A személy-környezet összeillés és a Helyidentitás tranzakcionális szemléletű, környezetpszichológiai empirikus vizsgálata elsődleges és másodlagos mikro- és makroterritóriumokban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43754
típus K
Vezető kutató Dúll Andrea Magdolna
magyar cím A személy-környezet összeillés és a Helyidentitás tranzakcionális szemléletű, környezetpszichológiai empirikus vizsgálata elsődleges és másodlagos mikro- és makroterritóriumokban
Angol cím Transactional environmental psychological empirical study of person-environment fit and place-identity in primary and secondary micro- and macro- territories
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Ember–Környezet Tranzakció Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Horvát Militityi Tünde
Lippai Edit
Túry Ferenc
Varga Violetta
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.647
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt





 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A vizsgálatokból közvetlen ismeretek származtak (a) az otthon-otthonosság, (b) helykötődés, (c) helyidentitás, és (d) személy-környezet összeillés környezetpszichológiai konstruktumokról. Ezek az ismeretek jelentősen hozzájárulnak az elsődleges és másodlagos territóriumok – azaz a pszichológiailag kitüntetett szociofizikai terek: otthon, munkahely, otthonpótló helyek, város – jelentésének feltárásához és a személy-környezet összeillés operacionalizálásához. A kutatási eredmények számos közvetlen tanulsággal szolgálnak a helyveszteség (pl. migráció) kapcsán kialakuló új helyidentitásról is. Számos elméleti és módszertani eredményt kaptunk arról, hogy a tranzakcionális-kontextuális szemlélet hogyan alkalmazható az empirikus kutatásban. A kutatás tehát az elméleti ismereteken, illetve a konkrét környezetpszichológiai módszerek kidolgozásán kívül konkrét elméleti és gyakorlati adalékokat szolgáltatott az ember-környezet kölcsönhatás megértéséhez. A kutatásból származó ismereteknek elméleti, módszertani vonatkozásaikon túl közvetlen, gyakorlati jelentősége van például a következő szakterületeken: otthon- és munkahelytervezés és -kialakítás, várostervezés, közterek tervezése és fenntartása, élhető terek kialakítása, családterápia, egészségpszichológia, mentálhigiéné, tanácsadás. Ezek az ismeretek természetesen további kutatások alapjául szolgálhatnak részben az eddigi kutatások nyomvonalán haladva, részben továbbfejlesztve azokat.
kutatási eredmények (angolul)
The research resulted direct knowledge about the environmental constructs of (a) home/at-homeness, (b) place attachment, (c) place identity, and (d) person-environment fit. The data provide opportunity to discover contextual psychological meaning of primary and secondary territories – psychologically meaningful sociophysical spaces: home, workplace, places substituting homes, city – and, also to operationalize person-environment fit. Our research data provide direct edifications about the process of emerging new place identity following loss of place (i.g., migration), too. Several theoretical and methodological results were obtained about the possibilities and constraints of applying transactional-contextual viewpoint in empirical studies. Consequently, beyond the theoretical knowledge and development of concrete environmental psychological methods, the research yielded exact and tangible material for acknowledgement of mutual relationships between people and environment. In sum, the data derived from our studies have important theoretical and methodological references and, at the same time, direct applied importance, e.g., in planning and design home environments and homelike institutions, interior design of workplaces, urban design and sustaining, design of liveable urban and private places, family therapy, health psychology, counselling, etc. Of course, the knowledge obtained in ourstudies establish further empirical and methodological research.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=43754
döntés eredménye
igen





 

Közleményjegyzék

 
Dúll Andrea (szervező): Környezetpszichológia, Szimpózium, Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2006, május 25-27. Budapest, 2006
Dúll Andrea: Helyek és dolgok: a tárgyi környezet jelentésének környezetpszichológiai megközelítései és mérési lehetőségei,, In: Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor (szerk.): Termékszemantika, Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest. 53-77., 2004
Dúll Andrea (szervező): Környezetpszichológiai szimpózium, Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2004. máj. 28-30., Debrecen. Előadáskivonatok, 67-80., 2004
Czinku Julianna, Dúll Andrea, Szabó Enikő és Czikó Benjámin: Város-e a Gyermekváros? A fóti Károlyi István Gyermekközpont környezetpszichológiai feltérképezése, Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2004. máj. 28-30., Debrecen. Előadáskivonatok, 79., 2004
Dúll Andrea, Demetrovics Zsolt, Paksi Borbála, Buda Béla, Felvinczi Katalin és Forstner Máté: A „csellengés helyei”: bevásárlóközpontok tranzakcionális szempontú környezetpszichológiai elemzése, Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2004. máj. 28-30., Debrecen. Előadáskivonatok, 78., 2004
Dúll Andrea, Lippai Edit, Varga Violetta, Kurai-Horvát M. Tünde és Túry Ferenc: Személy-környezet összeillés és helyidentitás: tranzakcionális szemléletű, környezetpszichológiai vizsgálat elsődleges és másodlagos mikro- és makroterritóriumokban, Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2004. máj. 28-30., Debrecen. Előadáskivonatok, 68., 2004
Kurai-Horvát M. Tünde, Dúll Andrea és László János: Az új lakókörnyezethez való alkalmazkodás narratíváinak elemzése, Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2004. máj. 28-30., Debrecen. Előadáskivonatok, 71., 2004
Lippai Edit, Dúll Andrea és Varga Violetta: Egy környezetpszichológiai „mentális város”–kutatás első eredményei, Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2004. máj. 28-30., Debrecen. Előadáskivonatok, 69., 2004
Paksi Borbála, Demetrovics Zsolt, Forstner Máté, Dúll Andrea, Felvinczi Katalin, Buda Béla: Droghasználat a plázalátogató fiatalok körében normál populációs adatok alapján, Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2004. máj. 28-30., Debrecen. Előadáskivonatok, 77., 2004
Sallay Viola és Dúll Andrea: A „boldogság és a boldogtalanság otthona”: az otthonhoz fűződő viszony projektív, környezetpszichológiai vizsgálata, Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2004. máj. 28-30., Debrecen. Előadáskivonatok, 72., 2004
Tauszik Katalin és Dúll Andrea: Munkahelyhez, mint fizikai környezethez való kötődés mérésének módszertani problémái,, Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2004. máj. 28-30., Debrecen. Előadáskivonatok, 74., 2004
Horvát M. Tünde, Dúll Andrea, László János: Fontos helyek köre- a helykötődés vizsgálatának egy lehetséges megközelítése (poszter), Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2006, május 25-27. Budapest, 2006
Túry, Ferenc, Dúll, Andrea: Home visits in eating disorders – the role of the environmental psychology in the family therapy., Előadás, Kongress Essstörungen/Congress Eating Disorders, Tirol, 21.-23. Oktober 2004., 2004
Dúll Andrea: „Nyugvó sarkot a sok gyors tünemény futamán” – Szent helyek környezetpszichológiai megközelítésben., Meghívott előadás, Károlis Pszichológus Napok, KRE, Budapest, 2007. október 20-22. Előadás összefoglalók, 23., 2007
Kántor Árpád, Milinszki Árpád, Dúll Andrea: A bennünk élő hajléktalan – a hajléktalanság üzenetei (poszter), Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2006, május 25-27. Budapest, 2006
Dúll Andrea: Oktatási-nevelési színterek környezetpszichológiai elemzési lehetőségeinek bemutatása néhány iskolai példa alapján., In Kovátsné Németh M. (szerk.) Fenntarthatóság, pedagógia, kutatás. Tanulmányok a Neveléstudományi intézet műhelyéből. Apáczai Füzetek 2. NyME Apáczai Kar, Győr. 19-28., 2007
Dúll Andrea: A környezet pszichológiai kutatásának lehetőségei, Meghívott előadás, Társadalom- és gazdaságlélektan: Oktatás-kutatás, BKÁE Társadalomtudományi Kar 15 éves Jubileumi tanév, Tudományos ülés, Pszichológia és Pedagógia Tans, 2004
Szalkai Zsolt és Dúll Andrea: Munkahelyi kötődés mérése és dimenziói: a Munkahelyi Kötődés Skála pszichometriai elemzése, Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2004. máj. 28-30., Debrecen. Előadáskivonatok, 75., 2004
Dúll Andrea: Környezetpszichológia: szemlélet, elmélet és alkalmazás, In Bagdy Emőke, Klein Sándor (szerk.) Alkalmazott pszichológia. Edge 2000, Budapest. 160-187., 2006
Lippai Edit: A városhoz kötődés vizsgálatának első eredményei, kézirat, ELTE, 2004
Varga Violetta: Kávéházak a századfordulós Budapesten – környezetpszichológiai elemzés: Kávéházak a századfordulós Budapesten – környezetpszichológiai elemzés, Környezetpszichológiai poszterszekció (2004), szervező: Dúll Andrea, Illyés Sándor Emléknapok, ELTE Kísérleti Általános Pszichológia Tanszék, Budapest, 2004. március 16-1, 2004
Dúll Andrea, Sallay Viola és Túry Ferenc: A lakás érzelmi alaprajza: az otthon környezeti egészségpszichológiai megközelítésben, Poszter, Egészségpszichológia Magyarországon: Oktatás, kutatás, együttműködés, Szakmai találkozó, ELTE Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, Budapest, 2004. áp, 2004
Kurai Horvát M. Tünde Az evolúciós pszichológia nézőpontjának alkalmazása a vajdasági származású magyar fiatalok szülőföldhöz kötődésében,: Az evolúciós pszichológia nézőpontjának alkalmazása a vajdasági származású magyar fiatalok szülőföldhöz kötődésében, PhD-félévzáró dolgozat, PTE, Pécs., 2004
Tóth-Varga Violetta: Pszichológiailag kitüntetett másodlagos territóriumok környezetpszichológiai vizsgálata - Kutatási terv A magatartásszabályozás rendszerszemléletű empirikus vizsgálata: e, PhD-félévzáró dolgozat, ELTE, Budapest., 2004
Rabovszky Dóra, Dúll Andrea: Tűzoltópszichológia -- a tűzoltó munkájának környezetpszichológiai vizsgálata (poszter), Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2006, május 25-27. Budapest, 2006
Varga Dániel, Dúll Andrea: Városi tájékozódási elemek érvényességi és preferencia vizsgálata természetes és épített környezetben (poszter), Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2006, május 25-27. Budapest, 2006
Dúll Andrea (szervező): Egy határterület határterületei – a környezetpszichológia kölcsönhatása más tudományterületekkel. Kerekasztal beszélgetés (moderátorok: Dúll Andrea, Brózik Péter), Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2006, május 25-27. Budapest, 2006
Sallay Viola, Dúll Andrea: Az otthonhoz fűződő viszony képei és narratívumai: egy projektív, környezetpszichológiai szempontú vizsgálatsorozat eredményei (Előadás), Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2006, május 25-27. Budapest, 2006
Horvát M. Tünde, Dúll Andrea, László János: A helyveszteség vizsgálata migrációban lévő magyar fiatalok körében – kutatási beszámoló, In Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes (szerk.) (2006) Környezet – pszichológia. Pszichológia Szemle Könyvtár, 10. Akadémiai Kiadó, Budapest. 133-153., 2006
Dúll Andrea: Építészet – környezet – pszichológia., Régi-új Magyar Építőművészet, Utóirat / Post Scriptum, 5(29), 14-17., 2005
Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes: Környezet–pszichológia. Előszó., In Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes (szerk.) (2006) Környezet – pszichológia. Pszichológia Szemle Könyvtár, 10. Akadémiai Kiadó, Budapest 9-34., 2006
Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes, Székely, Mózes, and Varga, Attila (in press): Psychological research on people–environment relations in Hungary, Journal of Applied Psychology, Special issue, Evaluating for innovation – social desing od sustainable spaces., 2007
Dúll Andrea, Tauszik Katalin: A munkahelyhez kötődés konstruktumának vizsgálata – elméleti megfontolások egy tranzakcionális helykutatáshoz, In Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes (szerk.) (2006) Környezet – pszichológia. Pszichológia Szemle Könyvtár, 10. Akadémiai Kiadó, Budapest. 87-105., 2006
Sallay Viola, Dúll Andrea: „Érezd magad otthon!” Az otthonhoz fűződő viszony projektív, környezetpszichológiai szempontú vizsgálata, In Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes (szerk.) (2006) Környezet – pszichológia. Pszichológia Szemle Könyvtár, 10. Akadémiai Kiadó, Budapest. 35-52., 2006
Szokolszky Ágnes, Dúll Andrea: Környezet – pszichológia. Egy ökológiai rendszerszemléletű szintézis körvonalai, In Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes (szerk.) (2006) Környezet – pszichológia. Pszichológia Szemle Könyvtár, 10. Akadémiai Kiadó, Budapest 9-34., 2006
Túry Ferenc, Dúll Andrea, Wildmann Márta, László Zsuzsa: Családlátogatás evészavarban szenvedőknél – környezetpszichológiai megfontolások, In Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes (szerk.) (2006) Környezet – pszichológia. Pszichológia Szemle Könyvtár, 10. Akadémiai Kiadó, Budapest. 53-66., 2006
Czinku Julianna, Dúll Andrea, Szabó Enikő: Város-e a fóti Gyermekváros?, Illyés Sándor Emléknapok, ELTE, Budapest, 2005. március 16-18., 2005
Dúll Andrea: Városi fények és árnyak – a város és a benne élők környezetpszichológiája, Meghívott előadás, Pszinapszis 2005, Budapest, 2005. március 12-14. Kivonatok, 2005
Dúll Andrea: Hely(zet)jelentés: a környezetpszichológia hazai kutatási eredményei, Meghívott előadás, Illyés Sándor Emléknapok, ELTE, Budapest, 2005. március 16-18., 2005
Brózik Péter, Urbán Róbert, Dúll Andrea: Munkahelyi dohányzóhelyek környezetpszichológiai vizsgálata - módszertani megfontolások (Előadás), Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2006, május 25-27. Budapest, 2006
Dúll Andrea: Környezet – építészet – pszichológia: egy új terület kibontakozása? Meghívott előadás,, Építészet és Tudomány konferencia, 2005. november 3-4. Budapest., 2005
Dúll Andrea: Otthon, család, ünnep – környezetpszichológiai szempontból, , Meghívott előadás, Pszichológiáról mindenkinek – a Magyar Pszichológiai Társaság ismeretterjesztő előadássorozata, Budapest, 2005. december 14., 2005
Dúll Andrea, Bulcsu Tamás: Környezetpszichológia – személyes tér, minimál tér, épített tér, kerekasztal beszélgetés, dESIGNkONTÉNER ’05 formatervezési kiállítás (Design Hét), Városi Tájkép Csoport és homeGarden.hu, 2005. 10. 13-16., 2005
Dúll Andrea, Kapy Jenő: Hely – élmények, élmény – helyek., Műhely. Forrás a mélyből, Völgy, Pszichológushallgatók Nyári Egyeteme, 2005. aug. 31. – szeptember 3., 2005
Dúll Andrea, Répáczki Rita, Túry Ferenc: Az evészavarok környezetpszichológiai megközelítésben: az otthon mint szociofizikai környezet szerepének elemzése, Magyar Családterápiás Egyesület XIX. Vándorgyűlése, Szombathely, 2005. április 1-3. Kivonatok, 19., 2005
Horvát Militityi, Tünde, Dúll, Andrea, László, János: The effects of migration in identity structures of young Hungarians, Előadás, Children and Youth in emerging and transforming societies, international conference, Childhoods, June 29 – July 3, 2005. Oslo., 2005
Sallay Viola, Dúll Andrea, Túry Ferenc: Az otthonhoz fűződő viszony projektív, környezetpszichológiai szempontú vizsgálata családos személyeknél, Magyar Családterápiás Egyesület XIX. Vándorgyűlése, Szombathely, 2005. április 1-3. Kivonatok, 19-20., 2005
Dúll Andrea, Demetrovics Zsolt, Paksi Borbála, Felvinczi Katalin, Buda Béla: A bevásárlóközpontok mint a csellengés helyei: a „hely-fogyasztás” kontextuális elemzése, In Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes (szerk.) Környezet – pszichológia.Pszichológia Szemle Könyvtár, 10. Akadémiai Kiadó, Budapest 107-132., 2006
Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes: Környezet – pszichológia. Egy ökológiai rendszerszemléletű szintézis körvonalai., In Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes (szerk.) Környezet – pszichológia. Pszichológia Szemle Könyvtár, 10. Akadémiai Kiadó, Budapest 3-8., 2006
Dúll Andrea: Pszichológia és építészet: az együttműködés lehetőségei, Régi-Új Magyar Építőművészet, Utóirat / Post Scriptum, 2006. VI. 34. 17-19., 2006
Dúll Andrea: A bennünk élő helyek - kultúra, mítosz és tudomány (Meghívott előadás), Pszinapszis 2006. Budapest, 2006. március 10-12. Kivonatok, 2006
Dúll Andrea, V. Komlósi Annamária: Hely-élmények: a környezetpszichológia élményvilága, Munkacím (Meghívott előadás), Illyés Sándor Emléknapok, ELTE, Budapest, 2006. március 16-18., 2006
Dúll Andrea: Lakóhelycsere - avagy hol van az egyetemista otthon, ha elköltözött otthonról? (Meghívott előadás), Szegedi Pszichológus Napok, 2006. Szeged, április 7-8., 2006
Dúll Andrea: Személyi(ség) terek (Meghívott előadás), Károlis Pszichológus Napok, Budapest, 2006. április 21-22., 2006
Dúll Andrea (szervező és témavezető): Környezetpszichológiai poszterszekció (2006), Illyés Sándor Emléknapok, ELTE, Budapest, 2006. március 16-18., 2006
Dúll Andrea (szervező): Helyek és emberek: kurrens környezetpszichológiai kutatások Magyarországon, tematikus poszter műhely, Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése,, 2006
Répáczki Rita: Az evészavarok környezetpszichológiai aspektusai, Szakdolgozat (témavezető: Dúll Andrea), ELTE, Budapest, 2005
Tauszik Katalin, Dúll Andrea: A Munkahelyhez Kötődés Skála pszichometriai vizsgálata (Előadás), Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2006, május 25-27. Budapest, 2006
Sallay Viola: Az otthonhoz fűződő viszony projektív vizsgálata környezetpszichológiai megközelítésben, Szakdolgozat (témavezető: Dúll Andrea), ELTE, Budapest, 2005
Ferenc Túry, Márta Wildmann, Zsuzsa László, Andrea Dúll: Environmental psychology and home visits in the family therapy of eating disorders, International Journal of Psychotherapy, (12), 2:36-44., 2008
Szabó Enikő, Czinku Julianna, Dúll Andrea, Czikó Benjámin: Hogyan tölthetik be az otthon funkcióját a gyermekvédelmi intézmények? (Előadás), Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2006, május 25-27. Budapest, 2006
Dúll Andrea: Oktatási-nevelési színterek környezetpszichológiai elemzésének lehetőségei (Meghívott előadás), Apáczai Napok, Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, Győr, 2006. október 12-14., 2006
Dúll Andrea (szervező és témavezető): Környezetpszichológiai poszterszekció: Helyek, Illyés Sándor Emléknapok, ELTE, Budapest, 2005. március 16., 2005
Dúll Andrea (szervező és témavezető): Környezetpszichológiai poszterszekció: Otthon, Illyés Sándor Emléknapok, ELTE, Budapest, 2005. március 18., 2005
Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes (szerk.): Környezet – pszichológia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006
Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes (szerk.): Környezet–pszichológia, Magyar Pszichológiai Szemle, Környezetpszichológia tematikus szám, 61, 1., 2006
Túry Ferenc, Dúll Andrea: The role of home visits in the family therapy – with special regard to eating disorders., Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat. Iaşi /Revista Medico-Chiruricala A Societatii de Medici si Naturalisti Din Iaşi (Iaşi)/, Vol. 112. No. 2. Supliment No. 3. 189-194., 2008
Dúll Andrea, Székely Mózes: Környezetpszichológia és a világproblémák pszichológiája, In Czippán Katalin, Juhász Nagy Ágnes, Sapsál Júlia (szerk.) Helyzetkép a fenntarthatóságról a hazai felsőoktatásban 2003, Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiro, 2003
Lippai Edit, Dúll Andrea: Városutópiák környezetpszichológiai elemzése., Magyar Pszichológiai Szemle, 4: 431-472., 2003
Túry Ferenc, Wildmann Márta, László Zsuzsa, Rácz Antal, Dúll Andrea: Milyen információkat nyújthat a családlátogatás az orvos számára? Környezetpszichológia az orvosi gyakorlatban., Háziorvosi Továbbképző Szemle, 8: 666-669., 2003
Dúll Andrea: A tárgyi környezet pszichológiája – a pszichológia új tárgya, In Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor (szerk.) Tárgyak és társadalom II., Kapcsolatok: a tér, a tárgy és a képi kultúra összefüggései, Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest., 2003
Dúll Andrea, Horvát M. Tünde, Hordós Mónika, Kántor Árpád, Bozzay-Tímár Anna: Helyek és helyveszteségek – környezetpszichológiai megközelítésben. Meghívott előadás., Magyar Pszichoanalitikus Egyesület XIV. Őszi Konferenciája, 2007. október 12-13. Előadás összefoglalók, 6., 2007
Dúll Andrea: Tér az intimitásra: társas kapcsolatok környezetpszichológiai kontextusban. Meghívott előadás,, Illyés Sándor Emléknapok, ELTE, Budapest, 2007. március 19-21., 2007
Horvát Militityi, Tünde, Dúll, Andrea, and László, János: Developing a methodological approach for studying identity changes in young Hungarians from Vojvodina, now living in Hungary, 6th European Regional Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, 2003. júl. 12-16., Budapest. Program and Book of Abstracts, 170., 2003
Dúll Andrea: Cselekvéssorok rejtett összefüggései. Meghívott előadás,, Illyés Sándor Emléknapok, ELTE, Budapest. 2003. március 17-19., 2003
Dúll Andrea: Személy-környezet össze(nem)illés. Meghívott előadás,, Völgy, Pszichológus Hallgatók Nyári Egyeteme, Miskolc, Csanyikvölgy, 2003. július 23-27., 2003
Dúll Andrea: Kapcsolataink – a környezettel, a környezetben és/vagy a környezet által? Műhely (saját élmény és demonstráció),, Pszinapszis 2003, március 7-9., Budapest. Kivonatok, 61., 2003
Dúll Andrea, Tauszik Katalin: A Munkahelyhez Kötődés Skála (MKS) kidolgozásának elméleti és gyakorlati lépései: van-e szerepe a fizikai környezetnek a munkahelyhez kötődésben?, 20. Ergonómiai Továbbképzés–Találkozó, Szirák, 2003. október 12-14., 2003
Túry, Ferenc, Wildmann, Márta, László, Zsuzsa, Dúll, Andrea: Visiting eating disordered homes – notes on family boundaries, family therapy, and environmental psychology, Interdisciplinary Eating Disorders Conference, Prague, 2003.03.21. Book of Abstracts, 15-16., 2003





 

Projekt eseményei

 
2021-09-23 22:47:35
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Pszichológiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Ember–Környezet Tranzakció Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem).




vissza »