Assembling and Publishing of Documentation Concerning the Peregrination of Hungarians to Abroad Universities  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43708
Type K
Principal investigator Szögi, László
Title in Hungarian Az újkori külföldi magyar egyetemjárás adattárának összegyűjtése és kiadása
Title in English Assembling and Publishing of Documentation Concerning the Peregrination of Hungarians to Abroad Universities
Panel History
Department or equivalent University Library of Eötvös Loránd University (Eötvös Loránd University)
Participants Hegyi, Ádám Alex
Kiss, József Mihály
Kissné Bognár, Krisztina
Ladányi, Sándor
Szlavikovszky, Beáta
Tar, Attila Szilárd
Varga, Júlia
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 4.043
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás 4 éve alatt két egyetemi város (Bécs 1867-1890) és Graz (1867-1918) , valamint a Brünni Műegyetem kivételével teljes egészében befejeztük az európai újkori egyetemjárás adattárának készítését. A munka természetesen nemcsak az elmúlt 4 évben, hanem az azt megelőző évtizedben is folyt, és jelenleg mintegy 85000 külföldi beiratkozást regisztráltunk, amelyeket egységes elektronikus adatbázisba vittünk. A fent említett hiányok pótlása folyamatban van, tehát remélhető, hogy 2007 folyamán a francia nyelvterület kivételével teljessé válik a magyarországi egyetemjárás 1526 és 1919 közötti adatainak feltárása. A francia és belga egyetemekre járt magyarok kutatásához tekintettel a teljesen más forrástípusokra, az eddigiektől eltérő módszert kell alkalmazni, és komoly helyszini kutatást végezni, amelynek érdekében új OTKA pályázatot kívánok benyújtani. A beiratkozókról esetenként 10-10 adat áll rendelkezésre, ezekből ''A magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban'' című sorozatunkban eddig 14 kötetet jelentettünk meg, és további 6 van előkészületben. Ezek felsorolását mellékelten nyújtom be. A fenti nagyon konkrét ereddményeken kívül mintegy 12 nemzetközi konferencián tájékoztattuk a résztvevőket kutatásaink eredményeiről, többek között Svájcban, Németországban, Ausztriában, Ukrajnában, Romániában, Dániában és Olaszországban. Köteteinket több külföldi szaklapban ismertették illetve előadásaink konferenci kötetekben jelentek meg.
Results in English
During the four years of research – except for the universities of Vienna (1867-1890) and Graz (1867-1918) – we have successfully completed the repertory of Hungarian university peregrination to Europe at the early modern period. The work was being done not only during the past for years, but also in the preceding decade, so as a result we have recorded 85,000 registrations, all of which are processed into an electronic database. Quest after Hungarian students at the universities of France and Belgium requires a completely new method and a deeper local research, for the aim of which I would like to apply for another OTKA-support with a new project. Eventually there are 10 items available for each registrated student in our database, on the basis of which we have already published 14 volumes as parts of our series Hungarian peregrination to foreign Universities in Modern Times”, and there are six more volumes in preparation for the future, a list of which is attached. Beside these concrete results we presented papers at 12 different international conferences, e.g. in Switzerland, Germany, Austria, Ukraine, Romania, Denmark and Italy. The published volumes were reviewed in several international journals and the papers given were published in the acts of the conferences we had participated in.
Full text http://real.mtak.hu/1191/
Decision
Yes

 

List of publications

 
dr. Szögi László: A Nagyszombati Egyetem Jogi Karának Budára költözése, ELTE ÁJK, 2003
dr. Szögi László: Akadémiák a Balti-tenger mentén – Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiai gimnáziumokban (1526-1789), ELTE BTK, 2004
dr. Szögi László: Akadémiák a Balti – tenger mentén Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiai gimnáziumokban (1526 – 1789), Budapest, 2004
Szögi László: Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiákon (1526-1788) Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 9., Budapest, 2004
Szögi László: Budai, Pesti, Óbudai diákok külföldi egyetemjárása I. 1526-1867., Budapest, 2004
Patyi Gábor: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon 1890-1918., Budapest, 2004
Tar Attila: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1694-1789, Budapest, 2004
Varga Júlia: Magyarországi diákok a Habsburg birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin 1560-1789, Budapest, 2004
Kissné Bognár Krisztina: Magyarországi diákok a bécsi tanintézetekben 1526-1789, Budapest, 2004
dr. Szögi László: A Nagyszombati Egyetem Jogi Karának Budára költözése, ELTE ÁJK, 2003
dr. Szögi László: Külföldi egyetemi modellek és külföldi egyetemi tanulmányok a 18. századtól a 20. század első negyedéig. Recepció és kreativitás., ELTE EK, 2004
dr. Szögi László: A Nagyszombati Egyetem Jogi Karának Budára költözése, ELTE ÁJK, 2003
dr. Szögi László: A Nagyszombati Egyetem Jogi Karának Budára költözése, ELTE ÁJK, 2003
dr. Szögi László: Külföldi egyetemi modellek és külföldi egyetemi tanulmányok a 18. századtól a 20. század első negyedéig. Recepció és kreativitás., ELTE EK, 2004
dr. Szögi László: Akadémiák a Balti -tenger mentén Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiai gimnáziumokban (1526-1789, ELTE EK, 2004
dr. Szögi László: A külföldi magyar egyetemjárás a kezdetektől a kiegyezésig, ELTE EK, 2004
dr. Szögi László: Az egyetemjárás jelentősége a magyar egyházi és világiértelmiség képzésében a középkortól a 19. századig, ELTE EK, 2006
dr. Szögi László: A külföldi magyar egyetemjárás a kezdetektől a kiegyezésig, ELTE EK, 2005
dr. Szögi László: Haupttendenzen und wirkungen der ungarischen Peregrination nach Deutschland, ELTE EK, 2005
dr. Szögi László: Haupttendenzen und wirkungen der ungarischen Peregrination nach Deutschland, ELTE EK, 2005
dr. Szögi László: Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen an den deutschen Universitäten 1789-1919, ELTE EK, 2006
dr. Szögi László: Magyarországi katolikus teológusok tanulmányai külföldön 1526-1918, ELTE EK, 2006
dr. Szögi László: Magyarországi katolikus teológusok tanulmányai külföldön 1526-1918, ELTE EK, 2006
Back »