Autonómiák Magyarországon 1848-1998  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
44844
típus NI
Vezető kutató Gergely Jenő
magyar cím Autonómiák Magyarországon 1848-1998
Angol cím Local and Ecclesiastical Authorities in Hungary 1848-1998
zsűri Történelem
Kutatóhely Történeti Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Gergely András
Izsák Lajos
Kardos József
Pajkossy Gábor
Pölöskei Ferenc
Vida István
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 46.187
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja az 1848-2000 közötti magyarországi közigazgatási, kamarai, társadalombiztosítási, egyházi, egyetemi önkormányzatok és az MTA autonómiája forrásainak, dokumentumainak feltárása, összegyűjtése és publikációjának előkészítése volt. A cél megvalósult, 2005 végén Gergely Jenő szerkesztésében megjelent az „Autonómiák Magyarországon 1848-2000” I-III. kötet. Az I. kötetben található a kutatók által írt, 270 o. terjedelmű elemző tanulmány. Ezt önálló kötetként német nyelven 2006-ban adtuk ki. Ennek célja a nemzetközi szakmai kapcsolataink erősítése. Végül 2006 elején a 3-kötetes művet CD-ROM-ként is megjelentettük. Az anyaggyűjtés nagyobb részének befejezése után, 2004 őszén meghívottakkal konferenciát rendeztünk, amelynek előadásait tanulmánykötetben megjelentettük. A témavezető és doktoranduszok részeredményeiket külön is publikálták. A résztvevő professzorok és doktoranduszok eredményesen dolgoztak együtt, a munka során valóban „tudományos iskolaként” működtek és várhatóan működnek a jövőben is. Az új tudományos eredmény annak dokumentálása, hogy az autonómiák a civil társadalom olyan önszerveződései, amelyek létezése és működése a politikai demokrácia egyik fontos alkotó eleme, biztosítéka. Az új eredményeket, forrásokat a történeti kutatások, az egyetemi oktatás, a mai autonómiák és a közélet egyaránt hasznosíthatják. Eredményeink nyomtatásban közzétett változata hozzáférhető a könyvtárakban, és bárki számára a CD-n.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the research was the preparation for the exploration, gathering and publication of sources and documents of Hungarian administrative, fiscal, social security-, ecclesiastical, university- and academic autonomies between 1848 and 2000. The aim was realized; in late 2005 „Autonomies in Hungary, 1848-2000.” was published, edited by Jenő Gergely. Vol. 1 contains a 270-page analyzing study. In 2006 this study was published as a separate book in German, aiming to strengthen our international scientific ties. Finally, the above-mentioned 3-volume work was released in early 2006 as a CD-ROM. After the material gathering, a conference was held in 2004, the talks of which were published in a study collection. The leading consultant and the PhD students published their partial results in scientific periodicals. The professors and doctoral candidates worked together successfully, functioned as a real ’school of science’ and are expected to do so in the future. The novel scientific achievement of the project is the documentation of autonomies as such self-organizing bodies of civil society whose existence and function is a basic guarantee of political democracy. The recent results and sources will be useful for reseachers of history, tertiary and especially PhD instructors, the present-day autonomies, and social life. The printed version of our work is available in libraries and the CD version is on general sale.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1249/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dudás Elina: Az autonómiák Magyarországon 1848-1998. Beszámoló egy konferenciáról, Jogtörténeti Szemle 2005/I, 62-64.o., 2005
Strausz Péter: A magyar mezőgazdasági Kamarák vázlatos története 1920-1946, Kút, 2004/1. 63-79. oldal, 2004
Zachar Péter Krisztián: A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ügyrendje 1904, Kút, 2004/1. 80-95. oldal, 2004
Gergely Jenő: Az egyházi Autonómiák Magyarországon a dualizmus korában 1867-1918, Történelmi Szemle 2004/3-4., 2004
Strausz Péter: A kamarák tevékenysége a két világháború közötti Magyarországon, Kút 2004/2. 52-60. oldal, 2004
Főszerk.: Gergely Jenő, Szerk.: Strausz Péter és Zachar Péter Krisztián: Autonómiák Magyarországon 1848-1998. Tanulmányok., ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola tanulmánykötete (242 oldal), 2004
Szerk.: Gergely Jenő (Verfasst von András Cieger, Jenő Gergely, Károly Ignácz, József Kardos, Kálmán Rácz, Attila Réfi, Péter Strausz und Péter Krisztián Zachar): Autonomien in Ungarn 1848-2000. Studienband., (374 oldal) Hrsg. vom Doktorandenkolleg der Geschichtswissenschaften an der Eötövös Loránd Universität und dem Verlag L'Harmattan Budapest, 2006
Szerk.: Gergely Jenő (összegyűjtötte, írta Cieger András, Gergely Jenő, Ignácz Károly, Kardos József, Rácz Kálmán, Réfi Attila, Strausz Péter, Zachar Péter Krisztián): Autonómiák Magyarországon 1848-2000. I-III. kötet, (2391 oldal) ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola és L'Harmattan Kiadó Budapest, 2005
Ignácz Károly: Budapest önkormányzata 1873-1989 (valamint kapcsolódó dokumentumok), In: Autonómiák Magyarországon 1848-2000. 63-65. oldal; 99-101. oldal; 495-516. oldal; 970-985. oldal; 1559-1590. oldal; 2012-2036. oldal, 2005
Gergely Jenő: Egyházi autonómiák 1848-2000 (valamint kapcsolódó dokumentumok), In: Autonómiák Magyarországon 1848-2000. 15-24. oldal; 173-222. oldal; 605-756. oldal; 1395-1516. oldal; 1749-1878. oldal; 2205-2312. oldal, 2005
Cieger András: A közigazgatás autonómiájának nézőpontjai 1848-1918 (valamint kapcsolódó dokumentumok), In: Autonómiák Magyarországon 1848-2000. 25-60. oldal; 275-516. oldal, 2005
Kardos József: A Magyar Tudományos Akadémia autonómiája 1848-2000 (valamint kapcsolódó dokumentumok), In: Autonómiák Magyarországon 1848-2000. 255-262. oldal; 791-817. oldal; 1921-1950. oldal; 2353-2391. oldal, 2005
Rácz Kálmán: Az egyetemek autonómiája Magyaroszágon 1848-2000 (valamint kapcsolódó dokumentumok), In: Autonómiák Magyarországon 1848-2000. 223-254. oldal; 757-790. oldal; 1517-1557. oldal; 1879-1920. oldal; 2313-2352. oldal, 2005
Réfi Attila: A helyi közigazgatás kérdései Magyarországon 1945-2000 (valamint kapcsolódó dokumentumok), In: Autonómiák Magyarországon 1848-2000. 83-114. oldal; 1559-1710. oldal; 1951-2082. oldal, 2005
Réfi Attila: A kamarai autonómiák és hegyközségek 1945-től napjainkig, In: Autonómiák Magyarországon 1848-2000. 148-162. oldal, 2005
Réfi Attila: Társadalombiztosítás Magyarországon 1945-től napjainkig, In: Autonómiák Magyarországon 1848-2000. 167-172. oldal, 2005
Strausz Péter: Kamarai autonómiák szervezeti felépítése és mozgástere 1920-1944 (valamint kapcsolódó dokumentumok), In: Autonómiák Magyarországon 1848-2000. 127-147. oldal; 987-1394. oldal; 1711-1748. oldal; 2083-2204. oldal, 2005
Zachar Péter Krisztián: Autonómia és központosítás Magyarországon 1918-1944 (valamint kapcsolódó dokumentumok), In: Autonómiák Magyarországon 1848-2000. 66-82. oldal; 517-603. oldal; 819-985. oldal, 2005
Zachar Péter Krisztián: A szakmai önkormányzatok létrejötte és fejlődése 1850-1918, In: Autonómiák Magyarországon 1848-2000. 66-82. oldal; 517-603. oldal; 819-985. oldal, 2005
Gergely Jenő: Az evangélikus és a református egyház dualizmuskori országos autonómiájának összehasonlítása., In: Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára. Szerk. Angi János - ifj. Barta János. Debrecen. 190-209. oldal, 2005
Horváth Ildikó: A Duna-Tisza közi Mezőgazdasági Kamara oktatásügye, Szakdolgozat, kézirat (132 oldal), 2006
Zachar Péter Krisztián: A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerepe a Budapesti Nemzetközi Vásár létrejöttében, megjelenés alatt, Veszprém, konferenciakötet, 2006
Szerk.: Gergely Jenő (összegyűjtötte, írta Cieger András, Gergely Jenő, Ignácz Károly, Kardos József, Rácz Kálmán, Réfi Attila, Strausz Péter, Zachar Péter Krisztián): Autonómiák Magyarországon 1848-2000. CD-ROM, ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola és L'Harmattan Kiadó Budapest, 2006
Strausz Péter: A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerepe a visszatért területek gazdasági integrációjában, megjelenés alatt, Veszprém, konferenciakötet, 2006
Strausz Péter: A kamarák érdekérvényesítő képessége a két világháború között 1920-1938., In: Autonómiák Magyarországon 1848-1998. Tanulmányok. 131-153. oldal, 2004
Zachar Péter Krisztián: Fejezetek a magyarországi kereskedelmi és iparkamarák autonómiatörténetéből, In: Autonómiák Magyarországon 1848-1998. Tanulmányok. 97-129. oldal, 2004
Gergely Jenő: Egyházi autonómiák Magyarországon, In: Autonómiák Magyarországon 1848-1998. Tanulmányok. 155-189. oldal, 2004
Mezey Barna: Államosítás és autonómia. Centralizáció és önkormányzatiság a 19. század második felében, In: Autonómiák Magyarországon 1848-1998. Tanulmányok. 13-23. oldal, 2004
Kajtár István: Polgári modernizáció közigazgatási autonómiáinak jogtörténeti keretei, In: Autonómiák Magyarországon 1848-1998. Tanulmányok. 25-40. oldal, 2004
Gergely András: Területi autonómiák - lokális önkormányzatok a 19. századi Magyarországon, In: Autonómiák Magyarországon 1848-1998. Tanulmányok. 41-55. oldal, 2004
Cieger András: Autonómia a gyakorlatban - a dualizmuskori helyi közigazgatás pénzügyi kérdőjelei, In: Autonómiák Magyarországon 1848-1998. Tanulmányok. 57-63. oldal, 2004
Pölöskei Ferenc: A területi, települési önkormányzatok., In: Autonómiák Magyarországon 1848-1998. Tanulmányok. 65-72. oldal, 2004
Ignácz Károly: Budapest önkormányzatának alakulása a Horthy-korszakban., In: Autonómiák Magyarországon 1848-1998. Tanulmányok. 73-87. oldal, 2004
Majdán János: Autonóm szervezeti egységek a Magyar Államvasutakon belül 1918-ig., In: Autonómiák Magyarországon 1848-1998. Tanulmányok. 89-95. oldal, 2004
Rácz Kálmán: Az Ádám-ügy, avagy konfliktus egy tanári kinevezés körül a Horthy-korszakban?, In: Autonómiák Magyarországon 1848-1998. Tanulmányok. 191-205. oldal, 2004
Kardos József: A "szocialista egyetem" és az autonómia 1949-1969., In: Autonómiák Magyarországon 1848-1998. Tanlmányok. 207-217. oldal, 2004
Réfi Attila: A magyaroszági helyi közigazgatás történetének 1945 utáni fordulópontjai., In: Autonómiák Magyarországon 1848-1998. Tanlmányok. 218-233. oldal, 2004
vissza »