Magyarország az európai gazdaságban a 15-17. században  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43750
típus K
Vezető kutató Draskóczy István
magyar cím Magyarország az európai gazdaságban a 15-17. században
Angol cím Hungary in the European Economy of the 15-17th Century
zsűri Történelem
Kutatóhely Történeti Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Gecsényi Lajos
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.700
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az OTKA pályázatban két fő (Draskóczy István és Gecsényi Lajos) vett részt. A pályázat komplex időrendi megközelítése lehetővé tette, hogy a projekt megvalósítása során egymásra építve folytassunk vizsgálatokat a középkori és kora újkori kereskedelmi kapcsolatrendszerről. Ily módon közel két és fél évszázados folyamatról alkothattunk számos ponton új adatokkal árnyalt képet. A pályázat révén kiterjedt levéltári kutatásokra került sor magyarországi és külföldi levéltárakban, könyvtárakban (Bécsben, Rómában, Dubrovnikban, Velencében, Milánóban, Augsburgban, Münchenben, Wroclawban, Nagyszombatban, Kassán, Eperjesen). Draskóczy István feldolgozta az osztrák és lengyel só Magyarországra irányuló importjának a középkori történetét, továbbá olyan új forrásokat tárt fel, amelyek Corvin Mátyás király jövedelméről tájékoztatnak. Gecsényi Lajos kutatásai továbbá megerősítették azt, hogy a 15. század végétől ismételten fellendülő dél-német kapcsolatokat, amelyek a hazai élőállat, nyersbőr és ásványi nyersanyag (réz) exportján, illetve a nyugati ipari termékek (döntően textil és vasáruk) importján épültek fel, a magyarországi oszmán megszállás lényegesen nem érintette. Adatai tovább bővítették ismereteinket. Neki és Draskóczynak sikerült újabb adatokkal megvilágítania az olasz és német vállalkozók 15 – 17. századi magyarországi tevékenységét. A kutatók konferenciákon számoltak be eredményeikről, tanulmányokat készítettek.
kutatási eredmények (angolul)
In this „OTKA” competition were participating two persons (István Draskóczy and Lajos Gecsényi). The complex cronological approach of the theme made it possible for us to do the research on medieval and early modern age trade relationship built on each other. With such a method we could make a more detailed picture of a nearly two and a half century long process which is now in certain elements supported by new evidences. With the help of the competition we heve made extensive archives and library research both in Hungary and abroad (in Vienna, Rome, Dubrovnik, Venice, Milano, Augsburg, Munich, Wroclaw, Trnava, Košice, Prešov). István Draskóczy has elaborated the medieval history of the Austrian and Polish salt imports to Hungary and further he was opening up such new sources which are informing about the revenues of king Mathias Corvinus. The research of Lajos Gecsényi was further strenghtening the picture that the reactivated trade links with South Germany from the end of the 15th century based on the exports of Hungarian livestock, skins and minerals (copper) and on the imports of Western industrial products (basicly of textiles and iron goods) were not influenced significantly by the Ottoman occupation of Hungary. His data were further widening our knowledges. He and Draskóczy succeded to enlight with further details the activities of the German and Italian tradesmen in the 15-17th centuries. The researchers were reporting their results on conferences and published articles.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1209/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Draskóczy István: A sóigazgatás 1397. esztendei reformjáról, Változatok történelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére. Szer. Erdei Gy. , Nagy B. 2004. 285 - 293., 2004
Draskóczy István: Az erdélyi sókamarák ispánjai 1529-1535., Levéltári Közlemények, 27 - 45., 2004
Gecsényi Lajos: Handel und Handelspolitik im Königreich Ungarn zur Zeit der Herrschaft Ferdinands I., Kaiser Ferdinand I. Ein mittelauropaeischer Herrscher. Hrsg. Martina Fuchs, Teréz Oborni, Gábor Újváry. Aschendorff, 147-153.., 2005
Paulinyi Oszkár: Gazdag föld - szegény ország. tanulmányok a magyarországi bányaművelés múltjából.Szerk. Buza János, Draskóczy István. Előszó, vál. bibliográfia: Draskóczy István., Budapest, 2005
Draskóczy István: Nyírbátor és Sopron. Az árumegállítójog és a só a 14-15. századi Magyarországon., Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 251 - 265., 2006
Gecsényi Lajos: Briefe des Hofmeisters König Ferdinands I. an die Stadt Augsburg über die Ereignisse des ungarlaendischen Feldzuges im Jahre 1527., Archivalische Zeitschrift 88. Bd. Festschrift Hermann Rumschüttel zum 65. Geburtstag. Hgb. von Gerhard Hetzer und Bodo Uhl. Böhlau V. Köln-Weimar-Wien, 2006. 201-216., 2006
Gecsényi Lajos: Die Auseinandersetzung des Wiener Stadtsrats mit den aus Pest und Buda/Ofen vertiebenen Bürger im Jahre 1534., Wiener Geschichtsblaetter Jg. 61. 2006. Heft. 3. 54-64., 2006
Gecsényi Lajos: Handelsbeziehungen zwischen Ungarn und den süddeutschen Staedten am Anfang der Frühen Neuzeit., Suevia Pannonica. Archiv der Deutschen aus Ungarn. Jg. 33. 27 - 42., 2007
vissza »