Hermeneutics and Aesthetics. The Relation of Picture and Text in the Aesthetic Modernity  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43700
Type K
Principal investigator Bacsó, Béla
Title in Hungarian Hermeneutika és esztétika. Kép és szöveg viszonya az esztétikai modernségben
Title in English Hermeneutics and Aesthetics. The Relation of Picture and Text in the Aesthetic Modernity
Panel Culture
Department or equivalent Institute of Art Theory and Media Research (Eötvös Loránd University)
Participants Hegyessy, Mária
Kelemen, Pál
Kerekes, Amália
Starting date 2003-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 6.072
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A 3 éves kutatás kettős célt tűzött ki maga elé, amit meg is valósított. Egyrészt kiadtunk 6 olyan fordításkötetet (G. Boehm, K. Fiedler, H. Belting, M. Imdahl, W. Kemp, R. Konersmann munkáit), amivel a hazai tudományos közösségek számára magyarul is hozzáférhetővé tettünk a “kép”, a “képiség”, a “képi fordulat”, illetve a “kultúratudományi fordulat” témájával foglalkozó alapvető külföldi munkákat. Szándékunk szerint ezek hozzájárulhatnak a magyar szellemtudományok képtudományi újraorientálódásához. Másrészt saját kutatómunkával kívántunk hozzájárulni az esztétikai modernség “képi diszkurzus”-ának feltárásához. Ennek keretében megszerveztünk 2 nemzetközi konferenciát és megjelentettük azok anyagát 1-1 idegen nyelvű kötetben. Ezen felül számos egyéni, a témához kapcsolódó tanulmányt jelentettünk meg magyar és idegen nyelven.
Results in English
The 3 year long project has set and achieved its two aims. On the one hand, a volume of selected translations was published with a view to its contribution to the redefinition of the Hungarian humanities in the fields of the pictorial sciences. (Writings of Boehm, G.; Fiedler, K.; Belting, H.; Imdahl, M.; Kemp, W.; Konersmann, R.) This way the basic works on the topic of „image”, „iconic”, „iconic turn” and „cultural turn” are now available for Hungarian academic groups. On the other hand, with our own research project, we wanted to help/facilitate the ongoing research projects on “image discourse” of the aesthetical modernity. For this reason, we have organised two international conferences and published one foreign-language book based on the papers given for each. Apart from this, several individual studies of the same subject were published in Hungarian and in foreign-languages.
Full text http://real.mtak.hu/1189/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kelemen Pál: Die Unmöglichkeit der Parabel. Zum Protokoll, In: Györffy Miklós – Walter Schmitz (szerk.): Imre Kertész und die Literatur der Shoah. Dresden, Thelem (előkészületben), 2006
Kelemen Pál (ford.): Hans Belting: Kép-antropológia, Budapest, Kjárat, 2003
Kelemen Pál: Tiefenangst. Fremde Räume in Miklós Mészölys Saul, In: Kulcsár Szabó Ernő – Lőrincz Csongor – Molnár Gábor Tamás (szerk): Spielarten der Sprache. Budapest, Osiris, 2005
Kelemen Pál (ford.): Ralf Konersmann: A szellem színjátéka, Budapest, Kjárat, 2003
Kelemen Pál: Medium – Topos – Klischee. Zum impliziten Raumdiskurs der Philologie, In: Walter Schmitz (szerk.): Die Wendung zum Raum. Dresden, Thelem (előkészületben), 2006
Kelemen Pál: Tériszony. A tér idegensége a Saulusban, In: Bendanics Gábor - Kékesi Zoltán - Kulcsár Szabó Ernő (szerk.): Identitás és kulturális idegenség. Budapest, Osiris, 2003
Kelemen Pál: Zauberort und Ausnahmezustand. Zu den Erzählungen Der Spurensucher und Detektivgeschichte, In: Györffy Miklós – Walter Schmitz (szerk.): Imre Kertész und die Literatur der Shoah. Dresden, Thelem (előkészületben), 2006
Kerekes Amália: “Wir werden von Fremdem berührt und reagieren mit Bekanntem.“ Interkulturelle Kontexte von Béla Balázs’ deutschsprachiger Publizistik in Wien, In: T. Kindt – K. Teller (szerk): Narratologie interkulturell. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2005
Kelemen Pál: Der Vorlaß von Imre Kertész. Bericht und Kommentar, In: Györffy Miklós – Walter Schmitz (szerk.): Imre Kertész und die Literatur der Shoah. Dresden, Thelem (előkészületben), 2006
Kerekes Amália: “Die zweideutige Demut des Interpreten“ – Zum Begriffspaar ›mimetisch/mimisch‹ in Walter Benjamins Schriften über Karl Kraus, In: A. Kerekes – P. Plener – N. Pethes (szerk.): Archiv – Zitat – Nachleben. Die Medien bei W. Benjamin und das Medium Benjamin. F/M, Peter Lang, 2005
Kerekes Amália: Béla vergisst die Ismen. Béla Balázs’ Wiener Schriften zur ungarischen Avantgarde, In: P. Deréky - Z. Kékesi - P. Kelemen (szerk.): Mitteleuropäische Avantgarden. Interregionalität und Intermedialität im 20. Jahrhundert. F/M, Peter Lang (előkészületben), 2006
Kerekes Amália (ford.): Max Imdahl: Giotto, Budapest, Kijárat, 2003
Kékesi Zoltán (ford.): Wolfgang Kemp: A festők terei, Budapest, Kijárat, 2003
Kukla Krisztián (ford.): Konrad Fiedler: Művészeti írások, Budapest, Kijárat, 2005
Kelemen Pál, Kerekes Amália és mások (ford.): Gottfried Boehm: Válogatott művészeti írások, Budapest, Kijárat, 2005
Kerekes Amália – Peter Plener – Nicolas Pethes (szerk.): Archiv – Zitat – Nachleben. Die Medien bei Walter Benjamin und das Medium Benjamin, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2005
Deréky Pál – Kékesi Zoltán – Kelemen Pál (szerk.): Mitteleuropäische Avantgarden. Interregionalität und Intermedialität im 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main, Peter Lang (előkészületben), 2006
Bacsó Béla: Kleine Geschichte der Oberfläche, A. Kerekes – P. Plener – N. Pethes (szerk.): Archiv – Zitat – Nachleben. Die Medien bei Walter Benjamin und das Medium Benjamin, F/M, Peter Lang, 2005
Bacsó Béla: “A természet mégiscsak egy”, Jelenkor 2005/2, 2005
Bacsó Béla: Physis és idea. Schiller korai műveihez, Alföld 2006/1, 2005
Bacsó Béla: A lepel fellebbentése. Táj-kép és természet, Literatura 2005/2, 2005
Bacsó Béla: “Érzéki ráeszmélés” és a kifejezés megértése, Enigma 2006/1, 2006
Back »