LAte Jurassic-Early Cretaceous events in the Gerecse and Bükk Mts (N Hungary)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43760
Type K
Principal investigator Csontos, László
Title in Hungarian Késő jura-kora kréta földtani események a Gerecse és Bükk heygségekben
Title in English LAte Jurassic-Early Cretaceous events in the Gerecse and Bükk Mts (N Hungary)
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Department of Physical and Applied Geology (Eötvös Loránd University)
Participants Bárány, Mónika
Forián-Szabó, Márton
Galácz, András
Tüske, Tamás
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 6.040
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Mellétei óceán jura obdukcióját követően a dinári peremre tolódott. Az alábukó kontinentális szegélyben képlékeny lapulás zajlott. Míg a Bükkben a lapulás mellett határozott, csapással párhuzamos nyírási irányt nem találtunk, addig egyes dinári hegységekben észak felé történt nyírást lehetett megfigyelni. E nyírás az ofiolit takaró titon ferde feltolódásával hozható kapcsolatba. Az alábukó kontinentális szegélyben ébredő felhajtóerő egyes szegély-darabokat felfelé nyomott. Ez a motorja annak a kora kréta alatti, a peremre merőleges irányú kompressziónak, amely nem csak a szegélyt, de annak előterét is érintette. A Bükkben e mozgás palás redőket ébresztett, míg a Gerecsétől a Bakonyig a jelenlegi fő csapásra merőleges kompressziós szerkezeteket gerjesztett. Ilyen szerkezetek a pilisi Kétágú-hegy takarója, a Gerecse előterében feltorlódott, Dachsteini Mészkő és radiolarit anyagú takarók, a Gerecse alatt található vak feltolódás, a Vértes és a Bakony számos harántirányú feltolódása és redője. A szerkezetalakulás alatt előtér-süllyedék és előtér-kiemelkedés keletkeztek, melyek üledékképződési és eróziós/kondenzációs térszínként működtek. Ilyen medence a berseki-lábatlani üledékgyűjtő, de a Tatai Mészkő medencéje is. A szerkezetalakulással egykorú üledékek átülepítési jellegeik, az idegen klasztok alapján három intenzív tektonikai időszakot jelölnek ki a felső jurában, a berriázi-valanginiben, és a felső barrémi-felső aptiban-alsó albaiban.
Results in English
Following the oceanic obduction of the Meliata ocean, the ophiolite was thrust on the Dinaric margin. The subducted continental margin suffered flattening. While in the Bükk Mts this flattening did not go together with strike-parallel simple shear, in the Dinarides top-north shear was demonstrated. This Tithonian shear was the consequence of transpressional emplacement of the ophiolite nappe. In subducted continental margin buoyancy forces created upwards propagation of continental wedges. This process is the likely driving force of compression, affecting not only the margin, but its continental foreland, too. In Bükk upward motion created syn-cleavage folds, while in Gerecse and Bakony Mts it generated compressional structures at right angle to the present general strike. Such structures are the nappe fragment at Kétágú-hegy, the Radiolarite and Dachstein Limestone nappes NE of Gerecse Mt, the blind thrust beneath the same Mt, and numerous thrusts and folds in the Vértes and Bakony Mts. During this structural process foreland-type basins and forebulges were created, which were sediment traps and erosional/condensational surfaces. Such are the Bersek-Lábatlan basin, or that of the Tata Limestone. The redepositional features in these sediments indicate three tectonically intensive periods. These are related to the emplacement of the ophiolite on the margin (Late Jurassic) then during the Berriasian-Valanginian and LateBarremian-Early Albian periods.
Full text http://real.mtak.hu/1215/
Decision
Yes

 

List of publications

 
POCSAI T: A Tatai Mészkő Formáció üledékgyűjtőjének tektonikai modellje, 34. Ifjú Szakemberek Ankétja, 2004. március 19-20., Sárospatak, 2004
POCSAI T. and CSONTOS L.: Late Aptian - Early Albian syn-tectonic facies - pattern of the Tata Limestone Formation (Transdanubian Central Range, Hungary), 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Proceedings I., pp. 168-170., Thessaloniki, Greece, 14-20 April 2004., 2004
Galácz A.: G.G.Gemmellaro\'s classic Callovian ammonites from Rocca chi Parra, Western Sicily., Cacciatore, S. & Zarcone,G. (Eds) (2004): Celebrazioni di G.G.Gemmellaro. Programma e Riassunti. Palermo. p.19., 2004
Sasvári Á., Kiss A. & Csontos L.: Microstructural investigation of the Telegdi Roth line (Bakony Mts, W Hungary), 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Proceedings I., pp. 182-185., Thessaloniki, Greece, 14-20 April 2004., 2004
Csontos L., Gerzina N., Hrvatoviæ H., Schmid S. & Tomljenoviæ B.: Structural evolution of the Internal Dinarides: a preliminary study based on selected regions, 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Proceedings I., pp. 377-380., Thessaloniki, Greece, 14-20 April 2004., 2004
Csontos, L., Sztanó, O., Pocsai, T., Bárány, M., Palotai, M.: Late Jurassic-Early Cretaceous Alpine deformation events in the light of redeposited sediments., 7th ALPSHOP Workshop, 2005, Opatija. Abstracts Book: 17-18., 2005
Csontos, L., Márton, E., Tomljenovic, B., and Fórián-Szabó, M.: Palaeo-position and neighbourhood of the Bükk Mts, N Hungary., Proceedings of the 3rd meeting of CETEG, Felsőtárkány, Hungary. Geolines, 19: 27-28., 2005
Csontos, L., Sztanó, O., Pocsai, T., Bárány, M., Palotai, M., Wettstein, E.: Late Jurassic-Early Cretaceous Alpine deformation events in the light of redeposited sediments., Proceedings of the 3rd meeting of CETEG, Felsőtárkány, Hungary. Geolines, 19: 29-30., 2005
Csontos,L. and A. Vörös: Mesozoic plate reconstruction of the Carpathian region., 7th ALPSHOP Workshop, 2005, Opatija. Abstracts Book: 15-16., 2005
Fórián-Szabó, M. and Csontos, L.: Ductile deformation studies of Anchimetamorphic sequences in the Bükk Mts, NE Hungary., Proceedings of the 3rd meeting of CETEG, Felsőtárkány, Hungary. Geolines, 19: 40., 2005
Kövér, Sz., Fodor, L., Kovács, S., Csontos, L. and Péró, Cs.: Deformation of metamorphic (Tornaic?) and non-metamorphic (Bódva) sequences in the central part of the Rudabánya Hills (NE Hungary)., Proceedings of the 3rd meeting of CETEG, Felsőtárkány, Hungary. Geolines, 19: 73., 2005
Csontos L.: Late Jurasssic-Early Cretaceous deformation events at the dispersed margin of Apulia, Adria 2006. Int. Geo. Congress, Abstracts, 49-50, 2006
Sasvári, Á.: Ductile compressive deformation in the Gerecse Mountains (Transdanubian Range, Hungary), Huntek, Sopron, Abstracts, 2007
Csontos L.: Structural events related to ophiolite emplacement in Hawasina Window, Oman and Bükk Mts, Hungary, Proceedings of the Thetys Geological Society meeting III, Aswan, Egypt. p. 56, 2008
Csontos L.: Obduction related deformation events in Oman and in Hungary: a comparison, DRT 2007 Milano Abstracts, p 60, 2007
SASVÁRI, Á., KISS, A. and CSONTOS L-: Paleostress investigation and kinematic analysis along the Telegdi Roth Fault (Bakony Mts, western Hungary), Geologica Crapathica. 2007/58/5 477-486, 2008
Csontos, L. and Vörös, A.: Mesozoic plate tectonic reconstruction of the Carpathian region., PPP 210: 1-56., 2004
Csontos L.: The Cretaceous system and geotectonic evolution of Hungary., In: Szives, O. (ed.), O. Szives; L. Csontos; L. Bujtor & I. Főzy, 2007. Aptian-Campanian ammonites of Hungary. Geologica Hungarica series Palaeontologica, fasciculus 57., 2007
Sasvári, Á.: A Magas-Gerecse feszültségterének fejlődése a Dunántúli-középhegységről készült publikációk tükrében: irodalmi áttekintés, Földtani Közlöny, in press, 2008
Sasvári, Á.: Rövidüléshez köthető képlékeny deformációs jelenségek a Magas-Gerecse területén., Földtani Közlöny, beadva, 2008
Kovács, I., Csontos, L. Szabó, Cs., Bali, E., Falus, Gy.,: PALEOGENE IGNEOUS ROCKS AND GEODYNAMICS OF THE ALPINE-CARPATHIAN-PANNONIAN-DINARIC REGION: AN INTEGRATED APPROACH, Geological Society of America (GSA) Special volume 418, 93-112., 2006
Palotai M., Csontos L., Dövényi P.: A kesztölci mezozoos (felső jura) előfordulás terepi és geoelektromos vizsgálata, Földtani Közlöny 136/3; 347-368, 2006
Palotai M., Csontos L., Dövényi P., Galácz A.: Az eperkés-hegyi felső-jura képződmények áthalmozott tömbjei, Földtani Közlöny 136/3; 325-346, 2006
POCSAI T, CSONTOS L-: Late Aptian-Early Albian syn-tectonic facies-pattern of the Tata Limestone Formation (Transdanubian Range, Hungary), Geologica Crapathica. 2006/57/I 15-27, 2006
BRUNO TOMLJENOVIC, LÁSZLÓ CSONTOS, EMŐ MÁRTON & PÉTER MÁRTON: Tectonic evolution of the northwestern Internal Dinarides Mountains, North Croatia, SIEGESMUND, S., FUGENSCHUH, B. & FROITZHEIM, N. (eds) Tectonic Aspects of the Alpine-Dinaride-Carpathian System. Geological Society, London, Spec. Publ., 298, 145-167, 2008

 

Events of the project

 
2009-09-07 10:24:09
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Általános és Történeti Földtani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
Back »