Elektrokémiailag-, párologtatással, ionkeveréssel és gyorshűtéssel előállított, mikrokristályos, amorf és kristályos ötvözetbevonatok és másként előállított rokonanyagok összehasonlító vizsgálata Mössbauer-spektroszkópiával és egyéb módszerekkel  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43687
típus K
Vezető kutató Kuzmann Ernő
magyar cím Elektrokémiailag-, párologtatással, ionkeveréssel és gyorshűtéssel előállított, mikrokristályos, amorf és kristályos ötvözetbevonatok és másként előállított rokonanyagok összehasonlító vizsgálata Mössbauer-spektroszkópiával és egyéb módszerekkel
Angol cím Comparative investigations of electrochemically prepared, evaporated, ion beam mixed, rapidly quenched and ball milled microcrystalline, amorphous and crystalline alloys and related compounds by Mössbauer spectroscopy and other methods
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Kémiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Dóra Gyula
Havancsák Károly
Homonnay Zoltán
Nagy Sándor
Pöppl László
Stichleutner Sándor
Sziráki Laura
Szirtes László
Vértes Attila
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.592
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Sikerült elsőként eddig nem ismert Co-Sn-Fe ternér valamint új Sn-Fe binér ötvözeteket előállítani nagy áramsűrűséget, speciális adalékanyagot és nagysebességű elektrolit-áramoltatást alkalmazó elektrokémiai leválasztás útján, amely bevonatok a Li elektródú telepekben nagyhatásfokú elektródként valamint környezetbarát korrózióálló anyagokként lehetnek alkalmazhatók. Az ötvözeteknek a 57Fe valamint 119Sn Mössbauer-spektroszkópiai vizsgálata az előállítási paraméterek függvényében többek között azt mutatta, hogy az ötvözetek túlnyomó részben új, eddig nem ismert fázisokból állnak. Ezek termikus úton nem állíthatók elő és nem szerepelnek az egyensúlyi fázisdiagramban sem. A Sn-Co-Fe ternér és az Sn-Fe binér ötvözetek amorf szerkezetűek és ferromágnesesek. Sikerült olyan új elektrokémiai előállítási paramétereket találnunk metastabilis fázisokat tartalmazó, korrózióálló, szupravezető kompozit huzalokban alkalmazható Fe-Cr-Ni ötvözetbevonatok előállítására, amelyeknél ezen fémrétegek rövid távú kémiai rendezettsége, elem- és fázisösszetétele, morfológiája és mágneses paraméterei célszerűen és finoman beállíthatók az elektrokémiai paraméterek alkalmas megválasztásával. Az amorf vas képződését mutattuk ki elektrokémiailag leválasztott α-Fe bevonatokon nagyenergiájú nehézion besugárzás hatására első ízben. Azt is sikerült kimutatnunk a 57Fe Mössbauer-spektroszkópia segítségével, hogy nemcsak a nagyenergiájú (250 MeV) hanem a kisenergiájú (40 keV) nehézion besugárzás is részleges amorf Fe kialakuláshoz vezet párologtatott α-Fe vékonyrétegekben.
kutatási eredmények (angolul)
We have succeeded to prepare previously not known Co-Sn-Fe ternary and new Sn-Fe binary alloys by electrochemical depositions using high current density, special complexant and high speed of electrolyte circulation. These coatings can be applied as high performance electrodes in Li-batteries and environmentally acceptable corrosion resistant materials. 57Fe and 119Sn Mössbauer investigations of these alloys showed among others that the alloys consist dominantly of new, previously not known metastable phases which never occur in thermally prepared alloys and can not be expected from the equilibrium phase diagram. These Co-Sn-Fe and Sn-Fe alloys proved to be amorphous and ferromagnetic. We have succeeded to find electrochemical parameters for the preparation of corrosion resistant Fe-Ni-Cr and Ni-Cr alloy coatings containing metastable phases, which alloys can be applied as substrates in superconducting composite wires. The chemical short range order, elemental and phase composition, morphology and magnetic properties of the metal layers can be appropriately and finely adjusted by the help of suitably chosen electrochemical parameters. We have shown the formation of amorphous Fe in electrochemically deposited a-Fe coatings due to the irradiation with energetic heavy ions. By the help of Mössbauer spectroscopy we have also shown the partial formation of amorphous iron in evaporated a-Fe thin films not only due to the energetic (246 MeV) but also due to the low energy (40 keV) heavy ion irradiation.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1185/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Homonnay Z; Kuzmann E; Stichleutner S; Kristófné M E; Varga K; Németh Z; Szabó A; Radó K; Tilky P; Schunk, J; Patek G: Gőzfejlesztő hőátadó csövek korroziós állapotfelmérése, KORROZIÓS FIGYELŐ 43 (3) 77-85, 2003., 2003
Nomura K; Ujihira Y; Kuzmann E; Kurosawa K: Characterization of tin coated Al alloy by Sn-119 conversion electron Mossbauer spectrometry, JOURNAL OF RADIO-ANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, 257 (1): 97-103, 2003, 2003
Szirtes L; Megyeri J; Riess L; Kuzmann E: Electrical conductivity of transition metal containing crystalline titanium phosphate materials, SOLID STATE IONICS, 162: 181-184 , 2003, 2003
Pozdnyakova O; Kuzmann E; Szirtes L: Preparation of a new vanadium-chromium oxide with a two-dimensional structure, SOLID STATE IONICS 161 (3-4): 301-307, 2003, 2003
Kuzmann E; Nagy S; Vertes A: Critical review of analytical applications of Mössbauer spectroscopy illustrated by mineralogical and geological examples - (IUPAC technical report), PURE AND APPLIED CHEMISTRY, 75 (6): 801-858, 2003, 2003
Klencsar Z; Kuzmann E; Homonnay Z; Vertes A; Simopoulos A; Devlin E; Kallias G: Interplay between magnetic order and the vibrational state of Fe in FeCr2S4, JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 64 (2): 325-331, 2003, 2003
Szirtes L; Megyeri J; Kuzmann E; Havancsák K: Swift heavy ion irradiation of zirconium phosphate of various forms, RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, 67 (2): 121-126, 2003, 2003
Kuzmann E; Homonnay Z; Vertes A; Li SX; Yin HP; Wei Y; Nath A; Chen X; Li J: Mössbauer studies of the interaction of oxygen with solid beta-Fe-II-phthalocyanine, JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY, 170 (1): 118-123, 2003, 2003
Kuzmann E; Homonnay Z; Nagy S; Nomura K: Mössbauer spectroscopy, HANDBOOK OF NUCLEAR CHEMISTRY (Eds. Vértes A., Nagy, S., Klencsár, Z.) Kluver, Vol. 3. pp 109-189., 2003
Kuzmann E; Homonnay Z; Klencsár Z;Vértes A; Chisholm CU; Gritzner G: Characterization of new phases by 57Fe, 119Sn and 151Eu microenvironments (Meghívott előadás), Abstract book of Annual meeting on the Application of Mössbauer spectroscopy, Japanese Physical Society, Musashi, Japan, 46, 2003, 2003
Homonnay Z; Klencsar Z; Kuzmann E; Nemeth Z; Rajczy P; Kellner K; Gritzner G; Vertes A: Study of (Ln,Sr)(Fe,CO)O3-delta type CMR materials by (CO)-C-57 emission Mossbauer spectroscopy, SOLID STATE PHENOMENA, 90-91: 165-170, 2003, 2003
Stichleutner S; Kuzmann E; Havancsák, K; Doyle O; El-Sharif M;. Chisholm CU; Homonnay Z; Vértes A: Amorf vas képződése elektrokémiai úton előállított Fe vékonyrétegekben nagyenergiájú nehéz ion besugárzás hatására, Radiokémia Napok, Balatonfüred, Előadáskivonatok, 15, 2003, 2003
Kuzmann E; Stichleutner S; Homonnay Z; Vértes A; Paszternák A; Nagy F; Felhősi I; Telegdi J; Kálmán E;: Amorphous iron formation due to low energy heavy ion implantation in evaporated 57Fe thin films, Thin Solid Films (közlésre beküldve), 2007
Klencsár Z; Nemeth Z; Kuzmann E; Homonnay Z; Vértes A; Gritzner G; Kühberger M: Mössbauer studies of Fe1-xCuxCr2S4 chalcogenides with properties of colossal magnetoresistance, JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY,256 (4): 23-29, 2003, 2003
Kuzmann E; Stichleutner S; Havancsák K; El-Sharif M R; Chisholm CU; Doyle O; Skuratov V; Kellner K; Dóra Gy; Homonnay Z; Vértes A;: Amorphous iron phase formation in swift heavy ion irradiated electrodeposited iron thin films, Radiation Physics and Chemistry 75, 741-746., 2006
Homonnay Z; Nomura K; Juhasz G; Kuzmann E; Hamakawa S, Hayakawa T; Vertes A: Microstructure and CO2-absorption in Sr0.95Ca0.05Co0.5Fe0.5O3-delta and Sr0.5Ca0.5Co0.5Fe0.5O3-delta as studied by emission Mossbauer spectroscopy, JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY,255 (3): 425-429, 2003, 2003
Homonnay Z; Klencsár Z; Nomura K; Juhász G; Kuzmann E; Gritzner, G; Nath A; Vértes A: Comparative transmission and Emission Mössbauer studies on various perovskite-related systems, MATERIALS RESEARCH IN ATOMIC SCALE BY MÖSSBAUER SPECTROSCOPY, (Eds. E. Mashlan et al.) Kluwer, Amsterdam, 307-316, 2003., 2003
Stichleutner S; Kuzmann E; Homonnay Z; Klencsár Z; Vértes A; Havancsák K; Konig T; Heiml O; Gritzner G: Mossbauer study of (Bi,Pb)-2223 superconductors irradiated with Kr-86 ions, JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY 261 (1): 133-135, 2004
Balogh-Hergovich E; Speier G; Réglier M; Giorgi M; Kuzmann E; Vértes A: Synthesis, structure and characterization of new complexes [Fe-2(mu-OMe)(2)(PAP)(X)(4)] (PAP=1,4-di(2 \'-pyridyl)aminophthalazine, X=Cl, OAc), INORGANICA CHIMICA ACTA 357 (12): 3689-3696 SEP 10 2004, 2004
Homonnay Z; Kuzmann E; Németh Z; Klencsár Z; Nagy S; Vértes A: Characterization of transmition metal-containing oxide systems by Mössbauer spectroscopy, CERAMICS-SILIKÁTY, 48, 197-205 (2004), 2004
Klencsár Z; Németh Z; Homonnay Z; Kuzmann E; Gritzner G; Cziráki A; Kotsis I; Nagy M; Vértes A: Colossal magnetoresistance in focus: Studies of different CMR materials by Mössbuaer spectroscopy, JOURNAL OF NUCLEAR AND RADIOCHEMICAL SCIENCES, 5(1), R1-R8 (2004), 2004
Kovács K; Kamnev A A; Shchelochkov A A; Kuzmann E; Medzihradszky-Schweiger H; Mink J; Vértes A: Mössbuaer spectroscopic evidence for iron(III) complexation and reduction in acidic aqueous solutions of indole-3-butyric acid, JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, 262(1), 151-156 (2004), 2004
Kuzmann E; Stichleutner S; Homonnay Z; Vértes A; Doyle O; El-Sharif M; Chisholm C U: Elektrokémiailag előállított új amorf Sn-Fe and Sn-Co-Fe bevonatok, Őszi Radiokémiai Napok 2004 Eger, Előadáskivonatok, 13, 2004, 2004
Kuzmann E; Kollár L; Nagy S: Előzetes beszámoló a [BMIM]+Cl-/SnCl2 rendszer 119Sn Mössbauer-spektroszkópiai és röntgendiffrakciós vizsgálatairól, Radiokémiai Napok, Eger, Előadáskivonatok, 12, 2004, 2004
Garg V K; Braga G C; de Oliveira A C; Garg R; Kuzmann E: Effect of energetic heavy ion radiation and site distribution studies in Brasilian emeralds, APPLIED MINERALOGY (Eds. Pecchio et al), ICAM, SAO PAULO, 2004, pp. 121-125., 2004
Kamnev A A; Antonyuk L P; Smirnova V A; Kulikov LA; Perfiliev Yu D; Kudelina I A; Kuzmann,E; Vértes A: Structural characterization of glutamine synthetase from Azospirillum brasilense, BIOPOLYMERS, 74, 64-68 (2004), 2004
Radó K; Varga K; Szabó A; Németh Z; Somlai J; Oravecz D; Makó E; Borszéki J; Halmos P; Homonnay Z; Kuzmann E; Schunk J; Tilky P: A CORD-UV oxidálási technológia hatásvizsgálata, KORROZIÓS FIGYELŐ , 44, 1 -13 (2004), 2004
Nath A; Homonnay Z; Kuzmann E; Vértes A: Study of Novel Oxygen Adducts of Fe(II)Phthalocyanine in the Solid State, EWS 04, Budapest, Abstracts, p.19, 2004, 2004
Chisholm C; Kuzmann E; El-Sharif M; Doyle O; Stichleutner S; Solymos, K; Homonnay Z; Vértes A;: Preparation and characterisation of electrodeposited amorphous Sn-Co-Fe ternary alloys, Applied Surface Science 253, 4348-4355, 2007
Hackl J; Mészáros S; Vad K; Kerekes L; de Chatel P F; Németh Z; Homonnay Z; Vértes A; Klencsár Z; Kuzmann E; Gritzner G: Magnetic and electronic properties of Eu0.8Sr0.2CoO3, CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS 54, A1-4 (2004), 2004
Yin HP; Nath A; Li SX; Wei Y; Homonnay Z; Kuzmann E; Vertes A: Novel oxygen-adducts of iron phthalocyanine., ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 227: U1463-U1463 607-INOR Part 1 MAR 28 2004, 2004
Nomura K; Takahashi K; Takeda M; Shimizu K; Habasaki H; Kuzmann E: DCEMS study of thin film oxide layers and interface of stainless steel films deposited by sputtering austenitic AISI304, HYPERFINE INTERACTIONS, 156/157, 629-636 (2004), 2004
Du H L; Datta P K; Inman I; Kuzmann E; Süvegh K; Marek T; Vértes A: Investigations of microstructures and defect structures in wear affected region created on Nimonic 80A during high temperature wear, TRIBOLOGY LETTER Vol 18, No 3, 393-402, 2005, 2005
Bóbics L; Sziráki L; Kuzmann E: Characterisation of electrochemical hydrogen insertion into WO3 film, VI. Solid State Chemistry Conference, Prague, Abstracts, p.249, 2004, 2004
Kuzmann E; Stichleutner S; Homonnay Z; Vértes A; Havancsák, K; Tosello, C; Principi G; Doyle O; Chisholm C; El-Sharif M; Pasztenák A; Nagy F; Felhősi I; Kálmán E;: Mössbauer investigations of amorphous iron formation due to heavy ion irradiation, Sixth Seeheim Workshop of Mössbauer Spectroscopy, Seeheim, Germany, June 7-11, 2006 (meghívott előadás), 2006
Kovács K; Kamnev AA; Mink J; Németh, Cs; Kuzmann E; Megyes T; Grósz H; Medzihradszky-Schweiger H; Vértes A;: Mössbauer, vibrational spectroscopic ans solution X-ray diffraction studies of the structure of iron(III) complexes formed with indole-3-alkanoic acids in acidic aqueous solutions, Structural Chemistry 17, 105-120, 2006, 2006
Homonnay Z; Szilágyi P; Vértes A; Kuzmann E; Sharma V; Molnár G; Bousseksou A;: Mössbauer investigations of complex formation in the Fe(III) EDTA H2O system, Sixth Seeheim Workshop of Mössbauer Spectroscopy, Seeheim, Germany, June 7-11, 2006, 2006
Pozdnyakova O; Megyeri J; Kuzmann E; Szirtes L;: X-ray powder diffraction study of chromium-vanadium oxide compounds prepared by "soft chemistry" methods, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY 4 (4), 760-772, 2006
Paszternák A; Stichleutner S; Nagy F; Felhősi I; Keresztes Z;. Kuzmann E; Vértes A; Pető G; Homonnay Z; Kalman E;: Surface modification of passive iron by alkyl-phosphonic acid layers, Electrochimica Acta (közlésre elfogadva), 2006
Szirtes L; Megyeri J; Riess L; Kuzmann E: Swift heavy ion irradiation of titanium phosphate and related materials, RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY 74 (1): 21-25, 2005, 2005
Pozdnakova O; Megyeri J; Kuzmann E;Szirtes L: Thermoanalytical characterization of vanadium-chromium oxide compounds prepared by 'soft chemistry' method, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY 82 (2): 409-415, 2005, 2005
Sharma VK; Szilagyi PA; Homonnay Z; Kuzmann E; Vértes A: Mossbauer investigation of peroxo species in the iron(III)-EDTA-H2O2 system, EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (21): 4393-4400, 2005, 2005
Kuzmann E; Lakatos-Varsányi M; Varga L K; Mikó A; Kálmán E; Homonnay Z; Klencsár Z; Nagy F; Vértes A: Mössbauer study of electrodeposited Fe/Fe-oxide multilayers, PROCEEDINGS OF AMERICAN PHYSICAL SOCIETY, 765, 211-216, 2005, 2005
Nemeth Z;Klencsar Z; Kuzmann E; Homonnay Z; Vértes A; Greneche JM; Lacher B; Kellner K;Gritzner G; Hackl J; Vad K; Mészáros S; Kerekes L: The effect of iron doping in La0.8Sr0.2Fe0.05Co0.95O3-delta perovskite, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B 43 (3): 297-303 FEB 2005, 2005
Kuzmann E; Homonnay Z; Németh Z; Vértes A; Garg V K; Zrínyi M: A magnetite colloid system studied by mössbauer spectroscopy, PROCEEDINGS OF AMERICAN PHYSICAL SOCIETY, 765, 223-227, 2005, 2005
Balogh-Hergovich E; Speier G; Reglier M;Kuzmann E; Vértes A: Synthesis, structure and spectral properties of novel stable homoleptic iron(II) complex of 1,3-bis(2 '-pyridylimino)isoindoline, Fe(ind)(2), INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS 8 (5): 457-459, 2005, 2005
Németh Z; Klencsár Z; Kuzmann E; Homonnay Z; Vértes A; Hakl J; Vad K; Mészáros S; Lackner B; Kellner, K; Gritzner G; Greneche J M; Lindbaum, A; De S K: The role of Iron in the enhancement of negative magnetoresistance in La0.8Sr0.2FexCo1-xO3-z, PROCEEDINGS OF AMERICAN PHYSICAL SOCIETY, 765,217-222, 2005, 2005
Németh Z; Kuzmann E; Vértes A; Homonnay Z; Greneche JM; Hackl J; Vad K; Mésyáros S; Gritzner G:: 57Fe and 151Eu Mössbauer studies of magnetoresistive europium based cobalt perovskites, Hyperfine Interactions, 169, 1241-1246, 2005
Kovács K; Kamnev A A; Kuzmann E; Homonnay Z; Szilágyi PA; Sharma VK;Vértes A: Mössbuaer studies of iron(III) -(indole-3-alcanoic acids) systems in frozen aqueous solutions, JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, 266, 513-517 (2005), 2005
Kuzmann E; Stichleutner S; Doyle O; Chisholm C U; El-Sharif M; Homonnay Z; Vértes A: Mössbauer and x-ray diffraction investigations of sn-containing binary and ternary electrodeposited alloys from a gluconate bath, PROCEEDINGS OF AMERICAN PHYSICAL SOCIETY, 765, 99-107, 2005, 2005
Klencsar Z, Kuzmann E, Homonnay Z;Németh Z;Virágh I;Kühberger M;Gritzner G;Vértes A: Mossbauer study of Cr-based chalcogenide spinels Fe1-xCuxCr2S4, PHYSICA B-CONDENSED MATTER 358 (1-4): 93-102 APR 15 2005, 2005
Szirtes L; Megyeri J; Riess L; Kuzmann E: Swift heavy ion and gamma-ray irradiation of various double metal phosphates, RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY 73 (1): 39-44, 2005, 2005
Vértes A; Szilágyi PA; Kovács K; Homonnay Z; Kuzmann E; Kamnev A; Sharma V: Mössbauer studies of iron(III) EDTA-H2O and iron(III)-indole-3-alkanoic acids systems in frozen aqueous solutions, International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, Honolulu, Hawaii, Dec. 15-20, I308, 2005, 2005
Nath A;Yin H; Homonnay Z; Kuzmann E; Vértes A; Wei Y: Mössbauer studies of novel oxygen bridged compounds submitted in solid matrix of b-iron(II) phthalocyanine, International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, Honolulu, Hawaii, Dec. 15-20, I306, 2005, 2005
Komlósi A; Kuzmann E; Nagy N M; Homonnay Z; Kubuki S; Kónya J;: Interlayer incorporation of iron into Na-bentonite via treatment with FeCl3 in acetone., Clays and Clay Minerals 55, 91-97, 2007
Kuzmann E; Sziráki L; Sichleutner S; Homonnay Z; Vértes A; Németh Z; Kellner K; Gritzner G.: Investigations of Ni-Cr and Fe-Ni-Cr alloys electroplated on iron, Abstract of ICAME, Montpellier, September 4-9, T5-P17, 2005, 2005
Mikó A; Kuzmann E; Lakatos-Varsányi M; Nagy F; Varga L:: Mössbauer and XRD study of pulse plated Fe-P and Fe-Ni thin layers,, Hyperfine Interactions, 165, 195-201, 2005
Kuzmann E; Klencsar Z; Sasvari A; Homonnay Z; Mair M; Vértes A: Mossbauer study of the Eu substitution in (T1,Pb)-1212 superconductors, PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS 420 (1-2): 17-22, 2005, 2005
Homonnay Z; Kuzmann E; Varga K; Németh Z;Szabó A; Radó K; Kristófné M E; Kövér L; Cserny I; Varga D; Tóth J; Schunk, J;Tilky P; Patek G: Comprehensive investigation of the corrosion state of the heat exchanger tubes of steam generators Part II, JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS 348, (2006) 191-204, 2005
Chisholm C U; Kuzmann E; Doyle O; Stichleutmer S; El-Sharif M; Solymos K; Homonnay Z; Vertes A: Mössbauer and XRD Investigation of Electrodeposited Fe, Co and Fe-Co Alloys Using a Gluconate Plating Process, JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY Vol 266, No3, (2005) 533-542, 2005
Balogh-Hergovich E; Speier G; Reglier M; Giorgi M; Kuzmann E; Vertes A: Synthesis, structure, and catalytic activity of new mu-oxo-bridged diiron(III) complexes, EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY, (9): 1735-1740, 2003, 2003
Szirtes L; Megyeri J; Kuzmann E;: Thermal treatment on composite gamma-zirconium phosphate-silica, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY 85 (2), 329-333, 2006
Szabo A; Varga K; Nemeth Z; Rado K; Oravetz D; Mako KE; Homonnay Z; Kuzmann E; Tilky P; Schunk J; Patek G;: Effect of a chemical decontamination procedure on the corrosion state of the heat exchanger tubes of steam generators, CORROSION SCIENCE 48 (9), 2727-2749, 2006
Homonnay Z; Kuzmann E; Varga K; Németh Z; Szabó A; Radó K; Kristófné M E; Kövér L; Cserny I,; Varga D; Tóth J; Schunk J; Tilky P; Patek G;: Comprehensive investigation of the corrosion state of the heat exchanger tubes of steam generators Part II., Journal of Nuclear Materials, 348, 191-204., 2006
Yin HP; Homonnay Z; Kuzmann E; Vertes A; Nath A; Li SX; Wei Y;: Mössbauer studies of novel oxygen-bridged compounds stabilized in solid matrix of beta iron phthalocyanine, ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 230: U2223-U2224 453-INOR Part 1 MAR 28, 2005

 

Projekt eseményei

 
2009-09-07 10:57:11
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: ELTE-MTA Nukleáris Szerkezetvizsgáló Kutatócsoport (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Kémiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
vissza »