Német idealizmus és romantika  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
44650
típus NI
Vezető kutató Weiss János
magyar cím Német idealizmus és romantika
Angol cím German Idealism and Romantics
zsűri Kultúra
Kutatóhely Filozófia Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Bartha Judit Marianna
Horváth Györgyi
Kruzslicz Anita
Vassányi Miklós
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 27.600
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
2005. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2005-re kitűzött feladatainkat a résztvevők önálló kutatómunkáján túl nyilvános műhelyszemináriumok keretében dolgoztuk fel. A program általános ütemezése az alábbi tekintetben módosult: A múlt évben az eredeti programtervben 2005-re tervezett „Hegel és Schelling küzdelme az 1800 körüli évek filozófiájával” c. téma feldolgozását, mint azt előző évi beszámolónkban jeleztük, 2004-ben dolgoztuk fel. Célszerűbbnek látszott egyrészt ugyanis a Hegel és Schelling által közösen szerkesztett Kritisches Journal der Philosophie című folyóirat elemzését a populárfilozófia elemzésével összekötni, másrészt előnyösebbnek tűnt Schelling és Hölderlin filozófiai kísérleteinek vizsgálatát közvetlenül Fichte Jénában kifejtett alaptétel-filozófiájával összefüggésben tárgyalni. Ennek következtében 2005-ben került sor (1.) Fichte tudománytana megszületési körülményeit és jénai fellépésével egy időben kifejtett korai tudománytanát feldolgozó téma tárgyalására. Majd ezt követően – a német romantika megszületésének körülményeit vizsgáló témakör szerves folytatásaként – (2.) Hölderlin, Novalis és Friedrich Schlegel abszolútum-fogalmának rekonstrukciójára, és az idealista előzmények – elsősorban Reinhold, Fichte, Schelling, Jacobi és Niethammer filozófiai koncepciójának – vizsgálatára.
kutatási eredmények (angolul)
The proposed tasks by 2005 were completed both in the course of public seminars and by the attendants’ own research. The general programme schedule has been changed in the following regard: The subject titled “The struggle of Hegel and Schelling with the philosophy of the 1800s” which according to the original programme schedule was planned by 2005 was already carried out in 2004. On the one hand it seemed to us more expedient to connect the analysis of the periodical titled “Kritisches Journal der Philosophie” edited by Hegel and Schelling with the analysis of the popular-philosophy, on the other hand it seemed to us more adequate to show the analysis of the philosophical experiments of Schelling and Hegel with regard to Fichtes’s philosophy of the basic-proposition. Therefore the following subjects were discussed in 2005: (1) The birth-circumstances of Fichte’s science-doctrine and his early science-doctrine from his Jenaer period. (2) The reconstruction of the absolute-concept of Hölderlin, Novalis and Friedrich Schlegel and the preliminaries of the problem in the German idealism above all in the philosophy of Fichte, Schelling, Jacobi and Niethammer.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1227/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kruzslicz Anita: Az emberiség géniusza, Pro Philosophia Füzetek, 2005. 44. 115-121. o., 2005
Zsávolya Zoltán: Kritika, irodalmi esztétika művészetbölcselet, Pro Philosophia Füzetek, 2005. 44. 123-143. o., 2005
Weiss János: Erhard Filozófiai Programja, MFSZ, 50. 2005. 1-2., 2005
Weiss János: Dilemmák a romantika fogalmában, Passim, VII. 2005. 1. 1-22. o., 2005
Bartha Judit: A progresszív transzcendentálpoézis ideája, Pro Philosophia Füzetek, 2005. 44. 37-45. o., 2005
Bartha Judit: A kísérteties. E. T. A. Hoffmann anti-esztétikája, Passim, VII. 2005. 1. 35-51. o., 2005
Hrubi Attila: Wilhelm Heinrich Wackenroder -Ludwig Tieck, Herzensergiessungen eines kunstliebenden Klosterbruders, Passim, VII. 2005, 1. 132-139. o., 2005
Kruzslicz Anita: A vallás eredetének kérdése Schleiermacher A vallásról című művében, Passim, VII. 2005. 1. 92-104. o., 2005
Bartha Judit: A romantikus művész egzisztenciája (Kierkegaard és E. T. A. Hoffmann), Jelenkor (megjelenés előtt), 2005
Bacsó Béla: A természet mégiscsak egy, Passim, VII. 2005. 1. 23-34. o., 2005
Christoph Michel: A romantika visszfénye (E. T. A. Hoffmann, »Az ördög bájitala« című művében), Passim, VII. 2005. 1. 52-66. o., 2005
Gurka Dezső: Schelling konstrukciófogalma, Passim, VII. 2005. 1. 67-91. o., 2005
Szolcsányi Tibor: Az univerzum szemlélete: egy romantikus érzékelés-elmélet rekonstrukciója, Passim, VII. 2005. 1. 105-124. o., 2005
András Ferenc: Karl Ameriks, German Idealismus, Passim, VII. 2005. 1. 124-128. o., 2005
Tanító Zsófia: J. G. Fichte és K. L. Reinhold levelezése, Passim, VII. 2005. 1. 128-132. o., 2005
Horváth Péter: F. Schleiermacher, A vallásról. Beszédek a vallást megvető művelt közönséghez, Passim, VII. 2005. 1. 140-144. o., 2005
Bacsó Béla: Tematikus széljegyzetek A. W. Schlegel A poézis című írásához, Pro Philosophia Füzetek, 2005. 44. 27-35. o., 2005
Hrubi attila: Gondolatok a poézisről, érzelemről, romatikáról, Pro Philosophia Füzetek, 2005. 44. 105-113. o., 2005
Hammer Erika: Sötétség – poézis – metafora, Pro Philosophia Füzetek, 2005. 44. 59-69. o., 2005
Horváth Péter: Romantikus poézis és új mitológia, Pro Philosophia Füzetek, 2005. 44. 71-103. o., 2005
Weiss János: August Wilhelm Schlegel -A poézis, Pro Philosophia Füzetek, 2005. 44. 3-9. o., 2005
Gurka Dezső: A természet és a poézis fogalmának közös vonásai Schelling jénai korsza-kában, Pro Philosophia Füzetek, 2005. 44. 47-57. o., 2005
Weiss János: Megnyitó, Pro Philosophia Füzetek, 2005. 44. 11-14. o., 2005
Weiss János: J. G. Fichte és K. L. Reinhold levelezése, MFSZ, 48. 2004. 1-2. 27-295. o., 2005
Weiss János: J. G. Fichte, Zürichi előadások a tudománytan fogalmáról, MFSZ, 49. 2004. 3. 323-349. o., 2005
Weiss János: A poézis magyarázatai és a művészetkritika lehetősége, Pro Philosophia Füzetek, 2005. 44. 15-25. o., 2005
Weiss János: Adalékok a tudománytan születéséhez, MFSZ, 49. 2004. 3. 323-349. o., 2005
Weiss János: Válogatás az Erhard-kör levelezéséből, MFSZ, 50. 2005. 1-2., 2005
vissza »