A; Van Haesendonck C; Biró LP; Colomer JF; Lambin Ph; BNagy J: Synthesis, properties and possible applications of helical carbon nanotubes, Fullerenes, Nanotubes & Carbon Nanostructures 13 (Supplement 1): 139-146, 2005
Szabados Á; Rolik Z; Tóth G; Surján PR: Multiconfiguration perturbation theory: size-consistency at second order, J. Chem. Phys. 122: 114104.1-114104.12, 2005
Tapasztó L; Kertész K; Vértesy Z; Horváth ZE; Koós AA; Osváth Z; Sárközi Zs; Darabont Al; Biró LP: Diameter and morphology dependence on experimental conditions of carbon nanotube arrays grown by spray pyrolysis, Carbon 43: 970–977, 2005
Biró LP; Márk GI; Gyulai J; BNagy J; Lambin Ph: Tubular nanostructures from haeckelite-type sheets, Poszter: XVIIth International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials, Molecular Nanostructures, 2003 Kirchberg, Austria, 2003
Kónya Z; Niesz K; Kukovecz A; Biró LP; Kiricsi I: Synthesis procedures of carbon nanotube junctions, Poszter: XVIIth International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials, Molecular Nanostructures, 2003 Kirchberg, Austria, 2003
Tapasztó L; Márk GI; Gyulai J; Lambin Ph; Kónya Z; Biró LP: Geometrical effects of wave functions of carbon nanosystems, In: H. Kuzmany, J. Fink, M. Mehring & S. Roth (ed.) Molecular Nanostructures, Kirchberg 2003. AIP Conference Proceedings, 685. pp. 439 - 442, 2003
Balázsi Cs; Kónya Z; Wéber F; Biró LP; Arató P: Synthesis and characterization of silicon nitride based composites containing different carbon nanospecies, Poszter: International Conference on Nanomaterials and Nanotechnologies, 2003 Crete, Greece, 2003
Biró LP; Márk GI; Lambin Ph: Regularly coiled carbon nanotubes, In: Vajtai R, Aymerich X, Kish LB, Rubio A. (ed.) Nanotechnology, Gran Canaria: Proceedings of SPIE 5118. pp 170-178, 2003
Osváth Z; Fulcheri L; Márk GI; Tapasztó L; Gyulai J; Biró LP: STM and STS investigation of few wall carbon nanotubes containing non-hexagonal carbon rings, In: Vajtai R, Aymerich X, Kish LB, Rubio A. (ed.) Nanotechnology, Gran Canaria: Proceedings of SPIE 5118. pp 587 - 593, 2003
Koós AA; Horváth ZE; Tapasztó L; Niesz K; Kónya Z; Kiricsi I; Grobert N; Rühle M; Biró LP: STM investigation of carbon nanotubes compltely covered with functional groups, In: Vajtai R, Aymerich X, Kish LB, Rubio A. (ed.) Nanotechnology, Gran Canaria: Proceedings of SPIE 5118. pp 565 - 570, 2003
Balázsi Cs; Kónya Z; Kasztovszky Zs; Wéber F; Vértesy Z; Biró LP; Arató P: Examination of carbon nanotubes reinforced silicon nitride nanocomposites, Poszter: International Conference on Nanomaterials and Nanotechnologies, 2003 Crete, Greece, 2003
Biró LP: From nanotube knees to coiled carbon nanotubes, Meghívott előadás: 3rd Conference of Isotopic and Molecular Processes, 2003 Cluj-Napoca, Romania, 2003
Horváth ZE; Szalmás L; Kertész K; Vértesy Z; Biró LP; Niesz K; Kiricsi I; Méhn D; BNagy J: Multiwall carbon nanotubes produced by underwater electric arc, Szóbeli előadás: European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes, 2003 Lausanne, Switzerland, 2003
Biró LP; Horváth ZE; Koós AA; Osváth Z; Vértesy Z; Darabont Al; Kertész K; Neamtu C; Sárközi Zs; Tapasztó L: Production of carbon nanotubes by catalyst enhanced vapour phase pyrolysis method, Poszter: 3rd Conference of Isotopic and Molecular Processes, 2003 Cluj-Napoca, Romania, 2003
Osváth Z; Maser W; Szabó I; Pető G; Koós AA; Gyulai J; Biró LP: STM study on multi-wall carbon nanotubes irradiated with Ar+ ions, Poszter: European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes, 2003 Lausanne, Switzerland, 2003
Márk GI; Tapasztó L: Szén nanoszerkezetek alagútmikroszkópos (STM) leképezésének szimulációja kvantummechanikai módszerekkel, Meghívott előadás: Anyagtudomány és kvantummechanika, Anyagtudományi Őszi Iskola, 2003, Tata, 2003
Biró LP; Koós AA; Osváth Z; Márk GI; Horváth ZE; Kertész K; Tapasztó L; Gyulai J; BNagy J; Lambin Ph: Novel carbon nanoarchitectures, Mehghívott előadás: 4th Hungarian Conference and Exhibition on Materials Science, Testing and Informatics, 2003, Balatonfüred, Hungary, 2003
Gonzalez-Aguilar J; Gruenberger TG; Fabry F; Fulcheri L; Flamant G; Badie JM; BNagy J; Biró LP: Caracterisation d’un reacteur plasma pour la synthese de nanotubes de carbone, Szóbeli előadás: Colloque GDR, Nanotubes, 2003, Lyon, France, 2003
Biró LP: Carbon nanotubes containing non-hexagonal rings: knees, Y-junctions and coils, Meghívott előadás:1st Szeged International Workshop on Advances in Nanoscience, 2003, Szeged, Hungary, 2003
Tapasztó L; Márk GI; Gyulai J; Lambin Ph; Kónya Z; Biró LP: Effects of geometry on the STM tunnel current of carbon nanosystems, Szóbeli előadás: 1st Szeged International Workshop on Advances in Nanoscience, 2003, Szeged, Hungary, 2003
Osváth Z; Maser W; Szabó I; Pető G; Koós AA; Gyulai J; Biró LP: STM study on multi-wall carbon nanotubes irradiated with Ar+ ions, Poszter: 1st Szeged International Workshop on Advances in Nanoscience, 2003, Szeged, Hungary, 2003
Darabont Al; Sárközi Zs; Tapasztó L; Kertész K; Horváth ZE; Vértesy Z; Koós AA; Osváth Z; Neamtu C; Biró LP: Synthesis of multi-walled and single-walled carbon nanotubes by spray-pyrolysis, Poszter: 1st Szeged International Workshop on Advances in Nanoscience, 2003, Szeged, Hungary, 2003
Márk GI: Novel carbon nanostructures – a proposal for collaboration, Szóbeli előadás: Joint WorkGroup Meeting, COST Materials Action 523 “Nano-structured Materials”, 2003, Brussels, Belgium, 2003
Biró LP: Újszerű szén nanocső architekturák (novel carbon nanotube architectures), Magyar Tudomány, 9: 1122 - 1129, 2003
Biró LP; Lambin Ph: Scanning tunneling microscopy of carbon nanotubes, In: H. S. Nalwa (ed.) Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, American Scientific Publishers, Vol.9, pp. 415 -427, 2004
Osváth Z; Vértesy G; Pető G; Szabó I; Gyulai J; Maser W; Biró LP: STM investigation of irradiated carbon nanotubes, In: H. Kuzmany, J. Fink, M. Mehring & S. Roth (ed.) Molecular Nanostructures, Kirchberg 2004. AIP Conference Proceedings, 723. pp. 149 - 152, 2004
Biró LP: Újszerű szén nanocső architektúrák, Szóbeli előadás: Nanotechnológiai Workshop, 2004, MFA, Budapest, 2004
Osváth Z; Vértesy G; Pető G; Szabó I; Gyulai J; Maser W; Biró LP: STM investigation of irradiated carbon nanotubes, In: H. Kuzmany, J. Fink, M. Mehring & S. Roth (ed.) Molecular Nanostructures, Kirchberg 2003. AIP Conference Proceedings, 723. pp. 149 - 152, 2003
Szabó A; Fonseca A; Volodin A; Van Haesendonck C; Biró LP; BNagy J: Synthesis, properties and possible applications of helical carbon nanotubes, In: H. Kuzmany, J. Fink, M. Mehring & S. Roth (ed.) Molecular Nanostructures, Kirchberg 2004. AIP Conference Proceedings, 723. pp. 40- 44, 2004
Zólyomi V; Kürti J: First-principles calculations for the electronic band structures of zone folding metallic single wall carbon nanotubes, In: H. Kuzmany, J. Fink, M. Mehring & S. Roth (ed.) Molecular Nanostructures, Kirchberg 2004. AIP Conference Proceedings, 723. pp. 343- 346, 2004
Kürti J; Zólyomi V: First-principles calculations for the electronic band structures of zone folding non-metallic single wall carbon nanotubes, In: H. Kuzmany, J. Fink, M. Mehring & S. Roth (ed.) Molecular Nanostructures, Kirchberg 2004. AIP Conference Proceedings, 723. pp. 377- 380, 2004
Márk GI; Biró LP; Tapasztó L; Mayer A; Lambin Ph: Atomic pseudopotential model for wave packet tunneling through a carbon nanotube, In: H. Kuzmany, J. Fink, M. Mehring & S. Roth (ed.) Molecular Nanostructures, Kirchberg 2004. AIP Conference Proceedings, 723. pp. 389- 392, 2004
Horváth ZE; Kertész K; Koós AA; Radnóczi G; Biró LP: Carbon nanotubes grown in underwater electric arc, Meghívott előadás: Slovak - Hungarian Meeting on Nanotechnology in Research and Application, 2004, Bratislava, Slovak Republic, 2004
Horváth ZE; Kertész K; Pethő L; Koós AA; Biró LP: The effect of the growth geometry on the yield of nanotube production in underwater electric arc, 6th NanoteC Meeting, 1st GDR-E Meeting, 2004, Batz-sur-Mer, France, Abstract Book p. 76, 2004
Biró LP; Márk GI; Koós AA; Osváth Z; Horváth ZE; Vértesy Z; Szabó A; Fonseca A; BNagy J; Lambin Ph: Hackelite type carbon architectures, Meghívott előadás: Slovak - Hungarian Meeting on Nanotechnology in Research and Application, 2004, Bratislava, Slovak Republic, 2004
Surján PR; Szabados Á: Appendix to \''Studies in perturbation theory\'': the problem of partitioning, In: Brandas EJ, Kryachko ES (ed.) Fundamental World of Quantum Chemistry, A Tribute to the Memory of Per-Olov Löwdin, Dordrecht, Kluwer, Vol. III., pp. 129-185, 2004
Biró LP: Carbon nanotubes, Meghívott előadás: Fundamentals and Applications of Nanotechnologies, 2004, Strasbourg, France, 2004
Balázsi Cs; Kónya Z; Kasztovszky Zs; Wéber F; Vértesy Z; Biró LP; Kiricsi I Arató P: Examination of carbon nanotube reinforced silicon nitride Composites, Fifth International Conference on High Temperature Temperature Ceramic Matrix Composites (HTCMC-5), Seattle, Washington, 2004, The American Ceramic Society, pp. 107-112, 2004
Balázsi Cs; Shen Z; Kövér Zs; Kónya Z; Kasztovszky Zs; Wéber F; Vértesy Z; Biró LP; Kiricsi I; Arató P: Study of MWNT/Si3N4 Composites Prepared by Different Sintering Methods, Szóbeli előadás: 2st Szeged International Workshop on Advances in Nanoscience, 2004, Szeged, Hungary, 2004
Balázsi Cs; Wéber F; Kövér Zs; Kónya Z; Kiricsi I; Biró LP; Arató P: Development of Preparation Processes for CNT/Si3N4 Composites, Szóbeli előadás: Fractography of Advanced Ceramics, 2004, Stara Lesna, Slovak Republic, 2004
Osváth Z; Vértesy G; Tapasztó L; Wéber F; Koós AA; Kertész K; Horváth ZE; Gyulai J; Maser W; Biró LP: Atomically resolved STM images of carbon nanotube defects produced by Ar+ ion irradiation, 6th NanoteC Meeting, 1st GDR-E Meeting, 2004, Batz-sur-Mer, France, Abstract Book p. 208, 2004
Balázsi Cs; Shen Z; Kövér Zs; Kónya Z; Kasztovszky Zs; Wéber F; Vértesy Z; Biró LP; Kiricsi I; Arató P: Comparison of MWNT/Si3N4 Composites Prepared by Hot Isostatic Pressing and Spark Plasma Sintering, Szóbeli előadás: International Symposium on Inorganic and Environmental Materials, ISIEM 2004, Eindhoven, The Netherlands, 2004
Kovács GJ; Koós A; Bertoni G; Sáfrán G; Geszti O; Serin V; Colliex C; Radnóczi G: Structure and spectroscopic properties of C-Ni and CNx-Ni nanocomposite films, J. App. Phys. 98: 034313.1-034313.5, 2005
Covas JA; Bernardo CA; Carneiro OS; Maia JM; van Hattum FWJ; Gaspar-Cunha A; Biró LP; Horváth ZE; Kiricsi I; Kónya Z; Niesz K: Continuous production of polycarbonate-carbon nanotube composites, J. Polimer Eng. 25: 39-57, 2005
Szabó A; Fonseca A; B.Nagy J; Lambin Ph; Biró LP: Structural origin of coiling in coiled carbon nanotubes, Carbon 43: 1628 -1633, 2005
Balázsi Cs; Wéber F; Kövér Zs; Kónya Z; Kiricsi I; Biró LP; Arató P: Development of Preparation Processes for CNT/Si3N4 Composites, Key Eng. Mat. 290-291: 135-141, 2005
Balázsi Cs; Fényi B; Hegman N; Kövér Zs; Wéber F; Vértesy Z; Kónya Z; Kiricsi I; Biró LP; Arató P: Development of CNT/SI3N4 composites with improved mechanical and electrical properties, Composites B 37: 418-424, 2006
Balázsi Cs; Wéber F; Kövér Zs; Shen Z; Kónya Z; Kasztovszky Zs; Vértesy Z; Biró LP; Kiricsi I; Arató P: Application of carbon nanotubes to silicon nitride matrix reinforcements, Curr. Appl. Phys. 6: 124-130, 2006
Horváth ZE; Kertész K; Pethő L; Koós AA; Tapasztó L; Vértesy Z; Osváth Z; Darabont Al; Nemes-Incze P; Sárközi Zs; L. P. Biró: Inexpensive, upscalable methods for nanotube growth, Curr. Appl. Phys. 6: 135-140, 2006
Surján PR: The MP2 energy as a functional of the Hartree-Fock density matrix, Chem. Phys. Lett. 406: 318-320, 2005
Kőhalmi D; Szabados Á; Surján PR: Idempotency-conserving iteration scheme for the one-electron density matrix, Phys. Rev. Lett. 95: 13002.1-13002.4, 2005
Osváth Z; Vértesy G; Tapasztó L; Wéber F; Horváth ZE; Gyulai J; Biró LP: Atomically resolved STM images of carbon nanotube defects produced by Ar+ irradiation, Phys. Rev. B 72: 045429.1- 045429.6, 2005
Osváth Z; Vértesy G; Tapasztó L; Wéber F; Horváth ZE; Gyulai J; Biró LP: Scanning tunneling microscopy investigation of atomic-scale carbon nanotube defects produced by Ar+ ion irradiation, Mat. Sci. Eng. C 26: 1194-1197, 2006
Osváth Z; Vértesy G; Tapasztó L; Wéber F; Horváth ZE; Gyulai J; Biró LP: Atomically resolved STM images of carbon nanotube defects produced by Ar+ irradiation, Virtual J. of Nanoscale Sci. & Technol. (on-line, selected) 12, Issue 4 (July 25), 2005
Schiller R; Balog J; Nagy G: Continuous-time random-walk theory of interfering diffusion and chemical reaction with an application to electrochemical impedance spectra of oxidized Zr-1%Nb, J. Chem. Phys. 123: 094704.1-094704.7, 2005
Rusznyák Á, Zólyomi V, Kürti J; Yang S, Kertesz M: Bond-length altenation and charge transfer in a linear carbon chain encapsulated within a single-walled carbon nanotube, Phys. Rev. B 72: 155420-1-155420-6, 2005
Biró LP; Lambin Ph: Scanning tunneling microscopy and spectroscopy of carbon nanotubes, Carbon Nanotubes: From Basic Research to Nanotechnology (Eds. V. Popov & Ph. Lambin) Springer, 2005
Koós AA; Horváth ZE; Kertész K; Vértesy Z; Tapasztó L; Osváth Z; Sárközi Zs; Darabont Al; Biró LP: Influence of catalyst and carbon source on the synthesis of carbon nanotubes in a semi-continuous injection CVD method, Poszter: Hungarian Nanotechnology Symposium (HUNS), 2005, Budapest, Hungary, 2005
Koós AA; Horváth ZE; Kertész K; Vértesy Z; Tapasztó L; Osváth Z; Sárközi Zs; Darabont Al; Biró LP: Influence of catalyst and carbon source on the synthesis of carbon nanotubes in a semi-continuous injection CVD method, Hungarian Nanotechnology Symposium (HUNS), 2005, Abstract Book, page 60, 2005
Márk GI; Mayer A; Tapasztó L; Biró LP; Lambin Ph: Quantum mechanical simulations of STM imaging of nanostructures, Szóbeli előadás: Hungarian Nanotechnology Symposium (HUNS), 2005, Budapest, Hungary, 2005
Márk GI; Mayer A; Tapasztó L; Biró LP; Lambin Ph: Quantum mechanical simulations of STM imaging of nanostructures, Hungarian Nanotechnology Symposium (HUNS), 2005, Abstract Book, page 35, 2005
Tapasztó L; Márk GI; Lambin Ph; Biró LP: The influence of substrate on the electronic structure of supported carbon nanotubes, Poszter: Hungarian Nanotechnology Symposium (HUNS), 2005, Budapest, Hungary, 2005
Tapasztó L; Márk GI; Lambin Ph; Biró LP: The influence of substrate on the electronic structure of supported carbon nanotubes, Hungarian Nanotechnology Symposium (HUNS), 2005, Abstract Book, page 59, 2005
Balázsi Cs; Wéber F; Kövér Zs; Czigány Zs; Kónya Z; Vértesy Z; Biró LP; Kiricsi I; Arató P: Applying carbon nanotubes as ceramic matrix reinforcements, Szóbeli előadás: Hungarian Nanotechnology Symposium (HUNS), 2005, Budapest, Hungary, 2005
Balázsi Cs; Wéber F; Kövér Zs; Czigány Zs; Kónya Z; Vértesy Z; Biró LP; Kiricsi I; Arató P: Applying carbon nanotubes as ceramic matrix reinforcements, Hungarian Nanotechnology Symposium (HUNS), 2005, Abstract Book, page 25, 2005
Osváth Z; Vértesy G; Tapasztó L; Wéber F; Horváth ZE; Gyulai J; Biró LP: Atomically resolved STM images of carbon nanotube defects produced by Ar+ irradiation, Poszter: Hungarian Nanotechnology Symposium (HUNS), 2005, Budapest, Hungary, 2005
Osváth Z; Vértesy G; Tapasztó L; Wéber F; Horváth ZE; Gyulai J; Biró LP: Atomically resolved STM images of carbon nanotube defects produced by Ar+ irradiation, Hungarian Nanotechnology Symposium (HUNS), 2005, Abstract Book, page 61, 2005
Osváth Z; Vértesy G; Tapasztó L; Wéber F; Horváth ZE; Gyulai J; Biró LP: STM images of atomic-scale carbon nanotube defects produced by Ar+ irradiation, Electronic Properties of Novel Nanostructures, AIP Conference Proceedings Vol. 786: 154-157, 2005
Osváth Z; Vértesy G; Tapasztó L; Wéber F; Horváth ZE; Gyulai J; Biró LP: Atomically resolved STM images of carbon nanotube defects produced by Ar+ ion irradiation, Poszter: XIXth International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials, Molecular Nanostructures, 2005, Kirchberg (Tirol), Austria, 2005
Osváth Z; Vértesy G; Tapasztó L; Wéber F; Horváth ZE; Gyulai J; Biró LP: Scanning tunneling microscopy investigation of atomic-scale carbon nanotube defects produced by Ar+ ion irradiation, Poszter: European Materials Research Society (EMRS) Spring Meeting, 2005, Strasbourg, France, 2005
Biró LP: STM and STS of carbon nanotubes I., Meghívott előadás: NATO Advanced Study Institute: Carbon Nanotubes: From Basic Research to Nanotechnology, 2005, Sozopol, Bulgaria, 2005
Biró LP: STM and STS of carbon nanotubes II., Meghívott előadás: NATO Advanced Study Institute: Carbon Nanotubes: From Basic Research to Nanotechnology, 2005, Sozopol, Bulgaria, 2005
Biró LP: STM and STS of carbon nanotubes III., Meghívott előadás: NATO Advanced Study Institute: Carbon Nanotubes: From Basic Research to Nanotechnology, 2005, Sozopol, Bulgaria, 2005
Biró LP: Novel carbon nanotube type nanoarchitectures: Y-junctions, coils and "necklaces", Meghívott előadás: NENAMAT Summerschool, 2005, Primorsko, Bulgaria, 2005
Koós AA; Horváth ZE; Kertész K; Vértesy Z; Tapasztó L; Osváth Z; Sárközi Z; Nemes Incze P; Darabont Al; Biró LP: Optimization of the synthesis of carbon nanotubes in a semi-continuous injection chemical vapor deposition method, Proceedings of the First International Workshop on Semiconductor Nanocrystals, SEMINANO, 2005, Budapest, Hungary, Semiconductor Nanocrystals 1: 51-54, 2005
Koós AA; Horváth ZE; Kertész K; Vértesy Z; Tapasztó L; Osváth Z; Sárközi Z; Nemes Incze P; Darabont Al; Biró LP: Optimization of the synthesis of carbon nanotubes in a semi-continuous injection chemical vapor deposition method, Poszter: First International Workshop on Semiconductor Nanocrystals, SEMINANO 2005, Budapest, Hungary, 2005
Zólyomi V, Rusznyák Á, Kürti J; Yang S, Kertesz M: Linear carbon chain in the interior of a single walled carbon nanotube, Electronic Properties of Novel Nanostructures, AIP Conference Proceedings 786: 440- 443, 2005
Kürti J; Koltai J, Zólyomi V: The role of Van Hove singularities in disorder induced Raman scattering, Electronic Properties of Novel Nanostructures, AIP Conference Proceedings 786: 416- 419, 2005
Kürti J; Koltai J, Zólyomi V: The role of Van Hove singularities in disorder induced Raman scattering, Poszter: XIXth International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials, Molecular Nanostructures, 2005, Kirchberg (Tirol), Austria, 2005
Zólyomi V, Rusznyák Á, Kürti J; Yang S, Kertesz M: Linear carbon chain in the interior of a single walled carbon nanotube, Poszter: XIXth International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials, Molecular Nanostructures, 2005, Kirchberg (Tirol), Austria, 2005
Koós AA: Szén nanocsövek vizsgálata pásztázószondás módszerek és transzmissziós elektronmikroszkópia segítségével, Doktori értekezés "summa cum laude" minősítéssel, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Fizika Doktori Iskola, 2005
Biró László P.: Nanocső jellegű szén nanoszerkezetek előállítása és vizsgálata, MTA Doktori disszertáció, MTA Fizikai Osztály, 2005
Z. E. Horváth, K. Kertész, A. A. Koós, E. Horváth, Z. Vértesy, G. MolnárM. Ádám, Cs. Dücső and J. Gyulai, P. Nemes-Incze and Al. Darabont, Z. Kónya and I. Kiricsi, L. P. Biró: Carbon Nanotube Gas Sensors, Meghívott előadás: International Symposium Carbon Materials: Theoretical and Experimental Aspects, 2005, Budapest, Hungary, 2005
L. P. Biró, G. I. Márk, Ph. Lambin: Novel Carbon Nanotube Type Nanoarhitectures, Meghívott előadás: NENAMAT International Conference NANO 05, 2005, Brno, Czech Republic, 2005
L. P. Biró, G. I. Márk, Ph. Lambin: Novel Carbon Nanotube Type Nanoarhitectures, NENAMAT International Conference NANO 05, 2005, Abstract Book, page 25, 2005
R. Schiller: Dispersive Diffusion and Chemical Reactions of Intermediaries - a Foray into Electrochemistry, Meghívott előadás: Gordon Conference on Radiation Chemistry, 2004,Colby College,Waterville, ME, USA, 2004
Horváth ZE; Koós AA; Kertész K; Vértesy Z; Molnár G; Ádám M; Dücső Cs; Gyulai J; Kónya Z; Kiricsi I; Biró LP: Mats of functionalized carbon nanotubes for gas/vapor sensing, Poszter: 32nd International Conference on Micro- and Nano-Engineering, 2006, Barcelona, Spain, 2006
Szabados Á; Biró LP; Surján PR: Effects of inter-tube interaction in carbon nanotube bundles, Phys. Rev. B 73: 195404-1 – 195404-9, 2006
Szabados Á; Biró LP; Surján PR: Effects of inter-tube interaction in carbon nanotube bundles, Virtual J. Nanoscale Sci & Technol. (on line selected) May 29 Vol. 13(21), 2006
Leer C; Carneiro OS; Maia JM; F. Van Hattum FWJ; Bernardo CA; Biró LP; Horváth ZE; Kiricsi I: Dispersion of carbon nanotubes in polycarbonate and its effect on the composite properties, Mat. Sci. Forum 514-516: 1125-1130, 2006
Tapasztó L; Márk GI; Koós AA; Lambin Ph; Biró LP: Apparent diameter of carbon nanotubes in STM measurements, J. Phys.: Condens. Matter 18: 5793 - 5805, 2006
Balázsi Cs; Wéber F; Arató P; Fényi B; Hegman N; Kónya Z; Kiricsi I; Vértesy Z; Biró LP: Development of CNT-silicon nitrides with improved mechanical and electrical properties, Adv. Sci. & Technology 45: 1723 – 1728, 2006
Balázsi Cs; Czigány Zs; Wéber F; Kövér Zs; Kónya Z; Vértesy Z; Biró LP; Kiricsi I; Arató P: Carbon nanotubes as ceramic matrix reinforcements, Mat. Sci. Forum, 537 – 538: 97 - 104, 2007
Tapasztó L; Nemes-Incze P; Osváth Z; Darabont Al; Lambin Ph; Biró LP: Electron scattering in a multi-wall carbon nanotube bend junction studied by scanning tunneling microscopy, Phys. Rev. B 74: 235422-1 - 235422-6, 2006
Tapasztó L; Nemes-Incze P; Osváth Z; Darabont Al; Lambin Ph; Biró LP: Electron scattering in a multi-wall carbon nanotube bend junction studied by scanning tunneling microscopy, Virtual J. Nanoscale Sci. & Technol. – (on line selected) December 25, Vol. 14(26), 2006
Horváth ZE; Kertész K; Koós AA; Horváth E; Vértesy Z; Molnár G; Ádám M; Dücső Cs; Gyulai J; Nemes-Incze P; Darabont Al; Kónya Z; Kiricsi I; Biró LP: Mats of functionalized carbon nanotubes for gas/vapor sensing, Nanopages 1: 209 – 217, 2006
Biró LP; Lambin Ph: Scanning tunneling microscopy and spectroscopy of carbon nanotubes, Carbon Nanotubes: From Basic Research to Nanotechnology Vol. 222, NATO Science Series II: Matematics, Physics, and Chemistry, Springer, Dordrecht, pp. 19 - 42, 2006
Márk GI; Tapasztó L; Biró LP; Mayer A: Wave packet dynamical investigation of STM imaging mechanism using an atomic pseudopotential model of a carbon nanotube, Carbon Nanotubes: From Basic Research to Nanotechnology Vol. 222, NATO Science Series II: Matematics, Physics, and Chemistry, Springer, Dordrecht, pp. 167 - 168, 2006
Horváth ZE; Koós AA; Vértesy Z; Tapasztó L; Osváth Z; Nemes Incze P; Biró LP; Kertész K; Sárközi Zs; Darabont Al: Influence of catalyst and carbon source on the synthesys of carbon nanotubes in a semi-continuous injection chemical vapor deposition method, Carbon Nanotubes: From Basic Research to Nanotechnology Vol. 222, NATO Science Series II: Matematics, Physics, and Chemistry, Springer, Dordrecht, pp. 53 - 54, 2006
Horváth ZE; Kertész K; Koós AA; Biró LP: Gas sensing by carbon nanotube mat, Szóbeli előadás: Nano-E/ GDR-E06 Science and applications of nanotubes, 2006 Obernai, France, 2006
Biró LP; Horváth ZE; Kertész K; Koós AA; Horváth E; Vértesy Z; Molnár G; Ádám M; Dücső Cs; Gyulai J; Nemes-Incze P; Darabont Al; Kónya Z; Kiricsi I: Carbon nanotube based gas/vapor sensors, Poszter: ChemOnTubes, 2006 Arcachon, France, 2006
Horváth ZE; Kertész K; Koós AA; Horváth E; Vértesy Z; Molnár G; Ádám M; Dücső Cs; Gyulai J; Nemes-Incze P; Darabont Al; Kónya Z; Kiricsi I; Biró LP: Gas/vapor sensing by functionalized multiwall carbon nanotubes, Szóbeli előadás: E-MRS Spring Meeting, 2006 Nice, France, 2006
Nemes-Incze P; Daróczi N; Sárközi Z; Koós AA; Kertész K; Þiprigan O; Horváth ZE; Darabont Al; Biró LP: Synthesis of bamboo–structured multiwalled carbon nanotubes by the spray pyrolysis method, using a mixture of benzene and pyridine, Poszter: ROCAM 2006 Bucuresti, Romania, 2006
Koós AA; Kertész K; Ádám M; Ducső Cs; Horváth ZE; Biró LP; Bársony I; Gyulai J; Kónya Z; Kiricsi I: Carbon Nanotubes – Towards Artificial Nose Implementation, Szóbeli előadás: IEEE SENSORS 2006 Daegu, Korea, 2006
Osváth Z; Tapasztó L; Vértesy G; Koós AA; Horváth ZE; Gyulai; Biró LP: STM imaging of carbon nanotube point defects, Poszter: Trends in NanoTechnology, 2006 Grenoble, France, 2006
Horváth ZE; Kertész K; Koós AA; Vértesy Z; BiróLP: Szén nanocső hálózatok alkalmazása gázérzékelésre, Szóbeli előadás: „Nanofizika és nanotechnológia” című Anyagtudományi Őszi Iskola, 2006 Gyöngyöstarján, 2006
Osváth Z; Tapasztó L; Vértesy G; Wéber F; Nemes-Incze P; Horváth ZE; Gyulai J; Biró LP: Szén nanocső ponthibák STM vizsgálata, Szóbeli előadás: „Nanofizika és nanotechnológia” című Anyagtudományi Őszi Iskola, 2006 Gyöngyöstarján, 2006
Osváth Z; Vértesy G; Tapasztó L; Wéber F; Horváth ZE; Gyulai J; Biró LP: Ar+ ionokkal létrehozott szén nanocső hibák STM vizsgálata, Szóbeli előadás: IV. Magyar SPM Találkozó, 2006 Szeged, 2006
Tapasztó L; Nemes-Incze P; Osváth Z; Darabont A; Lambin Ph; Biró LP: Electron scattering in carbon nanotubes studied by Scanning Tunneling Microscopy, Poszter: Summer School on Carbon Nanotubes, 2006 Cargese, Corsica, France, 2006
Márk GI; Biró LP: A hullámcsomag dinamikai módszer a nanofizikában, Szóbeli előadás: „Nanofizika és nanotechnológia” című Anyagtudományi Őszi Iskola, 2006 Gyöngyöstarján, 2006
Márk GI; Lambin Ph; Biró LP: A hullámcsomag dinamikai módszer a nanoszerkezetek vizsgálatában, Szóbeli előadás: A magyar tudomány napja Erdélyben, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2006 Kolozsvár, 2006
Márk GI; Biró LP: Scanning Probe Microscopy (SPM) of carbon nanostructures, Meghívott előadás: Summer School on Nanophysics, MaFiHe, 2006 Valkonya, 2006
Balázsi Cs; Wéber F; Arató P; Fényi B; Hegman N; Kónya Z; Kiricsi I; Vértesy Z; Biró LP: Development of CNT-Silicon Nitrides with Improved Mechanical and Electrical Properties, Szóbeli előadás: 11th International Congress (CIMTEC), 2006 Acireale, Italy, 2006
Balázsi Cs; Czigány Zs; Wéber F; Kónya Z; Vértesy Z; Biró LP; Kiricsi I; Arató P: Novel silicon nitride – carbon nanotube composites, J. Sci. & Technol. Particle Materials 6: 80-87, 2006
Balázsi Cs; Wéber F; Kövér Zs; Kónya Z; Kasztovszky Zs; Vértesy Z; Biró LP; Kiricsi I; Arató P: Carbon nanotubes as ceramic matrix reinforcements, Carbon Nanotubes: From Basic Research to Nanotechnology Vol. 222, NATO Science Series II: Matematics, Physics, and Chemistry, Springer, Dordrecht, pp. 221-222, 2006
Schiller R; Nagy G: Excess electron kinetics by dispersive conductivity: a proposition, Rad. Phys. Chem., nyomtatás alatt, 2007
Kürti J; Zólyomi V; Yang S; Kertesz M: Double walled carbon nanotube with the smallest inner diameter: a first principles study, phys. stat. sol. (b) 243: 3464-3467, 2006
Zólyomi V; Rusznyák Á; Kürti J; Gali Á; Simon F; Kuzmany H; Szabados Á; Surján PR: Semiconductor-to-metal transition of double walled carbon nanotubes induced by inter-shell interaction, phys. stat. sol. (b) 243: 3476-3479, 2006
Zólyomi V; Simon F; Rusznyák Á; Pfeiffer R; Peterlik H; Kuzmany H; Kürti J: Inhomogeneity of 13C isotope distribution in isotope engneered carbon nanotubes, Phys. Rev. B: referálás alatt, 2007
Yang S; Kertesz M; Zólyomi V; Kürti J: Application of a novel linear/exponential hybrid force field scaling scheme to the longitudinal Raman active mode of polyyne, J. Phys. Chem. A: közlésre elfogadva, 2007
Osváth Z: Szén nanocsövek vizsgálata és módosítása ionsugaras és pásztázószondás módszerekkel, Doktori értekezés, Budapasti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar, Fizikai Tudományok Doktori Iskola, 2006
Márk GI: Wave packet dynamical simulation of scanning tunneling microscopy of carbon nanosystems, PhD thesis, Facultes Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur, Belgium, 2006
Szekeres Zs; Mezey PG; Surján PR: Diagonalization-free initial guess to SCF calculations for large molecules, Chem. Phys. Lett. 424: 420-424, 2006
vissza »