Neotektonika szerepe a Magyar Középhegység fiatal morfostrukturális fejlődésében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43715
típus F
Vezető kutató Bada Gábor
magyar cím Neotektonika szerepe a Magyar Középhegység fiatal morfostrukturális fejlődésében
Angol cím The role of neotectonics in the young morphostructural evolution of the Hungarian Mid-Mountains
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Geofizikai és Űrtudományi Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia
Windhoffer Gábor
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.368
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt keretében a Magyar Középhegység és környezetének fiatal szerkezet- és felszínfejlődését vizsgáltuk földtani, geofizikai és geomorfológiai módszerekkel. Főbb eredményeink a következők: 1) Geokronológiai vizsgálatokkal előrelépést tettünk a negyedidőszaki felszínfejlődés rekonstruálásában. A Dunakanyar sziklateraszainak kitettségi kora alapján a Duna bevágódásának üteme ~1,6 mm/év körüli volt az utolsó ~240 ka során. Barlangi ásványok alapján 0,15-0,5 mm/év kiemelkedési ráta valószínűsíthető a peremi területeken (Budai-hegység). Szélfújta felszínek kora 300-350 ka környékén szór, ami egy nagyobb léptékű lepusztulási eseményre utalhat. A lineáris erózió (folyóbevágódás) sebessége tehát jelentősen meghaladja az areális jellegű denudációs folyamatok (szélerózió) sebességét a Magyar Középhegységben. 2) A Pannon-medence szerkezeti inverziójának megfelelően a Dunántúlon a feszültségi és deformációs tér jellegzetes változékonyságot mutat. Délnyugaton a kompressziós szerkezetek dominánsak, melyek kelet felé eltolódásos, néhol transztenziós jelleget öltenek. A Dunántúl legmarkánsabb morfológiai eleme, a „meridionális” vagy sugárirányú völgyhálózat szerkezeti kontrollja valószínűleg kizárható. Az aljzat szerkezeti felépítéséhez igazodó, azok felújulásával létrejött ÉK-DNy-i csapású fiatal nyírási övek reaktivációs potenciálja nagy. Ismételt (szeizmo)tektonikus felújulásuk valószínűsíthető, ami a morfológiai képben is megjelenik („longitudinális” völgyek a Dél-Dunántúlon).
kutatási eredmények (angolul)
The project aimed at the reconstruction of the young structural and landscape development of the Hungarian Mid-Mountains by means of geological, geophysical and geomorphological methods. The main results can be summarised as follow: 1) With the aid of geochronological investigations, major progress was made in the quantification of Quaternary surface processes. Exposure age of strath terraces suggests that the average incision rate of the Danube in the Danube bend was ~1.6 mm/a for the last ~240 ka. Formation of cave crystals at a more peripheral position in the Buda Hills indicates a slower uplift rate of 0.15-0.5 mm/a. Age spectrum of wind polished surfaces scatters around 300-350 ka suggesting an erosional event of regional importance. Hence, linear erosion was operating at a much higher rate than areal denudation. 2) Owing to the structural inversion in the Pannonian basin, the stress and strain fields show strong spatial variation in Transdanubia. In the southwest, compressional structures are predominant, whereas strike-slip faulting and transtension prevail more to the east. Structural control of the remarkable radial valley pattern in Transdanubia is unlikely. In contrast, the reactivation potential of NE-SW oriented shear zones, genetically connected to pre-existing basement faults, is high. Modelling results indicate that these structures are prone to repeated (seismo)tectonic reactivation, which is likely to be manifested in the morphology of South Transdanubia.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1194/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bada, G., Fodor, L., Sacchi, M., Cloetingh, S., Horváth, F.: Neotectonics and surface processes in the western Pannonian basin, 4th St. Mueller Conference, European Geosciences Union, Abstract Book, pp. 38-39 (Retezat Mts., Romania), 2003
Bada, G., Fodor, L., Windhoffer, G., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Sacchi, M., Dunai, T., Tóth, L., Cloetingh, S., Horváth, F.: Lithosphere dynamics and present-day deformation pattern in the Pannonian basin, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, 05772 (Nice, France), 2003
Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Dunai, T., Fodor, L., Bada, G., Leél-Össy, Sz., Horváth, E., Horváth, F., Cloetingh, S.: Quantification of Quaternary uplift rates in the central Pannonian basin: Constraints from geochronological data, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, 06913 (Nice, France), 2003
Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Dunai, T., Fodor, L., Bada, G., Leél-Össy, Sz., Horváth, E., Horváth, F., Cloetingh, S.: Exposure age dating, a new tool applied to the Pannonian basin for the quantification of Quaternary vertical movements: the case study of the Visegrád gorge, Danube river, 4th St. Mueller Conference, European Geosciences Union, Abstract Book, pp. 49-50 (Retezat Mts., Romania), 2003
Windhoffer, G., Bada, G., Horváth, F., Cloetingh, S., Szafián, P., Timár, G.: Pull-apart basin evolution and fault reactivation: A case study of the Derecske trough, Pannonian basin, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, 04140 (Nice, France), 2003
Windhoffer, G., Wórum, G., Bada, G., Cloetingh, S., Horváth, F.: 3D numerical modeling of slip tendency of recently active strike-slip fault system, Derecske trough, Pannonian basin, 4th St. Mueller Conference, European Geosciences Union, Abstract Book, pp. 49 (Retezat Mts., Romania), 2003
Bada, G.: Societal aspects of ongoing deformation in the Pannonian basin, Netherlands Research School of Sedimentary Geology, 11th Annual Symposium, Utrecht, The Netherlands, Abstract Book, pp. 10, 2004
Bada, G., Horváth, F., Fodor, L., Timár, G., Tóth, L., Cloetingh, S.: The societal aspects of ongoing deformation in the Pannonian basin, The Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics, and Hazards. NATO Advanced Research Workshop, Abstract Book, pp. 20-25 (Veszprém, Hungary), 2004
Cloetingh, S., Bada, G., Matenco, L., Lankreijer, A., Horváth, F., Dinu, C.: Neotectonics of the Pannonian-Carpathian system: Inferences from thermo-mechanical modelling, In: Gee, D.G., Stephenson, R.A., (Szerk.), European Lithosphere Dynamics, Geological Society, London, Memoirs, 32, 207-221, 2006
Horváth, F., Bada, G., Szafián, P., Tari, G., Ádám, A., Cloetingh, S.: Formation and deformation of the Pannonian basin: Constraints from observational data, In: Gee, D.G., Stephenson, R.A., (Szerk.), European Lithosphere Dynamics, Geological Society, London, Memoirs, 32, 191-206, 2006
Fodor, L., Bada, G., Csontos, L., Vrabec, M., Horváth, F.: Miocene-Pliocene deformation of the Pannonian basin: how much is it related to the motion of the Adriatic plate?, The Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics, and Hazards. NATO Advanced Research Workshop, Abstract Book, pp. 46-51 (Veszprém, Hungary), 2004
Horváth, F., Bada, G., Szafián, P., Windhoffer, G.: Present-day deformation and geodynamic setting of the Pannonian basin, The Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics, and Hazards. NATO Advanced Research Workshop, Abstract Book, pp. 59-63 (Veszprém, Hungary), 2004
Ruszkiczay-Rüdiger, Zs.: Paleoenvironmental reconstruction of the Tata-Porhanyóbánya Middle Palaeolithic archaeological site on the basis of sedimentologic analysis, In: Topical issues of the research of Middle Palaeolithic period in Central Europe� Tata, 20-23. Oct. 2003, közlésre elfogadva, 2005
Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Dunai, T., Fodor, L., Bada, G., Leél-Össy, Sz., Horváth, E.: A kvantitatív geomorfológia új módszere; kitettségi kor mérések a Dunakanyarban, Magyar Földrajzi Konferencia 2004, Szeged, Abstract Book, 2004
Cloetingh, S., Matenco, L., Bada, G., Dinu, C., Mocanu, V.: The evolution of the Carpathians–Pannonian system: Interaction between neotectonics, deep structure, polyphase orogeny and sedimentary basins in a source to sink, Tectonophysics, 410, 1-14, 2005
Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Fodor, L., Horváth, E.: Neotectonic and landscape evolution of the Gödöllő Hills, central Pannonian Basin, Hungary, Geolines, 20, 116-118, 2006
Cloetingh, S., Ziegler, P., Beekman, F., Andriessen, P., Matenco, L., Bada, G., Garcia-Castellanos, D., Hardebol, N., Dezes, P., Sokoutis, D.: Lithospheric memory, state of stress and rheology: Neotectonic controls on Europe’s intraplate continental topography, Quaternary Science Reviews, 24/3-4, 241-304, 2005
Bada, G., Horváth, F., Tóth, L., Fodor, L., Timár, G., Cloetingh, S.: Societal aspects of ongoing deformation in the Pannonian region, In: Pinter, N., Grenerczy, Gy., Weber, J., Stein, S., Medak, D., (eds.), The Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics, and Hazards. NATO Science Series IV, v. 61, 385-402, 2006
Fodor, L., Bada, G., Csillag, G., Horváth, E., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Síkhegyi, F.: New data on neotectonic structures and morphotectonics of the western and central Pannonian Basin, MÁFI Alkalmi Kiadványok, 204, 35-44, 2005
Fodor, L., Bada, G., Csillag, G., Horváth, E., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Horváth, F., Cloetingh, S., Palotás, K., Síkhegyi, F., Timár, G.: An outline of neotectonic structures and morphotectonics of the western and central Pannonian basin, Tectonophysics, 410, 15-41, 2005
Cloetingh, S., Matenco, L., Bada, G., Dinu, C., Mocanu, V. (szerkesztők): The Carpathians-Pannonian Basin System - Natural Laboratory for Coupled Lithospheric-Surface Processes, Tectonophysics, 410, 510 p., 2005
Ruszkiczay-Rüdiger, Zs.: Kitettségi kor és eróziós ráta meghatározásának módszere helyben keletkező kozmogén izotópokkal, Földtani Közlöny, 134/2, 257-279, 2004
Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Dunai, T., Bada, G., Fodor, L., Horváth, E.: Middle to late Pleistocene uplift rate of the Hungarian Mountain Range at the Danube Bend (Pannonian Basin), using in situ produced 3He, Tectonophysics, 410, 173-187, 2005
Grenerczy, Gy., Bada, G.: GPS baseline length changes and their tectonic interpretation in the Pannonian Basin, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 04808 (Vienna, Austria), 2005
Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Dunai, T.J., Fodor, L., Bada, G., Leél-Össy, Sz., Horváth, E.: A negyedidőszaki függőleges kéregmozgások számszerűsítése a Duna völgyében a korábbi kronológiai adatok és új, kozmogén 3He kitettségi kor mérések alapján, Földtani Közlöny, 135/3, 373-403, 2005
Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Fodor, L., Bada, G., Leél-Össy, Sz., Horváth, E., Dunai, T.: Quantification of Quaternary vertical movements in the central Pannonian Basin: review of chronologic data along the Danube river, Hungary, Tectonophysics, 410, 157-172, 2005
Windhoffer, G., Bada, G., Nieuwland, D., Wórum, G., Horváth, F., Cloetingh, S.: On the mechanics of basin formation in the Pannonian basin: Inferences from analogue and numerical modelling, Tectonophysics, 410, 389-415, 2005
Bada, G., Fodor, L., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Dunai, T., Cloetingh, S., Horváth, F.: Active tectonics and continental topography development in the Pannonian basin, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 09536 (Vienna, Austria), 2005
Bada, G., Windhoffer, G., Fodor, L., Grenerczy, Gy., Tóth, L., Horváth, F., Cloetingh, S.: Motion of Adria and ongoing inversion of the Pannonian basin: inferences from stress and strain indicators, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 09472 (Vienna, Austria), 2005
Cloetingh, S., Matenco, L., Bada, G., Beekman, F., Bertotti, G., Andriessen, P.A.M.: Lithospheric state of stress, rheology and (neo)tectonic controls on the late stage evolution of the Pannonian-Carpathians system: post-orogenic folding and compression, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 08444 (Vienna, Austria)., 2005
Windhoffer, G., Bada, G., Nieuwland, D. Wórum, G.: Comparative analogue and numerical modelling of the reactivation of a strike-slip system: a case study of the Derecske trough, Pannonian basin, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 08472 (Vienna, Austria), 2005
Windhoffer, G., Bada, G., Nieuwland, D., Wórum, G., Horváth, F.: On the mechanics of basin formation in the Pannonian basin: inferences from analogue and computer modelling, Geolines, 17, 102, 2004
Windhoffer, G., Dombrádi, E., Horváth, F., Székely, B., Bada, G., Szafián, P., Dövényi, P., Tóth, L., Grenerczy, Gy., Timár, G.: Geodynamic Atlas of the Pannonian Basin and the Surrounding Orogens, 7th Workshop on Alpine Geological Studies, Abstract Book, pp. 109., 2005
Bada, G.: Active tectonics and continental topography development in the Pannonian Basin, Topo-Europe Workshop, Academia Europaea, Heidelberg, Abstract Book, pp 4., 2005
Cloetingh S., Horváth, F., Dinu, C., Stephenson, R.A., Bertotti, G., Bada, G., Matenco, L., Garcia-Castellanos, D. and the TECTOP Working Group: Probing tectonic topography in the aftermath of continental convergence in Central Europe, EOS, Transactions, American Geophysical Union, 84/10, 89-93, 2003
Bada, G., Mónus, P., Szafián, P., Szeidovitz, Gy., Tóth, L., Windhoffer, G., Zsíros, T.: A létesítmény és környezete geofizikai, szeizmológiai és szeizmotektonikai jellemzői, In: Schweitzer F., Tiner T., Bérczi, K., (Szerk.), A püspökszilágyi RHFT környezet- és sugárbiztonsága. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, pp. 57-90, 2003
Bada, G., Fodor, L., Windhoffer, G., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Sacchi, M., Dunai, T., Tóth, L., Cloetingh, S., Horváth, F.: Lithosphere dynamics and present-day deformation pattern in the Pannonian basin, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, 05772 (Nice, France), 2003
Bada, G., Fodor, L., Sacchi, M., Cloetingh, S., Horváth, F.: Neotectonics and surface processes in the western Pannonian basin, ISES Annual Symposium, Amsterdam, the Netherlands, Absctract Book, pp. 39., 2003
Cloetingh, S., Horváth, F., Dinu, C., Stephenson, R.A., Bertotti, G., Bada, G., Matenco, L., Garcia-Castellanos, D. and the TECTOP Team: TECTOP probing tectonic topography at the aftermath of continental convergence in the Pannonian-Carpathian system, 4th St. Mueller Conference, European Geosciences Union, Abstract Book, pp. 37-38 (Retezat Mts., Romania), 2003
Horváth, F., Bada, G.: A Pannon-medence recens tektonikája, In: Kegyes, Cs., Lőrincz, Gy., (Szerk.), Magyarország földrengésbiztonsága. Széchenyi I. Egyetem, Győr, pp. 25-39, 2003
Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Leél-Össy, Sz., Horváth, E., Bada, G., Fodor, L., Dunai, T., Horváth, F., Cloetingh, S.: Quantification of Quaternary uplift rates in the central Pannonian basin: constraints from geochronological data, ISES Annual Symposium, Amsterdam, the Netherlands, Absctract Book, pp. 35-36., 2003
Windhoffer, G., Bada, G., Szafián, P., Timár, G., Horváth, F., Cloetingh, S.: Pull-apart basin evolution and fault reactivation: A case study of the Derecske trough, Pannonian basin, ISES Annual Symposium, Amsterdam, the Netherlands, Absctract Book, pp. 37, 2003
Wórum, G., Van Wees, J.D., Bada, G., Van Balen, R.T., Cloetingh, S.A.P.L., Pagnier, H.: Slip tendency analysis as a tool to constrain fault reactivation: A numerical approach applied to three-dimensional fault models in the Roer Valley rift system (southeast Netherlands), Journal of Geophysical Research, 109, B02401, doi:10.1029/2003JB002586, 2004
Bada, G., Windhoffer, G., Fodor, L., Grenerczy, Gy., Tóth, L., Horváth, F., Cloetingh, S.: Stress propagation and ongoing inversion in the Pannonian region, Geolines, 19, 18-19, 2005
Bada, G., Grenerczy, Gy., Tóth, L., Horváth, F., Stein, S., Cloetingh, S., Windhoffer, G., Fodor, L., Pinter, N., Fejes, I.: Motion of Adria and ongoing inversion of the Pannonian basin: Seismicity, GPS velocities and stress transfer, In: Stein, S., Mazzotti, S., (Szerk.), Continental Intraplate Earthquakes: Science, Hazard, and Policy Issues. GSA Special Paper 425, közlésre elfogadva, 2006
Windhoffer, G., Bada, G.: Analogue modelling of the formation and deformation of the Derecske trough, Acta Geologica Hungarica, 48/4, 351-369, 2005
Horváth, F., Dunkl, I., Tóth, T.M., Tari, G., Bada, G.: Surface vs. Moho topography and the core complex mode of extension in the Pannonian basin, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 04290 (Vienna, Austria), 2006
Bada, G., Horváth, F., Dövényi, P., Szafián, P., Windhoffer, G., Cloetingh, S.: Present-day stress field and tectonic inversion in the Pannonian basin, Global and Planetary Change, közlésre elfogadva, 2006
Fodor, L., Bada, G., Csillag, G., Horváth, E., Müller, P., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs.: Interplay between neotectonic deformation and surface processes in the Pannonian basin, 15th Conference on Deformation mechanism, Rheology and Tectonics, ETH Zürich, Switzerland, Abstract Book, pp. 79, 2005
Bada, G., Dövényi, P., Windhoffer, G., Szafián, P., Horváth, F.: Jelenkori feszültségtér a Pannon-medencében és alpi környezetében, Földtani Közlöny, benyújtva, 2006
Bada, G., Horváth, F., Fodor, L., Tóth, T., Jósvai, J., Grenerczy, Gy., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Szafián, P., Dövényi, P.: Magyarország fiatal tektonikája komplex adatrendszerek együttes értékelése alapján, Geofizikai-Földtani-Környezetvédelmi Vándorgyűlés és Kiállítás, Zalakaros, Absztrakt kötet, pp. 49, 2006
Bada, G., Horváth, F., Cloetingh, S., Fodor, L., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Dunai, T., Dombrádi, E.: Active tectonics and topography development in the Pannonian basin: problems and progress, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 01670 (Vienna, Austria), 2006
Horváth, A., Szafián, P., Bada, G., Tóth, T., Horváth, F., Spiess, V.: High resolution seismic surveys on Lake Balaton, central Pannonian basin, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 09445 (Vienna, Austria), 2006
Cloetingh, S., Cornu, T., Ziegler, P., Beekman, F., Ustaszewski, K., Schmid, S., Dezes, P., Hinsch, R., Decker, K., Lopes-Cardoso, G., Granet, M., Bertrand, G., ... Bada, G. et al.: Neotectonics and Intraplate continental topography of the northern Alpine Foreland, Earth-Science Reviews, 74, 127-196, 2006
Cloetingh, S., Ziegler, P., Bogaard, P., Andriessen, P., Artemieva, I., Bada, G. et al.: TOPO-Europe: the geoscience of coupled deep Earth - surface processes, Global and Planetary Change, közlésre elfogadva, 2006
Dombrádi, E., Timár, G., Bada, G., Cloetingh, S., Horváth, F.: Fractal dimension estimations of drainage network in the Carpathian-Pannonian system, Global and Planetary Change, közlésre elfogadva, 2006
Dombrádi, E., Timár, G., Bada, G., Horváth, F., Cloetingh, S.: Fractal characteristics of drainage network in the Pannonian and Transylvanian basins, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 06393 (Vienna, Austria), 2006
Jarosinski, M., Beekman, F., Bada, G., Cloetingh, S.: Redistribution of recent collision push and ridge push in Central Europe: Insights from FEM modelling, Geophysical Journal International, 167, 860-880, 2006
Karátson, D., Németh, K., Székely, B., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Pécskay, Z.: Incision of a river curvature due to exhumed Miocene volcanic landforms: Danube Bend, Hungary, International Journal of Earth Sciences, 95, 929-944, 2006
Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Fodor, L., Horváth, E.: Neotectonics and Quaternary landscape evolution of the Gödöllő Hills, central Pannonian basin, Global and Planetary Change, közlésre elfogadva, 2006
Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Fodor, L., Horváth, E., Telbisz, T.: DEM-based morphometry as a tool for distinction between climate-controlled and tectonic-related processes in Quaternary landscape evolution, Gödöllő Hills (Central Pannonian Basin, Hungary), Geomorphology, benyújtva, 2006
Ruszkiczay-Rüdiger, Zs.: Tectonic and climatic forcing in Quaternary landscape evolution in the central Pannonian Basin: A quantitative geomorphological, geochronological and structural analysis, PhD Thesis, ISBN: 978-963-06-1674-4, Vrije Universiteit Amsterdam, the Netherlands, 149 p., 2007
Bada, G., Bus, Z., Gribovszki, K., Horváth, F., Magyari, Á., Mónus, P., Szafián, P., Szeidovitz, Gy., Timár, G., Tóth, T., Wéber, Z., Wórum, G.: A Paksi Atomerőmű tervezett üzemidő-hosszabbítására vonatkozó Részletes Környezeti Hatástanulmányt előkészítő földtani, szeizmotektonikai és geotechnikai értékelés. II. kötet: A tíz éve folyó mikroszeizmikus monitorozás eredményeinek szeizmológiai értékelése és a neotektonikai modell megújítása, Kutatási jelentés, GeoRisk Kft és Geomega Kft., Budapest, 219 p., 2005
Bada, G., Dövényi, P., Hámori, Z., Neducza, B., Szafián, P., Tóth, T.: A püspökszilágyi RHFT környezetében végzett kiegészítő földtani kutatás: Neotektonikai szintézis, Kutatási jelentés, Geomega Kft., Budapest, 152 p., 2006
Horváth, F., Bada, G., Kohl, T., Nádor, A., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Rybach, L, Sümegi, P., Székely, B., Wórum, G.: Korszerű módszerek radioaktív hulladéktároló hosszú távú stabilitásának vizsgálatában, Kutatási jelentés, Geomega Kft., Budapest, 267 p., 2003
Bada, G., Windhoffer, G., Szafián, P., Dövényi, P., Horváth, F.: Jelentés a regionális és európai feszültség adatbázis összeállítása érdekében végzett munkákról, Kutatási jelentés, Geomega Kft., Budapest, 138 p., 2004
vissza »