Rhetoric and stylistics in Greece and Rome  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
44781
Type NI
Principal investigator Maróth, Miklós
Title in Hungarian Ókori stilisztika és rétorika
Title in English Rhetoric and stylistics in Greece and Rome
Panel Literature
Department or equivalent Arab Tanszék (Pázmány Péter Catholic University)
Participants Borzsák, István
Farkas, Zoltán
Kovács, Péter
Szepessy, Tibor
Takács, László
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-03-31
Funding (in million HUF) 41.400
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás eredményeként kiadtuk a legkésőbbi ókori görög levélregényt, amely a Nagy Sándor hagyományhoz tartozik. Mivel azonban a regény csak arab fordításban maradt ránk, ezért ez a mű egszersmind a legelső arab nyelvű prózai alkotás is. Sikerült tehát bizonyítani az általánosan elfogadott föltételezést, hogy az arab prózairodalom görög hatásra jött létre. Ehhez kapcsolódóan a hallgatók elkészült disszertációikban azt mutatták meg, hogy az anonim görög arab mű gerincét képező gnóma gyűjtemények milyen fontosak voltak a késő ókor rétorikájában és művelődésében.
Results in English
As a result of our reserach we published the last Greek novel that belongs to the Greek literary tradition of Alexander the Great.. The Greek novel in letters was transmitted in Arabic translation only, which means that this Greek novel is at the same time the first Arabic work written in prose. In this way we succeeded in proving the wide-spread assumption that the Arabic Adab-literature was brought about under Greek influence. The dissertations (also published in printed form) show us, how important were the Greek collections of maxims that are in the centre of the Arabic novel in letters in the late Antiquity.
Full text http://real.mtak.hu/1239/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Maróth Miklós: The Greek Rhetoric Schools and Ps.-Aristotle's Sirr al-asrar, Az UAI aktáiban, Krakkó, 2006
K. Csízy: Chronologische Probleme im Zusammenhang mit der Erziehung Kaisers Julian, Acta Antiqua 44, 2004, pp. 109-114, 2004
Maróth Miklós: Egy görög levélregény és az arab prózairodalom kezdete, MTA I. oszt. Székfoglalók, 2004
Back »