A new systemorf thematic map representations  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43709
Type K
Principal investigator Klinghammer, István
Title in Hungarian A tematikus kartográfia közlésformáinak egy új rendszere
Title in English A new systemorf thematic map representations
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Department of Cartography and Geoinformatics (Eötvös Loránd University)
Participants Reyes Nunez, José Jesús
Zentai, László
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 5.264
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A 2000-es évek elején a világ térképkiadásának több mint 80%-át a tematikus térképek jelentik. Ezzel a térhódítással azonban a tematikus térképek szerkesztésének módszertani kérdései iránti érdeklődés messze nem tartott lépést… A számítógépes grafika és a digitális képfeldolgozás technikai lehetőségein túlmutató – új módszertani eljárások alkalmazása a nagyszámú térképi kiadvány ellenére alig észlelhető. A vizsgált alapkérdések: Az ábrázolási (grafikai) hibák okai, a hibaforrások feltárása A tematikus térképek közlésformáinak tartalmi és formai ismertetőjegyei A tematikus kartográfia közlésformáinak egy új rendszere – az analitikus, a komplex-analitikus és a szintetikus közlésformák [Összefoglaló táblázat] A kidolgozott ábrázolás-módszertani rendszerezés az EU-s térképészeti egységesítéshez nyújt kiindulási alapot. (1) (1)„ Leopoldina Meeting: Thematic Mapping in Geosciences – Applications using New Technologies and Media. Budapest, May 25-27,2006. Organisation: Klinghammer,I.-Hurni,L.-Roubitschek,W. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina in Cooperation with the Hungarian Academy of Sciences and the Eötvös Lorand University Budapest. In: Nova Acta Leopoldina NF 94, Nr. 349, 2007. (Megjelenés alatt)
Results in English
Thematic cartography developed very fast in the past few decades. Several new questions of the methodology of making thematic maps were not answered. Although the search for new representation forms is observable and a large number of maps have been published, the application of new methodological techniques – in addition to the technical novelties of computer graphics and digital image processing – can be hardly seen. What is more, several basic questions of methodology have not yet been clarified and wait for answers. The studied basic questions: study of the sources of representation (graphical) mistakes, visualization methods of the content and form of thematic cartographic products. A new system of the visualization methods of thematic maps: analytical, complex-analytical and synthetic forms (see summary in table). The recommended system of representation forms serves as a basis of the standardization of map making in the European Union. (1) (1)'' Leopoldina Meeting: Thematic Mapping in Geosciences – Applications Using New Technologies and Media. Budapest, May 25–27, 2006. Organisation: Klinghammer, I.–Hurni, L.–Roubitschek, W. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina in cooperation with the Hungarian Academy of Sciences and Eötvös Loránd University Budapest. In: Nova Acta Leopoldina NF 94, Nr. 349, 2007. (in press)
Full text http://real.mtak.hu/1192/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Klinghammer István: A Kárpát-medence földtudományi térképezésének kezdetei, Térinformatika, 2004
Klinghammer István, Gercsák Gábor: Magyar földrajzi nevek angol nyelvű kiadványokban, Földtani Kutatás XLI.évf. 3-4.sz., 2004
Klinghammer István: Die Anfange der ungarischen geowissenschaftlichen Kartierung des Pannonischen Beckens, Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie, Wien, Band 16., 2004
Klinghammer István, Györffy János: Die kleinmassstabige Darstellung von Europa in Projektionen geringster Verzerrung - die Basis für einen Europa-Atlas, Kartographische Nachrichten 6., 2004
Klinghammer István: Statisztikai térképek - térképes statisztikák, A földrajz dimenziói, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2005
Klinghammer István, Török Zsolt: Karten des Karpatenbeckens von den Anfangen bis heute, In: Hurni L., KlinghammerI., Roubitschek W (ed.): Thematic Mapping in Geosciences. Leopoldina Meeting, Budapest, 2006
Back »