A magyar nyelv az informatika korában. Nyelvstratégiai kutatások  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43725
típus K
Vezető kutató Balázs Géza
magyar cím A magyar nyelv az informatika korában. Nyelvstratégiai kutatások
Angol cím Hungarian in the Age of Informatics
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bódi Zoltán
Minya Károly
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.788
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás az informatikai (technokulturális) társadalom nyelvhasználatra gyakorolt hatását vizsgálta. Internetes empirikus adatgyűjtéseket feldolgozások (pl. sms-nyelv, internetes szövegtípusok), munkamegbeszélések (Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport), konferenciák (pl. szövegértés), valamint elektronikus (www.e-nyelv.hu) és hagyományos publikációk (könyvek, könyvfejezetek, tanulmányok) követték. A kutatás első és egyedülálló adatgyűjtést, elemzést végzett az informatikai társadalomban felbukkanó sms-kommunikáció területén (választási sms, sms-fal, sms-hírek, sms-folklór). A kutatások tudományos eredményein túl az oktatásban is hasznosítható eredménnyel jártak (pl. a másodlagos írásbeliség és szóbeliség pedagógiai következményei; szövegértési problémák). A kutatási programot a publikációkon túl számos külföldi, hazai konferencián, ismeretterjesztő előadáson ismertettük. A közlemények száma: 21.
kutatási eredmények (angolul)
The research examined the information (technocultural) society’s effect on the language use. Internet based (empirical) data collection was followed by processing (eg: SMS-language, text types on the internet), discussions (Hungarian Language Strategy Research Group), conferences (eg: text comprehension), electronic (www.e-nyelv.hu) and classical publications (books, chapters, studies). The research was the first to collect and evaluate data on a new phenomenon of information society: the SMS-communication. Beside its scientific value, the the research also came out with educationally applicable results (five books on secondary literacy, six book chapters and five articles). The research programme has been introduced on several educational lectures and conferences both in Hungary and abroad.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1195/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Balázs Géza: Az internetkorszak kommunikációja, Balázs Géza szerk.: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője II. 109-128. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2004
Balázs Géza: Az új média új műfaja, az sms-hír nyelvészeti megközelítésben, Magyar Nyelvőr, 2005. 129-150., 2005
Minya Károly: Rendszerváltás - normaváltás. A nyelvművelés története, elvei és vitái a rendszerváltozástól napjainkig., Tinta Kiadó, Budapest, 2005., 2005
Bódi Zoltán és Veszelszki Ágnes:: Emotikonok. Érzelemkifejezés az internetes kommunikációban., Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2006., 2006
Balázs Géza: A nyelv a politika, a hatalom, az érdekek szolgálatában. 12-150., In: Tóth Szergej szerk.: Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2006
Balázs Géza: "Minden házfalat cseréljetek sms-falra!" Sms-fal mint elektronikus graffiti., Magyar Nyelvőr 2003. 144-159., 2003
Balázs Géza szerk.:: Jelentés a magyar nyelvről., Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005., 2005
Balázs Géza: Mindennapi szemiotikai rendszereink. 87-102, In: Balázs Géza, H. Varga Gyula, Veszelszki Ágnes szerk.: A magyar szemiotika negyedfél évtized után. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2005
Balázs Géza: Az sms-folklór - a minimálfolklór nyelvi képe I., Magyar Nyelvőr 2006/4. 439-456., 2006
Balázs Géza: Az sms-folklór - a minimálfolklór nyelvi képe II., Magyar Nyelvőr 2007/1., 2007
Balázs Géza: Választási sms-ek folklorisztikai-szövegtani vizsgálata., Magyar Nyelvőr 2004. 36-53., 2004
Balázs Géza: Az új média új műfaja, az sms-hír - nyelvészeti megközelítésben, Magyar Nyelvőr 2005. 129-150., 2005
Szathmári István: A szűkebb és a tágabb haza nyelve., Szerk.: Tátrai Szilárd és Tolcsvai Nagy Gábor. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest, 2005, 2005
Balázs Géza: Nyelvi viták Kazinczytól Kazinczyig. 299-314., Kováts Dániel szerk.: Széphalom. Évkönyv, Sátoraljaújehly, 2005., 2005
Balázs Géza és H. Varga Gyula szerk.: Társadalom és jelek. Társadalomkutatók szemiotikai perspektívákról, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2006., 2006
Balázs Géza: Interkulturális hatások a jelhasználatra. 75-84., In: Balázs Géza, H. Varga Gyula szerk.: Társadalom és jelek. Társadalomkutatók szemiotikai perspektívákról.. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2006
Balázs Géza: A rádiók kiejtési normája. 46-55., In: Zimányi Árpád szerk.: II. egri kiejtési konferencia. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sect. Linguistica Hungaria. Eger, 2006
Balázs Géza: Szógyakoriság és fogalmi körök a Magyar szólástárban, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, 2007
Balázs Géza: A jelek sokfélesége Európában, Modern Filológiai Társaság, Budapest, 2007
Balázs Géza: Médiakonvergencia: új nyelv, új média?, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, 2007
Balázs Géza és Zimányi Árpád szerk.:: Magyar nyelvhasználati szótár., Pauz-Westermann Kiadó, Celldömölk, 2007
vissza »