Mérnökgeofizikai szondázások elméleti modellezése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43748
típus K
Vezető kutató Drahos Dezso
magyar cím Mérnökgeofizikai szondázások elméleti modellezése
Angol cím Theoretical modelling for engineering geophysical sounding
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Geofizikai és Űrtudományi Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Balázs László
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.700
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Neutron sugárzási tér és gamma sugárzási tér Monte Carlo modellezését végeztük penetrációs szonda környezetében homogén és inhomogén talajmodellek esetére. A kutatás célja penetrációs szondákkal történő neutron-porozitás meghatározás és gamma sűrűség meghatározás elméleti modellezése. A közegmodell porózus homok, amelynek porozitása 0,02 és 0,5 között változik. Termikus neutron fluxust és gamma foton intenzitást modelleztünk különböző porozitású és sűrűségű homogén modellekre, különböző sugárforrás–detektor szondahossz esetekre. Modelleztük a neutron-porozitás és sűrűség görbéket réteghatár közelében és vékony beágyazott réteggel szemben. Penetrációs elektromos szonda potenciálterét modelleztük analitikus módszerrel és véges elemes numerikus számítási módszerrel. Látszólagos fajlagos ellenállás görbéket számítottunk réteghatár közelében és véges vastagságú réteggel szemben. Terepi penetrációs mérések minőségellenőrzött inverzióját végeztük. Az egyes mérésfajtákhoz tartozó szórások (súlyok) meghatározására többféle módszert alkalmaztunk.
kutatási eredmények (angolul)
Neutron and gamma particle radiation was modeled by Monte Carlo method in penetration environment of homogeneous and inhomogeneous soil medium. The aim of calculations was the theoretical modeling of neutron porosity and gamma density of the soil. The soil consisted of sand (SiO2) with different porosity and of fresh water in the pore space. Thermal neutron flux and gamma photon intensity was calculated for different porosity and density values, and for different source – detector spacing. Simulated neutron porosity and density log curves were determined in the vicinity of layer boundary and finite thickness layers. Potential field of penetration electrical sonde was calculated by analytical mathematical method and by finite element numerical method. Apparent resistivity log curves were calculated for horizontally and radially layered medium. Quality controlled evaluation of penetration log complex was done in which different methods were applied for the determination of the weights of the individual logs.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1207/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Drahos Dezső: Inversion of engineering geophysical penetration soundings measured aling a profile, Acta Geodaetica et Geophysica vol 40. No. 2. p. 193-202, 2005
Balázs László: Modelling of cone penetration electric tool field, Geophysical Transactions vol. 45. No. 1. p.19-35, 2005
Drahos Dezső: On penetration electric sounding, Geophysical Transactions vol. 44. No. 3-4. pp. 213-220, 2004
Salát Péter-Drahos Dezső: Quality Management for Electrical and Penetration soundings (VES & EGPS), Geophysical Transactions vol.44. No. 3-4. pp. 195-212, 2004
Drahos Dezső és Galsa Attila: Penetrációs elektromos szonda modellezése a COMSOL Multiphysics program segítségével, Magyar Geofizika (benyújtva), 2007
Drahos D., Draskovits P., Salát P., Stickel J.: Inversion of engineering geophysical penetration soundings measured aling a profile, Quality controlled evaluation of engineering geophysical penetration soundings, poster presentation, P-062:, 2003
Balázs László: Modeling and examination of the penetration neutron sonde behavior in various logging environment by Monte-Carlo method and diffusion, Geophysical Transactions (benyújtva), 2007
Salát Péter és Drahos Dezső: Qualification of inversion inputs in certain engineering geophysical methods, Acta Geodaetica et Geophysica vol 40. No. 2. p. 171 – 192, 2005
vissza »