A véralvadás XIII-as faktora  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
44796
típus NI
Vezető kutató Muszbek László
magyar cím A véralvadás XIII-as faktora
Angol cím Blood coagulation factor XIII.
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Labóratóriumi Kutató Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Ajzner Éva
Bagoly Zsuzsa
Balogh István
Bereczky Zsuzsanna
Farkas Melinda
Fazakas Antal
Fazakas Ferenc
Hársfalvi Jolán
Hevessy Zsuzsa
Kappelmayer János
Kárpáti Levente
Katona Éva
Kerényi Adrienne
Kiss Flóra
Komáromi István
Losonczy Gergely
Shemirani Amir Houshang
Udvardy Miklós László
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 82.800
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt





 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
I. A XIII-as faktor (FXIII) struktúrája és funkciója Az aktivációs peptid nélkül a FXIII-A instabil. A FXIII aktivációt a plazmában a fibrin polimerizáció determinálja, a FXIII-A Val34Leu polimorfizmusnak csak moduláló hatása van. A FXIII A és B alegységének kapcsolódását gátló monoklonális antitestek előállítása. A celluláris FXIII szerepet játszik a monocyták/macrophagok phagocytosisában. Az alvadékban aktiválódó granulocytákból felszabadult proteázok lebontják a FXIIIa-t. II. Klinikai FXIII kutatások Új típusú módszer a FXIII (ill. más transzglutaminázok) mérésére, ill. a FXIII-A Val34Leu polimorfizmus kimutatására. Az intracelluláris FXIII-A áramlásos citometriás kimutatására új módszer, mely kiválóan alkalmazható az acut myleoid leukemiák diagnosztikájában. Csontvelő abláció során szignifikánsan csökken a plazma FXIII szintje, magas thrombocyta számmal járó myeloproliferatív megbetegedésekben viszont emelkedik. Nőkben az emelkediett FXIII szint több mint kétszeresére növeli a myocardiális infarctus rizikóját nőkben. Krónikus bronchoalveoláris megbetegedésekben jelentősen emelkedik a bronchoalveoláris mosófolyadékban a FXIII mennyisége. 4 új mutációt írtunk le FXIII hiányos betegekben, s analizáltuk ezek fehérje biokémiai következményeit. FXIII hiányíos transzgén egereken igazoltuk, hogy a FXIII szükséges a normális sebgyógyuláshoz.
kutatási eredmények (angolul)
I. Structure and function of factor XIII (FXIII) The absence of activation peptide makes FXIII-A instable. The activation of FXIII in the plasma is determined by fibrin polymerization; FXIII-A Val34Leu polymorphism only modulates activation. Production of monoclonal antibodies with inhibitory effect on the association of FXIII A and B subunits. Cellular FXIII plays a role in the phagocytosis by monocytes/macrophages. Proteases released from granulocytes in the clot break down activated FXIII. Clinical studies on FXIII New methods on the measurement of FXIII activity, and on the detection of FXIII-A Val34Leu polymorphism. Method on the detection of intracellular FXIII-A and its application to the diagnosis of acute myeloid leukemias. Bone marrow ablation results in the significant decrease of plasma FXIII level; in myeloproliferative diseases with high platelet count plasma FXIII is elevated. In women elevated FXIII level increases the risk for myocardial infarction by more than two-folds. In chronic bronchoalveolar inflammation the amount of FXIII in the lavage fluid is significantly increased. Description of four new mutations in FXIII deficient patients, and protein structural analysis of their consequences. It was demonstrated on FXIII deficient transgene mice that FXIII is required for normal wound healing.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1242/
döntés eredménye
igen





 

Közleményjegyzék

 
Ajzner, É., Balogh, I., Haramura, G., Boda, Z., Kalmár, K., Pfliegler, Gy., Dahlback, B., Muszbek, L.: Anti-factor V auto-antibody in the plasma and platelets of a patient with repeated gastrointestinal bleeding., J Thromb Haemost, 1: 943-9, 2003
Inbal, A., Muszbek, L.: Coagulation factor deficiencies and pregnancy loss., Semin Thromb Hemost, 29: 171-4, 2003
Peyvandi, F., Tagliabue, L., Menegatti, M., Karimi, M., Komáromi, I., Katona, É., Muszbek, L., Mannucci, PM.: Phenotype/genotype characterisation of 10 families with severe A subunit factor XIII deficiency., Hum Mutat, 23: 28, 2004
Inbal, A., Muszbek, L., Lubetsky, A., Katona, É., Levi, I., Kárpáti, L., Nagler, A.: Platelets but not monocytes contribute to the plasma levels of factor XIII subunit A in patients undergoing autologous peripheral blood stem cell transplantation., Blood Coag Fibrinol, 15: 1-5, 2004
Sárváry, A., Szűcs, S., Balogh, I., Becsky, Á., Bárdos, H., Kávai, M., Seligsohn, U., Egbring, R., Lopaciuk, S., Muszbek, L., Ádány, R.: Possible role of factor XIII subunit A in Fcg and complement receptor mediated phagocytosis., Cellular Immunol, 228: 81-90, 2004
Shemirani, A.H., Muszbek L.: Rapid detection of factor XIII Val34Leu (163 G-T) polymorphism by real-time PCR using fluorescences resonance energy transfer detection and melting curve analysis., Clin Chem Lab Med, 42: 877-9, 2004
Bereczky, Zs., Katona, É., Muszbek, L.: Fibrin stabilization (factor XIII), fibrin structure and thrombosis., Pathophys Haemost Thromb, 33: 430-7, 2004
Ajzner, É., Muszbek, L.: Kinetic spectrophotometric factor XIII activity assays: the subtraction of plasma blank is not omissible., J Thromb Haemost, 2: 2075-7, 2004
Muszbek, L., Bereczky, Zs., Katona, É.: Blood coagulation factor XIII: involvement in fibrinolysis and thrombosis., In: Thrombosis, Fundamental and Clinical Aspects (Eds: Arnout J, de Gaetano G, Hoylaerts M, Peerlinck K, Van Geet C, Verhaeghe R) Leuven University Press, pp.197-224, 2003
Kerényi, A., Soltész, P., Veres, K., Szegedi, Gy., Muszbek, L.: Monitoring platelet function by PFA-100 closure time measurements during thrombolytic therapy of patients with myocardial infarction., Thromb Res, 116: 139-44, 2005
Katona, É., Nagy., B., Kappelmayer, J., Baktai, Gy., Kovács, L., Márialigeti, T., Muszbek, L.: Factor XIII in bronchoalveolar lavage fluid from children with chronic bronchoalveolar inflammation., J Thromb Haemost, 3: 1407-13, 2005
Losonczy, G., Rosenberg, N., Kiss, Cs., Kappelmayer, J., Vereb, Gy., Kerényi, A., Balogh, I., Muszbek, L.: A novel homozygous mutation (1619delC) in GPIIb gene associated with Glanzmann thrombasthenia, the decay of GPIIb-mRNA and the synthesis of a truncated GPIIb unable to form complex with GPIIa., Thromb Haemost, 93: 904-9, 2005
Mádi, A., Kárpáti, L., Kovács, A., Muszbek, L., Fésüs, L.: High-throughput scintillation proximity assay for transglutaminase activity measurement., Anal Biochem, 343: 256-62, 2005
Kappelmayer, J., Simon, Á., Katona, É., Szántó, A., Nagy, L., Kiss, A., Kiss, Cs., Muszbek, L.: Coagulation factor XIII-A. A flow cytometric intracellular marker in the classification of acute myeloid leukemias., Thromb Haemost, 94: 454-9, 2005
Inbal, A., Lubetsky, A., Krapp, T., Castel, D., Shaish, A., Dickneitte, G., Módis, L., Muszbek, L.: Impaired wound healing in factor XIII deficient mice., Thromb Haemost, 94: 432-7, 2005
Shemirani, A.H., Haramura, G., Bagoly, Z., Muszbek, L.: The activation of factor XIII in whole plasma; the combined effect of fibrin formation and factor XIII A subunit Val34Leu polymorphism., Submitted, 2006
Bereczky, Zs., Katona, É., Muszbek, L.: Elevated factor XIII antigen and activity represent an increased risk of myocardial infarction in females., Submitted, 2006
Muszbek, L., Ariens, R.A., Ichinose, A.: Factor XIII: recommended terms and abbreviations., J Thromb Haemost, Accepted, 2005
Bereczky, Zs., Balogh, E., Katona, É., Vokó, Z., Czuriga, I., Ádány, R., Édes, I., Muszbek, L.: The effect of factor XIII A subunit Val34Leu polymorphism on the risk of coronary sclerosis and myocardial infarction in the Hungarian population., Submitted, 2006
Kiss, F., Hevessy, Z., Veszprémi, A., Katona, É., Kiss, C., Kappelmayer, J.: Aberrant expression of coagulation factor XIII subunit A in acute lymphoblastic leukemia., Submitted, 2006





 

Projekt eseményei

 
2013-02-04 08:41:21
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet (Debreceni Egyetem), Új kutatóhely: OEC Klinikai Kutató Központ (Debreceni Egyetem).




vissza »