Dog personality as a model of the human personality: ethological, psychological and genetical investigations  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43763
Type K
Principal investigator Csányi, Vilmos
Title in Hungarian A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés
Title in English Dog personality as a model of the human personality: ethological, psychological and genetical investigations
Panel Neurosciences
Department or equivalent Department of Ethology (Eötvös Loránd University)
Participants Dóka, Antal
Gácsi, Márta
Kubinyi, Enikő
Miklósi, Ádám
Pongrácz, Péter
Soproni, Krisztina
Topál, József
Virányi, Zsófia
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 6.016
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Jelen pályázat célja a kutya személyiség modelljének kidolgozása volt, különös tekintettel az egyes személyiség komponensek esetleges genetikai meghatározottságára. A kutyák viselkedését 3 módszerrel elemeztük: (1) emberközpontú jellemzési kérdőív; (2) kutya viselkedését jellemző kérdőív; (3) közvetlen viselkedési megfigyelések (viselkedési tesztek). Mindhárom esetben sikerült többváltozós statisztikai elemzés segítségével (faktoranalízis) olyan modellt felállítani, amely jól leírja a kutyák személyiség dimenzióit, amely közül a többség az ember esetében is megtalálható. A SE Orvosvegytani Intézet munkatársai segítségével sikerült a dompamin 4-es receptorának polimorfizmusát számos kutyafajtában és farkasban kimutatni, és az egyes populációkat jellemezni, ami ember esetében is polimorf. Az ezt követő viselkedésgenetikai elemzés kimutatta, hogy mind a (rendőr) németjuhászkutyák esetében (aktivitás), mind a belgajuhászkutyák esetében (gazdára mutatott figyelem) létezik asszociáció a receptorgén adott allélja és a viselkedés között. Az elvégzett kutatás azt mutatja, hogy a kutya személyiség viselkedésen alapuló elemzése és a genetikai összefüggések kimutatása hasznos modellje lehet az ember személyiségnek.
Results in English
The aim of the present research was to develop a personality model for the dog with regard to possible genetic influence. The behaviour of the dogs was analysed by the utilisation of three different methods: (1) anthropomorph questionnaires, (2) behaviour-directed questionnaires, (3) direct behavioural observations. By the use of multivariate statistical analysis (factor analysis) we were able to provide a behavioural model for the personality of dogs, which, shares some of its components with personality model obtained in the case of humans. In collaboration with the Semmelweis University we were able to provide evidence for the polymorphism of the DRD4 receptor in dogs, which is also the case in humans. Behaviour genetic analysis revealed that both in German shepherds police dogs (activity) and in Belgian shepherd dogs (attention toward the owner) there is association between behaviour and the presence of one type of allele. This research has provided encouraging evidence that the investigation of dog personality could be very fruitful model for human personality in the future.
Full text http://real.mtak.hu/1217/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Miklósi, Á., Pongrácz, P., Lakatos G., Topál, J., Csányi, V.: A comparative study of the use of visual communicative signals in dog-human and cat-human interactions., Journal of Comparative Psychology, 119, 179-186., 2005
Gácsi, M., Győri, B., Miklósi, Á., Virányi, Zs., Kubinyi, E., Topál, J., Csányi, V.: Species-specific differences and similarities in the behavior of hand raised dog and wolf puppies in social situations with humans., Developmental Psychobiology, 47, 111-122., 2006
Miklósi, Á., Soproni, K.: A comparative analysis of the animals' understanding of the human pointing gesture., Animal Cognition, 9, 81-94., 2006
Pongrácz, P. Miklósi, Á., Vida, V. Csányi, V.: Pet-dogs’ ability for learning from a human demonstrator in a detour task is independent from the breed and age., Applied Animal Behaviour Science, , 90, 309-323., 2006
Vas, J., Topál, J, Péch, É, Miklósi, Á: Measuring attention deficit and activity in dogs: A new application and validation of a human ADHD questionnaire., Applied Animal Behaviour Science 103, 105-117., 2007, 2007
Vas, J., Topál, J., Gácsi, M., Miklósi, Á., Csányi, V.: A friend or an enemy? Dogs’ reaction to an unfamiliar person showing behavioural cues of threat and friendliness at different times., Applied Animal Behaviour Science, , 94, 99-115., 2005
Miklósi, Á., Topál, J., Csányi, V.: Comparative social cognition: What can dogs teach us?, Animal Behaviour 67, 995-1004., 2004
Gácsi, M., Győri, B., Miklósi, Á., Virányi, Zs., Kubinyi, E., Topál, J., Csányi, V.: Species-specific differences and similarities in the behavior of hand raised dog and wolf puppies in social situations with humans., Developmental Psychobiology, 47, 111-122., 2005
Back »