Visszaesők bűncselekmény sorozatainak modellezése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43697
típus K
Vezető kutató Kovacsics Józsefné
magyar cím Visszaesők bűncselekmény sorozatainak modellezése
Angol cím Modeling crime series of recidivists
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Statisztikai Kutatási és Módszertani főosztály (Központi Statisztikai Hivatal)
résztvevők Katona Tamás
Kovacsics József
Pergel Józsefné
Pongráczné Ruzicska Yvette
Vavró István
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.572
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás tárgya, célkitűzése a visszaeső bűnözés struktúrájának vizsgálata, ezen belül • a bűncselekmény sorozatok homogenitásának és veszélyességének mérése • a büntető eljárás időtartamának vizsgálata. A hivatalos bűnügyi statisztikák évenként mérik a bűnözést, de nem rendelkeznek információval a bűnöző életpályákról. Ezért kerestem olyan forrást ahol megtalálom a visszaesők összes korábbi büntetőítéletét és az azokban elbírált bűncselekményeket. Az összes bűncselekményt csoportokba sorolva megvizsgáltam, van-e a bűncselekmény sorozatokban egy-egy domináló, vagy teljesen inhomogén az összetételük? A bűncselekmény sorozatok homogenitását egy erre a célra képezett mutatószámmal mértem. A bűnöző életpályák veszélyességét a bűncselekmények és a kiszabott büntetések kombinatív összehasonlításával értékeltem. A büntetőeljárás időtartamának mérését az indokolja, hogy annak ellenére, hogy a bűnügyi tudományok művelőinek egységes a véleménye arról, hogy a bűnözéstől leghatékonyabban visszatartó erő a gyors és eredményes büntetőeljárás, még sincs egyetlen olyan adatgyűjtés sem, amely a teljes eljárás hosszát mérné. Kizárólag a Bűnügyi nyilvántartás alkalmas ilyen mérés elvégzésére, mert tartalmazza az elkövetés időpontját, és az ítélet, (jogerős) időpontját is. A fenti kérdések közül némelyikre a teljes adtabázisból tudtam válaszolni, régebbi adatokkal is összehasonlítva, a részletesebb vizsgálatok egy 1500 fős, és egy 1989 fős mintából készültek.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of this research is to investigate the structure of the recidivism such as  Measuring the homogeneity and social danger of crime series.  Observing the duration of penal procedure. The official statistics on criminals detect delinquency yearly, but it does not hold information about the „criminal careers”. This resulted in a need for resource where all the previous crimes and their court sentences of recidivists can be found. Ordering all the crimes in different groups an investigation was made whether there is a dominant crime in the series or they are completely inhomogeneous. A special index was defined and the homogeneity of crime series was measured by this index. The social danger of crime careers was evaluated by the combinative comparison of the crimes and the punishments meted out. The reason for measuring the penal procedure is that there is no acquisition on the total length of a penal procedure while there is a solid opinion of criminal scientists that the most efficient retention is the quick and effective penal procedure. This type of investigation is possible only through the register of criminal records, because it contains the dates of both the crimes and the definitive sentence imposed. Some of the above questions could be answered by comparing the complete database with previous data, but the detailed survey is based on samples of 1500 and 1989 persons.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1188/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kovacsicsné Nagy Katalin: A büntetőeljárás időtartama, Rendészeti Szemle (megjelenés alatt), 2007
Kovacsicsné Nagy Katalin: Statisztika és/vagy nyilvántartás, Egy élet az igazságügyi statisztika szolgálatában, (Szerk.: Kovacsicsné), Bibliotheca Iuridica, Libri Amicorum 22, ELTE ÁJK Budapest, 139-148 old., 2006
Kovacsicsné Nagy Katalin: Visszaesők bűncselekmény sorozatai, Statisztikai Szemle (megjelenés alatt), 2007
vissza »