Földtudományi képződmények természetvédelmi értékelésének módszertana: a ritkasági-gyakorisági érték, a veszélyeztettségi érték és az oktatási-nevelési érték meghatározása, valamint az értékkataszte  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43789
Type K
Principal investigator Kiss, Gábor Csaba
Title in Hungarian Földtudományi képződmények természetvédelmi értékelésének módszertana: a ritkasági-gyakorisági érték, a veszélyeztettségi érték és az oktatási-nevelési érték meghatározása, valamint az értékkataszte
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Department of Landscape Protection and Reclamation (Corvinus University of Budapest)
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-06-30
Funding (in million HUF) 2.068
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Meghatároztuk a természetvédelmi értékelések során használt kritériumok jelentését, és mind a kritériumok jelentésének, mind a földtudományi természetvédelmi értékelésben játszott szerepük meghatározása terén kísérletet tettünk a szakmai konszenzus megteremtésére. Kidolgozásra került a földtudományi értékes egységes szempontú felmérésének és nyilvántartásának rendszere, elkészült az ezt segítő kataszteri lap (Földtudományi Értékek Kataszteri Lapja). Kidolgozásra és publikálásra került az egyes természeti tájelemek oktatási-nevelési jelentőségének meghatározását egzakt alapokra helyező értékelési rendszer. A regionális szintű földtudományi értékfelmérések a Börzsönyben folytatódtak, melynek során – a szűkebb értelemben vett földtani értékek kivételével – kijelöltük a jelentőségük alapján az országos kataszterbe való felvételre érdemesnek tartott objektumokat (Csóványos környékének kifagyásos formaegyüttesei, Csóványos környéki kőzettelérek, Honti-szakadék).
Results in English
The meaning of criteria used in Conservation Evaluation were determined. An attempt were made for building professional consensus, in the field of determining the meaning of criteria as well as their role in the evaluation process. The surveying and listing the geoheritage sites were worked out. The cadastre sheets for surveying and listing of geoheritage sites were compiled (Cadastre Sheet for Geoheritage). An evaluation system for determining educationnal significance of natural features and sites on an egzact way were worked out and published. Surveys of geoheritage sites on regional level were continued in the Börzsöny Mts. Geoheritage sites of national importance and worth putting the list of National Cadastre of Geoheritage were pointed out (periglacial landforms of the surroundings of Csóványos, the veins of the surroundings of Csóványos, the Gorge of Hont).
Full text http://real.mtak.hu/1226/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kiss, Gábor: Survey and Evaluation of Geoheritage Sites as a Basis for Landscape and Nature Conservation – the Hungarian Experiences, Annals of Warsaw Agricultural University, 2005
Kiss Gábor: A földtudományi természetvédelmi felmérés értékelés-módszertani vonatkozásai és tapasztalatai, Tájökológiai Lapok. 3 (2): 201-210., 2005
Kiss Gábor: Survey and Evaluation of Geoheritage Sites as a Basis for Landscape and Nature Conservation – the Hungarian Experiences, Annals of Warsaw Agricultural University, 2005
Kiss Gábor: Földtudományi Természetvédelmi Felmérés – a Földtudományi Értékek Országos Katasztere összeállítása, Dobos A. – Ilyés Z. (szerk.): Földtani és felszínalaktani értékek védelme. Az Esterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszéke szervezésében megrendezett Geomorfológus Találko, 2005
Kiss, Gábor: Methodological Concerns and Experiences of the Geoconservation Survey of Hungary, IV. International Symposium ProGEO on the Conservation of the Geological Heritage. Braga (Portugália) (közlésre elfogadva), 2008
Kiss Gábor – Horváth Gergely: A természetvédelmi értékelések kritériumainak értelmezése és földtudományi értékekre való alkalmazhatósága, Földrajzi Közlemények. CXXXVII. (LI.) kötet. 1-4. szám. pp. 63-76, 2003
Kiss Gábor – Horváth Gergely: Geoparkok, mint a földtudományi értékek megőrzésének eszközei, Földrajz és Turizmus c. konferencia kiadványa. Nyíregyháza, 2006
Kiss, Gábor – Horváth, Gergely: Situation of Geoheritage Conservation in Hungary, IV. International Symposium ProGEO on the Conservation of the Geological Heritage. Braga (Portugália). (közlésre elfogadva), 2008
Back »