Aerial Archeological Researches in Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43762
Type K
Principal investigator Czajlik, Zoltán
Title in Hungarian Légirégészeti kutatások Magyarországon
Title in English Aerial Archeological Researches in Hungary
Panel Archeology
Department or equivalent Institute of Archeology (Eötvös Loránd University)
Participants Bödőcs, András
Starting date 2003-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 5.640
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatási programunk legfontosabb eredménye, hogy teljeskörűen azonosítottuk a Burgundiai Régió és az ELTE Régészettudományi Intézete közötti, 1993-tól 2000-ig tartó együttműködés keretében készített légifotókat és a 2001-2007 között, önálló kutatásaink során fényképezett új légifotó-lelőhelyeket. Ezzel az archívumunkban nyilvántartott légifotó-lelőhelyek száma meghaladta a 800-at, a felvételek száma a 14000-et, amivel elértük a közepes méretű európai archívumok méretét és feldolgozottsági szintjét. Az adatok rendezését, a gyors keresést teljeskörű számítógépes nyilvántartásunk teszi lehetővé. 2001-2007 között az ismert őskori földvárak 80%-áról légifotó-dokumentációt készítettünk, ami számos esetben vezetett új erődítési részletek megismeréséhez. 1993-2007 között közel 20 korábban ismeretlen, feltehetően nagyrészt őskori dokumentáltunk. Az archívum számos adatot szolgáltatott Belső-Pannonia rómaikori úthálózatának megismeréséhez, amit célzott repülésekkel egészítettünk ki. A légifotók fotogrammetriai illesztésével nemcsak az utak vonalvezetését, irányát, hanem szélességét, sőt határoló árkait is sikerült megfigyelni, amire a korábbi kutatások során nem volt lehetőség, az új burgusokkal kiegészítettük a pannoniai limesre vonatkozó ismereteket. A program révén két szakdolgozat készülhetett el, eredményeinket a publikációkon túl kiállításokon (2005, Képzőművészeti Egyetem; Denkmal 2006, Lipcse; 2007, Örökség Galéria) mutattuk be.
Results in English
The project is resulted with the complete identification of the aerial archaeological photos taken during the cooperation (1993-2000) of the Region of Burgundy and the Institute for Archaeology (ELTE University, Budapest) as well as during our research programme (2001-2007). With this, the number of the aerial archaeological sites recorded in our archive is nearly 800, the number of the photos is about 14,000. We’ve reached the size and stage of processing of the middle-sized European archives. The integration of the data and the fast search in the database is ensured by our full-scale computer registry. Between 2001 and 2007 we’ve completed an aerial photo documentation of about 80% of the known Prehistoric earthwork fortifications, in many cases we’ve found new details. Between 1993 and 2007 we’ve discovered some 20 presumably Prehistoric fortifications unknown before. The archive made many contributions to the Roman Age road system of Inner Pannonia. The photogrammetrical reference of the aerial photos made possible to track not just their direction but the width and the side trenches. This was not possible during the former research. We’ve also found new burguses which is a great contribution to our knowledge on the Pannonian limes. By means of this programme there’ve been two MA theses completed and our results have been displayed in publications and at exhibitions (2005 – Budapest, Univeristy of Fine Arts, Denkmal 2006 – Leipzig, 2007 – Örökség Galéria).
Full text http://real.mtak.hu/1216/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Czajlik Z; Tankó K: Késővaskori topográfiai adatok Sajópetri környékéről - Late Iron Age topographic data from the environs of Sajópetri, Régészeti Kutatások Magyarországon – Archaeological Investigations in Hungary, 2003, KÖH, Budapest, 2004, 97-110., 2004
Czajlik Z: Rövid jelentések - Short reports (Békés – Viharsarok TSZ, Cegléd – Hódula-dűlő, Hajdúszovát – Cenzus-föld, Hunya – Baják L. tanya, Konyár – Nagy Hangás-dűlő, Polgár – Ferenci-hát 2, Szeghalom – Cigányéri-dűlő, Tiszakeszi – Rigós), Régészeti Kutatások Magyarországon – Archaeological Investigations in Hungary, 2001, KÖH, Budapest, 2003, 142., 156., 171., 173., 180., 204., 218., 229., 2003
Czajlik Z: Légirégészeti kutatások Magyarországon 2002-ben - Aerial archaeological investigations in Hungary in 2002, Régészeti Kutatások Magyarországon – Archaeological Investigations in Hungary, 2002, KÖH-MNM, Budapest, 2004, 161-169., 2004
R. Goguey - Z. Czajlik: Un aspect de la coopération Bourgogne-Hongrie dans la recherche et la protection sites : le GPS, vecteur entre l'archéologue, le chercheur aérien et la carte, CommArchHung 23(2003) 5-14., 2003
M. Vicze - Z. Czajlik - L. Timár: The archaeological topography of the Northern part of the Benta-valley, Százhalombatta Archaeological Expedition (SAX), Report 2, Matrica Museum 2005, 251-254., 2005
Czajlik Z.: Aerial archaeological prospection, documentation and maps. The Aerial Archaeological Archive of the Eötvös Loránd University of Budapest, Archeometriai Műhely, 2006/3, in press, 2007
R. Goguey - Z. Czajlik - A. Bödőcs: Magyar-francia légi régészeti kutatások Magyarországon - Recherches franco-hongroises d'archéologie aérienne en Hongrie en 2000., Régészeti Kutatások Magyarországon – Archaeological Investigations in Hungary, 2002, KÖH-MNM, Budapest, 2004, 161-169., 2003
Czajlik Z; Holl B: Die Luftbildprospektion der urzeitlichen Erdburgen Ungarns, (szerk.: Visy Zsolt) Pécs-Szekszárd, 2002. március 4-8., kiadta a Pécsi Tudományegyetem Ókortörténeti és Régészeti Tanszék Régészeti Szemináriuma, Pécs, 2003, 67-82., 2003
Czajlik Z: Légirégészeti kutatások Magyarországon 2003-ban - Aerial archaeological investigations in Hungary in 2003, Régészeti Kutatások Magyarországon – Archaeological Investigations in Hungary, 2003, KÖH, Budapest, 2004, 111-125., 2004
Czajlik Z: Légirégészeti kutatások Magyarországon 2004-ben (Rövid beszámoló az ELTE Régészettudományi Intézetének Térinformatikai Kutatólaboratóriumában végzett munkáról) - Aerial a, Régészeti Kutatások Magyarországon – Archaeological Investigations in Hungary, 2004, KÖH, Budapest, 2005, 121-142., 2005
Bödőcs A: Neue Angaben zur Forschung römischer Landstraßen in Pannonien, ArchÉrt 131(2006) 75-88, 2006
Czajlik Z.: Őskori erődítések kutatása légi régészeti módszerekkel, „Gondolják, látják az várnak nagy voltát…” Tanulmányok a 80 éves Nováki Gyula tiszteletére, Castrum Bene Egyesület, Budapest, 2006, 71-80., 2006
Czajlik Z; Bödőcs A.: Légirégészeti kutatások Magyarországon 2005-ben (Rövid beszámoló az ELTE Régészettudományi Intézetének Térinformatikai Kutatólaboratóriumában végzett munkáról) - Aerial a, Régészeti Kutatások Magyarországon – Archaeological Investigations in Hungary, 2005, KÖH-MNM, Budapest, 149-159., 2006
Nováki Gy.; Czajlik Z.; Holl B.: Kataster der prähistorischen Erdburgen Ungarns – Versuch einer umfassenden Datenerfassung zum Schutz des kulturellen, archäologischen und naturräumlichen Erbes, A Krenn-Leeb (Hrsg.): Wirtschaft, Macht und Strategie. Höhensiedlungen und ihre Funktionen in der Ur- und Frühgeschichte. Archäologie Österreichs Spezial 1(2006) 125-139., 2006
Bödőcs A: „Újabb” őrtornyok a limes Fejér megyei szakaszán. Az ELTE Régészettudományi Int. légifotóarchívumában őrzött felvételek azonosítása során felmerült problémák, Fiatal rómaikorosok konferenciája, Győr 2006. 319-330,, 2007
Czajlik Z; Tankó K; Winkler M.: Légirégészeti kutatások Magyarországon 2006-ban (Rövid beszámoló az ELTE Régészettudományi Intézetének Térinformatikai Kutatólaboratóriumában végzett munkáról) - Aerial a, Régészeti Kutatások Magyarországon – Archaeological Investigations in Hungary, 2006, KÖH-MNM, Budapest, 121-135., 2007
Back »