Többváltozós ökológiai mintázatok értékelése: új módszerek  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43732
típus K
Vezető kutató Podani János
magyar cím Többváltozós ökológiai mintázatok értékelése: új módszerek
Angol cím New methods for the analysis of multivariate data in ecology
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Miklós István
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.640
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Új algoritmust dolgoztunk ki prezencia-abszencia ökológiai adatmátrixok randomizálására. Magyarországi sziklagyepek északi és déli lejtőinek magtömeg-spektrumát elemeztük. Új eljárást, az „adjacency analysis” -t dolgoztunk ki, amely permanens kvadrátok időbeli változásainak elemzésére alkalmas, igy használható eszköz a szukcessziós folyamatok kutatásában. Növények térbeli mintázatának elemzésére alkalmas eljárást fejlesztettünk ki, amely a Boole algebrán alapszik. A tabelláris átrendezések optimalizációjára adunk eljárást, melyben a Markov Chain Monte Carlo algoritmust alkalmazzuk. Az ordinális adatok többváltozós feldolgozásának lehetőségeiről és új eljárásokról irtunk review-t. A diverzitásfüggvények egy egyszerű kiterjesztését javasoltuk a folyotonos esetre. Tanulmányt készítettünk a térbeli autokorreláció, a kvadrátméret és az osztályozások kapcsolatáról. Táplálékhálózatok és hálózati indexek többváltozós értékelését hajtottuk végre több tanulmányban. A funkcionális diverzitás dendrogramokból való számolásának egységesítését javasoltuk a Gower index és az UPGA osztályozó módszer felhasználásával. Megvizsgáltuk, hogy a Calamagrostis epigejos nevű klonális fűfaj dominanciája mennyire befolyásolja más fajok turnover-ét egy löszgyepi társulásban. A funkcionális diverzitás mérésében általánosan alkalmazott “functional attribute diversity” nevű mérőszám egy módosítását is javasoltuk. Több könyvfejezet és könyv is elkészült a pályázat futamideje alatt.
kutatási eredmények (angolul)
A new algorithm has been developed for randomizing presence-absence data matrices. The seed mass spectra of rock grasslands on southern and northern slopes were compared. A new method, adjacency analysis is developed for the evaluation of temporal vegetation changes through permanent quadrats, which is useful for the study of successional processes. A new pattern analysis method is developed based on Boolean algebra. The Markov chain Monte Carlo method is suggested to rearrange ecological data matrices. A review has been written and new methods suggested for the analysis of multivariate ordinal data. Diversity functions are expanded to handle the continuous situation as well, so that no classification is necessary. We examined the relationship between quadrat size, spatial autocorrelation and classification of vegetation. Food webs and web indices were also evaluated using multivariate techniques. The calculation of functional diversity from dendrograms is proposed based on the Gower index and the UPGMA method. The effect of a clonal plant on species turnover was examined in a loess grassland community. The functional attribute diversity measure is modified to cope with the twinning problem. Several books and book chapters complete the list of publications.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1198/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Miklós, I. and J. Podani.: Randomization of presence-absence matrices: comments and new algorithms., Ecology 85:86-92., 2004
Csontos, P., J. Tamás and J. Podani.: Slope aspect affects the seed mass spectrum of grassland vegetation., Seed Science Res. 14: 379-385., 2004
Podani J: Multivariate exploratory analysis of ordinal data in ecology: Pitfalls, problems and solutions, Journal of Vegetation Science 15:497-510, 2005
Podani J: Braun-Blanquet’s legacy and data analysis in vegetation science, Journal of Vegetation Science 17: 113-117., 2006
Ittzés, P., É. Jakó, Á. Kun, A. Kun and J. Podani: A discrete mathematical method for the analysis of spatial pattern, Community Ecology 6: 177-190, 2005
Miklós, I., I. Somodi and J. Podani: Rearrangement of ecological data matrices via Markov chain Monte Carlo simulation, Ecology 86: 3398-3410, 2005
Podani, J., P. Csontos, J. Tamás and I. Miklós: A new multivariate approach to studying temporal changes of vegetation, Plant Ecology 181: 85-100, 2005
Podani, J. and P. Csontos.: Quadrat size dependence, spatial autocorrelation and the classification of community data, Community Ecology 7:117-127., 2006
Jordán, F., I. Scheuring, V. Vasas and J. Podani: Architectural classes of aquatic food webs based on link distribution., Community Ecology 7:81-90., 2006
Podani, J.: Amit az élet törzsfájáról ma tudunk., In: Ujhelyi, P. (Szerk.), A Kárpát-medence gombái és növényei. Kossuth, Budapest. pp. 13-18., 2006
Podani, J. and D. Schmera.: On dendrogram-based measures of functional diversity., Oikos 115: 179-185., 2006
Podani, J.: Magyarország edényes flórája a nagymérvű rendszertani változások tükrében., In: Kalapos T. (szerk.), Jelez a flóra és a vegetáció. A 80 éves Simon Tibort köszöntjük. Scientia, Budapest. pp. 55-73., 2006
Podani J: Spatial confusion or clarity? Reply to Ricotta and Avena, J. Veg. Sci. 18:921-924., 2007
Podani J: With a machete through the jungle: some thoughts on community diversity., Acta Biotheoretica 54: 125-131. IF 0.49, 2007
Jordán, F., Benedek, Zs. and Podani, J.: Quantifying positional importance in food webs: A comparison of centrality indices., Ecol. Modelling 205:270-275., 2007
Scotti, M., J. Podani and F. Jordán.: Weighting, scale dependence and indirect effects in ecological networks: A comparative study., Ecological Complexity 4:148–159., 2007
Podani, J. and D. Schmera.: How should a dendrogram-based measure of functional diversity function? A rejoinder to Petchey and Gaston., Oikos 116:1427-1430, 2007
Somodi, I., K. Virágh and J. Podani.: The effect of the expansion of the clonal grass Calamagrostis epigejos on the species turnover of a semi-arid grassland., Applied Veg. Sci. in press, 2008
Schmera, D., T. Erős and J. Podani.: A measure for assessing functional diversity in ecological communities., Aquatic Ecol. DOI 10.1007/s10452-007-9152-9, 2008
Podani J.: Földindulás a szárazföldi növények osztályozásában., ELTE Eötvös Kiadó, Budapest., 2005
Podani J.: Analisi ed esplorazione multivariate dei dati in ecologia e biologia., Liguori, Napoli., 2007
Podani J.: A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana., ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 2. jav. kiadás., 2007
Podani J.: A földi élet törzsfája és a növények rendszerezése., In: Botanika II. Rendszertan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 219-236., 2007
vissza »