Legal culture and literature in the 18th-19th centuries  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43731
Type K
Principal investigator Mezey, Barna
Title in Hungarian A jogi műveltség a 18-19. században
Title in English Legal culture and literature in the 18th-19th centuries
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Department of Hungarian Legal and Political History (Eötvös Loránd University)
Participants Bódiné dr. Beliznai, Kinga
Horváth, Attila
Képes, György
Máthé, Gábor
Pandula, Attila
Révész, Tamás Mihály
Tóth, Béla
Völgyesi, Levente
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 6.592
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
2006-ban az eredeti programnak megfelelően elkészült a kutatást átfogó értékelő tanulmány. Előkészítettük a 18-19. század jogi művelődésének körében az ígért szakmai konferenciát. A 2003-2006 között zajlott kutatás három nagy területen járt megítélésünk szerint komoly eredménnyel. 1. A jogi oktatás reformjai 2. Az európai és a magyar jogi kultúra találkozási pontjai a 18-19. században 3. A szimbólumok és rituálék szerepe a jogéletben. Ad 1.: A jogászképzés történetének és reformjainak feldolgozása a programban ígért módon megtörtént. Ad 2.: A kutatás egyik fő kérdése volt a nyugat-európai hatások elemzése, a tudományos kapcsolatokon túl, a korábban sok esetben szokásjogi fejlődése okán periférikusnak minősített magyar jogélet és jogi kultúra vonatkozásában. Ennek feltárása nemzetközi konferenciák keretében zajlott. Ad 3.: A pályázat legnagyobb súlyú eleme a szimbólumok és rituálék szerepének elemzése volt a magyar jogéletben. A kutatás keretében megjelentettük az első magyarországi, jogi szimbólumkutatásról szóló tanulmánykötetet.
Results in English
By 2006 – according to the original program – the comprehensive and evaluative study of the exploration was completed. We have prepared the promised professional conference: ''Legal civilization in the 18-19th century''. In our view, the research between 2003 and 2006 had serious results especially in three areas: 1. The reforms of the legal education; 2. The interference of the European and Hungarian legal civilization in the 18-19th century; 3. The function of the symbols and rituals in the legal life. Ad 1.: As we proposed in the application the research of the history and reforms of the legal education has been made. Ad 2.: One of the most important tasks was to analyze the Western-European effects in connection with the previously periferic-labelled Hungarian legal life and civilization, beside the scientific relations. The exploration of this happened in frames of international conferences. Ad 3.: The most important part of the application was the analysis of the role of symbols and rituals in Hungarian legal life. We published the first Hungarian essay-book on the research of legal symbols.
Full text http://real.mtak.hu/1197/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Mezey B: Horvát Boldizsár az Országbírói Értekezleten, Jogtörténeti Szemle, 2005
Máthé G: A hatalommegosztás kérdései, Jogtörténeti Szemle 2004. 2. szám, 2004
Föglein G: A személyi igazolvány bevezetése Magyarországon 1954-ben, Jogtörténeti Szemle 2004. 2 szám, 2004
Máthé G: Die Problematik der Gewaltentrennung, Ungarische Rechtshistoriker, 2004
Mezey B: Ferenc Deák und das ungarische Gefängniswesen gegen Mitte des 19. Jahrhunderts, Nationalstaat - Monarchie - Mitteleuropa - zur Erinnerung an den \''Advokaten der Nation\'', Ferenc Deák, 2004
Révész TM: Deák und die freie Presse, Nationalstaat - Monarchie - Mitteleuropa - zur Erinnerung an den \\\''Advokaten der Nation\\\'', Ferenc Deák, 2004
Mezey B: A Hanza fenyítőházai, Jogtörténeti Szemle 2004. 2 szám, 2004
Horváth A: Az első magyar kereskedelmi társaságokról szóló törvény, Jogtörténeti Szemle 2004. 4. szám, 2004
Képes Gy: Amerikai hatások a centralisták politikai és jogi gondolkodásában, Jogtörténeti Szemle 2004. 4. szám, 2004
Máthé G: Nationalversammlungen und Rechtsgebung (1944-1949, Von den Ständeversammlungen bis zu den modernen Parlamenten Studien über die Geschichte des ungarischen Parlaments LXXXI, 2003
Mezey B: Die Ständeversammlungen von Ferenc Rákóczi II. in Siebenbürgen, Von den Ständeversammlungen bis zu den modernen Parlamenten Studien über die Geschichte des ungarischen Parlaments Volume LXXXI, 2003
Révész TM: Das Parlament und die Finanzielle Kontrolle nach dem Ausgleich in Ungarn, Von den Ständeversammlungen bis zu den modernen Parlamenten Studien über die Geschichte des ungarischen Parlaments Volume LXXXI, 2003
Völgyesi L: Historische Hintergründe der Arbeit des ungarischen Landtags außerhalb der Plenarsitzungen, Von den Ständeversammlungen bis zu den modernen Parlamenten Studien über die Geschichte des ungarischen Parlaments Volume LXXXI, 2003
Révész TM: Deák Ferenc sajtópolitikája a reformkorban és a negyvennyolcas forradalom napjaiban, Jogtörténeti Szemle 2003. 1. szám, 2003
Stipta I: A hazai jogtörténettudomány helyzetének áttekintése (1975-2000), Jogtörténeti Szemle 2003. 1. szám, 2003
Völgyesi L: A magyar országgyűlés bizottsági rendszerének gyökerei, Jogtörténeti Szemle 2003. 1. szám, 2003
HN Seelmann: Jog és kultúra, Jogtörténeti Szemle 2003. 1. szám, 2003
Karácsony A: Néhány megjegyzés a jogi kultúráról, Jogtörténeti Szemle 2003. 1. szám, 2003
Föglein G: A nemzetiségi oktatás és jogi szabályozása Magyarországon, Jogtörténeti Szemle 2003. 2. szám, 2003
Horváth A: Széchenyi István részvénytársaságalapításai, Jogtörténeti Szemle 2003. 2. szám, 2003
Pálvölgyi B: Tervek, szándékok és a gyakorlat, Jogtörténeti Szemle 2003. 2. szám, 2003
Ligeti K: A magyar büntetőjogtudomány a kiegyezéstől napjainkig, Jogtörténeti Szemle 2003. 2. szám, 2003
Zinner T: Adalékok a magyarországi németek 1945 utáni kitelepítéséről, Jogtörténeti Szemle 2003. 3. szám, 2003
Csapó Cs: A szegedi \''betyárperek\''-ben ítélkező delegált bíróságok működéséről, Jogtörténeti Szemle 2003. 4. szám, 2003
Pálvölgyi B: A kolera egyike az emberiség legnagyobb jótevőinek, Jogtörténeti Szemle, 2005
Albert A: A tűz elleni védekezés a büntetésektől a szabályozás kialakulásáig, Jogtörténeti Szemle, 2005
Szente: Ständige (oder Fach-) Ausschüsse im ungarischen öffentlichen Recht von den Anfängen bis 1990, Von den Ständeversammlungen bis zu den modernen Parlamenten Studien über die Geschichte des ungarischen Parlaments Volume LXXXI, 2003
Szendrei G: A magyar ügyészség évszázadai, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2005
Bakonyi P: Tisza István és az általános választójog, Jogtörténeti Szemle, 2005
Völgyesi L: A közigazgatási szervezet alakulása Buda szabad királyi város újkori történetében, Jogtörténeti Szemle, 2005
Horváth A: A részvénytársaságok és a részvénytársasági jog kialakulása Magyarországon, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2005
Mezey B (szerk.): Jogi kultúra, processzusok, rituálék és szimbólumok, Gondolat Kiadó, Budapest, 2006
Bakonyi P: A jog európai alapjai, Jogtörténeti Szemle 3. szám, 2006
Szente Z: A közép- és kelet-európai országok alkotmányfejlődésének fő jellemzői, Jogtörténeti Szemle 1. szám, 2006
Képes Gy: Függetlenségi nyilatkozatok a 14. századi Skóciától a 19. századi Magyarországig, Jogtörténeti Szemle 2. szám, 2006
Bódiné Beliznai K: A színek és jelentőségük a jogtörténetben, Jogtörténeti Szemle 3. szám, 2006
Back »