A harmadik szinapszis. Molekuláris kölcsönhatások az elhaló sejtek és az azokat eltávolító makrofágok, dendritikus sejtek között.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
44798
típus NI
Vezető kutató Fésüs László
magyar cím A harmadik szinapszis. Molekuláris kölcsönhatások az elhaló sejtek és az azokat eltávolító makrofágok, dendritikus sejtek között.
Angol cím The third synapsis. Molecular interactions between dying cells and macrophages or dendritic cells.
zsűri Sejt- és Fejlődésbiológia
Kutatóhely ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Aradi János
Bagossi Péter
Balajthy Zoltán
Bálint Bálint László
Balláné Oros Melinda
Benkő Szilvia
Blaskó Bernadett
Boross Péter
Csősz Éva
Fehér Anita
Horváth András
Kádas János
Katona Klára
Keresztessy Zsolt
Király Róbert
Kiss Ildikó
Kovácsné Oskolás Henriett
Lányi Árpád
Mádi András
Miklóssy Gabriella
Nagy László
Nemes Zoltán
Rajnavölgyi Éva
Révészné dr. Tóth Réka
Sarang Zsolt
Scholtz Beáta
Sperka Tamás
Szántó Attila
Szatmári István
Szegezdi Éva Erzsébet
Szondy Zsuzsa
Tárkányi Ilona
Törőcsik Dániel
Tóth Beáta
Tőzsér József
Zahuczky Gábor József
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 87.100
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A tudományos iskola keretében új interdiszciplináris kutatási terület megteremtésére került sor az apoptótikus sejtek és az azokat eltávolító sejtek közötti harmadi szinapszis tanulmányozására. Megállapítottuk, hogy a transzglutamináz 2 (TG2) enzim szerepet játszik az apoptotikus sejtek eltávolításában, az enzim hiányában autoimmun kórkép alakúl ki. A TG2 bejuthat a sejmagba, sejtbiokémiai hatása összefügg génkifejeződés befolyásolásával. Alzheimer kórban a TG2 résztvesz kovalensen összekötött fehérje aggregátumok létrehozásában. A TG2 védőhatást fejt ki a sejtelhalással szemben májsejtekben és szívizomsejtekben G fehérje, ill. protein diszulfid izomeráz aktivitásával. A PPARγ szerepet játszik az apoptótikus sejteket eltávolító fagocitáló képesség kialakításában fokozva fagocitózis gének kifejeződését. A PPARγ, a retinoid receptor és az LXR receptor szignál utak összekapcsolódnak a makrofágok koleszterol szintjének szabályozásában. A PPARγ aktiváció hatására a dendritikus sejekből fokozott fagocitózisra, hatékony lipid prezentációra és iNKT aktivitásra képes alpopuláció alakul. Apopto-fagocita Taqman Low Density Array-t fejleszttünkl 94 gén mennyiségi kifejeződése vizsgálatára. Az autofágiával elhaló sejtek eltávolítása szintén fagocitózissal történik, specifikus gének indukálódnak. A dendritikus sejtek kölcsönhatása apoptótikus vagy nekrotikus sejtekkel alkalmas az immunválasz finom szabályozására.
kutatási eredmények (angolul)
In the supported Research School a new interdisciplinary research area has been developed to study the third synapse formed between apoptotic cells and those which engolfe them. It has been established that the transglutaminase 2 (TG2) enzyme plays an important role in the clearance of apoptotic cells, the lack of this enzyme leads to autoimmune disease. TG2 can enter the nucleus and its cell biochemical effects are related to modulation of gene expression and modification of the cytoskeleton. In Alzheimer's disease TG2 participates in the formation of covalently cross-linked protein aggregates. TG2 can protect hepatocytes and cardiomyocytes against apoptosis through its G protein and protein disulphide isomerase activities. PPARγ contributes to the development of phagocytic capacity of macrophages by inducing specific phagocytic genes. The PPARγ, rretinoid and LXR receptor signal pathways are interlinked in regulating cholesterol content of cells. Activation of PPARγ in dendritic cells leads to the development of a subpopulation with increased phagocytic capacity, effective lipid presentation and iNKT activity. An apopto-phagocytic Taqman Low Density array has been developed for quantitative measuring of 94 genes in parallel. Cells dying by autophagy are removed by the same mechanism as apoptotic cells while specific phagocytic genes are induced. Dendritic cells interacting with apoptotic cells can fine tune the immune system.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1243/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Májai, Gy., Petrovski, G. and Fésüs, L.: Inflammation and the apopto-phagocytic system., Immunology Letters December 12 Epub ahead of print, 2005
Szánto, A., Nakar, V., Shen, Q., Uray, I.P., Davies, P.J.A., and Nagy, L.: Retinoid X receptors: X-ploring their (patho)physiological functions, Cell Death and Differentiation 11:S126-143, 2004
Mádi, A., Kárpáti, L., Kovács, A., Muszbek, L. and Fésüs, L.: High-throughput scintillation proximity assay for transglutaminase activity measurement, Analytical Biochemistry 343, 256-262, 2005
Szondy, Zs., Sarang, Zs., Molnár, P., Németh, T., Piacentini, M., Mastroberardio, P.G., Falasca, L., Aeschlimann, D., .... Lakos, G., Rajnavölgyi, É., Birckbichler, P.J., Melino, G. and Fésüs, L.: Transglutaminase 2-/- mice reveal a phagocytosis associated crosstalk between macrophages and apoptotic cells, Proceedings of the National Academy of Sciences USA 100, 7812-7817, 2003
Gogolák, P., Réthy, B., Hajas, Gy., Rajnavölgyi, É.: Targeting dendritic cells for priming cellular immune responses, Journal of Molecular Recognition 16, 299-317, 2003
Szatmári, I., Gogolák, P., Im, J.S:, Dezső, B., Rajnavölgyi, É. and Nagy, L.: Activation of PPARgamma specifies a dendritic cell subtype capable of enhanced induction of iNKT cell expansion, Immunity 21, 95-106, 2004
Szánto, A., Benkő, Sz., Szatmari, I., Balint, B.L., Fürtös, I., Ruhl, R., Molnár, S., Csiba, L., Garuti, R., Calandra, S., Larsson, H., Diczfalusy, U. and Nagy, L.: Transcriptional regulation of human CYP27 integrates retinoid, peroxysome proliferator-activator receptor and liver X receptor signaling leading to cholesterol efflux from macrophages, Molecular and Cellular Biology 24, 8154-8166, 2004
Nemes, Z., Devreese, B., Steinert, P.M., vanBeeumen, J. and Fésüs, L.: Cross-linking of ubiquitin, HSP27, parkin, and in Alzheimer's neurofibrillary tangle, FASEB Journal 1135-1175, 2004
Sarang, Zs., Molnár, P., Németh, T., Gomba, Sz., Kardon, T., Melino, g., Cotecchia, S., Fésüs, L. and Szondy, Zs.: Tissue transglutaminase (TG2) acting as G protein protects hepatocytes against fas-mediated cell death in mice., Hepatology 42, 578-587, 2005
Szegezdi, E., Kiss, I., Simon, A., Blasko, B., Reichert, U., Michel, S., Sandor, M., Fésüs, E. and Szondy, Zs.: Ligation of retinoic acid receptor alpha regulates negative selection of thymocytes by inhibiting both DNA binding of nur77 and synthesis of bim, J. Immunology 170, 3577-3584, 2003
Hajas Gy., Zsiros E., László T., Hajdú P-, Somodi S., Réthi B., Gogolák P., Ludányi K., Panyi Gy. and Rajnavölgyi É: New phenotypic, functional and electrophysiological characteristics of KG-1 cells, Immonology Letters 92, 97-106, 2004
Fésüs, L. and Szondy, Zs.: Transglutaminase 2 in the balance of cell death and survival, FEBS Letters 579, 3297-3302, 2005
Balajthy, Z., Csomós, K., Vámosi, G., SZántó, A., Lanotte, M. and Fésüs, L.: Tissue transglutaminase contributes to neutrophil diffeerntiation and function, Blood, accepted with revisions, 2006
Petrovski, G., Zahuczky, G., Katona, K., Vereb, G. Martiner, W., Nemes, Z., Bursch, W. and Fésüs, L.: Clearance of autophagic and anoikic cells by professional and non-professional phagocytes is differentially regulated, Cell Death and Differentiation, submitted, 2006
Májai, G., Sarang, Zs., Csomós, K. and Fésüs, L.: PPARgamma dependent programming of macrophages for the clearance of apoptotic cells, Journal of Immunology submitted, 2006
Mádi, A., Hoffroge, R., Blaskó, B., Glocker, O.M. and Fésüs, L.: Amine donor substrates for transglutaminase activity in Caenorhabditis elegans, Biochemical and Biophysical Research Communications 315, 1064-1069, 2004
Nemes, Z., Petrovski, G. Csősz, É., and Fésüs, L.: Structure-function relationship of transglutaminases - a contemporary view, Progress in Experimental Tumor Research, 2005
Nemes, Z., Petrovski, G. and Fésüs, L.: Tools for the detection and quantitation of protein transglutamylation, Analytical Biochemistry 342, 1-10, 2005
Szondy, Zs., Mastroberardino, P.G., Váradi, J., Farrace, M.G., Nagy, N., Bak, I., Viti, I., Wieckowski, M.R., Melino, G., Rizzuto, R., Tosaki, A., Fésüs, L. and Piacentini, M.: Tissue transglutaminase (TG2) protects cardiomyocytes against ischemia/reperfusion injury by regulating ATP synthesis, Cell Death and Diffeerntiation, in press, 2006
Gogolák, P. and Rajnavölgyi, E.: Genomics and Functional differences of dendritic cell subsets, In: Immunogenomics and Human Disease (Ed.: A. Falus) John Wiley & Sons Ltd. pp 209-247, 2005
Kiss, I., Oskolás, H., Tóth, R., Bouillet, P., Tóth, K., Fülöp, A., Scholtz, B., Ledent, C.A., Fésüs, L. and Szondy, Zs.: Adenosine A2A receptor-mediated cell death of mouse thymocytes involves adenylate cyclase, the proapoptotic BH3 only protein Bim and is negatively regulated by Nur77, European Journal of Immunology, in press, 2006
vissza »