National development, wolr-economic and regional competitiveness int the era of acceleration of globalization.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
44822
Type NI
Principal investigator Szentes, Tamás
Title in Hungarian A nemzeti fejlődés, világgazdasági és regionális versenyképesség a globalizáció felgyorsulása korában
Title in English National development, wolr-economic and regional competitiveness int the era of acceleration of globalization.
Panel Economics
Department or equivalent Institute of International, Political and Regional Studies (Corvinus University of Budapest)
Participants Blahó, András
Miszlivetz, Ferenc
Surányi, Sándor
Török, Ádám
Starting date 2003-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 27.600
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás, amely a globalizáció, a regionalizálódás és a nemzeti fejlődés összefüggéseinek és a versenyképesség meghatározó tényezőinek vizsgálatára irányult, a gazdasági vonatkozásokon túlmenően kiterjedt a nemzetközi, regionális és társadalmi egyenlőtlenségeknek, a konvergencia és divergencia tendenciáinak, az intézményi és politikai tényezők, a társadalmi kohézió, szubszidiaritás és decentralizáció szerepének, a fejlődés fenntarthatóságának, az állam, a piac és a civil társadalom funkcióinak és viszonyaik változásának problémakörére is. Az elméleti és módszertani elemzéseket, amelyek eredményeként számos, a vonatkozó szakirodalomban és különösen a politikai közéletben tapasztalható leegyszerűsítésre derült fény (mint pl. a globalizációval, a transznacionális társaságokkal, az állam szerepével, az árfolyam-politikával, a szociálpolitika, környezetvédelem és versenyképesség viszonyával, stb.), és a versenyképesség mérésében elterjedt mutatószámok kritikai felülvizsgálatára, valamint egy alternatív mutatószám-rendszer felvázolására is sor került, a tudományos monográfiának az Akadémiai Kiadónál már 2005 végén meg is jelent első kötete tartalmazza. A hamarosan megjelenő második kötet az Európai Unió, annak legutóbb tagjaivá vált országok, főként pedig hazánk világgazdasági versenyképességének alakulására vonatkozó empirikus és összehasonlító esettanulmányokat, valamint a következtetések és tanulságok összegzését tartalmazza.
Results in English
The research program, which focussed on the interrelations between globalisation, regionalisation and national development as well as the determinants of competitiveness, extended, over and beyond economic aspects, to the issues of international, regional and intra-society inequalities, tendencies of convergence and divergence, instituttional and political factors, social cohesion, subsidiarity and decentralisation, the sustainability of development, the functions of and the relations between the State, the market and the civil society. The theoretical and methodological analyses, involved in the first volume of the book, already published by the Akademiai Kiadó, reveal many of those over-simplifications (such as related to globalisation, transnational corporations, the role of the State, exchange-rate policies, the relationship between social policy, environment protection and competitiveness, etc.) that appear in the literature and particularly in political life. They also result in a critical survey on those main indicators of „national” competitiveness widely applied nowadays, and in the outlines of an alternative set of indicators, too, recommended by the research team. The second volume (forthcoming soon) includes empirical and comparative studies on the world economic competitivenss of the European Union, of the „Visegrad countries” and Hungary. It ends with a summary of all the main conclusions and lessons from the research results.
Full text http://real.mtak.hu/1245/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Blahó András: Hungary: Transformation, innovation and competitiveness in medium- and small-scale enterprises, A tanulmány megjelenik a Sorbonne Nouvelle internetes folyóiratában. (Publikálásra elfogadva), 2005
Blahó András-Szajp Szabolcs: Social protection, transformenlabour markets, effective government and competitiveness, Society and Economy No. 1., 2005
Blahó András: Some aspects of European economic area and competitiveness, Sociaty and Economy No. 1., 2005
Dorner Anikó: Transnational companies and competitiveness: a comparative case study of Hungary and Mexico, Society and Economy No.1., 2005
Jensen, Jody - Miszlivetz Ferenc: Global civil society: from dissident discourse to World Bank parlance, Society and Economy No.1., 2005
Kutasi Gábor: Impacts of the EU-accession on trade positions: experience of catching up member states, Society and Economy No.1., 2005
Magas István: Global Equity Markets: an imperfect network, Society and Economy No.1., 2005
Magas István: The US Economy and its Global Channeles new and reborn concerns, Society Economy, Budapest, Akadémiai Kiadó, 26.pp.1-41., 2004
Szentes Tamás: A nemzeti fejlődés problematikája a felgyorsúlt globalizáció és regionális integrációk korában, Fejlesztés és Finanszírozás, 2005. 2. sz. 23-32. o, 2005
Szentes Tamás: A nemzeti fejlődés problematikája a felgyorsúlt globalizáció és regionális integrációk korában, Fejlesztés és Finanszírozás, 2005. 2. sz. 23-32. o, 2005
Blahó András: Hungary: Transformation, innovation and competitiveness in medium- and small-scale enterprises, A tanulmány megjelenik a Sorbonne Nouvelle internetes folyóiratában. (Publikálásra elfogadva), 2005

 

Events of the project

 
2020-02-13 12:31:37
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _TTK / Világgazdasági Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
Back »