Környezetkímélő mezőgazdasági eljárások biotechnológiai alapjai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
44778
típus NI
Vezető kutató Balázs Ervin
magyar cím Környezetkímélő mezőgazdasági eljárások biotechnológiai alapjai
Angol cím Biotechnological approaches supporting environmentally friendly agricultural technologies
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
résztvevők Hornok László
Kukolya József
Mészáros Annamária
Palkovics László
Posta Katalin
Salánki Katalin
Szabó László
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 82.800
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kalászfuzáriózis kórokozóinak PCR-dianosztikán alapuló azonosítása és a meteorológiai adatgyűjtésen alapuló elemzés igazolta, hogy a klasszikus Fusarium járványmodell magyarországi viszonyok között nem érvényesül. Nálunk másodlagos gombafertőzés okozza a betegséget, és ez vezethet mikotoxin szennyeződéshez. A komposztlakó Trichoderma nemzetség tagjait összetett lignocellulózbontó enzimrendszer jellemzi; a szinergista kölcsönhatásban együttműködő enzimek biztosítják a mezőgazdasági hulladékok különösen hatékony reciklizációját. Homológia modellezéssel három CMV-izolátum (Trk7,R,M) köpenyfehérje –szerkezetét készítettük el, majd ezeknek a modelleknek a felhasználásával értelmeztük azt, hogy a köpenyfehérje egy-egy aminosavának változása miért okozhat jelentős változásokat a tünetek fenotípusában, illetve a gazdanövénykörben. A CP-térszerkezet és a tünetek összefüggéseit vizsgálva elmondhatjuk, hogy a 129-es aminosavval kezdődő βE-αEF hurok mozgékonyságának döntő szerepe van a tünetek kialakításában, bár önmagában ez a jellemző nem meghatározó. Továbbá minden vizsgált mutáció esetén a jósolt foszforilációs hely változása következik be, így valószínűsíthető hogy a köpenyfehérje foszforilációjának döntő szerepe van a gazdanövény válaszreakciójában. A hibrid potyvírusok köpenyfehérjéinek kicserélése rámutatott azok szerepének a vírus által indukált betegségtünet fenotípusának kialakulásában.
kutatási eredmények (angolul)
PCR-based diagnostic detection of Fusarium ear blight (FEB) pathogens and analysis of weather factors indicated that the classical model of FEB infection is absent under Hungarian conditions. A secondary fungal infection is responsible for this disease and mycotoxin contamination in wither wheat. The lignocellulose degrading enzymes of Thermobifida, a group of compost inhabiting actinomycetes form a highly complex synergistically interacting system allowing the most efficient recycling of agricultural wastes. Models of cucumovirus CPs were built by the MODELLER program. Model refinements were carried out using the Kollman molecular mechanical force field. Models were analyzed by the PROCHECK programs. Electrostatic potential calculations were applied to all models and a functional site searching was performed with the contribution of the PROSITE software. We found that high flexibility of the βE-αEF loop starting with the residue 129 is required, but it is not sufficient for the symptom appearance. Furthermore, phosphorylation of the CP is prospective to be important in the host response mechanism. All analyzed mutations were related to the modifications of the predicted phosphorylation sites. Study with hybrid potyviruses clearly proved the role of CP in disease symptom phenotype.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1238/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bukovinszki, Á., Divéki, Z., Csányi, M., Palkovics, L., Balázs, E.,: Engineering resistance to Potato virus Y using a highly effective non-selective transformation system – a ’shooter’ mutatnt of Agrobacterium tumefaciens in potato cultivars., (submitted) Plant Cell Report, 2006
Mihálka V;: Genetic transformation of pepper.(Capsium annium L.), ELTE, TTK Budapest Doktori (Ph.D.) értekezés pp. 1-80., 2005
Divékiz Z;: Az uborka mozaik vírus (CMV) egy nekrotikus törzsének különleges patológiai tulajdonságáért felelős genetikai determináns azonosítása, ELTE, TTK Doktori (Ph.D.) értekezés, 2004
Gellért Á;: Molekula modellezési módszerek alkalmazása a cucumovírusok molekuláris biológiai elemzésében, ELTE Kémiai Intézet, Doktori (Ph.D.) értekezés, 2005
Palkovics, L., Novák Nádudvari., J., Szabó, L., Szathmáry, E., Tóbiás, I. and Balázs. E.: Characterization of a Plum Pox Virus Isolate with Truncated Coat Protein ., XIII.th International Congress of Virology. USA San Francisco. July 23-28., 2005
Divéki Z, Salánki K, Balázs E: The necrotic phenotype of the cucumber mosaic virus (CMV) Ns strain is solely defined by the amino acid 461 of the 1a protein., Molecular Plant-Microbe Interaction, 2004
Kálai K, Giczey G, Mészáros A, Dénes F, Balázs E: Trichoderma endokitináz gén felhasználása szürkepenész ellenállóság kialakítására., Növényvédelem 41(7) 287-296., 2005
Posta K, Béki E, Wilson DB, Kukolya J, Hornok L: Cloning, characterization and phylogenetic relationships of cel5B, a new endochitinase encoding gene from Thermobifida fusca., Journal of Basic Microbiology 17, 834-845., 2004
Kálai K, Giczey G, Mészáros A, Zalka A, Dénes F, Balázs E: Trichoderma chitinase gene expression confers mould resistance in tobacco., 5th IVCHB Symposium, Debrecen, Hungary, 12-17 September, 2004. Book of Abstracts, p. 69., 2004
Pechan, P. and Balázs, E.: Plant biotechnology and its regulation in Central and Eastern Europe . In.: P. Pechan, G. E. de Vries (eds.), Genes on the Menu, Springer-Verlag Berlin – Heidelberg, Germany. pp. 86-92., 2005
Gellért Á, Salánki K, Náray – Szabó G. and Balázs E,: Homology Modeling And Structure Based Functional Analysis of Five Cucumovirus Coat Proteins., Journal of Molecular Graphics and Modelling 5511 9-11., 2005
Huppert E;: Nem homológ mozgási fehérje hatása az uborka mozaik vírus mozgásra és fertőzési tulajdonságaira, Szent I. Egyetem,Doktori (Ph.D.) értekezsés, 2004
Gellért Á, Salánki K, Náray – Szabó G. and Balázs E,: Homology Modeling And Structure Based Functional Analysis of Five Cucumovirus Coat Proteins., XIII.th International Congress of Virology. USA San Francisco. July 23-28., 2005
Divéki Z, Salánki K. and Balázs E.: The necrotic pathotype of cucumber mosaic virus (CMV) Ns strain is solely determined by amino acid 461 of the 1a protein., Molecular Plant Microbe Interactions 17. 837-845., 2004
Salánki K, Gellért Á, Huppert E, Náray-Szabó G, Balázs E: Compatibility of the movement protein and the coat protein of cucumoviruses is required for cell to cell movement, J. gen Virol. 85. 1039-1048., 2004
Palkovics L, Kryldakov R, Nádudvari J, Józsa R. and Balázs E.: Sequence variants of potato virus Y in field grown tobacco with different resistance background including transgenic ones., Acta Phytoptahologoica et Entomologica Hungarica. 39. 315-324., 2004
Balázs, E.: Misunderstanding the GM regulation., ICA-NASULGC Workshop Vienna March 17-19., 2005
Balázs, E.: Quo vadis OGM? Sciences sans Frontiéres., Cycle de conferences de scientifiques hongrois “Session de recherches agronomiques”Juin 2. Paris, 2005
HegedüsK, Dallmann G. and Balázs E.: The DNA form of a retroviroid-like element is involved in recombination events with itself and with the plant genome, Virology 325. 277-286., 2004
Pechan, P. and Balázs, E.: Monitoring of GMOs.. In.: P. Pechan, G. E. de Vries (eds.), Genes on the Menu, Springer-Verlag Berlin – Heidelberg, Germany. pp. 101-107., 2005
Hornok, L. and Balázs, E.: Research activities in environmental biotechnology., In: Láng István (ed.), Environmental science and te(electronic form on CD)Commissioned by the Ministry of Environment and Water, Műszaki Kiadó Budapest pp. 274-279., 2005
Balázs, E. and Pechan, P.: Virus Resistance In.: P. Pechan, G. E. de Vries (eds.), Genes on the Menu, Springer-Verlag Berlin – Heidelberg, Germany. pp. 34-41., 2005
Hegedüs. K., Dallmann,G. and Balázs, E.: CarSav DNA sequences fused to different sites of the carnation genome., . EMBO workshop on Genomic approaches in plant virology Keszthely,May 28-31., 2003
Palkovics. L., Novák-Nádudvari, J., Szathmáry, E., Tóbiás, I. and Balázs. E.: Characterisation of an altered isolate of Plum pox virus containing shorter coat protein gene., European Meeting 04 on Plum Pox. Rogow. September 1-4, 2004
Balázs. E.,: Emerging Biosafety Research in Central and Eastern European Countries., 8th International Symposium on the Biosafety of Genetically Modified Organisms Montpellier September 25-30., 2004
Bukovinszki, Á., Götz, R., Johansen, E., Balázs, E. and Maiss, E.: Generating and studying the infectivity of coat protein chimeras of Potato Virus Y., 1st Central European Forum for Microbiology (CEFORM) and the Annual Meeting of the Hungarian Society for Microbiology. Hungary Keszthely, October 26-28., 2005
Hegedüs K; Dallmann G. and Balázs E.: CarSav DNA sequences in the genome of cultivated carnation species., 7th International Congress of Plant Molecular Biology Barcelona June 23-28., 2003
Balázs. E.,: Emerging a pathogene from a plant extrachromosomal element., Sixth annual meeting of the Research Center for Plant Growth and Development University of Kwa Zulu Natal Pietermaritzburg November 18-19., 2004
Kálai, K., Mészáros, A., Dénes, F., Giczey, G., Hornok L., Balázs, E.: Trichoderma chitinase gene expression confers mould resistence in tobacco., 5th International Symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding, 12-18. September, Debrecen, Hungary. Book of Abstracts and Programme pp. 69., 2004
Palkovics. L., Novák-Nádudvari, J., Szathmáry, E. and Balázs. E.: Plum pox virus, the devastating disease agent in the European stone-fruit orchards., Sixth annual meeting of the Research Center for Plant Growth and Development. University of Kwa Zulu Natal, Pietermaritzburg. November 18-19., 2004
Gellért, Á., Salánki, K., Huppert, E., Náray-Szabó, G., and Balázs, E.: Applied homology modelling in the study of cell-to-cell movement of cucumoviruses., 22nd European Crystallogrphic Meeting 26-31 August Budapest, 2004
Balázs. E.,: A real threat of manipulation., 5th International Symposium on in vitro culture and horticultural breeding.12-18. September, Debrecen, Hungary. Book of Abstracts and Programme., 2004
Balázs, E.: Potential ecological impact of virus resistant transgenic crops., Science Day of the Friends of the Weizmann Institute, Budapest January 12., 2005
Balázs, E.: Who is manipulating whom?, 30th FEBS Congress and 9th IUBMB Conference. The Protein World .Budapest 2-7 July 2005. The FEBS Journal.272/1. pp.23., 2005
Salánki, K., Gellért, Á. and Balázs, E.: Characterization of the 461 Amino Acid Position of Cucumber Mosaic Virus la Protein Responsible for Necrosis Induction, XIII.th International Congress of Virology. USA San Francisco. July 23-28., 2005
Balázs, E.: Genetic engineering of transgenic virus resistant plants - a success story., 1st Central European Forum for Microbiology (CEFORM) and the Annual Meeting of the Hungarian Society for Microbiology. Hungary Keszthely, October 26-28., 2005
Balázs, E.: Genetic engineering of transgenic virus resistant plants - a success story., 1st Central European Forum for Microbiology (CEFORM) and the Annual Meeting of the Hungarian Society for Microbiology. Hungary Keszthely, October 26-28., 2005
Balázs, E.: Ethical Issues Raised by the Introduction of GMOs. Educatia in Bioetica si Drepturile Omului., Simpozion National cu participare internationala. Romania. Cheia.16-19 noiembrie, 2005
Balázs, E.: Ethical Issues Raised by the Introduction of GMOs. Educatia in Bioetica si Drepturile Omului., Simpozion National cu participare internationala. Romania. Cheia.16-19 noiembrie, 2005
Balázs, E.: The Biotech challenge – food security, fight against hunger and poverty int he developing world., International Institute of Biotechnology Medal lecture. Royal Society of Arts, London. November 23., 2005
Balázs, E.: A GM növények termesztésének lehetőségei az ökológiai gazdálkodásban., Biológiai Alapok a növénytermesztésben XVI országos konferencia. OMMI Budapest, 2004
Bukovinszki ,Á., Divéki ,Z., Csányi. M., Palkovics .L. és Balázs, E.: Burgonya Y vírus elleni rezisztencia kialakítása különböző burgonyafajtákban „shooter“ mutáns agrobaktériummal marker-mentes transzformációs rendszerben., XI. Növénynemesítési Tudományos Napok Budapest, március 3-4., 2005
Bukovinszki ,Á., Divéki ,Z., Csányi. M., Palkovics .L. és Balázs, E.: Burgonya Y vírus elleni rezisztencia kialakítása különböző burgonyafajtákban „shooter“ mutáns agrobaktériummal marker-mentes transzformációs rendszerben., XI. Növénynemesítési Tudományos Napok Budapest, március 3-4., 2005
Kálai. K., Giczey. G., Mészáros, A., Dénes. F. és Balázs E.: Szürkepenész ellenállóság kialakítása dohányban Trichoderma endokitináz gén segítségével., 51. Növényvédelmi Tudományos Napok. Budapest, Február 22-23., 2005
Salánki, K., Gellért, Á. és Balázs, E.: Az uborka mozaikvírus változékonysága a köpenyfehérje szerkezet tükrében., Növényvédelem 42/1. pp. 15-22., 2006
Józsa R;: A burgonya Y vírus köpenyfehérje gén által indukált rezisztencia kialakítása burgonya- és dohányfajtákban, és ezek szántóföldi értékelése, Szent I. Egyetem,Doktori (Ph.D.) értekezsés, 2004
Hegedüs K;: A szegfü proliferációval kapcsolt viroidszerü elem molekuláris jellemzése, ELTE,TTK Doktori (Ph.D.) értekezés, 2004
Jeney A;: Fejlödésspecifikus gének izolálása Gibberella intermedia (Fusarium poliferatum) gombából., Szent István Egyetem, Mezögazdaság és Környezettudományi Kar, Doktori (Ph.D.) értekezés (védés alatt), 2006
Hegedüs K;: A szegfü proliferációval kapcsolt viroidszerü elem molekuláris jellemzése, ELTE,TTK Doktori (Ph.D.) értekezés, 2004

 

Projekt eseményei

 
2014-01-02 14:30:39
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ), Új kutatóhely: Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ).
vissza »