Földtudományi képződmények természetvédelmi értékelésének módszertana: a ritkasági-gyakorisági érték, a veszélyeztettségi érték és az oktatási-nevelési érték meghatározása, valamint az értékkataszte  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43789
típus K
Vezető kutató Kiss Gábor Csaba
magyar cím Földtudományi képződmények természetvédelmi értékelésének módszertana: a ritkasági-gyakorisági érték, a veszélyeztettségi érték és az oktatási-nevelési érték meghatározása, valamint az értékkataszte
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem)
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-06-30
aktuális összeg (MFt) 2.068
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Meghatároztuk a természetvédelmi értékelések során használt kritériumok jelentését, és mind a kritériumok jelentésének, mind a földtudományi természetvédelmi értékelésben játszott szerepük meghatározása terén kísérletet tettünk a szakmai konszenzus megteremtésére. Kidolgozásra került a földtudományi értékes egységes szempontú felmérésének és nyilvántartásának rendszere, elkészült az ezt segítő kataszteri lap (Földtudományi Értékek Kataszteri Lapja). Kidolgozásra és publikálásra került az egyes természeti tájelemek oktatási-nevelési jelentőségének meghatározását egzakt alapokra helyező értékelési rendszer. A regionális szintű földtudományi értékfelmérések a Börzsönyben folytatódtak, melynek során – a szűkebb értelemben vett földtani értékek kivételével – kijelöltük a jelentőségük alapján az országos kataszterbe való felvételre érdemesnek tartott objektumokat (Csóványos környékének kifagyásos formaegyüttesei, Csóványos környéki kőzettelérek, Honti-szakadék).
kutatási eredmények (angolul)
The meaning of criteria used in Conservation Evaluation were determined. An attempt were made for building professional consensus, in the field of determining the meaning of criteria as well as their role in the evaluation process. The surveying and listing the geoheritage sites were worked out. The cadastre sheets for surveying and listing of geoheritage sites were compiled (Cadastre Sheet for Geoheritage). An evaluation system for determining educationnal significance of natural features and sites on an egzact way were worked out and published. Surveys of geoheritage sites on regional level were continued in the Börzsöny Mts. Geoheritage sites of national importance and worth putting the list of National Cadastre of Geoheritage were pointed out (periglacial landforms of the surroundings of Csóványos, the veins of the surroundings of Csóványos, the Gorge of Hont).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1226/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kiss, Gábor: Survey and Evaluation of Geoheritage Sites as a Basis for Landscape and Nature Conservation – the Hungarian Experiences, Annals of Warsaw Agricultural University, 2005
Kiss Gábor: A földtudományi természetvédelmi felmérés értékelés-módszertani vonatkozásai és tapasztalatai, Tájökológiai Lapok. 3 (2): 201-210., 2005
Kiss Gábor: Survey and Evaluation of Geoheritage Sites as a Basis for Landscape and Nature Conservation – the Hungarian Experiences, Annals of Warsaw Agricultural University, 2005
Kiss Gábor: Földtudományi Természetvédelmi Felmérés – a Földtudományi Értékek Országos Katasztere összeállítása, Dobos A. – Ilyés Z. (szerk.): Földtani és felszínalaktani értékek védelme. Az Esterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszéke szervezésében megrendezett Geomorfológus Találko, 2005
Kiss, Gábor: Methodological Concerns and Experiences of the Geoconservation Survey of Hungary, IV. International Symposium ProGEO on the Conservation of the Geological Heritage. Braga (Portugália) (közlésre elfogadva), 2008
Kiss Gábor – Horváth Gergely: A természetvédelmi értékelések kritériumainak értelmezése és földtudományi értékekre való alkalmazhatósága, Földrajzi Közlemények. CXXXVII. (LI.) kötet. 1-4. szám. pp. 63-76, 2003
Kiss Gábor – Horváth Gergely: Geoparkok, mint a földtudományi értékek megőrzésének eszközei, Földrajz és Turizmus c. konferencia kiadványa. Nyíregyháza, 2006
Kiss, Gábor – Horváth, Gergely: Situation of Geoheritage Conservation in Hungary, IV. International Symposium ProGEO on the Conservation of the Geological Heritage. Braga (Portugália). (közlésre elfogadva), 2008
vissza »