Integrált kutató módszer kifejlesztése nagyedidőszaki környezeti állapotok geofizikai vizsgálatára  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
44765
típus NI
Vezető kutató Márton Péter
magyar cím Integrált kutató módszer kifejlesztése nagyedidőszaki környezeti állapotok geofizikai vizsgálatára
Angol cím Development of an integrated resarch method for the geophisical investigation of environmental conditions in the Quanternary
zsűri Műszaki és Természettudományi nagyösszegű pályázatok
Kutatóhely Geofizikai és Űrtudományi Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Babinszki Edit
Dövényi Péter
Drahos Dezso
Galsa Attila
Horváth Ferenc
Lipovics Tamás
Mártonné Szalay Emoke
Puszta Sándor
Salát Péter
Surányi Gergely
Székely Balázs
Tóth Tamás János
Windhoffer Gábor
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 74.520
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt keretében végzett módszerfejlesztések, illetve a kapott eredmények értelmezésinek eredményei: a hazai archeomágneses adatbázis jelentős bővítése, új területek finom felbontású mágneses térképezése, szuszceptibilitás mérések alkalmazása antropogén környezetszennyezés kimutatására különböző környezeti komponensekben. A vízi és szárazföldi geofizikai és egyéb módszerek integrált alkalmazásával kialakított módszertan eredményesen szolgálta a balatoni negyedidőszaki környezeti állapotok megismerésének egy új, magasabb fokát. Kimutattuk, hogy a meder alatt a tó hossztengelyével párhuzamos vetők vannak, amelyek a szárazföldön is folytatódnak. A vetők széles nyírt zónát alkotnak balos értelmű elmozdulásokkal. A harántirányú szerkezeti vonalak a Balaton medencéjében nem mutathatók ki, az ilyen irányú morfológiai elemek kialakításában a szélerózió játszott meghatározó szerepet. Ezért a Balatont az oldaleltolódásos zóna mentén fellazult rétegek deflációval és abrázióval kialakított depressziójaként értelmezzük. Tisztáztuk a pannóniai üledékekben megjelenő (valószínűleg metán) gáz(ok) eloszlásának kapcsolatát a pannonban kimutatott vetőzónákkal. Nevezetesen a tó északi és középső részén azonosított vetőzónák mentén bizonyítható a gáz megjelenése, viszont a legdélebbi eltolódásos zónában nem. A vízi szeizmika markáns partvonal eltolódásokat tárt fel, amely egyéb paleoklimatikai indikátorok és koradatok mellett lényeges negyedidőszaki klímaváltozásokról tanúskodik.
kutatási eredmények (angolul)
Main results of the project: Magnetometry: (i) Significant expansion of the archaeomagnetic database for Hungary, (ii) high resolution mapping of new areas both of geological and archaeological interest, and (iii) application of susceptibility measurements for various purposes including the detection of anthropogenic pollution in different environmental components. Integrated studies on Lake Balaton (using lacustrine and land seismic and other methods): (i) Verification of the presence of faults beneath the lake bottom and their continuation on land parallel to the long axis of the lake. The faults constitute a wide shear zone with sinistral displacements. Transversal structural trends are not apparent in the Balaton basin, consequently the occurrence of transversal trends in the morphology is not of tectonic origin. In the light of these findings, Lake Balaton is considered as a depression evolving by deflation and abrasion of the Pannonian strata broken up along the shear zones detected. (ii) Clarification of the link between the distribution of gases occurring in the Pannonian strata and the fault zones therein. Gas occurs along fault zones identified in the northern and middle part of the lake but does not occur along the southernmost zone. (iii) Verification, by lacustrine seismics, of pronounced shoreline displacements indicating − besides other palaeoclimatic and age information − significant climatic changes during the Quaternary.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1237/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szafian, P., Bada, G., Vincze, O., Szekely, B., Spiess, V.: Neotectonic analysis of high resolution seismic data, Lake Balaton, Pannonian basin, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 03600, 2007
Timar, G., , Szekely, B., Molnar, G.: Estimation of the maximum Holocene water level of the Lake Balaton (Hungary) based on geomorphic maps and geodetic uplift rate indicators, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 04495, 2006
Szekely, B.; Molnar, G.; Ferencz, E.; Dovenyi, P.; Krumrei, I.; Timar, G.: Swaths of topographic sink depressions interpreted as remnants of paleomeanders in the vicinity of Lake Balaton, Hungary: evidences of young uplift or base level drop?, Geophysical Research Abstracts 7, 09989, 2005
Bada G., Dövényi P., Horváth F., Szafián P., Windhoffer G.: Jelenkori feszültségtér a Pannon-medencében és tektonikai környezetében, Földtani Közlöny, megjelenés alatt, 2007
Molnar, G., Szekely, B., Dovenyi, P., Horvath, F., Ferencz, E., Lipovics, T.: Multimethod geophysical surveying of active tectonic setting of Balatonfo line, Hungary: a case study, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 09812, 2006
Molnar, G., Szekely, B.: The effect of the recent differential vertical movements on the course of Cinca-Csíkgát Creek, Hungary – a case study, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 10294, 2005
Bada G., Horváth F., Dövényi P., Szafián P., Windhoffer G., Cloetingh, S.: Present-day stress field and tectonic inversion in the Pannonian basin, Global and Planetary Change, megjelenés alatt, 2007
Márton, P., Ferencz, E.: Hierarchical versus statistical analysis of archaeomagnetic directions: the secular variation curve for Hungary, Geophys. J. Int. 164, 484-489., 2006
Márton, P.: A Balaton üledékeinek paleomágneses mérése, kézirat, 2007
Kluciarova, D., Márton, P., Pichler, V., Márton, E., Túnyi, I.: Testing magnetic susceptibility for the detection of industrial pollution from an ironworks (a case study), Studia Geophysica (elbírálás alatt), 2007
Márton E., Márton, P., Zajzon, N.: Környezeti mágnesség (mágneses szuszceptibilitás mérések alkalmazása a környezetszennyezés kimutatására), kézirat, 2007
Lipovics T., Bajusz I., Lenkey L.: Porolissum környéki geofizikai kutatások, Megjelenítési technikák a régészetben archeometriai eszközökkel, MNM - MRMT, Archeometriai Műhely, Budapest (kézirat), 2007
Lipovics T., Pethe M., Herein M., Ferencz E., Lenkey L., Bajusz I.: Régészeti célú mágneses mérések Porolissumon, Szilágy Megyei Művészeti és Történeti Múzeum Évkönyve, Zilah (román nyelven), 2006
vissza »