Gravitational radiation and wawes in general relativity  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
44665
Type NI
Principal investigator Forgács, Péter
Title in Hungarian Gravitációs hullámok és sugárzási jelenségek az általános relativitáselméletben
Title in English Gravitational radiation and wawes in general relativity
Panel Natural Sciences large proposals
Department or equivalent Theoretical Physics Department (Wigner Research Centre for Physics)
Participants Bene, Gyula
Bradley, Michael
Fodor, Gyula
Gergely, Árpád László
Rácz, István
Vasúth, Mátyás
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 35.880
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A gravitációs hullámok egyik legjelentősebb forrása két egymás körül keringő nagy tömegű test. A kettős rendszerek mozgásának és az általuk keltett gravitációs sugárzás tanulmányozását a post-newtoni formalizmusnak a keretein belül végeztük. Vizsgáltuk a testek véges kiterjedéséből származó effektusok hatását a testek forgásának, a kvadrupól-momentumának figyelembevételével. Egyik fontos eredményünk a spinek önkölcsönhatásából származó járulékok kiszámítása. Ezen új járulékok pl. az egyik újonnan fölfedezett kettős-pulzár esetében fontosak. A gravitációs sugárzás vizsgálatát kiterjesztettük a mérhető jelalakok és elméleti hullámforma jóslatok megadásával. Excentrikus pályán mozgó kettős rendszereket vizsgáltunk. Megadtuk a keletkező gravitációs hullámok polarizációs állapotait. A Newman-Penrose formalizmus segítségével töltött, forgó fekete lyukak esetén megvizsgáltuk az elektromágneses és gravitációs perturbációk viselkedését. Meghatároztuk a sík, porral töltött Friedmann–Robertson–Walker univerzum lineáris perturbációit és megvizsgáltuk a mikrohullámú háttérsugárzás hőmérsékletfluktuációinak viselkedését. Megadtuk az ún. Sachs-Wolfe tag időfüggését. Meghatároztuk a késői integrális Sachs–Wolfe effektus teljesítmény-spektrumát. A kapott spektrum nagyon jó egyezést mutat korábbi munkák numerikusan származtatott eredményeivel. Egy új típusú, stabil kozmológiai megoldását találtuk az Einstein–Yang–Mills–Higgs egyenleteknek.
Results in English
One of the most significant sources of gravitational radiation is a binary system composed of compact stars. With the use of the post-Newtonian formalism we have investigated the orbital motion and the emitted gravitational waves of these binaries. We have discussed the finite size effects of the bodies, i.e. the effects of rotation and quadrupole moments. An important result is the calculation of the self interaction spin terms. These contributions are significant e.g. in the case of the recently discovered double pulsar. We have extended our calculations with the description of the theoretical waveform templates. We have discussed the polarization states of the emitted gravitational waves for compact binaries moving on eccentric orbits. In the Newman-Penrose formalism we have investigated the coupled gravitational and electromagnetic perturbations of a charged, rotating black hole. We have computed the linear perturbations of a flat, Friedmann–Robertson–Walker universe filled with dust, and determined the temperature fluctuations of the microwave background radiation in the presence of a cosmological constant. The time dependence of the Sachs-Wolfe term and the power spectrum of the late integrated Sachs-Wolfe effect was also computed. The calculated spectrum agrees with the numerical results. We havefound a new type of stable, cosmological solution of the Einstein-Yang-Mills-Higgs equations.
Full text http://real.mtak.hu/1228/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Zs. Horváth, Z. Kovács: Canonical theory of the Kantowski-Sachs cosmological models, Publ. Astron. Dep. Eötvös Univ., PADEU 17, 229-234, 2006
J. Majár: Gravitational waves emitted by inspiralling compact binaries, Talk, 1st VESF School on Gravitational Waves, 22-26 May 2006, Pisa, Italy, 2006
G. Fodor, I. Rácz: Massive fields tend to form highly oscillating self-similarly expanding shells, Phys. Rev. D 68, 044022, 2003
G. Fodor, I. Rácz: What does a strongly excited 't Hooft-Polyakov magnetic monopole do?, Phys. Rev. Lett. 92, 151801, 2004
Z. Perjés: Principal null directions in perturbed black holes, Proc. of the 10th Marcell Grossmann meeting, p. 1554, Eds.: M. Novello, S. P. Bergliaffa, R. Ruffini, World Scientific, Singapore, 2005
P. Forgács: Quantum Einstein Gravity and Asymptotic Safety, Gribov 75 Memorial Volume, eds. J. Nyiri, P. Levai, 2005
G. M. Szabó, L. Á. Gergely, Z. Keresztes: The luminosity-redshift relation in brane-worlds: II. Confrontation with observational data, Preprint, publikálásra benyújtva, [astro-ph/0702610], 2007
Z. Perjés, M. Vasúth, V. Czinner, D. Eriksson: C-infinity perturbations of FRW models with a cosmological constant, Astron. Astrophys. 413, 415-421, 2005
V. Czinner: A késői univerzum lineáris perturbációi kozmológiai állandó jelenlétében, PhD értekezés, ELTE Fizika Doktori Iskola, Budapest, 2005
P. Forgács: Obituary of Zoltán Perjés, AIP Conference Proceedings, vol. 767, 330-338, Eds. J. Lukierski, D. Sorokin, 2005
V. Czinner, M. Vasúth, Á. Lukács, Z. Perjés: Covariant linear perturbations in a concordance model, Int. J. Mod. Phys. A20, 5671-5677, 2005
V. Czinner, M. Vasúth, Á. Lukács: An analytic approach to the late ISW effect in a Λ dominated universe, Int. J. Mod. Phys. A20, 7233-7240, 2005
L. Á. Gergely, R. Maartens: Asymmetric brane-worlds with induced gravity, Phys. Rev. D 71, 024032-1-7, 2005
L. Á. Gergely, Z. Kovács: Gravitational dynamics in s+1+1 dimensions, Phys. Rev. D 72, 064015-1-12, 2005
B. Mikóczi, M. Vasúth, L. Á. Gergely: Self-interaction spin effects in inspiraling compact binaries, Phys. Rev. D 71, 124043, 2005
Z. Keresztes, B. Mikóczi, L. Á. Gergely: The Kepler equation inspiraling compact binaries, Phys. Rev. D 72, 104022-1-7, 2005
B. Mikóczi: Frequency evolution of the gravitational waves for compact binaries, ASP Conference Series 349, 301-304, Eds. C. Sterken and C. Aerts, 2006
L. Á. Gergely: No Swiss-cheese universe on the brane, Phys. Rev. D 71, 084017-1-5, 2005
P. Breitenlohner, P. Forgács, D. Maison: Classification of Static, Spherically Symmetric Solutions of the Einstein-Yang-Mills Theory with Positive Cosmological Constant, Comm. Math. Phys. 261, 569-611,, 2006
Z. Perjés, Á. Lukács: Canonical Quantization and Black Hole Perturbations, AIP Conference Proceedings, vol. 767, 306-315, Eds. J. Lukierski, D. Sorokin, 2005
P. Breitenlohner,P. Forgács, D. Maison: Classification of Static, Spherically Symmetric Solutions of the Einstein-Yang-Mills Theory with Positive Cosmological Constant, Comm. Math. Phys. 261, 569-611,, 2006
P. Forgács, S. Reuillon: Spatially compact solutions and stabilization in Einstein-Yang-Mills-Higgs theories, Phys. Rev. Lett. 95, 061101, 2005
B. Mikóczi, Z. Keresztes: Generalized eccentric vs. true anomaly parametrizations in the perturbed Keplerian motion, Publ. Astron. Dep. Eötvös Univ., PADEU 17, 63-69, 2006
J. Majár: Gravitational waveforms in the Lense-Thirring approximation, ASP Conference Series 349, 289-292, Eds. C. Sterken and C. Aerts, 2006
J. Majár: Gravitational waveforms from compact binary systems, Publ. Astron. Dep. Eötvös Univ., PADEU 17, 235-240, 2006
Z. Keresztes, I. Képíró: Irradiated closed Friedmann brane-worlds, Publ. Astron. Dep. Eötvös Univ., PADEU 17, 205-211, 2006
B. Nagy, Z. Keresztes: On the luminosity-redshift relation in brane-worlds with cosmological constant, Publ. Astron. Dep. Eötvös Univ., PADEU 17, 221-227, 2006
Gy. Bene, V. Czinner, M. Vasúth: Accelerating expansion of the universe may be caused by inhomogeneities, Modern Physics Letters A 21, 1117-1125, 2006
Gy. Bene, V. Czinner, M. Vasúth: Accelerating expansion of the universe may be caused by inhomogeneities, Proc. of the 7th Hungarian Relativity Workshop, p. 157-165, Ed.: I. Rácz, Akadémiai Kiadó, 2004
J. Majár, Gy. Bene: Breakdown of supersymmetry in homogeneous cosmologies in N=1 supergravity, Preprint, gr-qc/0307003, 2003
G. Helesfai, Gy. Bene: A numerical study of spectral properties of the area operator in loop quantum gravity, Preprint, gr-qc/0306124, 2003
Z. Keresztes, B. Mikóczi: Kepler equation for compact binaries under the spin-spin interaction, ASP Conference Series 349, 265-268, Eds. C. Sterken and C. Aerts, 2006
L. Á. Gergely, B. Darázs: Weak gravitational lensing in brane-worlds, Publ. Astron. Dep. Eötvös Univ., PADEU 17, 213-219, 2006
Z. Kovács: Test of the infrared wide-field camera OMEGA2000 and its application for an extragalactic survey, Publ. Astron. Dep. Eötvös Univ., PADEU 17, 161-166, 2006
L. Á. Gergely, Z. Keresztes, B. Mikóczi: An efficient method for the evaluation of secular effects in the perturbed Keplerian motion, Astrophys. J. Suppl. Series 167, 286-291, 2006
J. Majár, M. Vasúth: Gravitational waveforms from a Lense-Thirring system, Phys. Rev. D 74, 124007, 2006
M. Vasúth, B. Mikóczi: Self interaction of spins in binary systems, AIP Conference Proceedings 861, 794-798, 2006
M. Vasúth: Accelerating expansion of the universe may be caused by inhomogeneities, Proc. of the 7th Hungarian Relativity Workshop, p. 275-283, Ed.: I. Rácz, Akadémiai Kiadó, 2004
Z. Perjés: Principal null directions and perturbed black holes, Proc. of the 7th Hungarian Relativity Workshop, p. 29-38, Ed.: I. Rácz, Akadémiai Kiadó, 2004
M. Bradley, D. Eriksson: Rotating cosmological models of Bianchi type V - first results, Proc. of the 7th Hungarian Relativity Workshop, p. 143-156, Ed.: I. Rácz, Akadémiai Kiadó, 2004
Gy. Fodor, I. Rácz: Dynamical SU(2) magnetic monopoles, Proc. of the 7th Hungarian Relativity Workshop, p. 207-217, Ed.: I. Rácz, Akadémiai Kiadó, 2004
Z. Perjés, M. Vasúth, V. Czinner, D. Eriksson: FRW perturbations in the presence of a cosmological constant, Poster, 17th International Conference on General Relativity and Gravitation, Dublin, Ireland, 2004
Gy. Bene, V. Czinner, M. Vasúth: Structure formation may cause the accelerating expansion of the universe, Poster, 319th WE-Heraeus-Seminar, Bad Honnef, Germany, 2004
Z. Perjés: Gravitational multipole moments, Proc. of the 10th Marcell Grossmann meeting, p. 59, Eds.: M. Novello, S. P. Bergliaffa, R. Ruffini, World Scientific, Singapore, 2005
C. Cherubini, D. Bini, M. Bruni, Z. Perjés: The speciality index as invariant indicator in the BKL Mixmaster dynamics, Class. Quantum Grav., 22, 1763-1768, 2005
C. Cherubini, D. Bini, M. Bruni, Z. Perjés: Petrov classification of perturbed space-times: the Kasner example, Class. Quantum Grav., 21, 4833-4843, 2004
M. Vasúth: Perturbations of a cosmological constant dominated universe, Abstract, 11th Marcel Grossmann Meeting, 23-29 July 2006, Berlin, Germany, 2006
M. Vasúth: Gravitational waves of a Lense-Thirring system, Abstract, 11th Marcel Grossmann Meeting, 23-29 July 2006, Berlin, Germany, 2006
M. Vasúth, B. Mikóczi, L. Á. Gergely: Orbital phase in inspiraling compact binaries, Abstract, 11th Marcel Grossmann Meeting, 23-29 July 2006, Berlin, Germany, 2006
M. Vasúth: Gravitational waves from compact binary systems, Abstract, 29th Spanish Relativity Meeting, ERE-2006, 4-8 September 2006, Palma de Mallorca, Spain, 2006
A. Källberg, G. Brodin, M. Bradley: Nonlinear coupled Alfvén and gravitational waves, Phys. Rev. D 70, 044014, 2004
L. Á. Gergely: Orbital evolution of compact binaries to 2PN order, Abstract, 17th International Conference on General Relativity and Gravitation, July 2004, Dublin, Ireland, 2004
M. Vasúth: Binary systems with magnetic dipole moments, Abstract, 17th International Conference on General Relativity and Gravitation, July 2004, Dublin, Ireland, 2004
J. Majár: Detectable gravitational waves from Compact Binaries, Talk, FIKUT IV, 11-13 January 2006, ELTE TTK, Budapest, 2006
M. Vasúth: Pulzár megfigyelések, Előadás, Elméleti Fizikai Iskola, Aug. 28 - Szept. 1, 2006, Gyöngyöstarján, 2006
M. Bradley, D. Eriksson, G. Fodor, I. Rácz: Slowly rotating fluid balls of Petrov type D, Phys. Rev. D 75, 024013, 2007
M. Bradley, D. Eriksson, G. Fodor, I. Rácz: Some results on rotating fluid balls of Petrov type D, Abstract, 29th Spanish Relativity Meeting, ERE-2006, 4-8 September 2006, Palma de Mallorca, Spain, 2006
M. Bradley, D. Eriksson: Tilted cosmological models of Bianchi type V, Phys. Rev. D 73, 044008, 2006
M. Bradley, D. Eriksson: Rotating cosmological models of Bianchi type V, Proc. of the 10th Marcell Grossmann meeting, p. 1957, Eds.: M. Novello, S. P. Bergliaffa, R. Ruffini, World Scientific, Singapore, 2005
Z. Keresztes, L. Á. Gergely, B. Nagy, G. M. Szabó: The luminosity-redshift relation in brane-worlds: I. Analytical results, Preprint, publikálásra benyújtva, [astro-ph/0606698], 2007
L. Á. Gergely, I. Képíró: Asymmetric Swiss-cheese brane-worlds, Preprint, publikálásra benyújtva, [hep-th/0608195], 2007
L. Á. Gergely: Black holes and dark energy from gravitational collapse on the brane, J. Cosmol. Astropart. Phys. JCAP 07 (02), 027-1-15, 2007
L. Á. Gergely: Black holes on cosmological branes, Abstract, 11th Marcel Grossmann Meeting, 23-29 July 2006, Berlin, Germany, 2006
L. Á. Gergely: Is dark matter futile on the brane?, Abstract, 11th Marcel Grossmann Meeting, 23-29 July 2006, Berlin, Germany, 2006
L. Á. Gergely, Z. Keresztes, B. Mikóczi: The second post-Newtonian order generalized Kepler equation, Abstract, 11th Marcel Grossmann Meeting, 23-29 July 2006, Berlin, Germany, 2006
Z. Kovács, L. Á. Gergely, Zs. Horváth: Canonical analysis of equilibrium stellar atmospheres, Abstract, 11th Marcel Grossmann Meeting, 23-29 July 2006, Berlin, Germany, 2006
Z. Kovács, L. Á. Gergely: Hamiltonian theory of brane-world gravity, Abstract, 11th Marcel Grossmann Meeting, 23-29 July 2006, Berlin, Germany, 2006
P. Forgács, C. Hoenselaers, P. Tod, G. Fodor, M. Vasúth, L. Á. Gergely: In memoriam Zoltán Perjés (1943-2004), Fizikai Szemle, 2007/1 14-17, 2007
L. Á. Gergely: Dark energy from gravitational collapse?, megjelenik az Int. J. Mod. Phys. D folyóiratban, 2007
L. Á. Gergely, Z. Keresztes, B. Mikóczi: An efficient method for the evaluation of secular effects in the perturbed Keplerian motion, Astrophys. J. Suppl. Series 167, 286-291, 2006
Zs. Horváth, Z. Kovács, L. Á. Gergely: Geometrodynamics in a static, spherically symmetric crossflow of null dust, Phys. Rev. D 74, 084034 -1-12, 2006
L. Á. Gergely: Brane-world cosmology with black strings, Phys. Rev. D 74, 024002-1-6, 2006
Z. Keresztes, I. Képíró, L. Á. Gergely: Semi-transparent brane-worlds, J. Cosmol. Astropart. Phys. JCAP 06 (05), 020-1-12, 2006
L. Á. Gergely, Z. Keresztes: Irradiated asymmetric Friedmann branes, J. Cosmol. Astropart. Phys. JCAP 06 (01), 022-1-22, 2006
Z. Kovács, L. Á. Gergely: New variables for brane-world gravity, AIP Conference Proceedings 861, 897-902, 2006
Z. Keresztes, B. Mikóczi, L. Á. Gergely: The Kepler equation for inspiraling compact binaries, Phys. Rev. D 72, 104022-1-7, 2005
L. Á. Gergely, Z. Kovács: Gravitational dynamics in s+1+1 dimensions, Phys. Rev. D 72, 064015-1-12, 2005
L. Á. Gergely: No Swiss-cheese universe on the brane, Phys. Rev. D 71, 084017-1-5, Erratum: D 72, 069902-1 (2005), 2005
L. Á. Gergely, R. Maartens: Asymmetric brane-worlds with induced gravity, Phys. Rev. D 71, 024032-1-7, 2005
L. Á. Gergely, E. Leeper, R. Maartens: Asymmetric brane-worlds with induced gravity, Phys. Rev. D 70, 104025-1-5, 2004
M. Vasúth, J. Majár: Gravitational waveforms for finite mass binaries, publikálásra benyújtva az Int.J.Mod.Phys.A-hoz, 2007
Back »