A jogi műveltség a 18-19. században  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43731
típus K
Vezető kutató Mezey Barna
magyar cím A jogi műveltség a 18-19. században
Angol cím Legal culture and literature in the 18th-19th centuries
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bódiné dr. Beliznai Kinga
Horváth Attila
Képes György
Máthé Gábor
Pandula Attila
Révész Tamás Mihály
Tóth Béla
Völgyesi Levente
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.592
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
2006-ban az eredeti programnak megfelelően elkészült a kutatást átfogó értékelő tanulmány. Előkészítettük a 18-19. század jogi művelődésének körében az ígért szakmai konferenciát. A 2003-2006 között zajlott kutatás három nagy területen járt megítélésünk szerint komoly eredménnyel. 1. A jogi oktatás reformjai 2. Az európai és a magyar jogi kultúra találkozási pontjai a 18-19. században 3. A szimbólumok és rituálék szerepe a jogéletben. Ad 1.: A jogászképzés történetének és reformjainak feldolgozása a programban ígért módon megtörtént. Ad 2.: A kutatás egyik fő kérdése volt a nyugat-európai hatások elemzése, a tudományos kapcsolatokon túl, a korábban sok esetben szokásjogi fejlődése okán periférikusnak minősített magyar jogélet és jogi kultúra vonatkozásában. Ennek feltárása nemzetközi konferenciák keretében zajlott. Ad 3.: A pályázat legnagyobb súlyú eleme a szimbólumok és rituálék szerepének elemzése volt a magyar jogéletben. A kutatás keretében megjelentettük az első magyarországi, jogi szimbólumkutatásról szóló tanulmánykötetet.
kutatási eredmények (angolul)
By 2006 – according to the original program – the comprehensive and evaluative study of the exploration was completed. We have prepared the promised professional conference: ''Legal civilization in the 18-19th century''. In our view, the research between 2003 and 2006 had serious results especially in three areas: 1. The reforms of the legal education; 2. The interference of the European and Hungarian legal civilization in the 18-19th century; 3. The function of the symbols and rituals in the legal life. Ad 1.: As we proposed in the application the research of the history and reforms of the legal education has been made. Ad 2.: One of the most important tasks was to analyze the Western-European effects in connection with the previously periferic-labelled Hungarian legal life and civilization, beside the scientific relations. The exploration of this happened in frames of international conferences. Ad 3.: The most important part of the application was the analysis of the role of symbols and rituals in Hungarian legal life. We published the first Hungarian essay-book on the research of legal symbols.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1197/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mezey B: Horvát Boldizsár az Országbírói Értekezleten, Jogtörténeti Szemle, 2005
Máthé G: A hatalommegosztás kérdései, Jogtörténeti Szemle 2004. 2. szám, 2004
Föglein G: A személyi igazolvány bevezetése Magyarországon 1954-ben, Jogtörténeti Szemle 2004. 2 szám, 2004
Máthé G: Die Problematik der Gewaltentrennung, Ungarische Rechtshistoriker, 2004
Mezey B: Ferenc Deák und das ungarische Gefängniswesen gegen Mitte des 19. Jahrhunderts, Nationalstaat - Monarchie - Mitteleuropa - zur Erinnerung an den \''Advokaten der Nation\'', Ferenc Deák, 2004
Révész TM: Deák und die freie Presse, Nationalstaat - Monarchie - Mitteleuropa - zur Erinnerung an den \\\''Advokaten der Nation\\\'', Ferenc Deák, 2004
Mezey B: A Hanza fenyítőházai, Jogtörténeti Szemle 2004. 2 szám, 2004
Horváth A: Az első magyar kereskedelmi társaságokról szóló törvény, Jogtörténeti Szemle 2004. 4. szám, 2004
Képes Gy: Amerikai hatások a centralisták politikai és jogi gondolkodásában, Jogtörténeti Szemle 2004. 4. szám, 2004
Máthé G: Nationalversammlungen und Rechtsgebung (1944-1949, Von den Ständeversammlungen bis zu den modernen Parlamenten Studien über die Geschichte des ungarischen Parlaments LXXXI, 2003
Mezey B: Die Ständeversammlungen von Ferenc Rákóczi II. in Siebenbürgen, Von den Ständeversammlungen bis zu den modernen Parlamenten Studien über die Geschichte des ungarischen Parlaments Volume LXXXI, 2003
Révész TM: Das Parlament und die Finanzielle Kontrolle nach dem Ausgleich in Ungarn, Von den Ständeversammlungen bis zu den modernen Parlamenten Studien über die Geschichte des ungarischen Parlaments Volume LXXXI, 2003
Völgyesi L: Historische Hintergründe der Arbeit des ungarischen Landtags außerhalb der Plenarsitzungen, Von den Ständeversammlungen bis zu den modernen Parlamenten Studien über die Geschichte des ungarischen Parlaments Volume LXXXI, 2003
Révész TM: Deák Ferenc sajtópolitikája a reformkorban és a negyvennyolcas forradalom napjaiban, Jogtörténeti Szemle 2003. 1. szám, 2003
Stipta I: A hazai jogtörténettudomány helyzetének áttekintése (1975-2000), Jogtörténeti Szemle 2003. 1. szám, 2003
Völgyesi L: A magyar országgyűlés bizottsági rendszerének gyökerei, Jogtörténeti Szemle 2003. 1. szám, 2003
HN Seelmann: Jog és kultúra, Jogtörténeti Szemle 2003. 1. szám, 2003
Karácsony A: Néhány megjegyzés a jogi kultúráról, Jogtörténeti Szemle 2003. 1. szám, 2003
Föglein G: A nemzetiségi oktatás és jogi szabályozása Magyarországon, Jogtörténeti Szemle 2003. 2. szám, 2003
Horváth A: Széchenyi István részvénytársaságalapításai, Jogtörténeti Szemle 2003. 2. szám, 2003
Pálvölgyi B: Tervek, szándékok és a gyakorlat, Jogtörténeti Szemle 2003. 2. szám, 2003
Ligeti K: A magyar büntetőjogtudomány a kiegyezéstől napjainkig, Jogtörténeti Szemle 2003. 2. szám, 2003
Zinner T: Adalékok a magyarországi németek 1945 utáni kitelepítéséről, Jogtörténeti Szemle 2003. 3. szám, 2003
Csapó Cs: A szegedi \''betyárperek\''-ben ítélkező delegált bíróságok működéséről, Jogtörténeti Szemle 2003. 4. szám, 2003
Pálvölgyi B: A kolera egyike az emberiség legnagyobb jótevőinek, Jogtörténeti Szemle, 2005
Albert A: A tűz elleni védekezés a büntetésektől a szabályozás kialakulásáig, Jogtörténeti Szemle, 2005
Szente: Ständige (oder Fach-) Ausschüsse im ungarischen öffentlichen Recht von den Anfängen bis 1990, Von den Ständeversammlungen bis zu den modernen Parlamenten Studien über die Geschichte des ungarischen Parlaments Volume LXXXI, 2003
Szendrei G: A magyar ügyészség évszázadai, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2005
Bakonyi P: Tisza István és az általános választójog, Jogtörténeti Szemle, 2005
Völgyesi L: A közigazgatási szervezet alakulása Buda szabad királyi város újkori történetében, Jogtörténeti Szemle, 2005
Horváth A: A részvénytársaságok és a részvénytársasági jog kialakulása Magyarországon, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2005
Mezey B (szerk.): Jogi kultúra, processzusok, rituálék és szimbólumok, Gondolat Kiadó, Budapest, 2006
Bakonyi P: A jog európai alapjai, Jogtörténeti Szemle 3. szám, 2006
Szente Z: A közép- és kelet-európai országok alkotmányfejlődésének fő jellemzői, Jogtörténeti Szemle 1. szám, 2006
Képes Gy: Függetlenségi nyilatkozatok a 14. századi Skóciától a 19. századi Magyarországig, Jogtörténeti Szemle 2. szám, 2006
Bódiné Beliznai K: A színek és jelentőségük a jogtörténetben, Jogtörténeti Szemle 3. szám, 2006
vissza »