The effectiveness of psychological support by positive suggestions in the intensive care of ventillated patients  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43751
Type K
Principal investigator Varga, Katalin
Title in Hungarian A pozitív szuggesztiókra épülő pszichológiai támogatás hatásának vizsgálata lélegeztetett betegek intenzív terápiájában
Title in English The effectiveness of psychological support by positive suggestions in the intensive care of ventillated patients
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute of Psychology (Eötvös Loránd University)
Participants Benczúr, Lilla
Diószeghy, Csaba
Székely, Gábor
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 5.450
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
1. Több forrásra támaszkodva (pl. szakirodalom, szakemberekkel – orvosok, nővérek – illetve korábbi betegekkel végzett interjúk) pozitív szuggesztiókon alapuló pszichológiai támogatás protokollját dolgoztuk ki a lélegeztetett betegek pszichés támogatására. Igazodva a lélegeztetés fázisaihoz, azok pszichológiai tartalmát leírva fókuszpontokat és szuggesztiós szövegjavaslatokat tettünk közzé. 2. E megközelítés hatékonyságát igazolandó szuggesztiós támogatást kapó, illetve abban nem részesülő betegcsoport gyógyulását vetettük össze. Az objektív adatok (lélegeztetés hossza, intenzív kezelés hossza, túlélési arány) erős tendenciát mutatott a szuggesztiók hatékonyságára nézve. A páciensek szubjektív élményeinek tartalomelemzése alapján elmondhatjuk, hogy a szuggesztiós csoport tagjai kevésbé kötik a kezeléssel járó negatívumokat a lélegeztetéshez, és kezelésüket – a kontrolhoz képest – „tudatosabban”, több emlékkel, a környezethez illetve a kezelőszemélyzethez való aktívabb és kedvezőbb kontaktussal élik meg. 3. Számos szóbeli (konferencia előadások, műhelyek, szimpóziumok, tréningek) valamint írásos publikáció (cikkek, könyvfejezetek, szerkesztett kötet) segítségével népszerűsítettük megközelítésünket a legkülönfélébb szakterületeken.
Results in English
1: Based on various sources (e.g. special literature, interviews with specialists – nurses, intensivists -, and with formal ICU patients a protocol for psychological support - based on positive suggestions – has been developed. To improve the effectiveness of treatment of ventilated patients the psychological focus and appropriate suggestions have been developed for each phase of artificial ventilation (beginning, maintaining, weaning off). 2. To prove the effectiveness the above approach a study has been run comparing the groups of ventilated patients with and without suggestive support. The objective data (length of ventilation, length of stay in ICU, ratio of survival) showed strong tendency proving the beneficial effects of suggestions. The subjective experiences of patients revealed that the patients in suggestion group connected the discomfort during medical interventions to something else (not to ventilation), and was more “aware” of the situation, having better contact with the environment. 3. Several written (articles, book chapters, edited textbook), oral presentations (conference lectures, workshops) and training courses helped to introduce this approach to many levels of training of specialists of various fields.
Full text http://real.mtak.hu/1210/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Varga K. és Diószeghy Cs..: Az orvos üzenetei: szuggesztiók az orvosi gyakorlatban, In: Pilling J. (szerk) Rezidensképzés Semmelweis Kiadó, Bu, 2005
Varga K. és Diószeghy Cs.: A lélegeztetett beteg pszichés vezetése, Pénzes I, Lorx A. (szerk) A lélegeztetés elmélete és gyakorlata Medicina Kiadó, Budapest. pp. 817-824., 2004
Diószeghy Cs. és Varga K.: Kommunikáció akut betegekkel, Pilling J. (szerk) Orvosi kommunikáció Medicina Kiadó, Budapest. pp. 251-260., 2004
Varga K.: The possible explanation of metaphors in re-interpreting negative life events: our experiences with the critically ill, Hypnos. Vol. XXXI, No. 4. pp. 201-207., 2004
Varga K. és Diószeghy Cs..: A szuggesztiók jelentősége az orvos-beteg kommunikációban, Pilling J. (szerk) Orvosi kommunikáció Medicina Kiadó, Budapest. pp. 227-245., 2004
Varga K.: Szuggesztív hatások az egészségügyi marketingben, Előadás a �Marketing, public relations és reklám az egészségügyben� VII. Országos Konferenciáján, Budapest, 2004. február 26-27., 2004
Bányai É. és Varga K.: A szavak ereje � hipnózis és szuggesztív kommunikáció, Tematikus szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlésén, Debrecen, 2004. május 27-29., 2004
Varga K.: Kihasználatlan lehetőségek az egészség elérésében: szuggesztíók a mindennapi orvosi gyakorlatban, Előadás a Lelki Egészség Világnapján, 2004. Október 10., 2004
Varga K.: Az orvos szava � szuggesztív kommunikáció, Előadás a Solvay Pharma KFT családorvosoknak tartott megbeszélésén. Máta, 2004. március 20., 2004
Varga K.: A szavak ereje � szuggesztív kommunikáció az orvosi gyakorlatban, Előadás a Magyar Bőrgyógyászok Egyesületének továbbképzésén, 2004. május 20., 2004
Varga K.: A szuggesztiók világa, Előadás a Magyar Dúlák Egyesületének továbbképzésén, 2004. november 27., 2004
Varga K., Bányai É. és Gősiné Greguss A.: A hipnotizálás szubjektív vetülete, A Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Vándorgyűlése, Szeged, 2004.január 28-31. Tudományos előadások absztraktjai, 31. o., 2004
Székely G. és Perczel-Forintos D.: Az intenzív osztályon átélt élmények és a poszttraumás stressz zavar kialakulása, Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Vándorgyűlése, Szeged, 2004. január 28-31. Tudományos előadások absztraktjai, 73. oldal., 2004
Varga K.: Placebo, nocebo, szuggesztió: ami közös és ami nem, Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlése, Debrecen, 2004. május 27-29. Előadás-kivonatok, 48. o., 2004
Varga K.: Placebo, nocebo, szuggesztió: kiküszöbölendő-e a hit?, XV. Magyar Hipnózis Találkozó, Budapest, 2004. május 21-23. Absztraktkötet, 20. o., 2004
Benczúr L., Székely G., Varga K., Diószeghy Cs. és Fritúz G.: �És most csak figyelj a légzésedre...�: Pozitív szuggesztiókra épülő kommunikáció a lélegeztetett betegek gyógyításában, Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlése, Debrecen, 2004. május 27-29. Előadás-kivonatok, 229. o., 2004
Gősiné Greguss A., Bányai É. és Varga K.: Prozódiai változások a hipnotizőr hangjában, Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlése, Debrecen, 2004. május 27-29. Előadás-kivonatok, 227. o., 2004
Suhai-Hodász G. és Varga K.: Verbális és tárgyi szuggesztiók a szülőszobán, Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlésén, Debrecen, 2004. május 27-29. Előadás-kivonatok, 229. o., 2004
Varga K.: A hipnotikus kapcsolat élményvilágának interakciós szemléletű elemzése, Habilitációs Értekezés. Budapest, ELTE PPK, 2004
Varga K.: Placebo és szuggesztió - a gyógyítás szolgálatában, Magyar Pszichológiai Szemle 61(4): 597-616, 2006
Varga K. (szerk): Szuggesztív kommunikáció a szomatikus orvoslásban, Országos Addiktológiai Intézet, Budapest, 2005
Benczúr Lilla, Mohácsi Ágnes: Az intenzív osztályon kezelt betegek élményeinek vizsgálata – néhány klinikai javaslat,, Alkalmazott Pszichológia, VII., (2), 21-36., 2005
Benczúr, Lilla; Mohácsi, Ágnes; Varga, Katalin: ,,Take a nice deep breath – if you can’’, Paper presented at the X. European Congress of Hypnosis, Malta/Gozo, September, 17 – 24., 2005
Mohácsi Ágnes, Benczúr Lilla: ,,Az intenzív osztályos kezelés lelki hatásai’’, Poszter az Illyés Sándor Emléknapok rendezvényén, 2005
Varga K: „A nehezén már túl van”. Szuggesztiók a szomatikus orvoslásban., Előadás az Illyés Sándor Emléknapok rendezvényén, 2005
Varga K: „A betegtájékoztatótól a pollenjelentésig” Szuggesztiók az egészség körül., Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság „Pszichológia Mindenkinek” rendezvényén, 2005
Varga K: Miért veszünk be mindent? Szuggesztiók és média., Előadás a Pszinapszison, 2005
Varga K: David Cheek üzenetei, Előadás a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság VI. Országos Kongresszusán, 2005
Varga K: A kritikus állapotú betegek pszichológiája., ELTE Habilitációs előadás, 2005
Bányai, E. I. and Varga K.: „Hypnosis And Suggestive Communication In Critical Life Situation”, Workshop presented at the X. European Congress of Hypnosis, Malta/Gozo, 2005
Bányai, E. I. and Varga K.: Hypnosis And Suggestive Communication In Critical Life Situations, Workshop presented at the SMSH Séminaire D’Hypnose Medicale, Balsthal, 2005
Benczúr Lilla és Varga Katalin: Szuggesztiók a mindennapokban és a gyógyításban, Műhely a X. Budapesti Pszichológiai Napok, a ,,Pszinapszis 2006’’ rendezvényén, Budapest, 2006. Március 10., 2006
Bányai É. és Varga K.: The Power of Suggestions with Patients in Critical State, Workshop a XVII. Nemzetközi Hipnózis Kongresszuson, Acapulco, Mexico, August 21-26., 2006
Benczúr L., Fritúz G., Szilágyi A., Varga K.: Effectivity of Positive Hypnotic Suggestions in the Treatment of Mechanically Ventilated Patients, XVII. International Congress on Hypnosis, Acapulco, Mexico, August 21-26., 2006
Varga K.: How to Teach Someone to Realize the Power of Words in Medical Practice: Useful Exercises, Workshop presented at the XVII. International Congress on Hypnosis, Acapulco, Mexico, August 21-26., 2006
Varga K.: Az orvosi kommunikáció szuggesztív hatása: A szavak ereje, Medical Tribune V. évf. 1. szám, 8. oldal, 2007
Back »