Az infokommunikációs eszközök diffúziója Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43757
típus K
Vezető kutató Dessewffy Tibor
magyar cím Az infokommunikációs eszközök diffúziója Magyarországon
Angol cím Diffusion of Information Technology in Hungary
zsűri Társadalom
Kutatóhely Társadalmi Kapcsolatok Intézete (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Galácz Anna
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.710
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során feltérképeztük a technológia és társadalom kapcsolatával és a társadalmi diffúzióval foglalkozó elméleteket, és koherens keretrendszerbe rendeztük azokat. Összegyűjtöttük a különböző info-kommunikációs eszközök magyarországi terjedésére vonatkozó adatokat, amiket adatbázisba rendeztünk. Az internet hazai diffúziójával kapcsolatban megállapítottuk, hogy ezekben az években az internet terjedését az úgynevezett korai többség bekapcsolódása jellemezte, akiknek tulajdonságai, minden vizsgált szempontból megfelelnek az Everett M. Rogers által leírtaknak. Megállapítottuk továbbá, hogy a társadalmi tőke nagysága és az interperszonális kapcsolatok jellege befolyásolja az adoptálási hajlandóságot. Az internet felhasználói percepcióit vizsgálva arra a későbbi kutatásokat meghatározó eredményre jutottunk, hogy a világhálót, más technológiai eszközöktől eltérően, nem lehet homogén tárgyként vizsgálni. Az internet kutatásakor a használói csoportok tipikus használati szokásai szerint elkülönülő internet definíciókat érdemes feltárni, és azok jellemzőit vizsgálni. Az internethasználat adoptálásának gátjait elemezve bevezettük a materiális és kognitív gátak fogalompárt és rámutattunk a kognitív akadályok egyre növekvő hazai szerepére. A kutatás eredményeit a publikációk mellett projekthonlapon tettük elérhetővé, ahol a diffúziós adatok online lekérdező rendszere is megtalálható. A kutatási eredmények beépültek az ELTE Társadalomtudományi Karán tartott órák tematikájába.
kutatási eredmények (angolul)
During the research program the theories and researches about the interactions between society and technology were thoroughly investigated and a structured theoretical framework was developed. The available data about the diffusion of certain info-communication technologies were collected and built into a database. We determined that in the research project the diffusion of the Internet could be characterised by the joining of the early majority. The characteristics of this adopter group were investigated from the socio-economic, attitudinal and communicational patterns point of view. Also the connection between social capital and parameters of interpersonal networks and adoption tendency were shown. During our investigations about the perceived characteristics of the Internet we presented that the Internet unlike other technological developments could not have regarded as a homogenous tool. We suggested to unfold and analyze the different concepts of the Internet developed by groups of users and non users. We also alanyzed the burdens of Internet usage in Hungary and introduced the concept of material and cognitive obstacles. The results of data anlyzing shown the overall importance of cognitive obstacles in Hungary. Besides the publications, all observations of the research are presented on the project website where an online database is also available. The results are also have been included into the curriculums of related classes at the Social Science Department of ELTE.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1213/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dessewffy T.; Galácz A.; Gayer Z.: Az elnapolt forradalom, In: Dessewffy T.; Z.Karvalics L. , (ed.): Internet.hu, A magyar társadalom digitális gyorsfényképe 2., Budapest: Aula, 2005, pp:17-46, 2005
Dessewffy T.; Galácz A,: ''A dolgok új rendje'' Technológiai diffúzió és társadalmi változás, In: Dessewffy T.; Z.Karvalics L. , (ed.): Internet.hu, A magyar társadalom digitális gyorsfényképe, Budapest: Aula, 2003, pp:31-60, 2003
Dessewffy T.; Galácz A. ; Gayer Z.: Az Internet és más info-kommunikációs eszközök terjedése Magyarországon, In: Dessewffy T.; Z.Karvalics L. (szerk.): Internet.hu - A magyar társadalom digitális gyorsfényképe 1. pp: 117-138, 2003
Galácz A.: ''A Te barátod az enyém is'' - Az interperszonális hálózatok és a személyes társadalmi tőke szerepe az internet magyarországi diffúziójában, In: Dessewffy T.; Z.Karvalics L. (szerk.): Internet.hu - A magyar társadalom digitális gyorsfényképe 3. pp: 51-66, 2006
Dessewffy T.; Galácz A.; Ságvári B.: Az internethasználat gátjai az egyes használati koncepciók tükrében, (megjelenés előtt), 2007
Dessewffy T.; Galácz A.: Internet és társadalom - a diffúziós elmélet alkalmazásának lehetőségei, In: Információs Társadalom: ''Az információs társadalom elméleteinek kritikái'' (különszám) (megjelenés előtt), 2007
Galácz A. ; Smahel D.: International comparison of Internet diffusion and usage, In. David Smahel (ed.): Cyberspace 2006 (megjelenés alatt), 2007
Dessewffy T.; Galácz A.; Rét Zs.: The Diffusion of the Internet in Hungary: Material and Cognitive Obstacles, (megjelenés előtt), 2007
Dessewffy T.; Galácz A.: A revolution postponed, Review of sociology, Vol. 10 (2004) 2, pp.17-27, 2004
vissza »