Weighted and vector-valued Fourier series  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43769
Type K
Principal investigator Weisz, Ferenc
Title in Hungarian Súlyozott és vektor értékű Fourier sorok
Title in English Weighted and vector-valued Fourier series
Panel Mathematics and Computing Science
Department or equivalent Department of Numerical Analysis (Eötvös Loránd University)
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 2.015
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat támogatásával 23 dolgozatot írtam, amelyek megjelentek vagy megjelenés alatt állnak nemzetközi szakfolyóiratokban, továbbá 6 előadást tartottam külföldi egyetemeken illetve konferenciákon. Valós-értékű martingálokra vonatkozó eredményeket általánosítottam Banach tér értékű martingálokra, úgymint a dualitási tételeket és az atomos felbontást. Ennek segítségével új eredményeket nyertem vektor-értékű Fourier sorok konvergenciájára vonatkozóan, pl. igazoltam a híres Carleson tételt. Ezenkívül foglalkoztam Fourier sorok és transzformáltak általános összegzési eljárásával, az ún. theta összegzéssel. Szükséges és elégséges feltételeket adtam a theta függvényre vonatkozóan, hogy az összegzési eljárás normában illetve majdnem mindenütt konvergáljon. Külön kiemelem a Ciesielski-Fourier sorok erős összegzésére elért eredményeimet. Végezetül egy új tudományterületen is elkezdtem dolgozni, a magyar Gábor Dénesről elnevezett Gábor analízis (vagy idő-frekvencia analízis) témakörben. A Gábor sorok és transzformáltak összegzéseiről bizonyítottam új tételeket.
Results in English
With the support of the foundation I have written 23 papers, that are already published or under publication in international journals. Moreover, I have given 6 lectures at foreign universities or on conferences. I have generalized some results concerning real-valued martingales for Banach space valued martingales, such as the duality theorems and atomic decomposition. Applying this I obtained some convergence theorems for vector-valued Fourier series, for example, I proved the famous Carleson theorem. In addition, I have investigated a general summability method of the Fourier series and Fourier transforms, the so-called theta summability. I have given sufficient and necessary conditions for the theta function, such that the summation is convergent in norm or almost everywhere. I point out my results about the strong summability of Ciesielski-Fourier series. Finally I have been working in a new field, in Gábor analysis (or time-frequency analysis), named after the hungarian Dénes Gábor. I proved some new theorems about the summations of Gábor series and transforms.
Full text http://real.mtak.hu/1220/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Weisz F: Weak type inequalities for the Walsh and bounded Ciesielski systems, Analysis Math. 30, 147-160, 2004
Weisz F: $\\theta$-summability of Fourier series, Acta Math. Hungar. 103, 139-176, 2004
Weisz F: Strong summability of Ciesielski-Fourier series, Studia Math. 161, 269-302, 2004
Weisz F: Summation of Fourier series, Acta Math. Acad. Paed. Nyíregyháziensis. 20, 239-266, 2004
Weisz F: Marcinkiewicz-$\\theta$-summability of double Fourier series, Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Comput. 24, 103-118, 2004
Weisz F: Paley type inequalities and multipliers for Ciesielski-Fourier series, Acta Sci. Math. (Szeged) 70, 77-89, 2004
Weisz F: Almost everywhere convergence of Ciesielski-Fourier series of $H_1$ functions, Archiv der Math. 83, 135-145, 2004
Weisz F: Strong summability of more-dimensional Ciesielski-Fourier series, East J. Appr. 10, 333-354, 2004
Weisz F: The boundedness of the Hausdorff operator on multi-dimensional Hardy spaces, Analysis 24, 183-195, 2004
Weisz F: Marcinkiewicz multiplier theorem and the Sunouchi operator for Ciesielski-Fourier series, J. Appr. Theory. 133, 195-220, 2005
Weisz F: Hardy-Littlewood inequalities for Ciesielski-Fourier series, Analysis Math. 31, 217-233, 2005
Weisz F: Multiplier theorems and strong summability for multi-dimensional Ciesielski-Fourier series, East J. Appr., 12, 261-293, 2006
Weisz F: Results on spline- and Ciesielski-Fourier series, Banach Center Publications. Conf. on Approximation and Probability. megjelenés alatt, 2006
Feichtinger, H.G., Weisz, F.: Inversion formulas for the short-time Fourier transform, J. Geom. Anal. 16, 507-521, 2006
Feichtinger, H.G., Weisz, F.: Gabor analysis on Wiener amalgams, Sampl. Theory Signal Image Process., megjelenés alatt, 2007
Feichtinger, H.G., Weisz, F.: Wiener amalgams and pointwise summability of Fourier transforms and Fourier series, Math. Proc. Camb. Phil. Soc. 140, 509-536, 2006
Weisz F: Wiener amalgams and summability of Fourier series, Annales Mathematicae et Informaticae. 32, 167-186, 2005
Feichtinger, H.G., Weisz, F.: The Segal algebra $\bS_0(\R^d)$ and norm summability of Fourier series and Fourier transforms, Monatshefte Math. 148, 333-349, 2006
Feichtinger, H.G., Weisz, F.: Herz spaces and summability of Fourier transforms, Math. Nachr. , megjelenés alatt, 2007
Weisz F: Hardy spaces and convergence of vector-valued Vilenkin-Fourier series, Publ. Math. Debrecen 70, megjelenés alatt, 2007
Weisz F: Almost everywhere convergence of Banach space-valued Vilenkin-Fourier series, Acta Math. Hungar., megjelenés alatt, 2007
Simon, P., Weisz F: Weak inequalities for Ces{\`a}ro and Riesz summability of Walsh-Fourier series, J. Appr. Theory., megjelenés alatt, 2007
Weisz F: Some convergence theorems for Gabor series, Pure Mathematics and Applications, közlésre leadva, 2007
Back »